Άρθρο 20 : Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 εδ. ε και στ’ του άρθρου 27 του ν. 3182/2003 ορίζεται σε δώδεκα (12) αντί έξι (6) μήνες.

2. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) προστίθεται υποπερίπτωση οο΄ ως εξής: «με το άρθρο 37 του ν.3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α΄) για τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και τους μετόχους της».

3. Στο άρθρο 6 του Ν.2399/1996 όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση “v” ως εξής:
v. για κάθε επιβάτη που εκτελεί ημερήσια – μονοήμερη εκδρομή (αναχώρηση και επιστροφή το ίδιο βράδυ και με το ίδιο πλοίο) μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επεκτείνεται και σε λιμένες του εξωτερικού ή προσεγγίζει απευθείας σε λιμένα του εξωτερικού, για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του αφετήριου λιμένα.

4. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3622/2007 τροποποιείται ως εξής:
«2. Το τέλος χρήσεως λιμένα συνίσταται σε συνολικό ποσοστό 5% στην τιμή του εισιτηρίου ή του ναύλου και αναγράφεται στα εισιτήρια αναλυτικά ως 2,5% υπέρ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα επιβίβασης και 2,5% υπέρ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα αποβίβασης. Το ανωτέρω τέλος εισπράττεται και αποδίδεται με ευθύνη αυτών που τα εκδίδουν στο λογαριασμό του δικαιούχου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση και κατάσταση εμφαίνουσα τον αριθμό των εκδοθέντων εισιτηρίων ή ναύλων και το καταβλητέο χρηματικό ποσό.»

5. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 2743/1999, το άρθρο 11 του ν. 3182/2003, το άρθρο 37 του Ν. 3182/2003, το άρθρο 40 του ν. 3182/2003, η παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 3182/2003, τα άρθρα 12, 13 και η περ. δ’ παρ. 3 άρθρου 37 του π.δ. 242/1999, οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’), η περ. ιγ’ της παρ.4 του άρθρου 17του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’), καθώς και κάθε διάταξη στο μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • ΑΡΘΡΟ 20
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  2. Να ισχύσει αναδρομικά η παράγραφος αυτή από το 2010.
  5. Να διαγραφεί στη δεύτερη σειρά της παραγράφου «Το άρθρο 37 του ν.3182/2003
  ΣΧΟΛΙΑ
  2. Η παράγραφος αυτή ξεκαθαρίζει την μη φορολόγηση των Ν.Ε.Π.Α, με την προσθήκη της υποπερίπτωσης οο στην περ ε της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3842/2010, διότι είχε δημιουργηθεί θέμα. Μήπως το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να ορίσει αναδρομική ισχύ της περίπτωσης αυτής, ώστε να μην υπάρχει θέμα για το μεσοδιάστημα (2010 έως την ψήφιση του παρόντος νόμου);
  5. Γιατί, ενώ προσθέτει στην ανωτέρω (παράγραφος 2) υποπερίπτωση οο το άρθρο 37 του ν.3182/03, έρχεται σε αυτή την παράγραφο και καταργεί το άρθρο 37 του νόμου 3182/03;

 • 14 Μαΐου 2013, 09:55 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  (a) Πρέπει να καταργηθεί άμεσα η διάταξη του Π.Δ. 8 /1988 (ΦΕΚ 5 Α/1988), σε συνδυασμό με την κατάργηση του ουδέποτε εφαρμοσθέντος για τεχνικούς λόγους ΠΔ 5/31.12.2002 (ΦΕΚ 4 Α΄/14.1.2003), που εμποδίζει τα Λιμενικά Τμήματα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά να χορηγούν Αδειες Απόπλου και να διενεργούν διατυπώσεις ναυτολογίας σε Ιδιωτικά Σκάφη Αναψυχής με ξένη σημαία άνω των 500 κ.ο.χ. – Πρόκειται για μια αναχρονιστική διάταξη που εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία μεταξύ των Υπηρεσιών του Κ.Λ.Π. και δυσφημεί βάναυσα τις τουριστικές υποδομές μας. Είναι αδιανόητο, να υποχρεώνουμε τον πλοίαρχο μιας ξένης ιδιωτ. Θαλαμηγού που καταπλέει π.χ. στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης ή στη Γλυφάδα, για τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου του σκάφους του, να διασχίσει ολόκληρο το λεκανοπέδιο για να καταλήξει στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, εκεί που βρίσκονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για να τον εξυπηρετήσουν . Φανταστείτε οι κινήσεις αυτές να συμπέσουν με αργίες… Αντί να απλουστεύει η διοίκηση τα πράγματα, γίνεται δήμιος για τον συναλλασσόμενο και κυρίως για τον αβοήθητο ξένο, που χωρίς να το υποψιάζεται έφερε σκάφος και επιβάτες σε ένα λιμάνι αφιλόξενο και εχθρικό. Μια ακόμη υποσημείωση πάνω σ’ αυτό. Σε κανένα μεγάλο ή μικρό λιμάνι της τουριστικής και πολιτισμένης Ευρώπης (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία) δε θα συναντήσουμε αυτούς τους τόσο ενοχλητικούς και απαράδεκτους ελέγχους που έχουν εφεύρει και εφαρμόζουν οι Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Κάποτε, πρέπει κι’ εμείς, να καταλάβουμε το συμφέρον μας μιμούμενοι την πολιτική των ανταγωνιστών μας και να αποβάλουμε τα αστεία κόμπλεξ των δήθεν θεματοφυλάκων της κοινοτικής νομοθεσίας. Μας δίνετε η ευκαιρία με στο σχέδιο νόμου για τα «Τουριστικά Πλοία» να περάσουμε αρκετές διατάξεις που να θεραπεύουν τις άσχημες αυτές αρρώστιες του παρελθόντος. Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού μέσω της βιομηχανίας του yachting μπορεί να αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες πηγές πλούτου για την Ελλάδα.
  (b) Εφ’ όσον θεσμοθετηθεί το ΤΠΠ πρέπει να καταργηθούν :
  1)Η Υπουρ. Απόφ. Αριθμ. 3342/04 (ΦΕΚ 161 Β /2000) – «Ανταποδοτική Εισφορά»
  2) Η επιβολή από τις Λιμενικές Αρχές των ποσών : € 0,88 !!! (άδεια απόπλου ή πάσσο ), € 2,93 (άδεια μεθόρμισης), € 14,67 (Δελτίο επαγγ. Σκάφ.), € 29,35 (έκδοση ΔΕΚΠΑ) που πληρώνονται όμως στη Δ.Ο.Υ. με αποτέλεσμα τις απίστευτες ταλαιπωρίες που υφίστανται οι Πλοίαρχοι των σκαφών, ειδικά των ξένων, που αναζητούν τις Εφορίες , πάντα αρκετά απομακρυσμένες από το λιμάνι τους και σε περιοχές τελείως άγνωστες σ’ αυτούς. Αν, δε, δεν μπορέσουν να προμηθευτούν τα πολύτιμα μπλε διπλότυπα, τότε να ξεχάσουν τον απόπλου τους ή τη μεθόρμισή τους… (Με το άρθρο 2 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α) περιήλθαν στον κρατικό προϋπολογισμό το έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας των Λιμενικών Αρχών της χώρας και καταβαλλόταν στην ίδια Λιμενική Αρχή –άρθρο 37 α και ν.δ. 187/73 που προστέθηκε με την παραγρ. 5 του άρθρου 9 του ν.2329/95 –ΦΕΚ 172 Α ).
  ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
  Γεώργιος Δ. Παπαμιχαλόπουλος – Πρόεδρος

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com