Άρθρο 08 – Έλεγχος – Κυρώσεις

1. Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων για τη συμμόρφωση στις διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 175180/2011 (Β΄ 1721), 1678/111284/2015 (Β΄ 2257) και 15523/2006 (Β΄ 1187) υπουργικών αποφάσεων.
2. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 22 εως 25 και 27 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

 • 23 Απριλίου 2017, 16:24 | Βράντζα Παναγιώτα

  Άρθρο 8, παρ. 2: Οι κυρώσεις που περιγράφονται στο ν.4235/14, όπου υπάρχουν παραπομπές και στον 4177/13, είναι σε κάποιες περιπτώσεις πολύ μικρές, αλλά γενικά στο σύνολό τους ασαφείς. Θα ήταν σωστό και πολύ πιο αποτελεσματικό να περιγράφονται σε αυτόν το νόμο ξεκάθαρα.

 • 9 Απριλίου 2017, 17:04 | Δελακάς Παναγής

  Έχω ήδη εδώ και πολύ καιρό κάνει αίτημα στο Υπουργείο και αναμένω:
  Δημοσιοποίηση των ελέγχων για υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα (στα αγροτικά προϊόντα).
  Δημοσιοποίηση στην Διαύγεια, στα τοπικά ΜΜΕ, στα σημεία ελέγχου και ακόμη σε Δημοτικούς κλπ πίνακες ανάρτησης ανακοινώσεων στο ευρύ κοινό.
  [Ή ακόμη σύσταση Μητρώου των συνεπών αγροτών κλπ με εργαστηριακούς ελέγχους εντός των ορίων, ώστε να απομονωθούν οι εκτός των ορίων, δηλαδή οι παρανομούντες.] κίνητρα -αντικίνητρα.

  «Οι αγρότες, οι έμποροι και οι εισαγωγείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τα ΑΟΥ. Οι αρχές των κρατών μελών είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ΑΟΥ.»

  Αυτά καθορίζει η Ε.Ε και οι σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες για υπολείμματα φυτοφαρμάκων κλπ στα τρόφιμα και κυρίως στα νωπά προϊόντα.

  Για να γίνει η όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή αυτών των πολύ σημαντικών για την υγεία μας μέτρων, είναι αναγκαία και η θεσμοθέτηση της δημοσιοποίησης των εργαστηριακών ελέγχων ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει τους παρανομούντες. Αυτό θα είναι και ο καταλύτης (μαζί και με άλλα μέτρα που ήδη έχουν παρθεί και ισχύουν) για να γίνεται πραγματικά ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων.
  Για να μη κινδυνέψουν να διαπομπεφθούν κάποιοι από πιθανόν λάθος, το μέτρο της δημοσιοποίησης να εφαρμόζεται σε περίπτωση επανάληψης της παρανομίας (από την δεύτερη φορά παράβασης).
  Είναι πολύ σημαντικό για την προστασία της υγείας του καταναλωτή, με τον παρόντα νόμο, να προβλεφθεί και το μέτρο αυτό, που είναι απολύτως συμβατό με τους κανόνες της διαφάνειας της πρόληψης και της αποτροπής.