1. Οι Οικονομικοί Πόροι της Αυτοδιοίκησης

111. Η υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης με οικονομικούς πόρους και μέσα οφείλει να αντιμετωπίσει τα σημερινά προβλήματα. Το σημερινό σύστημα χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και την αναποτελεσματικότητά του. Πολλά μικρά και με μεγάλο κόστος διαχείρισης τέλη, δημιουργούν ένα σύστημα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο με αποτελεσματικότητα.

112. Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση κατατάσσεται στις τελευταίες σειρές των ευρωπαϊκών ΤΑ, από άποψη ποσοστού συμμετοχής των ιδίων εσόδων στα συνολικά τους έσοδα. Η ενίσχυση της αποδοτικότητας των τοπικών εσόδων αναμένεται να δημιουργήσει αφενός μεν περισσότερα έσοδα στους ΟΤΑ αφετέρου δε, μεγαλύτερη ευελιξία και σταθερότητα στα αντίστοιχα μακροοικονομικά μεγέθη.

113. Για την υλοποίηση της Νέας Αρχιτεκτονικής στη δομή και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, απαραίτητη είναι η οικονομική της θεμελίωση με τη διασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων. Είναι συνταγματική επιταγή αλλά και πραγματικός όρος για την αποτελεσματική άσκηση των νέων αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων. Για το σκοπό αυτό:

• Σε παράλληλη διαβούλευση με την φορολογική μεταρρύθμιση, προχωρούμε, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Συντάγματος, στον εξοπλισμό των δήμων και των περιφερειών με επαρκείς οικονομικούς πόρους.

• Αναδιαμορφώνεται το «καλάθι» των Κ.Α.Π. και επιδιώκεται ο εμπλουτισμός των πόρων της αυτοδιοίκησης και η σύνδεσή τους με τον ΦΠΑ, η οποία θα λειτουργήσει ευεγερτικά για τα δημόσια οικονομικά καθώς και με τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Προχωράμε στην ουσιαστική ενίσχυση της συμβολής του ΦΠΑ στους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι μια κρίσιμη απόφαση που ενισχύει ουσιαστικά τα οικονομικά τους. ταυτόχρονα όμως καθιστά σύμμαχο την αυτοδιοίκηση, τις δυνάμεις που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτή, και τις τοπικές κοινωνίες στη μεγάλη εθνική προσπάθεια της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Ο πολίτης σε κάθε Δήμο και σε κάθε περιφέρεια θα γνωρίζει ότι τα χρήματα αυτά αξιοποιούνται άμεσα για τον τόπο του, για τη βελτίωση της καθημερινότητάς του.
• Λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προσαρμογής του τρόπου κατανομής στις νέες πραγματικότητες που έχουν δημιουργηθεί αλλά και στο τουριστικό, νησιωτικό και ορεινό χαρακτήρα πολλών δήμων.
• Ταυτόχρονα, εξορθολογίζεται στη βάση διαφανών, αντικειμενικών και αδιάβλητων κριτηρίων το σύνολο των χρηματοδοτήσεων της κεντρικής διοίκησης προς την αυτοδιοίκηση. Τερματίζεται οριστικά η πελατειακή κατανομή κονδυλίων, η οποία οδηγούσε στη χειραγώγηση της αυτοδιοίκησης και τον εξαναγκασμό της σε σχέσεις υποτέλειας προς την κυβέρνηση.

114. Η υποστήριξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με οικονομικούς πόρους και μέσα οργανώνεται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής αποκέντρωσης. Διατυπώνεται σύστημα χρηματοδότησης και κατανομής επιχορηγήσεων, με δυνατότητα τοπικών εσόδων στη βάση της εμπειρίας των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της πρωτοβάθμιας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

115. Οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α. κοστολογούνται, εκ των προτέρων, αναλυτικώς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το άρθρο 102 του Συντάγματος.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 22:56 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι εκτιμήσεις για το κόστος της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης συγκλίνουν στα 4 δις ευρώ. Σε καιρούς ασφυκτικής δημοσιονομικής διαχείρισης, εύλογο είναι το ερώτημα κατά πόσο τα χρήματα αυτά είναι όντως διαθέσιμα χωρίς να αφαιρεθούν από άλλες προτεραιότητες, εξίσου σημαντικές. Σημειώνουμε εδώ τον κίνδυνο να έχουμε πραγματικό χάος στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, αν τα χρήματα αυτά τελικά δεν εκταμιευθούν κανονικά.
  Για τους πόρους της αυτοδιοίκησης, πάγια θέση μας είναι να διαχειρίζεται σταθερό ποσοστό των δημόσιων εσόδων, ανάλογο με τις αρμοδιότητες που ασκεί.
  • Συγκεκριμένο ποσοστό των δημόσιων εσόδων να παραμένει στο Δήμο όπου εισπράχθηκε, ενώ ένα ακόμη ποσοστό να αναδιανέμεται μεταξύ των δήμων όλης της χώρας για άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
  • Αντίστοιχη πρέπει να είναι και η χρηματοδότηση των περιφερειών, με συγκεκριμένα ποσοστά να κατανέμονται ανάμεσα στην περιφέρεια όπου εισπράχθηκαν και σε αναδιανομή μεταξύ των περιφερειών.
  Στο πλαίσιο αυτό σημειώνουμε ως καταρχήν θετική την απόδοση μέρους των εισπράξεων από το ΦΠΑ στους δήμους. Επισημαίνουμε όμως ότι με την προτεινόμενη μορφή του το μέτρο θα δημιουργήσει μεγάλες ανισότητες υπέρ των δήμων που φιλοξενούν έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα.
  Σημειώνουμε, τέλος, ότι η αναφορά σε διαφανή κριτήρια χρηματοδότησης των δήμων χρειάζεται να γίνει πολύ σαφέστερη. Βασικότερο από τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να είναι οι επιδόσεις κάθε δήμου σε συγκεκριμένους στόχους από το Επιχειρησιακό Περιβαλλοντικό του Πρόγραμμα.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 08:07 | Sokratis Kefalogiannis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  θα το χαρακτήριζα εντελώς θολό το τοπίο. Απαραίτητα ξεκάθαροι οι πόροι της αυτοδιοίκησης.
  Επίσης διαπιστώνω προσανατολισμό σε αύξηση των Δημοτικών Τελών αλλά και την επιβολή Περιφερειακού τέλους. Ο Δημότης – Πολίτης δεν αντέχει άλλο.

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 00:16 | Λευτέρης Χαμηλοθώρης , Αργοστόλι , Κεφαλονιάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μελλοντική συνταγματική κατοχύρωση της διανομής των πόρων
  προς τους ΟΤΑ και θέσπιση της ισομερής διανομής , δηλαδή να δίνεται
  το 1/3 των εσόδων του κράτους προς την α΄ βαθμίδα τοπικής
  αυτοδιοίκησης, το 1/3 προς την β΄ βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης και
  το 1/3 προς την κεντρική διοίκηση.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 22:34 | Αντωνιάδης Ιωάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Τι θα γίνει με τα δικαιώματα διέλευσης? Θα πληρώσουν τελικά οι εταιρίες τη διέλευση τους απο δημοτικούς χώρους? Εγώ αν βγάλω ένα τραπεζάκι στο πεζοδρόμιο θα πληρώσω τέλος στο Δήμο. Η ΔΕΗ που έχει στήσει χιλιάδες κολώνες τίποτα? Μόνο εισπράτει το Δημοτικό Φωτισμό?

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 16:50 | Γιώργος K.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  – Να προβλέπεται στο νόμο ότι δε θα μπορεί ο δήμος να συντάσσει μη ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και σε περίπτωση που προκύπτουν ταμειακά ελλείμματα σε κάποιο οικονομικό έτος θα είναι υπόλογη η δημοτική αρχή και το δημοτικό συμβούλιο.

  – Εάν κάποιος δήμος θέλει να πάρει δάνειο (για να προχωρήσει πχ σε μια πιο μακροχρόνια επένδυση για την οποία δεν αρκεί ο ετήσιος προϋπολογισμός) πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής ή της Κεντρικής διοίκησης.

  – Να γίνει μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στους δήμους αλλά επίσης όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι να καλύπτονται από πόρους του δήμου και όχι της κεντρικής διοίκησης.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 12:11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΒΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προτείνω να απαγορεύεται:

  1. Η αυθαίρετη αύξηση δημοτικών τελών με απλή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
  2. Ο υπολογισμός από τους δήμους των τετραγωνικών του σπιτιού αυθαίρετα, αλλά να χρησιμοποιούν αυτά της άδειας του σπιτιού.

  Τα δημοτικά τέλη να εισπράτονται με διαφορετικό λογαρισμό (με δυνατότητα να είναι και ηλεκτρονικός) κι όχι από τη ΔΕΗ:

  Επίσης, να υπολογίζονται αναλυτικά και να φαίνονται στο λογαριασμό
  1. Το κόστος για αποκομιδή απορριμάτων καθώς και τα πιθανά έσοδα από ανακύκλωση.
  2. Το κόστος για αποχετευση
  3. Το κόστος για δίκτυα ομβρίων υδάτων
  4. το κόστος για ηλεκτροδότηση
  5. Το κόστος για οδικά έργα
  6. Το κόστος για την αμοιβή του προσωπικού και ο αριθμός των υπαλλήλων
  7. Όλα τα υπόλοιπα κόστη

  Να υπάρχει μια κεντρική επιτροπή στην Περιφέρεια που θα υπολογίζει πόσα είναι τα κόστη για τις κατηγορίες 1-6 για τον κάθε δήμο κι όχι να λέει ο κάθε δήμαρχος ό,τι θλέλει.

  Επίσης, στο τέλος του χρόνου να γίνεται έλεγχος για τα έξοδα της κατηγορίας 7 και να επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

  Τότε μόνο ο πολίτης θα αποκτήσει εμπιστοσύνη στο κράτος και σιγουριά για το μέλλον του τόπου του.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 12:08 | ΤΣΑΚΠΟΥΝΙΔΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Του Παναγιώτη Μ. Τσακπουνίδη
  Προέδρου του Συλλόγου Οικονομολόγων του Ν. Πιερίας

  ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

  Στο πλαίσιο υλοποίησης της τέταρτης προγραμματικής περιόδου, όπου επίκεντρο αυτής θα είναι ο άνθρωπος και η επιμόρφωσή του, αλλά και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, η διοικητική και κυρίως οικονομική αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρίνεται επιτακτική. Η παραδοχή, κοινά αποδεκτή για όλους μας, είναι ότι η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάδειξη σε μοχλό κοινωνικής και εν γένει περιφερειακής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
  Όσο αφορά στην οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, αυτό που απασχολεί πρωτίστως από την μιά είναι η αποδοτικότητα των ήδη θεσμοθετημένων πόρων, και από την άλλη η εύρεση νέων τρόπων άντλησης δημοσίων εσόδων.
  Χρόνιες παθογένειες, όπως το πρόβλημα των λεγόμενων μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, ο εξορθολογισμός των οικονομικών της διοίκησης με όρους διαφάνειας, η εξυγίανση των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων που αποτελούν εστία οικονομικής καχεξίας και αιμορραγίας για πολλούς δήμους, ο οικονομικός και αναπτυξιακός προγραμματισμός, όσο και οι κοινωνικές δράσεις των ΟΤΑ, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά, εάν θέλουμε να οδηγήσουμε τις κοινωνίες μας σε περιοχές κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ευημερίας.
  Προαπαιτούμενο όλων αυτών είναι να αποτελέσουν όλες αυτές οι πολιτικές ζωντανό στοιχείο στη συνείδηση των ίδιων των πολιτών, έτσι ώστε να κυοφορηθούν και να αναπτυχθούν με τη φροντίδα όλων μέσα σε μία τοπική κοινωνία.
  Η εφαρμογή και η υλοποίηση τέτοιων μακρόπνοων πολιτικών για την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να στηριχθεί μόνο εάν τα οικονομικά των ΟΤΑ είναι σε θέση να ωθήσουν και να συντηρήσουν μία τέτοια αναπτυξιακή διαδικασία.
  Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τοπικής και κεντρικής διοίκησης και οι δυνατότητες άσκησης πολιτικής από τις τοπικές διοικήσεις είναι δύο καίρια θέματα που συζητούνται διεθνώς.
  Τα θέματα αυτά δεν αφορούν μόνον στη σχέση τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής διοίκησης όπως συζητείτε στην Ελλάδα, αλλά και στη σχέση πολιτειών και ομοσπονδιακής κυβέρνησης όπως συζητείτε σε ομοσπονδιακά συστήματα (ΗΠΑ,Ελβετία,Βέλγιο κτλ.).Τέλος τα ζητήματα αυτά αφορούν στη σχέση εθνικών κυβερνήσεων και υπερεθνικών συστημάτων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.Γίνεται λοιπών αντιληπτό ότι εμπειρίες από άλλα πολιτικά συστήματα (π.χ.ομοσπονδιακό,υπερεθνικό) μπορούν να εμπνεύσουν και τις λύσεις που θα δοθούν στο θέμα των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Γιατί όμως να δούμε μοντέλα κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής αυτονόμησης των ΟΤΑ. Διότι πολύ απλά κάθε κοινωνία θα έχει την δυνατότητα άμεσα να εντοπίζει και κατεπέκταση να αντιμετωπίζει προβλήματα που ανακύπτουν από την λειτουργία της, εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες πολιτικές.Δεν θα τους επιβληθεί γενική πολιτική από την Κ.Δ.,μια πολιτική που προφανώς θα έχει έναν ομοιόμορφο χαρακτήρα για όλες τις περιφέρειες.

  Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής διοίκησης υποκρύπτει μεταξύ άλλων και το θέμα της χρηματοδότησης των αντίστοιχων πολιτικών δαπανών. Επιχορηγήσεις προς την αυτοδιοίκηση και εάν ναι τι είδους (υπό προϋπόθεσης, κατ’αντιστοιχία, κλειστές ,χωρίς προϋποθέσεις) ή τοπικές πολιτικές εξασφάλισης και είσπραξης πόρων;

  Δύο είναι οι άξονες που αφορούν στα οικονομικά των ΟΤΑ α)οι πολιτικές εσόδων (δημοτικά τέλη) – ΤΑΚΤΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

  Τακτικά έσοδα

   Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους
   Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α.
   Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
   Φόροι, τέλη, δικαιώματα και εισφορές
   Τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές

  ‘Έκτακτα Έσοδα

   Δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές
   Διάθεση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων
   Συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα ( Ν.3463/2006)
   Κάθε είδους πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις
   Κάθε άλλη πηγή

  Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα δεν υπάρχει εννοιολογικός διαχωρισμός των τελών από τους φόρους. Η δυσδιάκριτη αυτή σχέση μεταξύ φόρων και τελών δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα κατά την επιλογή και την άσκηση των τοπικών δημοσιονομικών πολιτικών, αλλά και κατά την διάρκεια διεθνών συγκριτικών αξιολογήσεων.

  β) οι πολιτικές δαπανών (η διάθεση των τοπικών πόρων).

   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
   Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων & τρίτων
   Παροχές τρίτων ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ κτλ)
   Διάφορα έξοδα (μεταφορικά, έξοδα ταξιδίων, δαπάνες προβολής και διαφήμισης, συνδρομές, γραφική ύλη, υλικά άμεσης ανάλυσης, έξοδα εκθέσεων, προαιρετικές δαπάνες ΟΤΑ, υποχρεωτικές εισφορές Ο.Τ.Α κτλ)
   Τόκοι και συναφή έξοδα
   Παροχές, χορηγίες, Επιχορηγήσεις και δωρεές

  Για να μπορέσω να ασκήσω μια τέτοια πολιτική πρέπει οι ΟΤΑ να βρουν πρόσφορους τρόπους άντλησης των δημοσίων εσόδων αφενός και αφετέρου να είναι ικανοί να ασκήσουν πολιτικές δαπανών (το τεχνοοικονομικό μέρος του θεσμού).
  Στην Ελλάδα, η αύξηση των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης επιτρέπει την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της αποκέντρωσης.Ο αυξημένος ρόλος της αυτοδιοίκησης
  .εξασφαλίζει την προσαρμογή της πολιτικής στις προτιμήσεις των τοπικών κοινωνιών
  .ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των περιφερειών, των νομών και των πόλεων
  . επιτρέπει τον πειραματισμό σε ρηξικέλευθες πολιτικές σε τοπικό-πιλοτικό επίπεδο προτού αυτές γενικευθούν
  Πολλοί οικονομολόγοι ανά την επικράτεια είναι υπέρμαχοι της πλήρης οικονομικής αυτονόμησης των ΟΤΑ.Δέν θα πρέπει να αγνοούμε βέβαια και το γεγονός της δημιουργίας κοινωνικών οργανώσεων που έχουν ως σκοπό τους, την κοινωνικοπολιτική πίεση προς τους Δήμους προκειμένω να επιτευχθεί αυτή η δημοσιονομική αυτονόμηση. Ποιό θα είναι το σημείο αναφοράς για μια τέτοια επιλογή.Το δημοσιονομικό ισοζύγιο του κάθε δημοτικού διαμερίσματος. Ορίζουμε ως δημοσιονομικό ισοζύγιο των ΟΤΑ το πηλίκο της διαφοράς μεταξύ δημοσίων δαπανών προς την περιφέρεια και των δημοσίων εσόδων από την περιφέρεια, προς το Α.Ε.Π. των περιφερειών. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις όπου ΟΤΑ δεν θα επιθυμούσαν την πλήρη δημοσιονομική τους αυτονόμηση; Σίγουρα ναι.Οι ΟΤΑ εκείνοι οι οποίοι έχουν αρνητικό δημ.ισοζύγιο. Στις περιπτώσεις αυτές η Κ.Δ. λειτουργεί ως ένας ελαστικός μηχανισμός διόρθωσης, ισορροπώντας την διανομή πλούτου σε ένα σημείο σταθερής ισορροπίας, μεταξύ των περιφερειών.
  Στα πλαίσια της δημοσιονομικής αυτονόμησης η αξιοποίηση των εργαλείων της οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να έχει διακριτό ρόλο. Δέν θα πρέπει να μας παρασύρει η γοητεία της άσκησης εξουσίας. Θα είναι εξαιρετικά αμφίβολη η αποτελεσματικότητα των μέτρων της οικονομικής πολιτικής εκείνης, που θα έχει ως στόχο την μεταβολή μακροοικονομικών μεγεθών όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία. Από την άλλη πλευρά η άσκηση οικονομικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση μικροοικονομικών μεγεθών όπως η εκπαίδευση, η υγεία , η ασφάλεια.θα έχει εφικτά αποτελέσματα.
  Μία αξιοσημείωτη παράμετρος που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως είναι η σχέση μεταξύ δημοσιονομικού και οικονομικού οφέλους. Εν προκειμένω, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δημοσιονομικά δεν είναι συμφέρουσα μία ενέργεια ,αλλά τελικά το οικονομικό όφελος να έχει θετικό αποτέλεσμα.Π.χ η μεταφορά οικονομικών πόρων από την ΚΔ.σε δημοτικά διαμερίσματα όπου δεν έχουμε αντίστοιχη μεταφορά πόρων προς την Κ.Δ.,δεν γίνεται για συναισθηματικούς λόγους αλλά κυρίως για την τόνωση της πλευράς της ζήτησης, με επίδραση στην πλευρά της προσφοράς για αγαθά που παράγονται εκεί (ανακυκλωμένο αποτέλεσμα).
  Αυτή λοιπών η οικονομική αυτονόμηση προϋποθέτει την θεσμική ελευθερία, στις δομές των ΟΤΑ.
  Ας αναλογισθούμε λοιπόν τα ενδεχόμενα ευεργετήματα από την δημιουργία υπουργείων σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια και την μετατοπίσει των εξουσιών από την Κ.Δ.σε αυτά. Η άμεση και σύμμετρη διάδοση των πληροφοριών θα μπορεί να εκμεταλλευτή από τους αρμόδιους φορείς, προς αξιοποίηση μιας επιταχυνόμενης
  ανάπτυξης.Το ερώτημα που ανακύπτει από την παραπάνω άποψη θα είναι σίγουρα πως μπορεί να καλυφθεί ένα τόσο σημαντικό κόστος. Τα περιφερειακά αυτά υπουργεία θα εδρεύουν σε ένα σημείο γειτνίασης με όμορους νομούς, επιμερίζοντας το λειτουργικό κόστος αναλογικά σε όλους, αξιοποιώντας έτσι τις οικονομίες κλίμακας.
  Απόρροια όλων αυτών των γεγονότων είναι να δημιουργηθούν μικρά κράτη (πολιτείες) όπου η ένωση αυτών θα συνθέτει το ενιαίο κράτος.Η προσδοκώμενη επίπτωση από μία τέτοια δράση θα επιφέρει και την γεωγραφική ανακατανομή του πληθυσμού σε όλη την επικράτεια. Τήν μεταφορά εργατικού δυναμικού από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια, και την αποσυμφόρηση του υδροκέφαλου κράτους.
  Η ενδεχόμενη αυτονόμηση των ΟΤΑ οικονομική και θεσμική, θα επιφέρει και την λαϊκή απαίτηση για αλλαγή στην δομή και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Μια μοναδική ευκαιρία για την πολυπόθητη αναγέννηση της άνευρης κρατικής μηχανής.
  -Αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος
  -Εναρμόνιση στις νέες τεχνολογίες
  Επισημαίνουμε ότι απαραίτητο προαπαιτούμενο για τη νέα αρχιτεκτονική διοικητική μορφή των τοπικών κοινωνιών, είναι η θωράκιση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών, γενικότερα του θεσμικού πλαισίου εκείνου διαφάνειας χρησιμοποίησης του δημοσίου χρήματος και κατ’ επέκταση της προστασίας των πολιτών. Οι τοπικές κοινωνίες αποτελούν σήμερα πεδίον λαμπρό για κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και άνθισης των πελατειακών σχέσεων.
  Μια δημόσια διοίκηση με τα χαρακτηριστικά της ελεύθερης αγοράς, διατηρώντας τον αμιγή κοινωνικό χαρακτήρα της. Ένα εγχείρημα ρεαλιστικό, αξιοποιώντας απλά τις δύο παραπάνω παραμέτρους.
  Μήπως τελικά είναι στις δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας να δημιουργήσει ένα καθεστώς φορολογικού παραδείσου για τους πολίτες της;

  – Σχετική ερμηνεία:

  Φαινόμενα τα οποία δεν πολεμήθηκαν κοινωνικά και πολιτικά, τα οποία αναπτύχθηκαν και διογκώθηκαν μέσα στις ίδεις τις κοινωνίες των πολιτών εμφανίζονται όλο και πιο ισχυρά, με αποτέλεσμα η κορύφωση αυτών τα επόμενα χρόνια να έχουν δραματικά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες και γενικότερα στην εθνική οικονομία της χώρας. Οι τοπικές κοινωνίες, για να αναπτυχθούν, χρειάζονται νέες μεγάλες διαχειριστικές κατευθύνσεις, ανορθολογικές πολιτικές ενίοτε σε περιόδους κρίσεων (ρηξικέλευθες), καθώς και νέους διοικητικούς και αναπτυξιακούς νευρώνες. Σήμερα, με την πρότασή μας, επιδιώκουμε να ανατραπεί ένα σύστημα το οποίο συντηρείται από οικογένειες και ανθρώπους, τελματώνοντας τις ανοιχτές κοινωνίες των πολιτών. Ένα σύστημα που γεννά τοπικισμούς, μικροσυμφέροντα και καθηλώνει την τοπική ανάπτυξη, τροφοδοτώντας παρηκμασμένα πολιτικά πρότυπα και αντιλήψεις. Δε μιλάμε σήμερα απλώς για τη μετάβαση των συνειδήσεων των πολιτών από τη συνείδηση του χωριού στη συνείδηση της περιοχής – περιφέρειας. Σήμερα μιλάμε για τη μετάβαση στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας – κράτους. Επιδιώκουμε δηλαδή την ολοκληρωμένη θεώρηση των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας, με αποφάσεις που θα είναι επεξεργασμένες, τεκμηριωμένες και άμεσα υλοποιήσιμες. Ο ορθολογισμός και η διαβούλευση με την πρόταση που θα παρουσιάσουμε για τις τοπικές κοινωνίες θα λειτουργεί υποχρεωτικά – αναγκαστικά, όπως σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες στη θέση της άγνοιας, του θυμικού και της ιδιοτέλειας. Οι προτάσεις, οι ιδέες από την πιστοποιημένη διαδικασία που θα προτείνουμε, οι επιλογές για την ανάπτυξη και την

  ποιότητα ζωής των κατοίκων να αφορούν το σύνολο και να μην είναι ευάλωτες στο λαϊκισμό και τα μικροσυμφέροντα. Η συνολική σύγχυση που επικρατεί – κυριαρχεί στη δημόσια ζωή της τοπικής κοινωνίας θα δώσει τη θέση της στις προτάσεις αυτών που μπορούν. Σήμερα η πρόταση που καλούμαστε να υλοποιήσουμε γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις λύσεις στις οποίες θα οδηγηθούμε. Βήμα – βήμα, σε πραγματικό χρόνο, με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και όχι με φανταστικά άλματα σε μελλοντικούς χρόνους. Αμφισβητεί κανείς το γεγονός ότι η διάσπαρτη νομοθεσία, οι συνεχεία αλλαγές νόμων, οι τροπολογίες, ο ατελείωτος αριθμός εγκυκλίων και κοινών υπουργικών αποφάσεων έχουν δημιουργήσει το τέλειο περιβάλλον υπόθαλψης γραφειοκρατίας και αδιαφάνειας, στο οποίο τίποτα δε λειτουργεί, αλλά κανείς δε φταίει. Μοναδικό θύμα ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, ο δημότης της τοπικής κοινωνίας. ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΥΘΥΝΗ; Μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την πρόταση – διαπίστωση ότι οι ΟΤΑ είναι ανέλεγκτοι, οι λειτουργίες τους αδιαφανείς και τα πειθαρχικά τους συμβούλια απελπιστικά επιεική. Μπορεί να αμφισβητήσει κανείς το γεγονός ότι οποιοδήποτε αυστηρό θεσμικό πλαίσια του τώρα και του αύριο δε μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα δημόσια οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου είναι ανύπαρκτοι και αυτοί που καθημερινά χειρίζονται όλα τα θέματα επιρρεπείς στα λάθη. Σήμερα και με την ψήφιση του τελευταίου νόμου 3697/2008, ο οποίος ευελπιστούμε ότι θα βάλει τάξη στα οικονομικά των ΟΤΑ και θα διαχέει τη διαφάνεια σε κάθε έκφραση αυτών, παρουσιάζει την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στα λογιστικά των ΟΤΑ και στα νοσοκομεία ως την ιδανική λύση. Είναι λύση αυτή για τη διαφάνεια, όταν οι ανύπαρκτοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι αναθέσεις για λογιστική υποστήριξη κάνουν πάρτυ εις βάρος της τσέπης του φορολογούμενου δημότη, όταν η αδιαφάνεια του τρόπου εφαρμογής και παρακολούθησης αυτών ούτε θεσμοθετημένοι και πιστοποιημένοι είναι και από την άλλη επιλέγονται με πολιτική απόφαση. Με την εφαρμογή της πρότασής μας, εφαρμόζουμε την οικονομική διαφάνεια στους ΟΤΑ, δίνουμε τη δυνατότητα ελέγχου των εσόδων και δαπανών και αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά φαινόμενα κακοδιαχείρισης και σπατάλης, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων. Σήμερα μιλάμε για συντονισμένη αντίδραση των πολιτών ή συντονισμένη δράση; Για εκρηκτική διαμαρτυρία των πολιτών ή εκρηκτική δράση; Σήμερα μιλάμε για διάθεση και δημιουργία και απομόνωση των οικογενειών εκείνων που κρατούν τις τοπικές κοινωνίες δεμένες σε συμφέροντα και ιδιοτελείς πρακτικές. Είμαστε έτοιμοι να στηλιτεύσουμε κοινωνικά φαινόμενα, όπου εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών και να πούμε τώρα τέλος πια. Στο μοντέλο οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας στο οποίο θα καταλήξουμε θα δημιουργήσει και τη νέα διοικητική δομή των ΟΤΑ. Θα δημιουργήσουμε την πόλη κράτους, όπου θα στηρίζεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε καινοτόμες ιδέες.

  – Παράδειγμα:

  Είναι δυνατόν μία τοπική κοινωνία να επιδοτεί θέσεις εργασίας σε μη παραγωγικούς και πρωτίστως σπάταλους τομείς της εθνικής οικονομίας (stage στο δημόσιο τομέα); Δήμοι και Νομαρχίες απορροφούν δις ευρώ, χωρίς να γνωρίζει κανείς πού πηγαίνουν.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙΔΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  ΑΜΟΕ 56520
  Τηλ.6977 821979

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 13:33 | Καραβαζάκης Νικόλαος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε υπουργέ.
  Συγχαρητήρια κι απο εμένα,για την πρωτοβουλία της κυβέρνησής σας,των δημοσίων διαβουλεύσεων και της διαφάνειας παντού,που εύχομαι να συνεχιστεί και να τελεσφορήσει,για το καλό της πατρίδας μας.
  Επιθυμώ να επισημάνω,δημοσίως,το εξής ενδεχομένο:
  Είμαι δημότης Σαρωνίδας Αττικής,μιας Κοινότητας που πανθομολογουμένως,θα συνενωθεί με όμορες,ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ και κατά την γνώμη μου.
  Επειδή όμως,χωρίς να υπάρξει δημόσια παρουσίαση και συζήτηση του κοινοτικού προϋπολογισμού,ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα-αν και απουσίασαν τρείς σύμβουλοι-υπέπεσαν στην αντίληψή μου,τα εξής:α)κατατέθηκε ελλειμματικός για το 2010 και β)ήταν ελλειμματικός κατά δυο εκατομμύρια € πέρυσι…
  ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ αν,έχετε μεριμνήσει ώστε,εκεί όπου θα καταργηθούν οι υπάρχουσες τοπικές εξουσίες και,με δεδομένο πως οι ΟΤΑ αποτελούν τον πιό διεφθαρμένο θεσμό του σημερινού κράτους μας,να μην υπάρξει κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος!;
  Διότι,όπως γνωρίζουμε…μετά την «αποχώρηση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται»!

  Καλή επιτυχία στο έργο σας.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 10:09 | Κασκαρέλης Γεώργιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Παρακαλώ αυτό το σχόλιο να μη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα αλλά να δοθεί στους συνεργάτες του κ. Υπουργού για σοβαρό προβληματισμό:

  Συνυπευθυνότητα των Δήμων στην είσπραξη του ΦΠΑ.

  Σχόλιο που το ακούς καθημερινά από τους πολίτες:
  Πολύ καλή η σύλληψη του νομοθέτη αλλά πως να επιτευχτεί ο στόχος όταν σε κάθε εκλογική δημοτική αναμέτρηση πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης είναι σε όλους σχεδόν τους συνδυασμούς Εφοριακοί υπάλληλοι (ΔΟΥ).

  Έτσι αναπτύσσεταιη πελατειακή σχέση που αναιρεί τον πολύ ορθό στόχο του Προγράμματος Καλλικράτη και γενικότερα τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και μάλιστα σε μία περίοδο δημοσιονομικής κρίσης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Δεν επιτρέπεται να εκθέσουν υποψηφιότητα Δημάρχου ή Δημοτικού Συμβούλου όσοι υπάλληλοι των ΔΟΥ υπηρέτησαν την προηγούμενη τετραετία
  σε ΔΟΥ που έχει την έδρα της στα όρια του Δήμου στον οποίο προτίθενται να είναι υποψήφιοι.

  Επόμενα μπορεί να είναι υποψήφιοι σε άλλο Δήμο ή να έχουν ζητήσει τη μετάθεσή τους σε άλλη ΔΟΥ άλλου Δήμου 4 χρόνια πριν από τις εκλογές. Πολύ λογικό αλλά ενίοτε στην Ελλάδα το λογικό θεωρείται παράλογο.

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 11:36 | Δημητρης Βασιλειαδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Γενικότερες προτάσεις.

  Κατ’ αρχήν θα ήθελα να καταστήσω γνωστό ότι είμαι παντελώς αντίθετος με το άδικο και και αναποτελεσματικό σύστημα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, ένα σύστημα που ανακάλυψαν οι πολίτικοι για να γλιτώσουν από τις ατέλειωτες και πιεστικές απαιτήσεις των ψηφοφόρων τους για το κλασικό «βόλεμα».
  Με την εφαρμογή του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και την δι’ αυτού αναμενόμενη (ελπίζω σε βαθμό ανάλογο της Ευρώπης) αποκέντρωση, θα πρέπει να μεταφερθεί η ευθύνη προσλήψεων στις αποκεντρωμένες αυτές αυτοδιοικήσεις
  Τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια είναι σε θέση να ορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις προσλήψεων
  Αν π. χ. η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας χρειάζεται την πρόσληψη 10 υπαλλήλων, να μπορεί το περιφερειακό συμβούλιο να αποφασίσει ποιοι είναι οι όροι, καθώς και τα προσόντα των ενδιαφερομένων για πρόσληψη
  Αν θέλει η κυβέρνηση να αποκεντρώσει το συγκεντρωτικό κράτος θα πρέπει να μεταφέρει στην αυτοδιοίκηση και την ευθύνη της καλής και σωστής της λειτουργίας
  Οι αυτοδιοικήσεις είναι – εκτός της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες τους – και μεγάλες οικονομικές μονάδες. Καμιά δε οικονομική μονάδα δεν θα δέχονταν ποτέ κάποιοι τρίτοι και με δικά τους κριτήρια να στελεχώσουν τις υπηρεσίες τους, αν κανείς θα είχε την απαίτηση να ελέγχονται για την απόδοση του έργου τους.
  Με τον τρόπο αυτό καταργούνται όλες οι μεταθέσεις εκτός της συγκεκριμένης περιφέρειας, αφού προσλήφθηκαν εκεί και εκεί θα πρέπει να παραμείνουν
  Εσωτερικές μεταθέσεις θα μπορούν φυσικά να γίνουν ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της συγκεκριμένης περιφέρειας
  Αιτήσεις για πρόσληψη μπορούν να κάνουν ενδιαφερόμενοι από όλη τη χώρα και αν κριθούν ικανοί (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθόρισε τον συμβούλιο), θα πρέπει και μπορούν να προσληφθούν
  Θα γνωρίζουν όμως ότι η μετάθεσή τους σε άλλη περιφέρεια ή δημοτικό διαμέρισμα της ιδιαίτερης πατρίδας τους δεν είναι δυνατή, παρά μόνο αν παραιτηθούν από τη θέση τους και αναζητήσουν εργασία εξ’ αρχής και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα εκεί τοπικά συμβούλια.
  Σήμερα που οι προσλήψεις γίνονται από το ανάλογο υπουργείο, κάποιος από την Πάτρα π. χ. που μέσω του ΑΣΕΠ τοποθετείται στη Θεσσαλονίκη, άλλο δεν έχει στο μυαλό του παρά με ποιον τρόπο σιγά σιγά και με όποιο μέσον του είναι πρόσφορο, να φτάσει κάποια στιγμή στην Πάτρα
  Φυσικά εφ’ όσον η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τον δικό της προϋπολογισμό θα πρέπει οι προσλήψεις να γίνονται με γνώμονα τη δυνατότητα της οικονομικής δυνατότητας της υπηρεσίας να καλύψει τους μισθούς
  Έτσι αποφεύγεται η αλόγιστη πρόσληψη προσωπικού
  Οι ίδιες υπηρεσίες θα μπορούν τάχιστα να παίρνουν αποφάσεις για πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε οργανισμούς, όταν υπάρχει άμεση ανάγκη
  Όταν π.χ. το καλοκαίρι παίρνουν άδειες οι εργαζόμενοι του ΕΛΤΑ και οι απομείναντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν μπορούν να καλύψουν τα κενά, να μπορούν να προσληφθούν (με τον τρόπο που αναφέρω παραπάνω) με ωρομίσθια αμοιβή και μόνο για το διάστημα που ο προσληφθείς ωρομίσθιος καλύπτει τους απόντες υπαλλήλους.
  Για να μπορούν να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει οι τοπικές αυτοδιοικήσεις να έχουν δικά τους έσοδα και ο μόνος τρόπος είναι να έχουν μερίδιο από τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος των κατοίκων τους.
  Η αποκέντρωση απαιτεί και μεταφορά αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση, όπως σχολεία, τοπικές συγκοινωνίες, περίθαλψη δημοτική ή περιφερειακή κ.λ.π.
  Υπ’ όψη ότι στη Σουηδία για κάθε εκατοστάρικο που εισπράττει το κράτος από φόρο εισοδήματος, το 60% περίπου αποδίδεται στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση
  Οι απόψεις μου αυτές είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να συζητηθεί ώστε να γίνει προσαρμόσιμη στα ελληνικά δεδομένα
  Όσον αφορά τις προσλήψεις στον πολύ κλειστό δημόσιο τομέα, όπως το προσωπικό υπουργείων, ας χρησιμοποιήσει το κράτος το ΑΣΕΠ, μια και είναι ανίκανο να κάνει το ίδιο προσλήψεις χωρίς τη μεσολάβηση χαριστικών επιλογών.
  Δημήτρης Βασιλειάδης
  Καλαμαριά

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 18:48 | Νικόλαος Τζόλας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να υπάρχει ποσόστωση στα έσοδα των Δήμων π.χ. 40% από τον Κρατικό ΠροΥπολογισμό και 60% από μερίδιο σε φόρους που προέρχονται από την τοπική τους κοινωνία (π.χ. μερίδιο στον Φ.Π.Α. που καταβάλλουν οι Δημότες). ΄Ετσι οι Δήμοι θα έχουν κίνητρο να συμβάλουν στην είσπραξη του ΦΠΑ και εάν έχουν καλά αποτελέσματα θα μπορούν να χρηματοδοτούν ευκολώτερα τα τοπικά έργα που κρίνουν επωφελή για τους Δημότες τους, αλλά και οι Δημότες θα είναι πιό ευαίσθητοι όσον αφορά την καλή χρήση των φόρων τους. Δεν μπόρεσα ποτέ μου να χωνέψω γιατί ο φορολογούμενος της Πάτρας ή της Λάρισας ή του Ηρακλείου κ.ο.κ. έπρεπε να επιβαρυνθούν συνολικά για τα έργα του ΑΤΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟ ή τα Ολυμπιακά έργα που έγιναν προς όφελος και για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων Δήμων και συμφερόντων της πρωτεύουσας.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 12:10 | βασούλα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σε κάθε περίπτωση οι δήμοι πληρώνουν πολύ ακριβά και πολλές φορές, κυρίως, προμήθειες και έργα χωρίς να υπάρχει κάπου γράμμενο εαν είναι απαραίτητο να εκταμιεύονται ποσά για αυτού του είδους τις δαπάνες. Χωρίς τον έλεγχο της σκοπιμότητας των δαπανών, όσους ελέγχους νομιμότητας και εαν διεξάγουμε στο ίδιο σημείο θα φτάνουμε, αυτό της έλλειψης των πόρων. Το σπουδαιότερο σημείο στο σχέδιο θα ‘ταν εκτός: α)από τη δημοσίευση στο διαδίκτυο των πράξεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ή Β βαθμού (απαραίτητο στοιχείο για τη διαφάνεια) και β)από τον έλεγχο της νομιμότητας μιας δαπάνης και ο έλεγχος της σκόπιμοτητάς της. ‘Ολα αυτά, όμως, αφού πρώτα γίνει ο έλεγχος της νομιμότητας των εσόδων και η δυνατότητα βεβαίωσης και είσπραξης αυτών. Δηλαδή πρώτα η διαπίστωση και η έγκριση της οικονομικής επάρκειας και στη συνέχεια η σύνταξη και η έγκριση του πχ του τεχνικού προγράμματος από το δημοτικό συμβούλιο. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 10:12 | Γιώργος Σαμπαζιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προβληματίζομαι όταν βλέπω σαν το μόνο νέο έσοδο στους δήμους το προβληματικότερο κομμάτι του κρατικού προϋπολογισμού. Μέρος του ΦΠΑ. Μου φαίνεται σαν να λέει το κράτος το έχω που το έχω χαμένο το ΦΠΑ ας δώσω ένα κομμάτι στους δήμους να βγάλουν αυτοί το φίδι από την τρύπα. Κάτι τέτοιο όμως δεν δείχνει τουλάχιστον καλή διάθεση για ουσιαστική οικονομική βοήθεια. Αν σε αυτό προσθέσουμε και το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση σταμάτησε την εφαρμογή του σχεδόν τελειωμένου «Καποδίστρια ΙΙ» λόγω οικονομικής κρίσης, και τώρα βλέπουμε μια βιασύνη με στόχο την εξοικονόμιση πόρων, πολύ φοβάμαι ότι ο μόνος που δεν θα βγεί κερδισμένος θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και η ζητούμενη διοικητική μεταρρύθμιση.

  Μιά κίνηση καλής πρόθεσης από την κυβέρνηση πάντως θα είναι να μας αποδώσει τουλάχιστον αυτά που ήδη έχει θεσμοθετήσει και που μας έχει παρακρατήσει.

  Μέχρι το τέλος του 2009 και για το τελευταίο τετράμηνο έχουν παρακρατηθεί από την κυβέρνηση 550 περίπου εκατομύρια ευρώ που ανήκουν στους δήμους.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 08:40 | stelladrag
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ένα είναι γνωστό στους πάντες , ότι η ρεμούλα και η διαφθορά και η κακοδιαχείρηση, που υπάρχει στην διαχείρηση των πόρων των δήμων είναι προκλητική.
  Θα πρέπει επομένως να βρεθούν δικλείδες ασφαλείας , ώστε να χρήματα των δημοτών , να γίνονται έργο και να μην σπαταλώνται ασκόπως ή να γεμίζουν κάποιοι τις τσέπες τους.
  Δεν θα πρέπει κατ¨αρχήν να θέτουν υποψιφιότητα για δήμαρχοι , άνθρωποι που δεν θα διαθέτουν τουλάχιστον πανεπιστημιακή μόρφωση.
  Όσον αφορά δε το σχέδιο καλλικράτης, θα πρέπει οι νέοι δήμοι που θα γίνουν, να περιλλαμβάνουν πλούσιες και φτωχές περιοχές, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν ισόρροπα όλες οι περιοχές της επικράτειας.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 01:17 | ΓΚΡΑΤΣΙΕΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΛΕΓΧΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ
  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Γ.Γ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΔΕΚΟ

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 01:35 | Angelos Bavellas
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ανεξαρτητα απο την λύση που θα επιλεγει για τις συνενωσεις των διαφόρων βαθμων αυτοδιοικησης, πιστεύω οτι θα πρέπει να εφαρμοστει ως μεσο για την οικονομικη αυτοτέλεια των μονάδων ο τρόπος κατανομης των ΚΑΠ του 1990 με την προσθηκη μία ακομη παραμέτρου στον σχετικο αλγόριθμο. Αυτής της οικιακης κατανάλωσης νερού.

  Ειναι το μοναδικο έντιμο εργαλειο που μπορει να χρησιμοποιηθεί

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:05 | Τ.Σ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος από τους δήμους πρέπει να θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός ελέγχου και αντιμετώπισης τους προβλήματος κατά την γέννησή του: ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.
  Δυστυχώς οι κατά τόπους περιφέρειες αποδείχθηκαν ανεπαρκείς στο συγκεκριμένο θέμα είτε λόγω ανικανότητας είτε λόγω έλλειψης του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου. Είναι αδιανόητο να εκδίδονται εγκριτικές αποφάσεις προϋπολογισμών οι οποίοι προβλέπουν πολλές φορές έως και 300% περισσότερα έσοδα σε κάποιους κωδικούς σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του προηγούμενου έτους!!!!! Επίσης, απ΄ ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω, σχεδόν κανείς δήμος δεν εμφανίζει τις ακριβείς προβλέψεις μη εισπράξεις οφειλών παρελθόντων ετών!
  Αποτέλεσμα των παραπάνω εικονικών εσόδων είναι η εγγραφή πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Η εγγραφή και μόνο αυτών των πιστώσεων νομιμοποιεί την ανάθεση εργασιών, προμηθειών και έργων και στη συνέχεια την τιμολόγησή τους με αποτέλεσμα, λόγω αδυναμίας εξόφλησής, να συσσωρεύονται οφειλές παρελθόντων ετών οι οποίες αυξάνονται εκθετικά χρόνο με το χρόνο (στην κατάρτιση του επόμενου πρ/σμού θα πρέπει να εγγραφούν νέα εικονικά έσοδα για να καλύψουν τις αυξημένες οφειλές κ.ο.κ……)
  Πρέπει επομένως να μπει ένα ‘πλαφόν’ στα προϋπολογιζόμενα έσοδα σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του προηγούμενου έτους (π.χ. όχι αυξήσεις πάνω από 10%) ώστε οι προϋπολογισμοί να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση των Δήμων, έστω και αν προκύπτουν ελλειμματικοί. Η σύσταση ενός φορέα εντός των νέων περιφερειών που θα διεξάγει έναν ουσιαστικό και σχολαστικό έλεγχο των πρ/σμών και θα είναι αρμόδιος για την έγκριση αυτών ή την τροποποίησή τους είναι πλέον ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ!

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:42 | Πολίτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Όταν γίνεται αναφορά σε ‘πόρους’ για ΟΤΑ, πρέπει πάντα να συναναφέρεται και η ‘χρηστή διαχείριση των πόρων’.
  ΜΗ χρηστή διαχείριση μπορεί να γίνεται και ΝΟΜΙΜΑ, (π.χ. αμοιβές σε αιρετούς άρχοντες που δεν ‘πάσχουν’ οικονομικά, αμοιβές για άχρηστες συσκέψεις πολυλογίας, διοργάνωση εορτών με διάθεση υπερβολικής επίδειξης, κλπ.), και αυτή είναι η πιο καταστρεπτική κακοδιαχείριση!

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:59 | Θανάσης Κρίσπης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ισχυροί οργανισμοί είναι οι οικονομικά αυτοτελείς οργανισμοί.
  Σωστή διαχείριση πόρων γίνεται μόνο στα χρήματα που με κόπο συγκεντρώσαμε.
  Επομένως πρέπει η Κεντρική Διοίκηση να διαθέσει στους νέους ΟΤΑ συγκεκριμένες πηγές τοπικής φορολόγησης, ώστε μόνοι τους να αποκτούν τα χρήματα που χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία τους. Σε εξαιρέσεις, για μειονεκτικές μόνο περιοχές, θα μπορούσε η Κεντρική Διοίκηση να συνδράμει το έργο αυτών των φτωχών ΟΤΑ.
  Πηγές φορολόγησης θα μπορούσε να είναι :
  α] Τα αυτοκίνητα
  Γίνεται πολύς λόγος τελευταία για αδικίες στον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων με τα πράσινα τέλη και τα υπέργηρα οχήματα. Η επιβάρυνση από την κυκλοφορία και τη στάθμευση των αυτοκινήτων είναι κυρίως τοπική υπόθεση. Οι δήμοι με εύκολο τρόπο, αφού λάβουν τα σχετικά αρχεία από το ΥΠ.ΟΙΚ. και το ΥΠ.ΥΠ.ΜΕΤ.Δ., μπορούν να εισπράξουν και ελέγξουν την είσπραξη των τοπικά δίκαιων τελών κυκλοφορίας.
  β] Η ακίνητη περιουσία
  Όταν επιβλήθηκε το ΕΤΑΚ πιστέψαμε ότι διάφοροι φόροι που επιβαρρύνουν τα ακίνητα, όπως το ΤΑΠ που εισπράτουν οι δήμοι, θα καταργούνταν. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και συνάμα σήμερα ανακοινώθηκαν αυξημένοι φόροι κληρονομιάς. Και σε αυτή την περίπτωση το ύψος των φόρων στην ακίνητη περιουσία είναι τοπική υπόθεση και έπρεπε να εξαρτάται από το επίπεδο οικιστικής ανάπτυξης και επιπέδου ζωής. Οι δήμοι με εύκολο τρόπο, αφού λάβουν τα σχετικά αρχεία από το ΥΠ.ΟΙΚ. και το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, μπορούν να εισπράξουν και ελέγξουν την είσπραξη των τοπικά δίκαιων φόρων ακίνητης περιουσίας.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:15 | Στελιος Μποζικης Δήμαρχος Αρκ. Ζακύνθου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να καταστήσει όχι μόνο τους Δήμους αυτάρκεις οικονομικά αλλά και το ίδιο το κράτος αν αναμορφώσει πλήρως το σύστημα μελέτης, δημοπράτησης και εκτέλεσης των δημόσιων έργων. Δυστυχώς αν δεν το κάνει αυτό η προσπάθειά της θα είναι ημιτελής. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τον τρόπο που μελετώνται, δημοπρατούνται και εκτελούνται τα δημόσια έργα. Ενα έργο που έχει καθαρό προυπολογισμό 100.000 ευρώ αν προστεθούν όλα όσα προβλέπονται απο την νομοθεσία το ποσό αγγίζει τις 160.000 ευρώ. Ενα απο τα βασικά στοιχειά της αναμόρφωσης της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων είναι η κατάργηση του ορισμού τιμών ανα κατηγορία εργασίας απο το Υπουργείο Δημοσίων έργων. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ορίζει τις τιμές το Υπουργείο; Οι εργολάβοι αφού στην μελέτη θα περιλαμβάνονται η τεχνική περιγραφή και οι ποσότητες που απαιτούνται για κάθε επιμέρους εργασία, θα μπορούν να δώσουν προσφορά αφού λάβουν υπόψην τους τις τιμές που επικρατούν στην αγορά. Γιατί θα πρέπει να δώσουν έκπτωση σε καθορισμένες εκ των προτέρων τιμές, οι οποίες είναι πολλαπλάσιες απο τις τιμές της αγοράς; Μόνο μια γενναία μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό θα αποφέρει τεράστια έσοδα στο κράτος.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:39 | Στελιος Μποζικης Δήμαρχος Αρκ. Ζακύνθου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο απο ποιες πηγές θα προκύψουν οι πόροι των νέων Δήμων, κάτι που δυστυχώς δεν το βλέπουμε στο υπό κρίση σχέδιο. Οι νέοι Δήμοι θα πρέπει να έχουν οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία για να είναι σε θέση να επιτελέσουν τον ρόλο τους. Δίχως χρήματα θα καταλήξουμε στην μίζερη κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Θα πρέπει να γίνει ειδική πρόβλεψη για την χρηματοδότηση ειδικών κατηγοριών Δήμων όπως οι τουριστικοί. Οι τουριστικοί Δήμοι δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα απο την απόφαση (δίχως διάλογο) της προηγούμενης κυβέρνησης να καταργήσει επι της ουσίας το τέλος παρεπιδημούντων. Πρέπει να γίνει κατανοητό , οτι ένας τουριστικός Δήμος πρέπει να δαπανά κάθε χρόνο μεγάλα ποσά για να συντηρεί και να εξωραίζει τις τουριστικές περιοχές τους και αυτά τα ποσά δεν πρέπει να δίνονται απο την ΣΑΤΑ γεγονός που οδηγεί στην μη εκτέλεση έργων μικρής κλίμακας σε μη τουριστικά δημοτικά διαμερίσματα. Εαν δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στην κατανομή των χρημάτων. τότε αυτή η κατανομή θα δημιουργήσει δύο κατηγορίες Δήμων : Τους προβληματικούς (οι τουριστικοί ) και τους υγιείς. Αυτό θα ήταν άδικό.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:51 | ΣΟΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Τι θέλει να πει ο συντάκτης του σχεδίου για τα οικονομικά;;;;
  Τα ιστογράμματα δείχνουν μία ξεκάθαρη κατάσταση για την αναλογία των πόρων σε ΕΕ και Ελλάδα. Δεν βλέπω όμως να περιγράφεται με σαφήνεια:
  1. Αν θα μπουν νέοι φόροι ή αν θα υπάρξει αύξηση των υφιστάμενων.
  2. Αν η είσπραξη θα γίνεται από τους Δήμους ή από την Κεντρική Διοίκηση
  ( και σε αυτή την περίπτωση πώς διασφαλίζεται η μεταφορά τους στο Δήμο)
  3. Ποιός θεσμοθετεί τους φόρους ( άρα έχει και το πολιτικό κόστος)

  Σπύρος Σούντης
  Στέλεχος Κοιν. Υπηρεσίας Δήμου Μεγαρέων

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 17:46 | Γ.Χ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοθεί δικαίωμα επιβολής τοπικής φορορλογίας, όπως σήμερα έχει γίνει σε πολλούς νομούς (π.χ. Ανατολικής Αττικής (άδειες οικοπδομών κ.λ.π.), Εύβοιας, Σερρών κ.λ.π.). Οι πόροι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να θεσμοθετούνται από τη Βουλή και να έχουν ενιαία και συνολική εφαρμογή, με κριτήριο την ανταποδοτικότητα και μόνο.
  Πρέπει να μπεί φρένο στη δημιουργία Δημοτικών επιχειρήσεων ακόμα και στη συνέχιση λειτουργίας πολλών υπαρχουσών γιατί η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει, ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι δίαυλοι κατασπατάλησης Δημόσιου χρήματος. Μοναδικό κριτήριο για την ύπαρξη αυτών των επιχειρήσεων πρέπει να είναι η κερδοφορία τους (π.χ. αν δεν είναι κερδοφόρες επί διετία να καταργούνται αυτοδίκαια και σε περίπτωση απειθαρχίας των τοπικών εξουσιών -πράγμα σύνηθες- τα μετά ταύτα οικονομικά αποτελέσματα να βαρύνουν τους διαχειριστές των).
  Το θέμα των πόρων πρέπει να συσχετίζεται άμεσα με το θέμα των δαπανών. Αν δεν υπάρξει έλεγχος και εξορθολογισμός στις δαπάνες κανένας πόρος δεν πρόκειται να είναι αρκετός. Κανένας έλεγχος δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός αν δεν θεσμοθετηθούν κριτήρια εξατομικευμένης ευθύνης.
  Τα οικονομικά των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης θα βελτιωθούν αν όλες οι πράξεις των φορέων της είναι διαφανείς. Να γίνει υποχρεωτική η ανάρτηση όλων των αποφάσεων και των συμβάσεων στο διαδίκτυο για ικανό χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα αρχίζει η ισχύς των. Παράληψη αυτής της διαδικασίας να καθιστά την απόφαση ή τη σύμβαση αυτοδίκαια άκυρη.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 12:30 | Αντώνιος ΄Ικουτας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θα ισχύσουν οι επιχειρηματικές δηνατότητες,ελεγχόμενες βέβαια όχι απο μελη του Ελεγκτικού συνεδρίου επιλεγμένα απο τους δημάρχους αλλά απο ανεξάρτητη αρχή ελέγχων,αναγραφή των πράξεων στο διαδύκτιο με ευθύνη της περιφέρειας και οχι των δήμων αλλά και τα κινητρα για ίδιους πόρους στους δήμους εκμεταλευόμενοι τον δικό τους πλούτο ( όπως οι αρχαιολογικοί χώροι,τα τουριστικά θέρετρα,επιχειρισιακή εκμετάλευση πρασινης ανάπτηξης,και μεταποίησης της παραγωγής και ενέργειας?? ) και θα αποδόδουν επι τοις εκατο % ή δεν θα μένει πάλι τίποτα στον δήμο?? θα τα παίρνουν τα αντιστοιχα υπουργεία ??
  απο τα έσοδα των εισητηρίων στην Ακροπολη της Λίνου Ρόδου και μόνο ενας δήμος φτιαχνει σ εναν χρόνο ενα κλειστό γυμναστήριο για την πρώτη ηλικία,κεντρο προληπτικής υγείας για την δεύτερη και παράπλευρο ΚΑΠΗ με ψυχαγωγικούς χώρους για την τρίτη ηλικία .
  Φανταστειτε το μέγεθος !!
  Ευχαριστώ !!!

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 10:55 | κωνσταντινος μανιατης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ιδιαιτερη προσοχη πρεπει να δοθει σε περιοχες που εχουν και ορεινο ογκο αλλα και παραθαλασσιες εκτασεις.Υπαρχει το φαινομενο π.χ στον νομο Πιεριας οι παραθαλασσιες εκτασεις να ειναι αναπτυγμενες να υπαρχει οικονομικη δραστηριοτητα,ενω περιοχες που βρισκονται στον ορεινο ογκο να εχουν ελαχιστη συμβολη σε εσοδα ΦΠΑ,ετσι η συνδεση του ΦΠΑ και της Ακινητης περιουσιας με τους πορους των νεων δημων θα οδηγησει σε δημους δυο ταχυτητων,εαν δεν προβλεφθει μια εξισσοροπημενη συνενωση που να εξασφαλιζει εσοδα απο τισ δυο αυτες πηγες για τους νεους δημους.Η συνδεση των δυο αυτων πηγων ειναι σωστη αλλα θελει ιδιαιτερη προσοχη στην φαση της συνενωσης ετσι ωστε να μην καταδικασθουν οι περιοχες οι ορεινες σε οικονομικο μαρασμο με οτι αυτο συνεπαγεται.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 01:46 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΛΛΓΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΠΩΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΒΑΣΟΜΕ ΠΑΛΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΨΟΜΕ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΜΕ ΕΚΑΝΤΟΤΑΔΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

  ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΙΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΘΑ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΠΑΛΙ ΨΗΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΚΕΦΤΗΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΟΥ ΚΛΤΑΓΟΜΑΙ ΚΑΙ ΖΩ ΑΡΑ ΤΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ???

  ΣΥΣΤΘΧΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΜΟΝΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ !!!!!

  ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΟ ΤΕΤΡΑΕΤΙΕΣ ΝΑ ΠΕΡΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ??

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 18:05 | ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εξοικονόμηση πόρων.

  Σήμερα οι πλειοψηφία των αντιδημάρχων είναι συνταξιούχοι οι περισσότεροι του δημοσίου με συντάξεις άνω των 1500 ευρώ μηνιαίως. Καταλαμβάνοντας την θέση του αντιδημάρχου λαμβάνουν από το δημόσιο μισθό, πάνω από 1500 ευρώ μηνιαίως ανάλογα τον δήμο, ενώ παράλληλα συνταξιοδοτούνται κανονικά. Πρέπει να γίνει πρόβλεψη όταν κάποιος συνταξιούχος ή δημόσιος υπάλληλος καταλαμβάνει θέση αντιδημάρχου να επιλέγει ποιον μισθό θέλει να παίρνει για το διάστημα που θα είναι στην συγκεκριμένη θέση. Η θέση του αντιδημάρχου κανονικά θα έπρεπε να μην είναι έμμισθη και να πήγαιναν μόνο όσοι θα ήθελαν να προσφέρουν στους συμπολίτες τους αφιλοκερδώς. Νομίζω πως αν ισχύσει αυτό το μέτρο πρώτον θα βοηθήσει ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν να αναδειχτούν στην τοπική κοινωνία και δεύτερον ο κρατικός προϋπολογισμός θα γλυτώσει από ένα κονδύλι που με προχείρους υπολογισμούς αγγίζει τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:19 | x
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αυστηρός έλεγχος στα οικονομικά. Να γίνει επανέλεγχος όλων των εξόδων τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον. Να καταργηθεί η σύνταξη της οκταετίας σε παρέδρους και δημάρχους.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 11:37 | Μάνια Μανιώτη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πόροι από εξοικονόμηση κόστους– Υλοποίηση στόχων

  Πρέπει να υποδειχθούν και να καταγραφούν όλες οι συνέργειες που θα προκύψουν από τη συνένωση δήμων και περιφερειών, ποια θα είναι η εξοικονόμηση του κόστους που θα προκύψει από αυτές και πώς θα υλοποιηθεί.
  Θεωρώ απόλυτα χρήσιμο και αναγκαίο να απευθυνθείτε σε οικονομολόγους, managers και νομικούς με εμπειρία σε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων οι οποίοι θα αναλάβουν:
  – Την υπόδειξη ευκαιριών ανάπτυξης και συνεργειών του νέου διοικητικού χάρτη
  – Την ολοκλήρωση των νομικών και οικονομικών διαδικασιών προκειμένου να γίνουν οι συνενώσεις και οι μεταφορές αρμοδιοτήτων
  – Τη διασφάλιση όλων των πρακτικών θεμάτων για την ομαλή λειτουργία των νέων δομών
  – Την υπόδειξη περιοχών για βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας τους και προτάσεις για νέες πρακτικές σε όλες τις λειτουργίες των νέων δομών (ανθρώπινο δυναμικό, προμήθειες, υποδομές, ανάπυξη)
  – Την υπόδειξη νέας οργανωτικής δομής προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των νέων πρακτικών

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 10:26 | Δασκαλόπουλος Χρήστος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κατ’ αρχάς τίποτα δεν πρέπει να σταματήσει την διοικητική μεταρρύθμιση. Θα είναι έγκλημα εάν έστω και καθυστερήσει με την αιτιολογία ή τα προσκόμματα ορισμένων με βάσει τα οικονομικά.
  Θεωρώ βέβαια δεδομένο ότι κάθε αρμοδιότητα που δίδεται θα καλύπτεται με τους αντίστοιχους πόρους. Αλλά οι ανακοινώσεις της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ με κυρίαρχο το θέμα της απόδοσης των οφειλωμένων ποσών δεν αντέχει σε σοβαρή κρητική με το μέλλον της νέας αρχιτεκτονικής αυτή τη στιγμή.
  Από μόνο του το ότι οι 1034 δήμοι και κοινότητες θα γίνουν περίπου 370 σημαίνει πρώτον,καλύτερη οργάνωση και διοίκηση (είναι άλλο να υπάρχουν 1034 διοικητές και άλλο 370 για τον ίδιο χώρο και πληθησμό),δεύτερον, καλύτερη οικονομική διαχείρηση προς όφελος των εσόδων (αν πάρουμε ένα απλό παράδειγμα όπου τρεις δήμοι γίνονται ένας θα έχουμε,αντί τριών δημάρχων έναν,αντί τριων γραμματέων και προέδρων δημοτικού συμβουλίου από έναν,αντί περίπου 85 δημοτικούς συμβούλους περίπου 35,αντί 15 ειδικούς συμβούλους 4 ή 5,για τα Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις αναφέρεται στο σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ η μείωση 4000.Αν όλα αυτά συν τις πάγιες προμήθειες που θα γίνονται σε μεγαλύτερο όγκο άρα σε συμφερότερες τιμές και πολλά άλλα, που θα μπορούσα να αναφέρω, τα προσθέσουμε στο σύνολο της επικράτειας, εξάγεται ένα μεγάλο οικονομικό πρώτο όφελος που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα προσκόμματα των οικονομικών επιβαρύνσεων δεν αποτελούν αιτιολογία αναστολής ή καθυστέρησης στο να εφαρμοστεί το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
  Υπάρχει όμως η ανάγκη του κτισίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του επιτελικού κράτους και της αυτοδιοίκησης, ώστε τα κονδύλια πράγματι να φτάνουν στον προορισμό τους και να μην παρακρατούνται για άλλους σκοπούς.
  Ένα τελαυταίο για να κλείσω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που θα μπορούσα να αναφέρω. Οι ΚΑΠ (κεντρικοί αυτοτελείς πόροι) που αποτελούν το κύριο έσοδο, υπολογίζονται με βάσει τον αριθμό των κατοίκων της κάθε πόλης που υπάρχει από την τελευταία απογραφή. Είναι σωστό; μήπως θα έπρεπε να προσεγγίσουμε τον πραγματικό πληθυσμό;
  Εύχομαι τίποτα να μην σταματήσει αυτή την προσπάθεια και καλό θα ήταν να δωθεί στην δημοσιότητα το χωροταξικό τουλάχιστον τον άλλο μήνα.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 23:23 | Μεσσής Στέλιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πολύ καλή η πρωτοβουλία ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει βελτιώνοντας τα αδύνατα σημεία που παρουσιάστηκαν με τον «Καποδίστρια».
  Μιά μεγάλη και σημαντικότατη προίκα για τους νέους Δήμους θα μπορούσε να είναι η παραχώρηση των εκτάσεων που έχει το Δημόσιο στην κατοχή του είτε σαν Υπουργείο Οικονομικών είτε σαν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είτε σαν Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.
  Παραχωρώντας τις εκτάσεις αυτές στους Δήμους επιτυγχάνονται:
  1.Ίση αντιμετώπιση των δήμων από πλευράς Κράτους . Σε κάποιους δήμους παλαιότερα , για διάφορους λόγους τους μεταβιβάστηκαν δωρεάν , σε εφαρμογή του άρθρου 164 του Αγροτικού Κώδικα πολλές εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης , δυνατότητα που καταργήθηκε με τον Ν. 3147 του 2003 . Ετσι λοιπόν έχουμε Δήμους δύο ταχυτήτων , αλλους με τεράστια ακίνητη περιουσία και άλλους με μηδενική
  2.καλύτερη προστασία από οποιαδήποτε μορφής καταπάτηση , δυνατότητα που το κάθε Υπουργείο δεν είχε σε μεγάλο βαθμό,
  3.δυνατότητα άμεσης αξιοποίησής τους , γιατί σε οποιαδήποτε περίπτωση π.χ. ανέγερση σχολείου ή βιολογικός καθαρισμός πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
  4.δυνατότητα δανεισμού τους με καλύτερους όρους
  και πολλά άλλα
  Μιά άλλη σημαντική τομή θα ήταν η αλλαγή της ροής της χρηματοδότησης.
  Από εφορίες , κράτος δήμους να γίνει εφορίες δήμοι κράτος .Δηλαδή να κρατά ο Δήμος το ποσοστό που του αναλογεί και το υπόλοιπο να το αποδίδει στο κράτος. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 20:34 | Δημήτρης Β.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πόροι υπάρχουν – βέβαια χρειάζονται πιστώσεις για έργα, αλλά αν εισπράξουν τα θεσμοθετημένα για τα οποία αδιαφορούν για πολλούς λόγους, πολιτικό κόστος αδιαφορία προσωπικού κλπ, θα καλύπταν τα λειτουργικά έξοδα. ΤΑΠ, 2 και 5 % κλήσεις λατομεία εργοστάσια,τέλη ύδρευσης- άρδευσης πολλά άλλα παραδείγματα εσόδων. Δεν έχουν πιστώσεις λένε για πυροπροστασία ένα παράδειγμα, αλλά όταν έρχονται έστω και αυτά τα λίγα αντί να καθαρίσουν ένα δρόμο πληρώνουν άσχετα τιμολόγια.
  Πάρτε χαμπάρι νοικοκύρεμα χρειάζεται ο τόπος διαφάνεια και αξιοκρατία.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 20:11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ειναι απιστευτη η κακοδιαχειρηση και διαφθορα στους δημους και τις κοινοτητες.Και στους μεγαλους και στους μικρους δημους γινεται «παρτι».
  Το νεο φιλοδοξο και σωστο κατα την γνωμη μου προγραμμα πρεπει να προβλεπει ελεγκτικους μηχανισμους για να παρει τελος το παιχνιδι.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 19:05 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των αυτοκινητων να εισπραντωνται απο την περιφερεια,απο εκει που εχει βγει αδεια κυκλοφοριας. οπως γινεται σ’ορισμενα κρατη της ΕΕ.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 15:40 | ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΥΜΦΩΝΩ.ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ…
  ΣΥΜΑΖΕΨΤΕ ΛΙΓΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 15:15 | Τίμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καλά τα λέτε, αλλά ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων το κρατά το κράτος και δεν το αποδίδει ποτέ στους δήμους. Να βάλετε μέγιστη χρονική διάρκεια απόδοσης των πόρων που μαζεύει το κράτος για τους ΟΤΑ. Με το πέρας να υπάρχουν ποινικές κυρώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους από καφετζή μέχρι τον υπουργό. Ποινικές κύριοι, όχι πολιτικές. Τι πολιτικές τις ρίχνουμε εμείς με την ψήφο μας.

  Η απόφαση για την αγορά ενός ασθενοφόρου και της στελέχωσής του, είναι κυρίως πολιτική. Όταν όμως πάθει κάποιος κάτι και δεν υπάρχει ούτε ασθενοφόρο ούτε οδηγός, παύει να είναι πολιτική. Σας ψηφίσαμε για να αναλάβετε και να αποδώσετε ευθύνες και όχι να περνάτε διατάξεις μέσα στη νύχτα πάλι. Αν διαρρέουν πληροφορίες, σταματήστε να τρώτε στα σπίτια των φίλων σας στην Εκάλη. Δεν αποκτάτε έτσι αξιοπιστία.

  Επίσης, καμία αναφορά για το ποιοι δήμοι θα συγχωνευθούν. Ακόμα το ψάχνετε;

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 14:08 | Α.Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είναι σημαντικό να υπάρχει έλεγχος των ΟΤΑ για όλα τα οικονομικά τους στοιχεία (έσοδα, έξοδα, επενδύσεις, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, κ.λ.π.)

  Δεν είναι δυνατόν ο μεγαλύτερος δήμος της Αθήνας, του οποίου είμαι δημότης, επί θητείας Δ. Αβραμόπουλου (8 έτη, από το 1994 έως το 2001) και έχοντας αυξήσει τα δημοτικά τέλη, να εμφανίζει ελλείμματα όσα περίπου η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε., η οποία με αντιστοίχου ύψους ελλείμματα το 1993 εισήλθε σε προγράμματα εξυγίανσης με όλες τις συνέπειες των οποίων έχουμε γίνει κοινωνοί στα επόμενα 15 χρόνια…..
  Ως πότε οι δημότες της Αθήνας ή και αντίστοιχα άλλων δήμων θα επιβαρύνονται με την μηνιαία πληρωμή τόσων τελών, που προφανώς πέφτουν στη «μαύρη τρύπα»?

  Θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι συνδημότες μου και πολίτες αυτής της χώρας οφείλουν να πεισθούν για τις ευγενείς προθέσεις που υπάρχουν απ΄τη μερια της κυβέρνησης για την αλλαγή που συζητείται…

  Ευχαριστώ και ελπίζω τα σχόλια όλων μας να λαμβάνονται υπ’ όψιν.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 13:11 | Γιώργος Κουλαουζίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η πρόταση για τα οικονομικά των ΟΤΑ είναι καλή. Ωστόσο, θα ήταν προτιμότερο, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες περιοχές (οικιστικά) να σκεφτούμε αν ένα ποσοστό του φόρου μεταβίβασης των ακινήτων που γίνονται στα διοικητικά όρια κάθε Δήμου είναι δυνατό να περάσει στα ταμεία του με ανταποδοτική στόχευση.