Άρθρο 1 Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

α)Ζώο: είναι κάθε έμβιος οργανισμός που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.

β)ευζωία: είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα και αφορούν στην προστασία τους και στην καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, στη παραμονή τους χωρίς να είναι δεμένα με αλυσίδες, σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, στη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και τη χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, στην καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη μέριμνα για το σεβασμό των ζώων.

γ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς: είναι κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους φιλοζωίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη του ή κατόχου ή συνοδού ή φύλακα. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι (κυνηγόσκυλα), τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικοί)τη φύλαξη χώρων και την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται, από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.

δ)Αδέσποτο ζώο συντροφιάς: είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο, είτε δεν έχει κατοικία, είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή του ή κατόχου ή συνοδού ή φύλακα και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και ποιμενικοί σκύλοι, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της φύλαξης του ποίμνιου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα.

ε)Επικίνδυνo ζώo συντροφιάς: είναι τo ζώo συντροφιάς που εκδηλώνει απρόκλητα έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.

στ) Μικρό ζώο συντροφιάς: είναι το ζώο, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα έξι (6) κιλά.

ζ)Καταφύγιο αδέσποτων ζώων: είναι η ειδική εγκατάσταση προορισμένη για την περίθαλψη και την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς.

η) Σοβαρό νόσημα, είναι κάθε νόσημα άμεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία, του ανθρώπου ή του ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους.

θ)Τσίρκο: είναι η εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιούνται με κερδοσκοπικό σκοπό παραστάσεις μουσικοχορευτικές ή παραστατικές ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων με ή χωρίς τη συμμετοχή ζώων

ι) Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ): ομάδα ατόμων η οποία σε μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση πραγματοποιεί σε εναλλασσόμενη ακολουθία με κερδοσκοπικό σκοπό, ψυχαγωγικά προγράμματα, παραστάσεις, διασκεδαστικά μικρά κωμικά θεατρικά δρώμενα, τραγούδια, χορό και με ποικίλο γενικά περιεχόμενο με ή χωρίς τη συμμετοχή ζώων

ια)Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους: είναι οι αρχές εκείνες που μεριμνούν για την υλοποίηση, την λειτουργία και την εποπτεία του όλου συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους

ιβ) Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου: είναι οι αρχές εκείνες, που σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής -σε συνεργασία με τις αρχές της προηγούμενης περίπτωσης ια΄- του συστήματος της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων προστασίας των ζώων

ιγ)Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόμου: είναι τα όργανα εκείνα που μεριμνούν για τη βεβαίωση των παραβάσεων που διαπιστώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφορούν στην εφαρμογή του νόμου αυτού.

ιδ) Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, είναι ο κτηνίατρος, που με βάση προβλεπόμενη διαδικασία, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Δ/ση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), πιστοποιείται, αποκτά ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς, διενεργεί τη σήμανση και καταγράφει τα ζώα συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, εκδίδει το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.

 • 15 Απριλίου 2011, 10:15 | Δ.Σ. Συλλόγου Κτηνιατρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας-Θράκης

  Άρθρο 1, παρ.ιδ.

  Πως θα πιστοποιούνται οι κτηνίατροι? Για την σήμανση των ζώων και την έκδοση διαβατηρίου, πιστεύουμε ότι υπεύθυνοι πρέπει να είναι οι κτηνίατροι οι οποίοι έχουν άδεια κτηνιατρείου μικρών ζώων ή και μεγάλων ζώων σε περιοχές που δεν υπάρχουν τα προηγούμενα. Πρέπει να οριστεί επακριβώς ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία τεκμηριώνεται η πιστοποίηση ενός κτηνιάτρου. Θα είναι ένας κτηνίατρος:
  Α) μέλος του ΠΚΣ (υπάλληλος του δημοσίου δηλαδή σε μία υπηρεσία του υπουργείου θα μπορεί να τοποθετεί chip χωρίς ιατρείο, μέλος ΔΕΠ του πανεπιστημίου χωρίς ιατρείο).
  Β) ιδιοκτήτης ιατρείου μικρών ζώων?
  Γ) Κτηνίατρος με άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΤΕ που δεν έχει ιατρείο, θα μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα στείρωσης αδέσποτων και να τοποθετεί chip?
  Δ) Κτηνίατρος χωρίς επαγγελματική έδρα?
  Ε) Κτηνίατρος με άδεια λειτουργίας Κτηνιατρικού φαρμακείου?

  Δ.Σ. Συλλόγου Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας-Θράκης

 • 15 Απριλίου 2011, 10:22 | (Φιλοζωική Ομάδα Βόλου)

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ
  (Φιλοζωική Ομάδα Βόλου)

  ΑΡΘΡΟ 1.

  Μικρό ζώο να θεωρείται το ζώο μέχρι 10 κιλά (6 κιλά είναι συνήθως αυτά που πωλούνται στα καταστήματα πώλησης ζώων και είναι ράτσας και ως εκ τούτου το πρόβλημα θα εξακολουθήσει να παραμένει αφού τα περισσότερα και κυρίως αδέσποτα ζώα είναι πάνω από 6 κιλά). (Φιλοζωική Ομάδα Βόλου)

 • 15 Απριλίου 2011, 10:39 | ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΔΟΖΩ

 • 15 Απριλίου 2011, 09:29 | Άλκηστις

  Συμφωνώ με τις θέσεις του ΠΑΔΟΖΩ!

 • 15 Απριλίου 2011, 06:15 | Μάρθα Λεωνίδου

  Συγχαρητήρια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα στην Κα Αποστολάκη που εισήγαγε αυτό το νομοσχέδιο και σε όσους άλλους συνέβαλαν στην εκπόνηση του. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία μπορεί να βελτιωθεί (και πολλά σχόλια είναι εξαιρετικά εύστοχα), όμως είναι πολύ ικανοποιητικό, κυρίως αν λάβει κανείς υπόψη του την κρατούσα κατάσταση και νομοθεσία. Ας ελπίσουμε ότι το νομοσχέδιο αυτό θα οδηγήσει σε συνολικότερες ρυθμίσεις που θά σέβονται όλα τά ζώα (και πρώτα απ’όλα, ότι ο ΟΠΑΠ θα παραιτηθεί από το να εντάξει τις κυνοδρομίες στα παιγνίδια του).

  Μερικές παρατηρήσεις.

  Συμφωνώ με προηγούμενες παρεμβάσεις ότι η ευζωία των ζώων απαιτεί την σίτιση των αδέσποτων, αλλά και οποιαδήποτε αλλη πράξη περίθαλψης και φροντίδας τους, χωρίς να θεωρείται αυτόματα κηδεμόνας ο σιτίζων ή εκείνος που περιθάλπει το αδέσποτο ζώο.

  Στην παράγραφο γ) οι όροι ιδιοκτήτης και κάτοχος να αντικατασταθούν από τον όρο κηδεμόνας. Εφόσον τά ζώα ειναι έμβιοι οργανισμοί που συναισθάνονται και κινούνται, δεν είναι πράγματα, άρα δεν πρέπει να θεωρούνται πράγματα κατά την έννοια του αστικού δικαίου. Κανείς δεν δικαιούται να είναι ιδιοκτήτης τους ή να τα κατέχει.

  Στην παράγραφο ε) (Επικίνδυνo ζώo συντροφιάς): η απρόκλητα έντονη επιθετική συμπεριφορά του ζώου πρέπει να είναι επανειλημένη, να την αποδεικνύει όποιος την επικαλείται και να απαιτείται επιπλέον επιβεβαίωση από εξειδικευμένο προσωπικό δημόσιου φορέα. Τα σοβαρά νοσήματα επίσης να επιβεβαιώνονται από το εν λογω προσωπικό.

  Στην παράγραφο στ) τα κιλα πρέπει να αυξηθούν, δεδομένου ότι ορισμένες γάτες, και ίσως και άλλα ζώα, μπορεί να υπερβαίνουν τα 6 κιλά.

  Οσον αφορά την σήμανση των ζώων, νά γίνεται από δημόσιους φορείς με χαμηλό κόστος, γιατί πολύ συχνά πραγματικό ενδιαφέρον για αυτούς τους άμοιρους συνοδοιπόρους μας πανω στην γή δειχνουν πρόσωπα ή οργανώσεις που δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.

  Τα ιπποειδή σε ποιαν κατηγορία εμπίπτουν;

 • 14 Απριλίου 2011, 23:00 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 16 Κακοποίηση των ζώων

  Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπομένων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της διάταξης της παραγράφου 4 εδάφιο γ΄του άρθρου 9 του παρόντος νόμου,δεν επιτρέπεται, ο βασανισμός, η κακοποίηση, ή η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, ο ακρωτηριασμός, το οποιουδήποτε είδους δέσιμο.

 • 14 Απριλίου 2011, 23:00 | MARIANTHI ZAMBETA

  τι σημαινει επιθετικο εινα ενα ζωο το οποιο εκδηλωνει συνεχη επιθετικοτητα. εγω μαζεψα δυο σκυλους απο το δρομο που επιτιθονταν στους περαστικους και στο σπιτι μου ηταν αρνακια. και διαπιστωσα οτι ο ενας κυνηγουσε ναρκωμανεις, αλκοολικους και βιαιους ανθρωπους ο αλλος ειχε κακοποιηθει και φοβοταν καθε φορα που τον πλησιαζαν. υιοθετηθηκαν και οι δυο και ειναι τα καλυτερα σκυλια του κοσμου. συμφωνω τα επιθετικα σκυλια να περισυλλεγονται αλλα οχι να θανατωνονται υπαρχει λογος που ειναι επιθετικα. πρεπει με εκπαιδευτη να βρισκουμε τι συμβαινει και να το διορθωνουμε

 • 14 Απριλίου 2011, 17:57 | Γεωργάκης Μιχαήλ

  δυστυχώς, διακρίνω και πάλι πολλά σημεία που θα προκαλέσουν κλαυσίγελο σε όλη την πολιτισμένη ευρώπη που ψευδώς ισχυριζόμαστε ότι ανήκουμε…Δυστυχώς…συνοπτικά κάποιες σκέψεις – παρατηρήσεις:

  – ο πραγματικός, αγνός, αφιλοκερδής φιλόζωος, που σφίγγετε το στομάχι του κάθε μέρα για την τύχη των αδεσπότων που βοηθά με τροφή και νερό, θα βρεθεί κατηγορούμενος και τιμωρούμενος από κάθε αδαή υπάνθρωπο νεοέλληνα;;;;; τυχαίνει κύριοι να ζω σε μια περιοχή όπου σε 50 μονοκατοικίες αντιστοιχούν 30-40 οικόσιτοι σκύλοι και 20-30 αδέσποτοι. οι μόνοι που δεν έχουν σκυλιά είναι 10 οικογένειες γύφτων οι οποίοι όχι μονο κυνηγάνε τα αδέσποτα, αλλά κάλεσαν και την αστυνομια [ναι, οι γύφτοι] στα σπίτια αυτών που βοηθάνε αυτές τις άμοιριες ψυχές. Πλέον, τους δίνετε τη δυνατότητα να «κυνηγήσουν» αυτά τα ζώα αλλά και τους «φύλακες-αγγελούς τους»? Με ποιο δικαίωμα κύριοι; Αντί να προστατέψετε το δικαίωμα στη ζωή αυτών των αδεσπότων, προσπαθείτε να δαγκώσετε τα χέρια που τα ταϊζουν;;; ΝΤΡΟΠΗ

  – πιστεύτετε οτι με την επιβολή προστίμων σε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ με Α κεφαλαίο, που έχουν αφιερώσει μέρος της ζωής τους στη ζωή και τον πολιτισμό [διότι ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ είναι η φροντίδα και ο σεβασμός των ζώων] θα κάνετε τη χώρα που καποτε ήταν το λίκνο του πολιτισμού, καλύτερη;;; πραγματικά, το πιστεύει κάποιος από τους συντάκτες του νόμου;;;

  – συμφωνώ με την προσθήκη του chip σε όλα τα αδέσποτα. Ποιος θα επωμιστεί το κόστος; θα το αφήστε και αυτό στους φιλόζωους που από το υστέρημά τους φροντίζουν αυτές τις ψυχές; Πως έχετε σκεφτεί την υλοποίηση αυτού του μέτρου; όπως προκύψει;

  Ελπίζω έστω και την τελευταία στιγμή, να δείτε και να διαβάσετε το νομοσχέδιο μέσα από τα μάτια ενός δυστυχισμένου και φοβισμένου σκυλάκου. και ύστερα, κάντε ότι σας φωτίσει ο θεός…

 • 14 Απριλίου 2011, 16:16 | papamoschou tatiana

  ΝΑ ΣΥΜΟΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ

 • 14 Απριλίου 2011, 14:32 | Βάσω Βακαλοπούλου

  Το νομοσχέδιο δεν ξεκαθαρίζει πουθενά το κατά πόσο επιτρέπεται ή όχι η πρόσβαση των ζώων σε μη οργανωμένες παραλίες. Προσωπικά επιθυμώ να έχω το δικαίωμα ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ ΤΙΣ ΧΑΡΕΣ ΤΙΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ, ο οποίος και εμβολιασμένος είναι και δεν ρυπάνει τη θάλασσα (όπως τα σκάφη, οι αποχετεύσεις, οι συνάνθρωποι μας που κάνουν την «ανάγκη» τους στη θάλασσα, η ηχορύπανση των γονιών που ουρλιάζουν στα παιδιά τους κλπ.). Επιτέλους, έχουμε βαρεθεί τις παράλογες απαιτήσεις που θέλουν την ανθρώπινη φυλή να μονοπωλεί το φυσικό περιβάλλον!
  Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει σειρά προστίμων, η λογική των οποίων σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ανεξήγητη! 500€ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ 300€ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΖΩΟΥ!!!
  Και αλήθεια, εμάς τους ιδιοκτήτες ζώων, που τα σώζουμε από τους δρόμους, που είμαστε συνεπείς και φροντίζουμε την ευζωία τους, που καθαρίζουμε τις ακαθαρσίες τους ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΓΗ που μας βρίζουν μόνο και μόνο γιατί βγάζουμε το σκυλί μας βόλτα; ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

 • 14 Απριλίου 2011, 13:21 | Δ.Σ. Συλλόγου Κτηνιατρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας-Θράκης

  Άρθρο 1, παρ.ιδ.

  Πως θα πιστοποιούνται οι κτηνίατροι? Για την σήμανση των ζώων και την έκδοση διαβατηρίου, πιστεύουμε ότι υπεύθυνοι πρέπει να είναι οι κτηνίατροι οι οποίοι έχουν άδεια κτηνιατρείου μικρών ζώων ή και μεγάλων ζώων σε περιοχές που δεν υπάρχουν τα προηγούμενα. Πρέπει να οριστεί επακριβώς ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία τεκμηριώνεται η πιστοποίηση ενός κτηνιάτρου. Θα είναι ένας κτηνίατρος:
  Α) μέλος του ΠΚΣ (υπάλληλος του δημοσίου δηλαδή σε μία υπηρεσία του υπουργείου θα μπορεί να τοποθετεί chip χωρίς ιατρείο, μέλος ΔΕΠ του πανεπιστημίου χωρίς ιατρείο).
  Β) ιδιοκτήτης ιατρείου μικρών ζώων?
  Γ) Κτηνίατρος με άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΤΕ που δεν έχει ιατρείο, θα μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα στείρωσης αδέσποτων και να τοποθετεί chip?
  Δ) Κτηνίατρος χωρίς επαγγελματική έδρα?
  Ε) Κτηνίατρος με άδεια λειτουργίας Κτηνιατρικού φαρμακείου?

  Δ.Σ. Συλλόγου Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας-Θράκης

 • 14 Απριλίου 2011, 12:57 | George Manolis

  I am a first generation Greek/ Australian. The first time I heard about the huge problem of stray animals and mistreatment of animals, in general, in Greece, (including donkeys, horses, cats and dogs, etc), I was appauled. I was especially disappointed and disgusted to discover the manner in which this issue is being treated. I have heard and seen photographs of poisonings and hangings and other horrible, systematic cruelty, inflicted on animals when the problem was first caused by people. People are the ones not sterilizing their pets and the Government seems to be doing NOTHING to ensure this. People are the ones psychologically damaging their animals to the point where the animals are no longer able to function. Consequently they are mistreated for not being able to their job, but it was people who created this problem and it becomes a vicious cycle. I have heard about a lack of justice for animals which amazes me from a country with such a rich and beautiful history. Greece should be leading the way with issues such as this. Instead, it seems to be going backwards. I have lost some pride in my heritage since discovering that Greece is not dealing with this problem in an INTELLIGENT manner. The year is 2011 and a country like Greece should be enlightened enough to deal with animal welfare issues properly. I love Greece, I love my family there, and my heritage but in NO WAY do I love what the poor suffering animals in Greece are going through. It is disgraceful and I am ashamed of it.

 • 14 Απριλίου 2011, 11:41 | Ανίτα Παπασαράντη

  ΤΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΨΥΧΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΘΙΚΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΖΕΙ.

 • 14 Απριλίου 2011, 10:17 | Δέσποινα Χρ. Γούργαρη

  Πιστεύω πως αυτό που ουσιαστικά λείπει στην Ελλάδα είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ! Δε διάβασα πουθενά πώς οι Έλληνες θα αποχτήσουν την απαραίτητη παιδεία, ώστε να μην κακοποιούν και να μην εγκαταλείπουν ζώα. Μόνο με πρόστιμα δε λύνεται κανένα πρόβλημα! Ενδεικτικά σας αναφέρω, σαν παράδειγμα, το παράνομο παρκάρισμα και κυρίως το παρκάρισμα πάνω στις διαβάσεις πεζών, όπου κανένα πρόστιμο δεν απέτρεψε τον Έλληνα από την κακή αυτή συνήθεια. Οι ριζικές αλλαγές σε μια κοινωνία επιτυγχάνονται ευκολότερα όταν πρωτίστως εφαρμόζονται σε υποσύνολα της κοινωνίας. Το σχολείο θα πρέπει να είναι συμμέτοχος σε όλο αυτό! Πολύ φοβάμαι ότι όπως είναι διατυπωμένα τα πρόστιμα στο Παράρτημα, θα στρέψουν τους μη φιλόζωους εναντίον των φιλόζωων και γενικά θα διαταράξουν τις σχέσεις των ανθρώπων σε επίπεδο γειτονιάς ή πολυκατοικίας ή και περιοχής γενικότερα. Τα ζώα δε θα κερδίσουν απολύτως τίποτα από την είσπραξη προστίμων, οπότε αν θέλουμε το Νομοσχέδιο αυτό να είναι προς όφελος τους, θα πρέπει να στρέψουμε αλλού την προσοχή μας!

 • 14 Απριλίου 2011, 09:58 | Πυροβέτσης Ιωάννης

  Κυρία Αποστολάκη,
  Λυπαμαι, αλλά δεν θα πάρω. Δεν ενδιαφέρετστε για τα ζώα και για τη τύχη τους αλλά απλά θέλετε να μαζέψετε ΛΕΦΤΑ.
  Δυστυχώς (για τη ψυχική μου ηρεμία) έχω πλέον μάθει να διαβάζω πίσω από τους βαρύγδουπους τίτλους.
  Σήμερα, όπως ΟΛΟΙ ΓΩΡΙΖΟΥΜΕ, για τη περίθαλψη των αδεσπότων ασχολούνται και αγωνίζονται μόνο ιδιώτες με δικό τους κόπο, με δικά τους έξοδα και με δική τους ψυχική και σωματική φθορά. Το κάνουν από αγάπη και για να συμπληρώσουν το κενό που αφήνει η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ του κράτους. Μαζεύουν τα δέσποτα, τα φροντίζουν, τα γιατρεύουν, βάζουν αγγελίες, τοιχοκολλούν αφίσες προς υιοθέστησή τους.
  Και έρχεστε τώρα εσείς, κα Αποστολάκη, να επιβραβεύσετε όλους αυτούς τους εθελοντές. Πώς ?? ΠΡΟΣΤΙΜΑ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ.
  Πρόστιμα αν κουβαλάει κανείς στο αυτοκίνητο πάνω από πέντε σκυλιά.
  Πρόστιμα αν βάζει αγγελίες για «ατσιπάριστα» σκυλιά.
  Πρόστιμα αν κολλάει αφίσες για «ατσιπάριστα» σκυλιά.
  Πρόστιμα …….
  Δεν θέλω να είμαι άδικος. Μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχουν και πολλά θετικά σημεία. Δεν είμαι όμως καθόλου σίγουρος αν αυτά τα θετικά παραμείνουν στον νόμο τελικά. Θα δείξει. Ο πρότερος πολιτικός βίος στη χώρα αυτή δεν αφήνει πολλά περιθώρια.

  Χωρίς καμμία εκτίμηση
  Γιάννης Πυροβέτσης

 • 14 Απριλίου 2011, 03:17 | Νικολαος Αριστομαχος

  ΟΣΟ ΘΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ , ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΘΑ ΤΣΙΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΜΑΣ. ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ . Δ Ε Ν ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !!!!!!

 • 13 Απριλίου 2011, 23:22 | Μαριάνθη Τζανή

  γ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς: είναι κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους φιλοζωίας ή συντροφιάς

  Τα ζώα είναι έμψυχα όντα που έχουν πλαστεί για να ζουν ελεύθερα στη φύση.
  Όταν γεννιούνται ελεύθερα (και όχι σε συνθήκες αιχμαλωσίας) δεν έχουν καμμία απολύτως ανάγκη από ανθρώπινη φροντίδα ή συντροφιά.
  Ανάγκη συντροφιάς έχουν οι άνθρωποι, καθώς και ανάγκη να φανούν φιλέσπλαχνοι βοηθώντας και ταϊζοντας τα ζώα.
  Θα έπρεπε να σεβόμαστε την έννοια της ελευθερίας των ζώων και να τα αφήνουμε στη φύση.
  Αν πραγματικά θέλετε να προστατεύσετε τα ζώα, θα έπρεπε ο νόμος να απαγορεύει την κάθε είδους αιχμαλωσία τους (είτε σε τσίρκο, είτε σε ζωολογικό κήπο, είτε σε σε σπίτια, σε αυλές και σε ταράτσες), να απαγορεύει το εμπόριο (δεν καταλαβαίνω πώς επιτρέπεται να πωλούνται τα κουτάβια μιας σκύλας ενώ το ίδιο θεωρείται απαράδεκτο για τα δικά μας παιδιά από την εποχή της δουλίας), να απαγορεύει τον ευνουχισμό και τη στείρωσή τους (εφόσον κάθε έμψυχος οργανισμός θα έπρεπε να έχει την ελευθερία να αναπαράγεται σύμφωνα με τους νόμους της φύσης) και φυσικά να απαγορεύει την ευθανασία τους.

  Eπίσης, καλό θα ήταν οι νόμοι να σέβονται την ελληνική γλώσσα :
  φιλόζωος (το ω με υπογεγραμμένη) : ο καθ᾽υπερβολήν αγαπών την ζωήν του (κυρίως ο δειλός, ο άνανδρος). Όπως συναντάται σε αρχαία κείμενα : Ευρ. απ.813 «ώ φιλόζωοι βροτοί» Aριστλ. Ρητ.2.13,8 Λουκ.Νεκρ.Δ15,Ι «αγεννή τινα Φρύγα δειλόν και πέρα του καλώς έχοντος φιλόζωον»
  ζωόφιλος (το ω με υπογεγραμμένη) : ο λίαν αγαπών και προστατεύων τα ζώα.

 • Συγχαρητήρια για τον ορισμό του Ζώου (πληρώσατε Σύμβουλο για αυτό;).

  Μπορείτε να μου πείτε πώς ορίζεται ο «‘Ανθρωπος»; Σύμφωνα με το Νόμο πάντοτε.

  Γιατί έχω ένα μικρό θεματάκι…
  Κρίμα που κόψατε το άλλο μου σχόλιο. Όσοι αγαπούν τα ζώα θα τα λάτρευαν το βίντεο.

  Και κάτι για την ευζωία. Τα ποσοστά των καρκίνων στα ζώα, έχουν ανέβει πολύ, όπως και των ανθρώπων άλλωστε.
  Επειδή σε λίγο τελειώνει και η διαβούλευση για τα απόβλητα και είναι αυτονόητο ότι υπάρχει συσχέτιση. Σε όσους φυσικά βλέπουν. Αν θέλουμε να ξέρουμε τι τρώμε και τι ταϊζουμε.

  Αυτό σας το δίνω εγώ δωρεάν. Αφού μας κεράσατε εσείς όλα τα υπόλοιπα.
  Και για να τελειώνουμε με αυτούς που «θίγονται» με ανθρώπους που πεινούν ενώ εμείς, οι κακοί ταϊζουμε αδέσποτα:
  1. Δε είναι σε θέση να γνωρίζουν τι έχει κάνει ο καθένας για τους ανθρώπους
  2. Είναι γνωστό, ότι με λιγότερο από το μισό από τα αποφάγια που πηγαίνουν στα σκουπίδια του «ανεπτυγμένου κόσμου» θα λύνονταν το πρόβλημα της πείνας των ανθρώπων.
  3. Και τα αδέσποτα ψυχή έχουν, και πολλές φορές είναι πιο έξυπνα από τα «ράτσας».

  Θεμιστοκλής Α. Ιωαννίδης
  Επικ. Καθηγητής (Π.Δ.407/80)
  Τμήμα Μηχανικών και Επιστήμης των Υλικών
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • 13 Απριλίου 2011, 18:43 | R Dennill

  β)ευζωία (welfare):
  – this should include recognition of and provision for an animals’s psychological wellbeing and needs, such as the need for the company of its own kind or human company, depending on the animal. Few animals thrive in isolation, but especially not dogs and cats.
  γ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς (Owned companion animal?):
  – “…. και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη του ή κατόχου ή συνοδού ή φύλακα.”
  This needs rewording to acknowledge the difference between CATS and DOGS. Many “owned” companion cats live both indoors AND outdoors, and cats when outdoors roam by nature. Containing them within the bounds of a property is usually impractical or impossible. A cat can only be under the direct control of its guardian when indoors and it is not reasonable to ask every guardian to keep cats ONLY within the home itself.
  δ)Αδέσποτο ζώο συντροφιάς (Stray companion animal):

  – Progressive laws elsewhere are now avoiding such negative terminology for these animals and using instead terms like COMMUNITY ANIMALS which represent them not as a plague but as an integral part of most human communities. These animals exist in this state because of the community’s treatment of its companion animals (abandonment, failure to sterilise them etc) and until such time as NONE exists without private guardianship, they should be acknowledged and valued positively to encourage humane treatment of them. Positive language is a part of this approach.

  – “είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή του ή κατόχου ή συνοδού ή φύλακα και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους.”

  As mentioned above, the difference between community CATS and DOGS is not allowed for here. An “owned” cat might wander from its guardian’s premises but that does not make it a “stray”, or community animal. Cats sometimes roam for more than a day away from their homes before returning, especially unsterilised ones.

  στ) Μικρό ζώο συντροφιάς:
  – there are cats which weigh more than this. 10 kg or 12 kg seem more reasonable limits

  ζ)Καταφύγιο αδέσποτων ζώων:
  In many countries there are PERMANENT shelters for “unadoptable” companion animals, especially those with disabilities or illnesses which make them unappealing to most people as “pets” and unsuited to a free-roaming life. Provision needs to be made in the definition for such shelters here in Greece too, without the word “temporary”.

 • 13 Απριλίου 2011, 14:52 | Μαργαρίτα Νικήτα

  περί ευζωίας θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι τα ζώα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΝΟΝΤΑΙ.

  ε)Επικίνδυνo ζώo συντροφιάς: είναι τo ζώo συντροφιάς που εκδηλώνει ΕΠΑΝΗΛΕΙΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ απρόκλητα έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα

  στ) Μικρό ζώο συντροφιάς: είναι το ζώο, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα ΔΕΚΑ (10) κιλά.

 • Άρθρο 1
  Παρ.ε) Επικίνδυνο ζώο συντροφίας το ζώο που εκδηλώνει ΕΠΑΝΕΙΛΕΙΜΜΕΝΑ εντονη επιθετική συμπεριφορά.
  Παρ.στ) Μικρό ζώο συντροφιάς το ζώο που μεταφέρεται σε τσαντα η κλουβι ως Χειραποσκευή.
  Παρ.ια & ιβ) Δεν είναι κατανοητή η πρόθεση ξεχωριστής καταγραφής των ιδιοκτητών παράλληλα με αυτής των ζώων, απο τη στιγμή που στα στοιχεία της ηλεκτρονικης σήμανσης κάθε ζώου εμπεριέχονται και τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη. Το να μπορεί ένας υπάλληλος με την απλή πληκτρολόγηση ενός ονόματος να έχει στα χέρια του ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πολιτών προκαλεί ανησυχία. Η ηλεκτρονική σήμανση είναι μέτρο προστασίας των ζώων και όχι «φακέλωμα» των ιδιοκτητών.
  Παρ.ιδ) Είναι θέμα του ιδιοκτήτη αν θα ζητήσει έκδοση διαβατηρίου η/ και βιβλιαρίου υγείας για το ζώο του. Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προτιμήσει το διαβατήριο αντί του βιβλιαρίου υγείας, άσχετα αν έχει πρόθεση να ταξιδέψει άμεσα ή όχι.

 • 13 Απριλίου 2011, 13:22 | zeng26

  H συνεισφορά της κ Μαριας Συνεφια-Williamson είναι καίρια και κοφτερή , και αποδεικνύει ότι από την συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκὀ γίγνεσθαι μόνον ωφελημένοι θα είμαστε, διοίκηση και πολίτες.
  Τα ερωτήματα που θέτει η κ Σ, είναι απογυμνωτικά και φανερώνεται η ένοχη αλήθεια που κρύβει πάντα η τάξη που μας κυβερνά!

  Η διατύπωση «ιδιοκτήτης ζώου» δεν ταιριάζει ούτε στην ελληνική νομοθεσία (μαρτυρεί λοιπόν την προχειρότητα και την ασχετοσύνη, την έλλειψη κάθε επιστημονικής υποδομής των υπαλλήλων που συνέταξαν αυτό το σχέδιο νόμου για…διαβούλεὖση!)ούτε στην αισθητική μας, ούτε στην αντίληψη που έχουμε σήμερα περί ζώων.
  Η κ Μαρία Συνεφια-Williamson προτείνει τον όρο «κηδεμών ζώων» που ταιριάζει καλύτερα, αν δεν τηρηθή ο όρος «κύριος» του ΑΚ και της παλαιότερης νομοθεσίας.
  Και βέβαια χρειαζόμαστε μελετημένους νόμους που σχεδιάζονται εν όψει ανεπαρκείας της νομοθεσίας ώστε να καλύψουν αυτές τις ανεπάρκειες για το προβλέψιμο μέλλον, δηλαδή, πρακτικώς για πάντα, και όχι άρπα κόλλα και ad hoc μπαλώματα, τα οποία η επομένη κυβέρνηση, ή ακόμη και ο επόμενος υπουργός θα «πρέπει» να …διορθώσει, ξανα-μανα- νομοθετώντας, ώστε να έχει καταντήσει η Βουλή ένα απέραντο εργοτάξιο προχειρολογίας και περιστασιονομίας.Οθεν και οι θνησιγενείς νόμοι που γεννιούνται και πεθαίνουν αβάπτιστοι!

  Ας αντισταθούν λοιπόν οι υπουργοί μας στις παραινέσεις της υπαλληλίας, ας ορίσουν επιτροπές εγκρίτων νομομαθών (όχι κακών μεταφραστών!) ας τους ορισουν προθεσμίες και αντικείμενο, εν προκειμένω:»Κώδηξ περί των ζώων:Ολοι οι κανόνες οι διέποντες την συνύπαρξή μας με τα ζώα, καθώς και οι κανόνες θεμιτής χρησιμοποιήσεως ζώων» και κατόπιν εδώ είμαστε για περιστέρω διαβουλεύσεις!

  Και μόνον αυτή η αντιεπιστημονική και βάναυση έκφραση ***Ιδιοκτήτης Ζώου***που διαπερνά όλο αυτό το «Νομοσχέδιο» που συζητάμε, φανερώνει την προχειρότητα και την ασχετοσύνη των υπευθύνων,και την περιφρόνηση που δείχνουν στο θεσμό των διαβουλεύσεων που η κυβέρνηση υποσχέθηκε.

 • 13 Απριλίου 2011, 12:53 | Νίκος Β.Β.

  Άρθρο 1, εδάφιο γ΄

  Ποια ποίμνια μπορεί να φυλάει ένας “ποιμενικός σκύλος” ή “λυκόσκυλο” κλεισμένος μέσα σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας “αστικής περιοχής” και μπορεί να χαρακτηρίζεται ως ζώο συντροφιάς; Μήπως ο ιδιοκτήτης του ζητήσει μελλοντικά να του επιτραπεί να έχει και το μαντρί του με τα αιγοπρόβατά του μέσα στην πολυκατοικία και να απαιτήσει να συμπεριληφθεί και αυτό στο νόμο; Δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε επιτέλους ότι δεν μπορούμε για προσωπική μας φιλαρέσκεια ή άλλη ιδιαιτερότητα (να έχουμε ποιμενικό σκύλο ή λυκόσκυλο) να αλλάζουμε τη φύση του ζώου με το να το περιορίζουμε μέσα σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας; Το ίδιο συμβαίνει και με τους κυνηγετικούς σκύλους, που είναι ιδιαίτερα ζωηροί και ανήσυχοι. Δεν καταλαβαίνετε ότι το βασανίζουμε για προσωπική μας και μόνο ικανοποίηση;
  Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των πιστοποιημένων σκύλων οδηγών τυφλών και πιστοποιημένων σκύλων έρευνας και διάσωσης.
  Στις πολυκατοικίες εξελίσσονται πολύ άσχημες καταστάσεις μεταξύ των ενοίκων, για τις οποίες ευθύνονται οι ιδιοκτήτες τους και όχι τα ζώα και σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέπονται να υπάρχουν σε αυτές ζώα μεγαλύτερα των 6 κιλών και αυτά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

  Άρθρο 1 εδάφιο ε΄

  Η επιθετική συμπεριφορά του ζώου πηγάζει από τη φύση του και από τη ράτσα του. π.χ. πιτ μπουλ, σκύλοι φύλακες, κ.τ.λ. Πολλοί άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ζώα και ειδικότερα με τους μεγάλους σκύλους. Παρόλα αυτά τους αναγκάζετε (δια νόμου και χωρίς κανένα δικαίωμα επιλογής) να συμβιώνουν μαζί τους, στην πολυκατοικία τους. Τα ζώα αντιλαμβάνονται το φόβο τους από τη μεταβολή της αδρεναλίνης τους και γίνονται επιθετικά. Γιατί για τα αυτονόητα πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις από Κρατικά Νοσοκομεία ,Εμπειρογνώμονες κ.τ.λ.;;;; Πρέπει όλοι οι ένοικοι μιας ολόκληρης πολυκατοικίας να τρέχουν στην αστυνομία και στα δικαστήρια για να αποδεικνύουν την με οποιοδήποτε τρόπο επιθετική συμπεριφορά των σκύλων, όπως π.χ. γρύλισμα, γάβγισμα, επίδειξη δοντιών, κ.τ.λ.;;;;

 • 13 Απριλίου 2011, 11:54 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΠΑΖΑΘ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ,ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΛΥΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΖΩΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ. ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΕΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΡΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.
  ΕΝΑ ΖΩΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΗΣΑΝ ΤΟ ΒΑΣΑΝΙΣΑΝ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΟΥΣΕ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΝΟΜΙΜΑ;;;

 • Άρθρο 1

  Παρ.ε. Επικίνδυνο ζώο συντροφίας το ζώο που εκδηλώνει ΕΠΑΝΕΙΛΕΙΜΜΕΝΑ έντονη επιθετική συμπεριφορά.

  Παρ.στ) Μικρό ζώο συντροφιάς το ζώο που μεταφέρεται σε τσάντα η κλουβί ως Χειραποσκευή.

  Παρ.ια & ιβ) Δεν είναι κατανοητή η πρόθεση ξεχωριστής καταγραφής των ιδιοκτητών παράλληλα με αυτής των ζώων, απο τη στιγμή που στα στοιχεία της ηλεκτρονικης σήμανσης κάθε ζώου εμπεριέχονται και τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη. Το να μπορεί ένας υπάλληλους με την απλή πληκτρολόγηση ενός ονόματος να έχει στα χέρια του ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πολιτών προκαλεί ανησυχία. Η ηλεκτρονική σήμανση είναι μέτρο προστασίας των ζώων και όχι «φακέλωμα» των ιδιοκτητών.

  Παρ.ιδ) Είναι θέμα του ιδιοκτήτη αν θα ζητήσει έκδοση διαβατηρίου η/ και βιβλιαρίου υγείας για το ζώο του. Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προτιμήσει το διαβατήριο αντί του βιβλιαρίου υγείας, άσχετα αν έχει πρόθεση να ταξιδέψει άμεσα ή όχι.

 • 13 Απριλίου 2011, 00:46 | zeng26

  Συμφωνώ απολύτως με την ένσταση της κ Ανδρονίκης Πριμηκύρη, ότι ο όρος «ιδιοκτήτης ζώου» είναι αδόκιμος και βάναυσος.Μάλλον πρόκειται για λάθος μεταφραστικό από τη γλώσσα της Οδηγίας–και αυτό προδίδει την ποιότητα των χρυσοκανθάρων που επανδρώνουν τις ακριβοπληρωμένες θέσεις της γραφειοκρατίας της ΕΕ…
  Ο Αστικός Κώδηξ χρησιμοποιεί τον όρο «κύριος» και αυτός πρέπει να προτιμηθή για την ενότητα ορολογίας της νομοθεσίας και νομολογίας.

  Εξαιρετικά αξιοσημείωτα είναι τα εισκομισθέντα από την κ Βασιλική Ουγιαρίδου , που επισημαίνει ότι ζώα συντροφιάς μπορεί να είναι και πάπιες και ψάρια, άρα η περιγραφή του θεμιτού περιβάλλοντος διαβιώσεως των ζώων συντροφιάς πρέπει να είναι πιο γενικός, για να μπορεί να περιλάβει και άλλα ζώα πλήν των συνήθων σκύλων και γατιών.

  Καίριο αίτημα επίσης είναι να γενικευθεί η νομοθετική ρύθμιση περί των ζώων, όχι μόνον «συντροφιάς», αλλά γενικώς, ώστε μαζί με τα υπόσυζήτησιν,οι κανόνες που ρυθμίζουν τη θεμιτή μεταχείριση και των ζώων κτηνοτροφίας και σφαγής να αποτελέσουν ένα σύντομο και εύχρηστο κώδικα περί ζώων.

  Μακάρι, αλλά… είναι τα ζώα μας αργά!

 • 13 Απριλίου 2011, 00:49 | Νεφέλη Δεμερτζή

  Ο ορισμός ‘’ επικίνδυνο’’ ζώο είναι πολύ επικίνδυνος ! Οποιοδήποτε ζώο αισθανθεί ότι απειλείται η φοβηθεί η το χτυπήσει κάποιος μπορεί να επιτεθεί για να προστατεψει τον εαυτό του… Ένας άνθρωπος που θα του επιτεθούν μπορεί να πάει να κάνει καταγγελία στην αστυνομία ακόμα και δικαστικό αγώνα για προστατευτεί.

  Ένα ζώο μπορεί να κάνει το ίδιο; Ο μόνος τρόπος που έχει για να αποφύγει μια βάναυση συμπεριφορά είναι να γαυγίσει η να επιτεθεί … Επίσης ένα ζώο πληγωμένο ,που ποναει και πάλι μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα φιλικό…..
  Και κυρίως τα κουτάβια πολλές φόρες δαγκώνουν για να δοκιμάσουν πράγματα ,τρέχουν πίσω από τους ανθρώπους για παιχνίδι και αυτό από αυτούς που δε τα θέλουν μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη συμπεριφορά.

  Όσον αφορά την επιθετικότητα των σκύλων μεταξύ τους είναι γνωστό ότι συχνά τα αρσενικά δεν θέλουν αλλά αρσενικά στο χώρο τους και το ίδιο ισχύει για τα θηλυκα.Αυτο είναι στους κώδικες επικοινωνίας τους. Συνεπώς δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επιθετικές αυτές οι συμπεριφορές.

  Επισης τα σκυλια που προστατευουν τα σπιτια των κηδεμονων τους και αυτά είναι επιθετικα με τους αγνωστους. Αν κάποια στιγμή δηλαδή καταλαθος μείνει κάποια πόρτα ανοιχτεί και βγουν από το σπίτι και γαυγίζουν σε ξένους θα θεωρηθούν επιθετικά;;;; Στην πραγματικότητα επιθετικά ζώα δεν υπάρχουν .Ο οποιοσδήποτε όμως δε τα θέλει θα μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι επικίνδυνα να παρουσιάσει σα μάρτυρες δικούς του ανθρώπους παρόμοιας αντίληψης για να κατηγορησει κάποιο ζώο .

  Ο ΟΡΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΖΩΟ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ !!!!!

 • 13 Απριλίου 2011, 00:21 | Νεφέλη Δεμερτζή

  Ο ορισμός ‘’ επικίνδυνο’’ ζώο είναι πολύ επικίνδυνος ! Οποιοδήποτε ζώο αισθανθεί ότι απειλείται η φοβηθεί η το χτυπήσει κάποιος μπορεί να επιτεθεί για να προστατεύει τον εαυτό του… Ένας άνθρωπος που θα του επιτεθούν μπορεί να πάει να κάνει καταγγελία στην αστυνομία ακόμα και δικαστικό αγώνα για προστατευτεί.

  Ένα ζώο μπορεί να κάνει το ίδιο; Ο μόνος τρόπος που έχει για να αποφύγει μια βάναυση συμπεριφορά είναι να γαυγίσει η να επιτεθεί … Επίσης ένα ζώο πληγωμένο ,που πονει και πάλι μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα φιλικό…..
  Και κυρίως τα κουτάβια πολλές φόρες δαγκώνουν για να πατιόμουνα δοκιμάσουν πράγματα ,τρέχουν πίσω από τους ανθρώπους για παιχνίδι και αυτό από αυτούς που δε τα θέλουν μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη συμπεριφορά.

  Όσον αφορά την επιθετικότητα των σκύλων μεταξύ τους είναι γνωστό ότι συχνά τα αρσενικά δεν θέλουν αλλά αρσενικά στο χώρο τους και το ίδιο ισχύει για τα θηλυκα.Αυτο είναι στους κώδικες επικοινωνίας τους. Συνεπώς δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επιθετικές αυτές οι συμπεριφορές.

  Επισης τα σκυλια που προστατευουν τα σπιτια των κηδεμονων τους και αυτά είναι επιθετικα με τους αγνωστους. Αν κάποια στιγμή δηλαδή καταλυθώ μείνει κάποια πόρτα ανοιχτεί και βγουν από το σπίτι και γαυγίζουν σε ξένους θα θεωρηθούν επιθετικά;;;; Στην πραγματικότητα επιθετικά ζώα δεν υπάρχουν .Ο οποιοσδήποτε όμως δε τα θέλει θα μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι επικίνδυνα να παρουσιάσει σα μάρτυρες δικούς του ανθρώπους παρόμοιας αντίληψης για να κατηγορησει κάποιο ζώο .

  Ο ΟΡΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΖΩΟ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ !!!!!

 • 12 Απριλίου 2011, 23:20 | MARIA ZARKADAKI

  ta zwa eite adespota eite se spitia eine ola plasmata tou 8eou pou simenei gia na olasei eixe to logo tou exoun ta idia dikeomata me tous an8ropous kai sosti antimetopisi oso gia ta adespota ftene autoi pou ta pernoun ta xrisimopoioun oso 8eloun kai katopin ta paratne as endiafer8oume oloi gia autes tis zwes pou kindineuoun eyxaristw

 • 12 Απριλίου 2011, 22:32 | ΡΙΑ

  Συμφωνώ με την ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ(23 ΣΩΜΑΤΕΙΑ) και την ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 110 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και θεωρώ ότι θα πρέπει να προστεθεί:

  Να αναφέρεται ρητά στο νόμο οτι η ευζωία των ζώων απαιτεί την σίτιση των αδέσποτων για να μην σύρονται στα δικαστήρια άνθρωποι που σιτίζουν τα πεινασμένα αδέσποτα.

  Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα αδέσποτα, έχουμε δεκτεί κάποια στιγμή επίθεση και απειλές για το λίγο φαγάκι και νερό που τους προσφέρουμε.
  Επιτέλους πρέπει να μας προστατέψει ένας νόμος.

  ΝΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

 • 12 Απριλίου 2011, 21:36 | dana kaponi

  epitelous kati !! zoakia mou gia sas !

 • 12 Απριλίου 2011, 19:33 | πανταζης κωστας

  παρατηρησεις:1.τα παιδια μας δεν τα βγαζουμε καθε μερα βολτα αλλα δεν συμαινει πως δεν τα αγαπαμε.2.συμφωνω να αφησουμε ολα τα ζωα ελευθερα και να κυνηγαμε για να φαμε.θα λυσουμε το προβλημα του υπερπληθισμου.3.σαν δεσιμο του ζωου θα μπορουσε να χαρακτηριστει-ακραια-και το δεσιμο στην βολτα.αλλο το δεσιμο εγκαταλειψης και αλλο προφυλαξης,ιδιως σε κηπους.4.6 κιλα σε μεγαλοσωμη ρατσα ειναι κουταβι.5.μπορει καποιος να παρει ενα ζωο θεωρωντας οτι εχει επαρκη αγαπη,κατανοηση,χρημα και χρονο και να αποδειχθει αδυναμος.πρεπει να τον τιμωρησουμε;και γιατι ακριβως;για λαθος προβλεψεις;τοτε θα πρεπει να τιμωρηθουν ολοι οι χρηματιστες,επιχειρηματιες,ακομη και ο αρναουτακης που προβλεψε λιακαδα και βραχηκα.6.οι λεξεις ειναι για να συνεννοουμαστε.δεν με ενδιαφερει αν με ονομαζουν σκατ…λα.το θεμα ειναι να μην συμπεριφερομαι ετσι.τον νομο δεν τον ενδιαφερουν τα συναισθηματα του οποιου στην μεταφραση των λεξεων,αλλα οι πραξεις του.

 • 12 Απριλίου 2011, 19:38 | Βασιλική Χρήστου

  Οπωσδήποτε θα πρέπει με σαφήνεια να διατυπωθεί ότι απαγορεύεται το δέσιμο με οποιοδήποτε τρόπο , οι πρόχειρες κατασκευές , τα βαρέλια , τα κλουβιά αλλά και η στέρηση της κτηνιατρικής περίθαλψης αλλά και η στέρηση της ανθρώπινης επαφής όταν τα ζώα εξορίζονται από τους ιδιοκτήτες τους σε ερημικά σημεία . Η σαφέστατη διατύπωση θα βοηθήσει στην εξάλειψη των αντιρρήσεων που προβάλλουν οι αστυνομικές αρχές όταν καλούνται να επέμβουν με τη δικαιολογία ότι όλα τα προαναφερόμενα δεν φαίνεται να αποτελούν παράβαση του νόμου σύμφωνα με την σημερινή διατύπωση του 3170.

 • 12 Απριλίου 2011, 19:44 | ΚΟΥΜΠΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Κατ’αρχήν συγχαρητήρια που εν μέσω τυφώνων (οικονομικών κλπ), ανοίγετε επιτέλους την γάγγραινα της χώρας μας που αφορά τα ζώα. Αυτό το απόστημα πρέπει να θεραπευθεί. Οι κτηνίατροι να είναι οι υπεύθυνοι (με καθιέρωση ποινών), για τη σήμανση καθώς και για την καταγραφή της σήμανσης στον αρμόδιο φορέα. Να υπογράφουν γι αυτήν στο βιβλιάριο του ζώου, και αυτό να ελέγχεται από την αστυνομία (και τη δημοτική ) σε ελέγχους που θα γίνονται ακόμα και την ώρα περιπάτου με τον ιδιοκτήτη του ζώου, σε περίπτωση δε παράβασης να επιβάλλεται πρόστιμο (πχ τροχαία). Έτσι ίσως γίνει συνείδηση η σήμανση. Επίσης οι κτηνίατροι να καταγράφουν τα ζώα που πρόκειται να γεννήσουν για να υπάρχει παρακολούθηση και στα μωρά (η πλειονότητα των οποίων καταλήγει σε «αδέσποτα»).
  Οι κτηνίατροι δεν μπορούν να διαγνώσουν την επιθετικότητα στον χαρακτήρα ενός ζώου, μόνο εκπαιδευτές θα μπορούσαν και διαθέτοντας χρόνο, όχι με γνώμονα ένα περιστατικό. Επίσης σημαντικότατη είναι η προγενέστερη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων ανθρώπων, για να εξηγηθεί και αυτή του ζώου αντικειμενικά.

 • 4. ΦΙΛΟΖΩΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ

  Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν φιλοζωικά σωματεία, οργανώσεις και εθελοντές που απασχολούνται με συνέπεια, διαθέτουν πολύ χρόνο και χρήμα για την προστασία, περίθαλψη και σίτιση των αδέσποτων ζώων.
  Έχω όμως και τις επιφυλάξεις μου για συλλόγους-σωματεία που ελέγχονται και λειτουργούν από ένα άτομο, καθώς τα μέλη αποχώρισαν για διάφορους λόγους, κι εξακολουθεί να κρατά τη σφραγίδα.
  Γι αυτό πιστεύω ότι τα ως άνω σωματεία-οργανώσεις, φιλοζωικά κλπ οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες λειτουργίας ενός οργανωμένου σωματείου, εφαρμόζοντας τους όρους και επισημάνσεις του καταστατικού για το οποίο συστάθηκαν και οργανώθηκαν. Θεωρώ ότι τα μέλη πρέπει να συγκαλούν σε Γενικές συνελεύσεις, να τηρούν αρχεία, να καταγράφουν περιστατικά και να ελέγχονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, από την κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας και από αυτή του κάθε Δήμου.

 • Εκ παραδρομής δεν αναφέραμε τον ορισμό του επικίνδυνου ζώου και συμπληρώνουμε τον κάτωθι ως εξής:
  Αλλαγή ορισμού επικίνδυνου ζώο – Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνε απρόκλητη έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο και τα άλλα ζώα , καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.

 • 12 Απριλίου 2011, 12:02 | ΝΙΚΗ

  «Ένας πολιτισμός κρίνεται από το πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στα ζώα»
  Mahatma Gandhi

 • 12 Απριλίου 2011, 12:10 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΖΩΩΝ «Ο ΑΡΓΟΣ»

  § ε) «που μπορεί να μεταδοθεί/ούν στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται/ονται»

  Ζωοανθρωπονόσοι ήταν η λύσσα και εχινοκοκκίαση. Τα τελευταία χρόνια είχε συμπεριληφθεί και η λεϊσμανίωση. Για τη λύσσα υπάρχει πρόληψη μέσω του εμβολιασμού. Η εχινοκοκκίαση δεν υφίσταται πλέον, γιατί απαγορεύονται τα ελεύθερα σφαγεία και υπάρχει πρόληψη μέσω φαρμακευτικού σκευάσματος (χάπι). Για την λεϊσμανίωση ανέφερε ήδη άλλη συμμετέχουσα στην Διαβούλευση τη γνώμη του καθηγητή Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, κ. Χαραλαμπίδη, ότι η νόσος ΔΕΝ μεταδίδεται από σκύλο σε άνθρωπο και δεν είναι ανίατη νόσος παραπέμποντας μας στον ακόλουθο σύνδεσμο
  (http://users.auth.gr/harala/a8.Leishmaniosis.html)
  Παρακαλούμε, να αναφέρει και να προσδιορίσει/ορίσει ο Νομοθέτης συγκεκριμένα ποια είναι τα ανίατα ζωοανθρωπονοσήματα. Η αναφορά να είναι τεκμηριωμένη.

  Αυτονόητο είναι ότι αν στο μέλλον υπάρξουν κρούσματα λύσσας στην Ελλάδα και εντοπιστεί ζώο που πάσχει από λύσσα θα θανατώνεται.

 • 12 Απριλίου 2011, 12:35 | zeng26

  Βλέπομα δέντρα ένα ένα και χάνομε την συνολική εποπτεία…
  @ Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων, κ α:
  Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ζώων στο τσίρκο.
  Αρα δεν έχει θέση στο νόμο (αυτό τουλάχιστον) ορισμός τής έννοιας τσίρκο, διότι δεν αφορά στο αντικείμενο του νόμου.
  Αρκεί δηλαδή να περιληφθεί σε κάποια άλλη παράγραφο του νόμου, της ευζωϊας των ζώων μἀλλον, η φράση «Απαγορεύεται η συμμετοχή ζὠων σε παραστάσεις τσίρκου ή θιάσου ποικιλιών»
  Δεν χρειάζονται περισσότερα.

 • 12 Απριλίου 2011, 12:29 | Βασιλική Ουγιαρίδου

  β) Ευζωία : είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα και αφορούν στην προστασία τους και στην καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, στη παραμονή τους χωρίς να είναι δεμένα με αλυσίδες, σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, στη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και τη χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, στην καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη μέριμνα για το σεβασμό των ζώων.
  Αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής : «…. χωρίς να είναι διαρκώς δεμένα, σε χώρο κατάλληλο για το κάθε ζώο …» . Η πρώτη διόρθωση διότι εφόσον ένα ζώο είναι δεμένο συνεχώς, έστω και μόνον με σχοινί, βασανίζεται το ίδιο με την αλυσίδα και εν τέλει αποκτά επιθετική συμπεριφορά. Η δεύτερη διότι εφόσον η διάταξη αφορά το σύνολο των ζώων, τότε αφορά και τα ψάρια, τις πάπιες κλπ. που θέλουν υγρό χώρο για να επιβιώσουν.
  Και μια απορία: προς τί η διατύπωση του ορισμού της έννοιας του ζώου και της ευζωίας του, αφού η παρέμβαση για αυτήν γίνεται μόνον για τα επονομαζόμενα ως ζώα συντροφιάς. ΄Ετσι η κακοποίηση των ζώων στα εκτροφεία, στα μέσα μεταφοράς τους και τα σφαγεία εκφεύγει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
  Μια γενική παρατήρηση: από τη διατύπωση του άρθρου υποθέτω ότι μεγάλο μέρος διευκρίνισης και εφαρμογής των διατάξεων του εναπόκειται στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες κατά τη συνήθη πρακτική δεν εκδίδονται ποτέ ή εκδίδονται παρα πολύ αργά ή ακόμη-ακόμη όταν εκδίδονται αλλάζουν την ουσία του νόμου που εφαρμόζουν.

 • 12 Απριλίου 2011, 11:25 | Μαρια Συνεφια-Williamson

  Αξιοτιμη Ηγεσια του ΥΠΑΑΤ,
  Ομολογω οτι παραξενευομαι με τον τροπο που Νομοθετειτε. ΟΧΙ πως δεν χρειαζονται αποτελεσματικοι νομοι στην αρμοδιοτητα σας αλλα επειδη ΔΕΝ ξεκινατε με μια γενικη αποτιμιση της σημερινης καταστασης-μια αναλυση της αιτιολογιας του ΠΩΣ φτασαμε ως εδω ουτως ωστε να διαπρεψει (οσο και να καθωριστει) ο καινοτομος χαρακτηρας της ΝΕΑΣ πρωτοβουλιας της πολιτειας να λυσει τα συσσωρευμενα προβληματα.
  Υποστηριζω οτι εχετε την ικανοτητα και τη σπανια ευκαιρια να λυσετε το προβλημα με τα ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ μεσα στην υπολοιπη ζωη της σημερινης κυβερνησης. Εαν η νομοθεσια σας αποδειχτει ‘εξυπνη’, επικαιρη, σωστη και αποτελεσματικη θα γλυτωσουν εκατονταδες χιλιαδες ζωντανα απο την μιζερια, τον πονο, την αρρωστια και, πολυ συχνα, τον φρικτο θανατο – μεσα σε λιγους μηνες. Μαζι τους θα σωθει και η συνειδηση πολλων Ελληνων φιλοζωων, εκτος αυτων του εξωτερικου, που νυχθημερής καταναλωνουν απιστευτη ενεργεια και δυσευρετους πορους να περισυλλεξουν, θεραπευσουν η απλα να κηδεμονευσουν αυτα τα ζωα καθημερινα-μια εμπειρια που μονο ο Σισυφος απο το μακρυ μυθικο παρελθον μας εχει νιωσει στο μεδουλι του για να τους καταννοησει. Θα σωθει τελευταια, αλλα τουλαχιστον εξ ισου εαν οχι περισσοτερο σημαντικα αυτον τον καιρο, και η εμπιστοσυνη των νεων ανθρωπων στην πολιτικη ηγεσια του τοπου.
  1. Γιατι απετυχαν οι ως τωρα νομοι να προστατευσουν τα αδεσποτα ζωα ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, μειωνοντας δλδ τον αριθμο τους εν οσω αυξανοντας την υγεια και ευζωια τους ?
  (Χρησιμοποιω την ιδια μεθοδολογια που ο Προεδρος προτεινει. Η υπηρεσια πρεπει να εχει ως επικεντρο τον χρηστη της, δλδ οπως το συστημα Υγειας τον ‘ασθενη’ η Παιδειας τον ‘μαθητη’ κλπ).
  2. Γιατι οι Δημοι, στην πλειονοτητα, απετυχαν να γινουν ‘κηδεμονες’ των αδεσποτων ζωων της περιοχης τους?
  α. Πως η ηλεκτρονικη σημανση (και οχι οι στειρωσεις), σαν κεντρικη ιδεα της νεας προσπαθειας, τωρα θα αποδωσει οτι ΔΕΝ απεδωσε στο παρελθον?
  3. Γιατι οι συνεργασιες Δημοτικων Αρχοντων και Φιλοζωικων Οργανωσεων γινονται, επι το πλειστον, ‘κατω απο το τραπεζι’ με ανυπαρξια συμβολαιου και αδιαφανεια στη λογοδοσια?
  4. Γιατι στη χωρα μας εχουμε τοσες πολλες Φιλοζωικες Οργανωσεις που ουτε καν εχει ασχοληθει ποτε το Υπουργειο με το να καταγραψει, να αξιολογησει και να δημιουργησει ενα πλαισιο ‘διαπιστευσης’ σε αυτες που χειριζονται δωρεες με διαφανεια, λογοδοσια και (κατα το ελαχιστον) ενεργοποιηση μελων?
  α. Πως ο νεος νομος ‘καρπωνεται’ και επιβραβευει εμπρακτα την εθελοντικη προσφορα χιλιαδων Φιλοζωων -που στηριζουν σαν ‘σπονδυλικη στηλη’ την ολη επιχειρηση – ανα την επικρατεια?
  5. Γιατι σε οποιες απο αυτες που χειριζονται δημοσιους πορους, επι το πλειστον επισης διαπιστωνεται κατασπαλιση αυτων με πληρη αδιαφανεια και μυστικοτητα, οι οποιες περιλαμβανουν και βαρβαρες (& παρανομες) πρακτικες εγκαταλειψης οπως και θανατωσης αδεσποτων ζωων για μη-συνομα αιτια? (πχ ΔΙΚΕΠΑΖ, ΣΥΠΠΑZAΘ, δημοσια κυνοκομεια κλπ)
  6. Γιατι οι Κτηνιατρικοι Συλλογοι παραμενουν στενα Συνδικαλιστικα οργανα που καρπωνονται δικαιωματα μονον για τα μελη τους χωρις τις αναλογες υποχρεωσεις στα ζωα και την πολιτεια?
  α. Γιατι η απλη 5-λεπτη επισκεψη σε κτηνιατρο στην Ελλαδα στοιχιζει 40ε (με αποδειξη) η 30ε (χωρις), οταν στη Βρετανια στοιχιζει 15ε -για πολυ πιο ποιοτικες παροχες υπηρεσιων?
  β. Γιατι δεν υπαρχει Επιτροπη Δεοντολογιας η Ηθικων Ζητηματων στους Επιστημονικους αυτους συλλογους??
  7. Γιατι δεν ειμαστε σε θεση να ξερουμε ακριβως ΤΙ κοστιζουν τα αδεσποτα ζωα στη χωρα μας και ΓΙΑΤΙ? Και δεν αναφερομαι εδω στο ΗΘΙΚΟ κοστος της καταστροφικης προβολης της χωρας μας στο εξωτερικο σαν βαρβαρη χωρα, η των πολιτικων ηγεσιων της σαν αναλγητους & ‘στενα’ ωφελιμιστες.
  8. Γιατι η πρακτικη των προστιμων, απο μονη της, δεν ειναι ικανη ως αποδεικνυεται απο την Ελληνικη- και ξενη- εμπειρια να αλλαζει συμπεριφορες μη-φιλοζωων? Πως και ποια κινητρα μπορουν να αντισταθμισουν αυτο το γεγονος?
  Ξεκινηστε με εναν ολοκαινουργιο νομο, σας παρακαλω. Παψτε ολους τους προηγουμενους (που ειναι, ευτυχως, σχετικα λιγοι, αλλα δυσαναγνωστοι και αναποτελεσματικοι) και ενσωματωστε στον νεο και ολες τις τροποποησεις πχ περι κτηνιατρικων φαρμακων η κτηνιατρων που συζητουνται, αυτη τη στιγμη, αλλου σε ΕΝΑ καθολικο ΝΟΜΟ.
  Ισως καιρος ειναι πια να υιοθετησουμε και την πρακτικη οτι οι νομοι πρεπει να ‘καταλαβαινονται’ απο τους πολιτες-μιας και αυτους αφορα.
  Μιληστε για ‘ευζωια’ των αδεσποτων ζωων και ‘’κηδεμονια’ –το γλωσσολογιο ειναι ηδη μερος της νομοθεσιας απο το 1992 οταν κυρωθηκε και τεθηκε σε ισχυ η Ευρωπαικη Συμβαση για την προστασια των ζωων συντροφιας.* Η φυση και το περιβαλλον της πανεμορφης χωρας μας εχει ελλειψη σωστης ‘κηδεμονιας’. Η ιστορια θα αποτιμησει την προσπαθεια σας για να τα παραδωσουμε αλωβητα στις γενεες μετα απο εμας. Οι συμπεριφορες που θα οδηγησουν σ’αυτο το γεγονος χρειαζονται τη πεφωτισμενη καθοδηγηση και βοηθεια της πολιτειας.

  Προτεινω να θεωρησει ο νεος νομος ολα τα αδεσποτα ‘ιδιοκτησια’ του Προεδρου της Δημοκρατιας μας-εφ’ οσον η νομοθεσια μας απαραιτητα χρησιμοποιει τον ορο αυτο. Οι Δημοι ΑΣ αναλαβουν να βοηθουν στη κηδεμονια των ζωων ΤΟΥ. Και θα ειναι τιμη τους-οπως και καθηκον ολων μας.

  * ΡΕυρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς (EN) (DE)
  (κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα με το Ν.2017/1992, ΦΕΚ 31 Α της 27.02.1992)

 • 12 Απριλίου 2011, 11:19 | pavlos georgilas

  ζω στην Κεφαλονιά και εδώ, σε πολλά σημεία, κάθε δέντρο έχει και το σκύλο του. Οι ιδιοκτήτες τα δένουν με σχοινί ή αλυσίδα και δεν τα βγάζουν ΠΟΤΕ ή σχεδόν ποτέ βόλτα.

  Στον ορισμό της ευζωίας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει τα σκυλιά να πηγαίνουν βόλτα ΚΑΘΕ μέρα.

 • 1γ : Χρειάζεται νομοθετική εξουσιοδότηση

 • 12 Απριλίου 2011, 11:12 | Μαριάνθη Τζανή

  Τα ζώα είναι έμψυχα όντα που έχουν πλαστεί για να ζουν ελεύθερα στη φύση.
  Όταν γεννιούνται ελεύθερα (και όχι σε συνθήκες αιχμαλωσίας) δεν έχουν καμμία απολύτως ανάγκη από ανθρώπινη φροντίδα ή συντροφιά.
  Ανάγκη συντροφιάς έχουν οι άνθρωποι, καθώς και ανάγκη να φανούν φιλέσπλαχνοι βοηθώντας και ταϊζοντας τα ζώα.
  Θα έπρεπε να σεβόμαστε την έννοια της ελευθερίας των ζώων και να τα αφήνουμε στη φύση.
  Αν πραγματικά θέλετε να προστατεύσετε τα ζώα, θα έπρεπε ο νόμος να απαγορεύει την κάθε είδους αιχμαλωσία τους (είτε σε τσίρκο, είτε σε ζωολογικό κήπο, είτε σε σε σπίτια, σε αυλές και σε ταράτσες), να απαγορεύει το εμπόριο (δεν καταλαβαίνω πώς επιτρέπεται να πωλούνται τα κουτάβια μιας σκύλας ενώ το ίδιο θεωρείται απαράδεκτο για τα δικά μας παιδιά από την εποχή της δουλίας), να απαγορεύει τον ευνουχισμό και τη στείρωσή τους (εφόσον κάθε έμψυχος οργανισμός θα έπρεπε να έχει την ελευθερία να αναπαράγεται σύμφωνα με τους νόμους της φύσης) και φυσικά να απαγορεύει την ευθανασία τους.
  Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν να θέλουν να αιχμαλωτίζουν, να ευνουχίζουν, να στειρώνουν, να κρατάνε έγκλειστους στα σπίτιτα τους έμψυχους οργανισμούς, να τους αγοράζουν και να τους πουλάνε λες και είναι αντικείμενα και να τους σκοτώνουν, καλό θα ήταν να ακολουθήσουν ψυχοθεραπεία.

 • 12 Απριλίου 2011, 10:54 | EΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία πιστεύει ότι όπως κοινωνική πολιτική δεν γίνεται με φιλανθρωπίες, έτσι και η φιλοζωία δεν είναι αποτελεσματική όταν την ασκούν μόνον ζωόφιλοι.
  Αντίθετα η φιλοζωία πρέπει να είναι αντικείμενο κρατικής πολιτικής και μέριμνας.

 • 12 Απριλίου 2011, 07:03 | Αθανασία Παπαδοπούλου

  Παράγραφος ε.

  Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς : είναι το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει κατ΄επανάληψη απρόκλητα έντονη επιθετική συμπεριφορά, με την ανάγκη προσδιορισμού της έννοιας «απρόκλητα», καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να χαρακτηριστεί έτσι από άγνοια λόγω διαφοράς των κανόνων συμπεριφοράς μεταξύ ζώων και ανθρώπων.

  Επιπλέον υποχρεωτική προσκόμιση γνωμάτευσης ιατρού Δημοσίου Νοσοκομείου που να αποδεικνύει την βλάβη που υπέστει άνθρωπος, ή κτηνιάτρου σε περίπτωση που πρόκειται για άλλο ζώο!

 • 12 Απριλίου 2011, 00:31 | angela lountzi

  I have lived in greece and been involved in animal welfare for 20 years. All dogs should be micro chipped,any who aren’t,whether pedigree pets,hunting dogs,heinz 57,it does not matter…OWNERS need to take responsibility.Do not leave your dog to roam free,sterilize your pets,microchip your pets.I hope this law comes in and the penalties are severe for those that do not adhere in all aspects of animal welfare.Greece must move on and comply with the rest of Europe.Its the only way forward.
  As for aggressive dogs……..the owners are always to blame. Aggressive strays? …they must be removed from the street.

 • 11 Απριλίου 2011, 23:33 | Lorraine Benson

  Surely the aim is to have no stray dogs whatsoever,no dog should be wandering the streets and should be in the care of a responsible owner either an animal welfare organisation ,Municipality or person.
  All Stray dogs should be microchipped,sterilised and vaccinated by the Municipality and animal association and become owned by such until adopted when ownership and responsibility is transferred to the adoptee individual

 • 11 Απριλίου 2011, 22:15 | Ανδρονίκη Πριμηκύρη

  Στις παραγράφους γ και δ, οι όροι «συνοδός» και «φύλακας» αποδίδουν τη σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με ένα κατοικίδιο, άρα είναι αποδεκτοί. Ο όρος «ιδιοκτήτης ή κάτοχος» όμως αρμόζει μόνον στην ιδιοκτησία ή στην κατοχή αψύχων αντικειμένων η περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ο κάτοχος τους δικαιούται να φροντίσει, να διαφυλάξει, να αξιοποιήσει, να εγκαταλείψει, ή να καταστρέψει κατά βούλησιν. Η απουσία φροντίδας, η εγκατάλειψη και η κακοποίηση ή θανάτωση (σε αντιστοιχία με την έννοια της καταστροφής) δεν μπορεί να αναφέρεται ως δικαίωμα προκειμένου περί εμψύχων, πόσον μάλλον όταν αυτές οι ενέργειες ή παραλείψεις συνιστούν ανάλογα αδικήματα, τα οποία το παρόν νομοσχέδιο περιγράφει σε άλλα άρθρα του (όπως στο 12, στο 20 και στο 21), και για τα οποία προβλέπει ποινή. Είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ συνεπώς, Ο ΟΡΟΣ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Η ΚΑΤΟΧΟΣ» να αντικατασταθεί με τον όρο «σύντροφος» ή «προστάτης» ή κάποιον ανάλογο που θα αποδίδει σωστά την σχέση του ανθρώπου με το δεσποζόμενο κατοικίδιο.

 • 11 Απριλίου 2011, 21:27 | Ανδρονίκη Πριμηκύρη

  Άρθρο 1: Στις παραγράφους γ και δ οι όροι «συνοδός» και «φύλακας» αποδίδουν τη σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με ένα κατοικίδιο, άρα είναι αποδεκτοί. Ο όρος «ιδιοκτήτης ή κάτοχος» όμως αρμόζει μόνον στην ιδιοκτησία ή στην κατοχή αψύχων αντικειμένων η περιουσιακών στοιχείων, ο κάτοχος των οποίων δικαιούται να φροντίσει, να διαφυλάξει, να αξιοποιήσει, να εγκαταλείψει, ή να καταστρέψει κατά βούλησιν. Η απουσία φροντίδας, η εγκατάλειψη και η κακοποίηση ή θανάτωση (σε αντιστοιχία με την έννοια της καταστροφής)δεν μπορεί να αναφέρεται σε έμψυχα, πόσον μάλλον όταν αυτές οι ενέργειες ή παραλείψεις συνιστούν ανάλογα αδικήματα, τα οποία το παρόν νομοσχέδιο περιγράφει σε άλλα άρθρα του (όπως στο 12, στο 20 και στο 21), και για τα οποία προβλέπει ποινή. Είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ συνεπώς, Ο ΟΡΟΣ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Η ΚΑΤΟΧΟΣ» να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί με τον όρο «σύντροφος» ή «προστάτης» ή κάποιον ανάλογο που θα αποδίδει σωστά την σχέση του ανθρώπου με το δεσποζόμενο κατοικίδιο.