Άρθρο 19: Κατάργηση του άρθρου 26 ν. 4310/2014

Το άρθρο 26 του ν.4310/2014 καταργείται.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  Θετική η ρύθμιση

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Ως θετική αποτιμάται η απαλοιφή του άρθρου 26 του Ν. 4310/2014 που κυρίως συμπεριλάμβανε ρυθμίσεις για τη μετατροπή των δημόσιων ΕΚ της ΓΓΕΤ σε «Επενδυτικά Κέντρα».

  Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

  Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕΕΕ επί του υπό διαβούλευση σ/ν για την ΕΤΑΚ είναι αναρτημένο στο: http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf

 • 17 Ιανουαρίου 2016, 23:43 | Μαρία Στουμπούδη

  Η απαλοιφή του άρθρου 26 του Ν. 4310/2014 που κυρίως συμπεριλάμβανε ρυθμίσεις για τη μετατροπή των δημόσιων ΕΚ της ΓΓΕΤ σε «Επενδυτικά Κέντρα» εκτιμάται ως θετική.

  Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη,
  Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
  πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών