Άρθρο 01: Αντικατάσταση του άρθρου 1 ν. 4310/2014

Το άρθρο 1 του ν.4310/2014 (Α  258) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 1

Αντικείμενο – Σκοποί

«Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος αποτελεί θεμελιώδη και πρωταρχική υποχρέωση του Κράτους το οποίο και μεριμνά, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, για τη διάθεση των πόρων που απαιτούνται  για το σκοπό αυτό».

 • 18 Ιανουαρίου 2016, 12:42 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι)

  Να επανέλθει η αναφορά του Άρθρου 16 του Συντάγματος για τη χρηματοδότηση.

 • Να επανέλθει η αναφορά στο άρθρο 16 του Συντάγματος, που ορίζει την υποχρέωση του Κράτους να διασφαλίζει την ελευθερία, ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας.

 • Να επανέλθει η αναφορά στο Άρθρο 16 του Συντάγματος που αφορά στην υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει και να ενισχύει το Δημόσιο Ερευνητικό Σύστημα.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  Να επανέλθει η αναφορά του Άρθρου 16 του Συντάγματος.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Το Άρθρο 1, συνιστά οπισθοδρόμηση, καθώς αφαιρείται η αναφορά του Άρθρου 16 του Συντάγματος η οποία υπάρχει στο Άρθρο 1 του Ν. 4310/2014 και αφορά στην υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει και να ενισχύει το Δημόσιο Ερευνητικό Σύστημα.

  Πρόταση της ΕΕΕ:
  Να επανέλθει η αναφορά του Άρθρου 16 του Συντάγματος στο Άρθρο 1.

  Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

  Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕΕΕ επί του υπό διαβούλευση σ/ν για την ΕΤΑΚ είναι αναρτημένο στο: http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 11:06 | Μαρία Στουμπούδη

  Στο προϋπάρχον αλλά και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Έρευνα, υπήρχε και υπάρχει σαφής αναφορά στο Άρθρο 16 του Συντάγματος (βλ., π.χ. Άρθρο 1 του Ν. 4310/2014), το οποίο αφορά στην υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει και να ενισχύει το Δημόσιο Ερευνητικό Σύστημα.

  Είναι μάλλον ανεξήγητο γιατί η παρούσα Κυβέρνηση επιλέγει να αφαιρέσει την αναφορά αυτή από το παρόν ν/σ. Εάν πρόκειται περί λάθους και όχι περί σαφούς πολιτικής θέσης απεμπόλησης της σχετικής Συνταγματικής υποχρέωσης της Πολιτείας προς το Δημόσιο Ερευνητικό Σύστημα, η εν λόγω αναφορά πρέπει να προστεθεί και στο παρόν νομοσχέδιο/Άρθρο.

  Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη,
  Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
  πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών