Άρθρο 21: Τροποποίηση του άρθρου 28 ν. 4310/2014

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.4310/2014 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι εν λόγω υποτροφίες δεν επιβαρύνουν το τακτικό προϋπολογισμό».

 • Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση που να προβλέπει την εκπαιδευτική άδεια των ερευνητών

 • Στο πλαίσιο της ισονομίας με τους Καθηγητές ΑΕΙ θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για την «εκπαιδευτική άδεια» των Ερευνητών.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  Να συμπεριληφθεί και η «εκπαιδευτική άδεια» στο πλαίσιο της εδραίωσης πιο στενής συνεργασίας ΕΚ και ΑΕΙ.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Πρόταση της ΕΕΕ:

  Στο πλαίσιο της ισονομίας με τους Καθηγητές ΑΕΙ θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για την «εκπαιδευτική άδεια» των Ερευνητών.

  Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

  Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕΕΕ επί του υπό διαβούλευση σ/ν για την ΕΤΑΚ είναι αναρτημένο στο: http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf

 • 16 Ιανουαρίου 2016, 19:48 | Θανάσης Σφέτσος

  Θεωρώ ότι η προτεινόμενη τροπολογία κινείται σε λάθος κατεύθυνση, καθώς όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση συνδέεται η απόκτηση διδακτορικού / μεταπτυχιακού διπλώματος με κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Προτείνω να καταργηθεί η τροπολογία αυτή και να χορηγείται ικανός αριθμός υποτροφιών σε σταθερή ετήσια βάση από τον τακτικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση νέων επιστημόνων.

  Επίσης θεωρώ ότι οι θέσεις του Συλλόγου Ερευνητών Δημόκριτου κινούνται σε θετική κατεύθυνση (http://143.233.226.87/syllogos/sites/default/files/SXEDIO%20NOMOY-DIABOYLEYSH-2015-SED.pdf)