Άρθρο 05 – Διασταυρωτικοί έλεγχοι

1. Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ.2.
2. Το Υπουργείο Οικονομικών αποστέλλει κάθε μήνα στην αρμόδια αρχή τα τιμολόγια του προηγούμενου μήνα που φέρουν την ένδειξη νωπά και ευαλλοίωτα. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει τα τιμολόγια στις αντίστοιχες τράπεζες για έλεγχο της καταβολής του τιμήματος. Οι τράπεζες μετά τον έλεγχο διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή τη λίστα με τα τιμολόγια που δεν έχουν εξοφληθεί.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα όργανα, τη διαδικασία των ελέγχων, τη διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής, τη διασύνδεση των αρχείων των υπηρεσιών της παρ. 2, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

  • 24 Απριλίου 2017, 09:07 | Λευτέρης Κιοσές (ΙΕΛΚΑ)

    Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παραπάνω διαδικασία χωρίς κάποιου τύπου σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Στο λιανεμπόριο τροφίμων διακινούνται ετησίως αρκετά εκατομμύρια τιμολόγια με ένα μικρό ποσοστό από αυτά να είνια ηλεκτρονικά (περί το 25%, με το ποσοστό αυτό να είνια υψηλότερο στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ). Είναι ερώτημα αν οι τράπεζες έτοιμες να ανταποκριθούν σε αυτό τον όγκο εργασίας.
    Επίσης σε περιπτώσεις που γίνονται εκδόσεις πιστωτικών για ακυρώσεις ή επιστροφές ή σε περιπτώσεις λαθών δεν είναι σαφής πια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί για να αποφευχθούν λανθασμένες κυρώσεις.

  • 21 Απριλίου 2017, 12:24 | ΜΕΤΡΟ

    Οι πληρωμές των προμηθευτών μας γίνονται μέσω E-Banking. Σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι εφικτή η αναγραφή των αριθμών των εξοφλουμένων τιμολογίων , πως θα γίνονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι;