6. Εκλογικό Σύστημα: Αναβάθμιση της Αντιπροσώπευσης, Περιορισμός των Εκλογικών Δαπανών

45. Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών υπηρετεί την ανάγκη αναζωογόνησης της αντιπροσώπευσης και της δημοκρατικής συμμετοχής καθώς και την αναλογική εκπροσώπηση των επιμέρους νομαρχιακών διαμερισμάτων. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της διαφάνειας στα οικονομικά των παρατάξεων με την εισαγωγή αποτελεσματικότερων ελέγχων και περιορίζονται κατά το δυνατόν, οι εκλογικές δαπάνες με την πρόβλεψη μικρότερων εκλογικών περιφερειών για τους Συμβούλους.

46. Επανέρχεται το σύστημα του 50%+1, το οποίο θα είναι και το ποσοστό που απαιτείται για τον επιτυχόντα συνδυασμό στον πρώτο γύρο μεταξύ όλων των συνδυασμών ή (αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει αυτό το ποσοστό) στο δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών. Η κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών θα ακολουθήσει το ισχύον σύστημα (3/5 για τον επιτυχόντα και 2/5 για τους επιλαχόντες συνδυασμούς). Οι εκλογικές περιφέρειες θα είναι τα τέως Νομαρχιακά Διαμερίσματα ή μικρότερες περιφέρειες, στις οποίες κατανέμονται οι έδρες ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Οι υποψηφιότητες των περιφερειακών συμβούλων θα αντιστοιχούν στις εν λόγω εκλογικές περιφέρειες.

47. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο βελτιώνονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τα όργανα και τη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων από Ειδική Επιτροπή Ελέγχου, σε συνάρτηση και με τις ρυθμίσεις για τα πολιτικά κόμματα. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται στο επίπεδο της αποκεντρωμένης διοίκησης και έχει αρμοδιότητα ελέγχου των οικονομικών των περιφερειακών συνδυασμών και υποψηφίων. Επίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η συλλογικότητα και η δημοκρατική λειτουργία των περιφερειακών παρατάξεων, προβλέπεται η υποχρέωσή τους, να καταθέτουν, μαζί με την υποψηφιότητά τους ως συνδυασμών και εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 23:14 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Όσοι θελήσουν να ασχοληθούν με τον καινούριο αυτό θεσμό θα πρέπει να έχουν μεράκι για να τον υπηρετήσουν σωστά και να μην μπούνε εμπόδια στο θεσμό από κομματικούς ινστρούχτορες διότι θα έχουν πολλές αρμοδιότητες και τα κονδύλια που θα κληθούν να διαχειριστούν θα είναι μεγάλα. Θα πρέπει να τοποθετηθούν σωστά με μόνο σκοπό το συμφέρον του πολίτη για να μην βρεθούν γρήγορα σε δικαστικές αίθουσες, ας το έχουν αυτό υπόψη τους .
  Για να αντιπροσωπευθούν δίκαια όλες οι περιοχές τις εκάστοτε περιφέρειας, θα πρέπει η εκλογική βάση να μην είναι πλειοψηφική αλλά γεωγραφική – να εκλέγονται οι περιφερειακοί σύμβουλοι με ποσόστωση, δηλαδή αυτός που παίρνει 1000 σταυρούς και είναι από μεγάλη πόλη να εκλέγεται αλλά να εκλέγεται και αυτός που παίρνει 100 σταυρούς και είναι από μικρότερη πόλη ή χωριό για να σπάσει και ο τοπικισμός. Για αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ δουλειά σε αυτόν τον τομέα για να μην υπάρχουν αδικίες οι οποίες θα είναι εις βάρος της περιφέρειας αλλά και του πολίτη.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 22:17 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι εκτεταμένες συνενώσεις των δήμων και οι χωριστές εκλογικές περιφέρειες στο εσωτερικό κάθε δήμου και περιφέρειας, απειλούν να κάνουν ακόμη δυσκολότερη την εκπροσώπηση των μικρότερων συνδυασμών. Ως «δημοτική εκλογική περιφέρεια» κάθε υπό συνένωση δήμος θα έχει μικρότερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και υψηλότερο εκλογικό μέτρο. Αν λοιπόν διατηρηθεί το εκλογικό μέτρο ως ελάχιστο όριο για εκλογή δημοτικού συμβούλου, τότε θα αποκλείονται από τα περισσότερα δημοτικά συμβούλια ακόμη και συνδυασμοί με ποσοστά πάνω από 10% των ψήφων. Ακόμη εντονότερη προοπτική αποκλεισμού των μεσαίων και μικρότερων συνδυασμών διαφαίνεται για τα περιφερειακά συμβούλια.
  Για να μην οδηγηθούμε λοιπόν σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια 2 ή 3 παρατάξεων, χρειάζονται άμεσες επιμέρους αλλαγές στο εκλογικό σύστημα ακόμη και αν το βασικό πλαίσιο παραμείνει το ίδιο:
  • Να μην αποκλείονται από την εκλογή συμβούλου συνδυασμοί που δε συγκέντρωσαν το εκλογικό μέτρο αλλά υπερβαίνουν σε ψήφους τα αδιάθετα υπόλοιπα των άλλων συνδυασμών.
  • Για τις έδρες που μένουν αδιάθετες στην Α’ κατανομή, να αθροίζονται και τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων από διαφορετικά περιφερειακά διαμερίσματα ή δημοτικές εκλογικές περιφέρειες
  • Στις περιφέρειες, βάση για την εκλογή των συμβούλων να είναι τουλάχιστον οι σημερινοί νομοί και όχι τα τέως νομαρχιακά διαμερίσματα.
  Οι εκλογικές ρυθμίσεις αφήνουν χώρο για ασφυκτικούς περιορισμούς και στο δικαίωμα υποψηφιότητας, αν οι συνδυασμοί παραμείνουν υποχρεωμένοι να καταθέτουν πλήρη ψηφοδέλτια για όλες τις δημοτικές εκλογικές περιφέρειες για όλα τα τοπικά συμβούλια. Ακόμη πιο ασφυκτικοί θα είναι οι αποκλεισμοί στις περιφερειακές εκλογές, αν τεθεί ως υποχρεωτική προϋπόθεση η κατάρτιση πλήρων συνδυασμών σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα.
  Με δεδομένο και το μεγαλύτερο μέγεθος των δήμων, που στην πράξη περιορίζει δραστικά την καθημερινή επαφή του δημότη με τις δημοτικές υποθέσεις, η τοπική συμμετοχή κινδυνεύει να μετατραπεί σε αποκλειστικό προνόμιο των οργανωμένων κομματικών μηχανισμών. Αν λοιπόν οι υπάρχοντες περιορισμοί για τις υποψηφιότητες έβρισκαν μέχρι τώρα στοιχειώδες έρεισμα στο μικρό μέγεθος των τοπικών κοινωνιών και στην υποτιθέμενη προσωπική γνωριμία των δημοτών μεταξύ τους, με τις προτεινόμενες συνενώσεις δημιουργούνται δεδομένα που δεν αφήνουν καμιά δικαίωση στη διατήρηση τέτοιων όρων. .
  Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο, στο δικαίωμα υποψηφιότητας και κατάρτισης συνδυασμών για τους δήμους και τις περιφέρειες, να επιτρέπονται μόνο όσοι περιορισμοί ισχύουν και στις βουλευτικές εκλογές. Μια τέτοια αλλαγή θα επιτρέψει τη συμμετοχή ανεξάρτητων υποψηφίων, συνδυασμών με περιορισμένο αριθμό υποψηφίων, αλλά και συνδυασμών με υποψηφιότητες σε ορισμένα μόνο περιφερειακά διαμερίσματα ή δημοτικές εκλογικές περιφέρειες.

  Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουν λεπτομερειακές παρατηρήσεις για τις ρυθμίσεις που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Για να τις δείτε αναλυτικά, επισκεφθείτε το

  http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=767:kallikratis&catid=8:administration&Itemid=23

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 13:48 | Αγάθος Σπυρoς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  46. Το υπουργείο προτείνει εκλογικό σύστημα με δυο γύρους και ανάδειξη των περιφερειακών αρχών με το 50%+1 για τον επιτυχόντα συνδυασμό. Η κατανομή των εδρών θα ακολουθήσει το ισχύον σύστημα 3/5 για τον επιτυχόντα συνδυασμό και 2/5 για τους επιλαχόντες συνδυασμούς (όλοι οι συνδυασμοί της αντιπολίτευσης). Πέραν του γεγονότος ότι το σύστημα εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα αποφάσεων εντούτοις εισάγει και επιβολή απόψεων του Περιφερειάρχη, χωρίς βασανιστική επεξεργασία των απόψεων, των επιτυχόντων συνδυασμών. Η άποψή μου είναι ότι το σύστημα θέλει αναλυτικότερη επεξεργασία, ούτως ώστε να επιτύχει και συνεργασίες συνδυασμών γεγονός που δεν επιτρέπει π.χ το εκλογικό σύστημα των εθνικών εκλογών. Θα είναι μια πρώτη πράξη δοκιμασίας, των συνεργασιών και εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας στις Περιφέρειες.
  Με τις σκέψεις αυτές προτείνω :
  Ο επιτυχών συνδυασμός να λαμβάνει τα 3/5 των εδρών του Περιφερειακού Συμβουλίου, μειωμένες κατά 3 έδρες, τις οποίες θα λαμβάνει ο συνδυασμός εκείνος που υποστηρίζει στον δεύτερο γύρο ένα από τους δυο εναπομείναντες συνδυασμούς υπό την προϋπόθεση ότι ο υποστηριζόμενος από άλλη παράταξη θα παραλαμβάνει ρητή δήλωση του συνδυασμού που το υποστηρίζει. Για να γίνει πιο κατανοητό ας δώσουμε ένα παράδειγμα :
  Αν π.χ οι συνολικές έδρες είναι 33. Ο αναδεικνυόμενος συνδυασμός με το υπό πρόταση σχέδιο θα πάρει 3/5 των εδρών άρα 20 έδρες. Αν ο νικητής αναδειχτεί στο δεύτερο γύρο τότε να λαμβάνει 17 έδρες και η υποστηριζούσα παράταξη να λαμβάνει τρεις (3) επιπλέον έδρες ως μπόνους υποστήριξης. Έτσι και η αποτελεσματικότητα προστατεύεται, αφού οι 17 έδρες δίδουν πλειοψηφία, ενώ υπάρχει κίνητρο συνεργασιών, για ανάδειξη του νικητή αλλά παράλληλα εκκίνηση συνεργασιών και στις ψηφοφορίες του Περιφερειακού Συμβουλίου με στόχο το «βασανισμό» των αποφάσεων. Το ίδιο σύστημα πρέπει να ισχύσει και στους Δήμους με τον ίδιο στόχο. Ενδεχόμενα το ίδιο ή ανάλογο μπόνους, πρέπει να δοθεί και στην ανάδειξη των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής και Δημαρχιακής Επιτροπής των Δήμων.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 08:00 | Sokratis Kefalogiannis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εκλογικό σύστημα με ανεξάρτητη εκλογή του Περιφερειάρχη.
  Aπό άλλο ψηφοδέλτιο h εκλογή συμβούλων με την χρήση απλής αναλογικής και για τα 8 πρώτα χρόνια μόνο η διατήρηση της ποσόστωσης.
  Επίσης θα πρέπει να μπεί όριο 2 θητειών.

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 10:02 | Νικολάου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Με τον Καποδίστρια τα χωρια μαράζωσαν λόγω μείωσης των δαπανών οι οποίες κατευθυνθηκαν στα κεντρα των Δήμων {τομεγαλο ψαρι εφαγε το μικρο} Εαν δεν θεσμοθετηθουν δικλείδεςασφαλείας,αναλογικοτητας κλπ τα χωρια θασβήσουν εντελώς

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 03:42 | Ιωάννης Χ.Χατζάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άκρως θετικές και δημοκρατικά επαρκείς οι θέσεις του Νομοσχεδίου. Όμως και πάλι, για να αποφευχθεί η δημιουργία μηχανισμών και επαγγελματιών της Π.Α. και Τ.Α , να περιορισθεί ο χρόνος θητείας στά 4 έτη. Έχετε το πολιτικό Θάρρος; ΟΣΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΑΙΡΕΤΟΣ, Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ.
  Και ουσιαστικός έλεγχος του Πόθεν Εσχες!
  Εσείς δεν εχετε κουμπάρους ή συγγενείς!(θέλω να ελπίζω)
  Τολμήστε! Μπορείτε!

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 03:04 | Ιωάννης Χ.Χατζάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άκρως θετικές και δημοκρατικά επαρκείς οι θέσεις του Νομοσχεδίου. Όμως και πάλι, για να αποφευχθοει η δημιουργία μηχανισμών και επαγγελματιών της Π.Α. και Τ.Α , να περιορισθεί ο χρόνος θητείας στα 4 έτη. Έχετε το πολιτικό Θάρρος; ΟΣΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΑΙΡΕΤΟΣ, Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.
  Και ουσιαστικός έλεγχος του Πόθεν Εσχες! Εσείς δεν εχετε κουμπάρους ή συγγενείς!(θέλω να ελπίζω)
  Τολμήστε! Μπορείτε!

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 03:40 | Ιωάννης Χ.Χατζάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άκρως θετικές και δημοκρατικά επαρκείς οι θέσεις του Νομοσχεδίου. Όμως και πάλι, για να αποφευχθοει η δημιουργία μηχανισμών και επαγγελματιών της Π.Α. και Τ.Α , να περιορισθεί ο χρόνος θητείας στα 4 έτη. Έχετε το πολιτικό Θάρρος; ΟΣΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΑΙΡΕΤΟΣ, Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.
  Τολμήστε! Μπορείτε!

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 03:45 | Ιωάννης Χ.Χατζάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άκρως θετικές και δημοκρατικά επαρκείς οι θέσεις του Νομοσχεδίου.Όμως ο
  Όμως και πάλι, για να αποφευχθοει η δημιουργία μηχανισμών και επαγγελματιών της Π.Α. και Τ.Α , να περιορισθεί ο χρόνος θητείας στα 4 έτη. Έχετε το πολιτικό Θάρρος; ΟΣΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΑΙΡΕΤΟΣ, Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.
  Τολμήστε! Μπορείτε!

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 01:32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  …περιορίζονται κατά το δυνατόν, οι εκλογικές δαπάνες με την πρόβλεψη μικρότερων εκλογικών περιφερειών για τους Συμβούλους…

  Σωστό,όμως κάποιοι πολίτες μίλησαν για «τοπικισμό», άλλοι για «περιφερειακή συνείδηση». Μια λύση είναι να υπάρχει και ένας σταυρός της περιφέρειας. Δηλαδή ο πολίτης θα δίνει τους σταυρούς του σε υποψηφίους στην στενή εκλογική περιφέρεια και έναν προαιρετικό σταυρό σε έναν υποψήφιο της ευρύτερης εκλ. περιφέρειας.

  Κ. Υπουργέ αφού αρχίσατε να κάνετε πραγματικά μια τομή για τόπο, ολοκληρώστε σας παρακαλώ το χρέος προς την δημοκρατία, είναι ευκαιρία τώρα που «είστε στα πράγματα».

  Μόνο Μια ψηφοφορία.. Απλή αναλογική για την εκλογή των συμβούλων.
  Ο περιφερειάρχης να εκλέγεται αυτός που θα κερδίσει την συναίνεση και την συνεργασία των περισσοτέρων συμβούλων για το καλό του τόπου.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 14:12 | Δημητριος Παπαδόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
  Περιφερειάρχης και τοπικοί αντιπεριφερειαρχες με τους αναπληρωτές τους να εκλέγονται σε χωριστό ψηφοδέλτιο. Δέν χρειάζεται σταυρός και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η εκλογή να γίνεται απο την α ψηφοφορία χωρις επανάληψη.
  οι παραπάνω υποψήφιοι περιφερειάρχης και αντιπεριφερειάρχες να μπορούν να είναι υποψήφιοι και για περιφερειακοί σύμβουλοι Προφανώς εφόσον εκλεγούν ως επιτυχόν συνδυασμός, δεν θα ειναι και περιφερειακοι σύμβουλοι αν είναι σε εκλόγιμη θέση ( στο περιφ συμβούλιο)
  Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες να ορίζονται απο τον περιφερειάρχη εκ των περιφερεικών συμβούλων με χαρακτήρα περισσότερο συντονιστικό των υπηρεσιών
  2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  Να προκυπτει κατανομή 3/5 για τον επιτυχόντα συνδυασμό και 2/5 για την αντιπολίτευση
  Να υπάρχουν υποψήφιοι απο όλους τους νομούς αναλογικά με τον πληθυσμό (μέγιστο)
  Να ψηφίζονται και εκλέγονται απο όλη την περιφέρεια και όχι αναλογικά τοπικά ωστε να εξαλειφθούν οι τοπικισμοί και οι σκοπιμότητες
  Να υπάρχει ελάχιστη ποσόστωση για κάθε νομό των αναλογούντων θέσεων περιφερειακών συμβούλων στο 50% η ρητό αριθμός πχ 5 θέσεων 3 απο επιτυχόντα συνδυασμό και 2 απο αντοπολίτευση
  Για την επιτυχία των παραπάνω είναι απαραίτητο και πρέπει σε καθε περίπτωση να ισχύει η ΜΟΝΟΣΤΑΥΡΙΑ καθως η πολυσταυρία ειναι πηγη διαπλοκής και πιθανων τοπικών πλειοψηφιών. Η πολυσταυρία αλλωστε όπως αποδείχθηκε με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές μπορει και επιτρέπει να ειναι πηγή διαφθοράς και νοθείας
  ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 14:46 | Παναγιώτης Βαρλάγκας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  @ Καμούτσης Τάσος – — 19 Ιανουαρίου 2010 @ 09:56
  —————————-
  Να προβλεφθεί η συνένωση υπό κατάργηση Δήμων ίδιου πληθυσμιακού φορτίου και να μην ενταχθούν σε ήδη υπάρχοντες Δήμους με μεγάλους πληθυσμούς. Αναφέρω για παράδειγμα την περιοχή μου (Δήμος Θίσβης Βοιωτίας ~4.500 κάτοικοι) για τον οποίο ακούγετε ότι θα προσαρτηθεί μαζί με τον Δήμο Πλαταιών (~5.000 κάτοικοι), των Θεσπιών (~6.000 κάτοικοι) και Βαγίων (~5.000 κάτοικοι)σε αυτόν της Θήβας με (~20.000 κατοίκους. Εξασφαλίζετε η ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ;
  —————————-

  Συμφωνώ απόλυτα! Αντίστοιχo παράδειγμα:

  ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Οι 4 υφιστάμενοι δήμοι Ιτάμου, Κάμπου, Καλλιφωνίου και Μητροπόλεως, ομού, έχουν *15.678 κατοίκους*, δηλ. ικανότατο μέγεθους για σύσταση ιδίου, κοινού, δήμου, και συν τοις άλλοις έχουν κυρίως *αγροτικό* χαρακτήρα. Γιατί να συγχωνευθούν στο Δήμο Καρδίτσας, που ήδη έχει 41.411 κατοίκους και είναι αστικός δήμος, με άλλης υφής ανάγκες και προβλήματα;

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 13:14 | ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  θεωρω οτι η εξυπηρετηση και η συμμετοχη των πολιτων με περισσοτερο
  αμεσοδημοκρατικους θεσμους μπορει να γινει πραξη αν και μονο
  αν

  1/ οι πολιτες αρχισουν να συζητουν καθε θεμα μακρυα απο εμπορικες
  και πελατειακες σκοπιμοτητες.

  2/η ηλεκτρονικη διακυβερνηση θα μεταφερει το κεντρο βαρους προς
  την μερια των πολιτων οταν καταφερει να γινει συνειδηση οτι η
  τεχνολογια και ο αριθμος που συνεπαγεται την χρηση της ειναι βοηθητικο στην προσπαθεια για το βαθεμα και το πλατεμα της δημοκρατιας
  ,και σε καμια περιπτωση να μην δινεται δικαιωμα σε γραφειοκρατικες
  μειοψηφιες να περιοριζουν τα δικαιωματα των πολιτων με προσχημα την
  αδυναμια τους εγγραφης ή αναζητηση τους σε αυτες.

  3/καθε προσπαθεια για αλλαγες στους θεσμους πρεπει να συνοδευεται
  με προκυρηξεις καλλιτεχνικων και πολιτισμικων δραστηριοτητων
  συμμετοχης των πολιτων σε μια ενεργητικη πορεια συνδεσης της
  πολιτικης με την τεχνη και εν τελει πραγματωσης του ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 11:48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Έχω την γνώμη ότι θα πρέπει να καθιερωθεί τόσο στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση όσο και στην διευρυμένη τοπική αυτοδιοίκηση χρονικό όριο θητείας τόσο για τους επικεφαλής Περιφερειάρχες και Δημάρχους όσο και για τους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους. Η θητείες για τους Περιφερειάρχες και Δημάρχους θα πρέπει να είναι δύο και για τους συμβούλους τρεις.
  Η προσπάθεια μείωσης των εκλογικών δαπανών μέσω της σμίκρυνσης των εκλογικών περιφερειών, έχει μία λογική ωστόσο όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση στα περιφερειακά ΜΜΕ, δεν έχει νόημα στους μεγάλους Δήμους και τις Περιφέρειες η μη εκλογή των συμβούλων από το σύνολο της Περιφέρειας ή του Δήμου. Άλλωστε κυρίως στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση η ψήφιση των συμβούλων από το σύνολο της περιφέρειας προωθεί την Περιφερειακή διάσταση του θεσμού,δίδοντας την δυνατότητα σε προσωπικότητες με κύρος και καλώς νοούμενη αναγνωρισιμότητα να υπηρετήσουν τον νέο θεσμό. Η εμπέδωση της περιφερειακής συνείδησης για τους πολίτες μέσω των αιρετών εκπροσώπων τους άλλωστε, είναι – ή θα πρέπει να είναι- άρρηκτα συνδεδεμένη με το στοίχημα της ιεραρχημένης και ισόρροπης ανάπτυξης που υπηρετεί ο νέος θεσμός.Η καθιέρωση του πόθεν έσχες για τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης στο σύνολό τους με τον πραγματικό έλεγχο των δηλώσεών αυτών, σε συνδυασμό με τους αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου των πόρων και της διαφανούς κατανομής αυτών που πρέπει να συνοδεύουν τον νέο διοικητικό χάρτη, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του πολιτικού στόχου που υπάρχει σε συνδυασμού με την εφαρμογή συγκεκριμένων προεκλογικών κανόνων που πρέπει να εφαρμόζουν και τα ΜΜΕ (και οι εφημερίδες).
  Ο Καλλικράτης όχι μόνον χρειάζεται αλλά είναι βέβαιο ότι θ’ αλλάξει την χώρα…Με όσες αρρυθμίες και ελλείψεις και εάν ξεκινήσει, πραγματικά μπορεί να μας οδηγήσει -εάν οι άνθρωποι που τον υπηρετήσουν τον πιστέψουν – πραγματικά εκεί που δικαιούμαστε ως Ευρωπαίοι πολίτες να βρισκόμαστε.
  ΥΓ: Είναι κρίμα φοβικά σύνδρομα και οι λαϊκισμοί να εμποδίσουν την ψήφο των μεταναστών. Σκεφτείτε όσοι είστε διστακτικοί με την θαρραλέα θέση του πρωθυπουργού ότι τ’ ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι ζήτημα πλειοψηφιών και διαπραγματεύσεων, ότι η χώρα μας με τις δικές της φυσικά ιδιαιτερότητες, καλείται σήμερα να δώσει τις ίδιες λύσεις που έδωσαν πριν από είκοσι ή τριάντα χρόνια πολλές από τις λοιπές χώρες της Ε.Ε, στις οποίες βρίσκονται χιλιάδες Έλληνες τότε μετανάστες, σήμερα με την Γερμανική ή Σουηδική, ή Βελγική κ.α ιθαγένεια.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 22:09 | Λάμπρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επειδή η εξουσία , σύμφωνα με το σύνταγμα , πηγάζει και ασκείται από τον λαό (όχι από τα κόματα )προτείνω :
  Η επιλογή των περιφερειακών συμβούλων να γίνεται κατά ποσοστό 75% από τις παρατάξεις και μεμονομένους υποψήφιους μέσω εκλογής , και κατά 25% μέσω κλήρωσης από το σώμα των ψηφοφόρων.
  Για τους επιλεγμένους με κλήρωση να ισχύουν τα εξής :
  – Να κατανέμονται σε όλους τους δήμους της περιφέρειας .
  – Η ανάδειξή τους σε περιφερειακούς συμβούλους να είναι προεραιτική , ώστε να επιλέγονται κατά το δυνατόν ενεργοί πολίτες , που ενδιαφέρονται για τα κοινά .Είναι απαραίτητο επομένως να υπάρχουν και επιλαχόντες , ώστε να καλύψουν τις θέσεις αυτών που τυχόν θα αρνηθούν .
  – Να υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα ενημέρωσής τους , ώστε το γρηγορότερο δυνατό να έιναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στα αντίστοιχα όργανα .
  Ας εμπιστευτούμε τον λαό . Μπορεί να αποδειχθεί ότι οι πολίτες αυτοί θα αποτελέσουν καταλυτική δύναμη για την χρηστή και αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων .
  Το σημαντικότερο επίτευγμα που έχει να επιδείξει στη ιστορία του αυτός ο λαός είναι η εγκαθίδρυση της αρχαίας άμεσης δημοκρατίας . Του κοινωνικού συστήματος που κυριολεκτικά τον απογείωσε . Ας κάνουμε μια δεύτερη απόπειρα .

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 13:46 | vasilis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Aν θελουμε η τοπικη αυτοδιοικηση να επιτυχει πρεπει να ειναι ανεξαρτητη απο τα πολιτικα κοματα και αυτο γινεται με κοινο ψηφοδελτιο ωστε να εκλεγονται με σταυρο και οι πλειοψηφισαντες να εκλεγουν τον δημαρχο.Αν βρεθειτε σε καποδιστριακους δημους απο συνενωσεις οπου ολα τα κομματικα κουτσαβακια απεκτησαν εξουσια και που η διαφθορα βασιλευει δεν ειναι υπερβολη αν αναρωτηθουμε , ελευθερωθηκαμε απο τους τουρκους ή οχι.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 09:57 | Καμούτσης Τάσος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Να προβλεφθεί η συνένωση υπό κατάργηση Δήμων ίδιου πληθυσμιακού φορτίου και να μην ενταχθούν σε ήδη υπάρχοντες Δήμους με μεγάλους πληθυσμούς. Αναφέρω για παράδειγμα την περιοχή μου (Δήμος Θίσβης Βοιωτίας ~4.500 κάτοικοι) για τον οποίο ακούγετε ότι θα προσαρτηθεί μαζί με τον Δήμο Πλαταιών (~5.000 κάτοικοι), των Θεσπιών (~6.000 κάτοικοι) και Βαγίων (~5.000 κάτοικοι)σε αυτόν της Θήβας με (~20.000 κατοίκους. Εξασφαλίζετε η ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ;
  Υπάρχει έστω και η παραμικρή υπόνοια στο μυαλό του καθενός μας, έστω και σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, πως μπορεί ποτέ κάποιος «περιφερειακός» να διεκδικήσει όσο ισχυρή προσωπικότητα και αν έχει τον Δήμο της Θήβας; Μόνο με την ισχυροποίηση και δυναμική ΕΝΟΤΗΤΑ όλων των υπό κατάργηση Δήμων (που δεν συνάδει στην ανάπτυξη και ΕΝΟΤΗΤΑ του νέου΄όλου Δήμου) και ασφαλώς με την μη εμπλοκή σκοτεινών κομματικών μηχανισμών. Αν είναι αυτός ο τρόπος και το πολιτικό και διοικητικό σύστημα του νέου διευρυμένου Δήμου, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της προσβασιμότητας του πολίτη στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Ποια Ισοτιμία, όταν ο μεγαλύτερος από τους υπό κατάργηση Δήμους, έχει πληθυσμό στο ¼ του πληθυσμού του Δ. Θήβας; Επειδή δεν μπορούμε να γίνουμε «Σουηδία από την μια μέρα στην άλλη και με δεδομένη την Ελληνική νοοτροπία που σίγουρα πρέπει να συνεκτιμηθεί και δη των χωριών μας, ομιλούμε για σταγόνα στον ωκεανό, μηδαμινή αντίδραση και διεκδίκηση. Μήπως κάποιους «βολεύει» μια μεγάλη εκλογική πελατεία; ΟΧΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΘΥΜΑ Ο ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ – ΔΗΜΟΤΗΣ, ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ της ΥΠΑΙΘΡΟΥ.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 13:14 | ΠΟΛΙΤΙΖΩ Κίνηση Πολιτών
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  45 Είναι μάλλον οξύμωρο σχήμα ο ισχυρισμός οτι σε ένα ευρύτερο εκλογικό χώρο, απο τον Δήμο και τον Νομό, αναζωογονείται η αντιπροσώπευση και η δημοκρατική συμμετοχή. Εξαιρετικά αναγκαίος, για το Πολίτευμά μας, είναι ο περιορισμός, γεωγραφικά και τομεακά, και οχι η διεύρυνση τής Αντιπροσώπευσης.

  Οσον αφορά στην δημοκρατική συμμετοχή, αναφέρεται ως γεγονός, αλλά είναι φανερό οτι δεν προσδιορίζεται πουθενά.. Εκτός εαν εννοείται αυτή τής άλλης μιας εκλογικής διαδικασίας με καθορισμένους, και πάλι απο τα κόμματα, υποψηφίους.
  Η διαφάνεια στα οικονομικά των παρατάξεων και ο περιορισμός τών εκλογικών δαπανών, με την πρόβλεψη μικρότερων εκλογικών περιφερειών για τους Συμβούλους, δεν προκύπτει απο πουθενά, ούτε καν διαφαίνεται με ποιές εκλογικές διαδικασίες συγκρίνεται. Τίς Δημοτικές, τις Νομαρχιακές, ή τις Εθνικές ;
  Θα ήταν αρκετό, όμως, εαν ο αναφερόμενος έλεγχος τών προεκλογικών δαπανών γίνει ουσιαστικός, και οχι προσχηματικός, όπως συμβαίνει με αυτόν τών εθνικών εκλογών. Για να γίνει πιστευτός πρέπει να προσδιορισθούν οι διαδικασίες τώρα.

  46. Η επαναφορά τού ποσοστού 50% + 1, ενισχύει την δημοκρατικότητα τής Αντιπροσώπευσης, αφού δίνει το δικαίωμα τής δεύτερης επιλογής στον φηφοφόρο.
  Το ο,τι διευκολύνει την προεκλογική συνεργασία τών κομμάτων, μπορεί να αποβεί εις βάρος ενός κόμματος, αλλά δεν βλάπτει την δημοκρατικότητα τών εκλογών.
  Το ό,τι οι Σύμβουλοι θα εκλέγονται στο επίπεδο τού Νομού, αλλά θα χαραχτηρίζονται ως Περιφερειακοί, προκαλεί εύλογη απορία, και περιορίζει την αξία τού Νομοσχεδίου, αφού μειώνει την καθαρότητα τών σκοπών του. .
  47. Είναι φανερό οτι όλοι οτι οι περιφερειακοί συνδυασμοί θα ξεκινήσουν με υποστήριξη τών κομμάτων και θα αποτελέσουν στην συνέχεια παραρτήματά τους. Σε τόσο ευρείες εκλογικές περιφέρειες δεν μπορούν να υπάρξουν ακομμάτιστες προσωπικότητες, οι οποίες να μπορούν να στηριχθούν στο προσωπικό τους κύρος. Είναι μάταιη η υποκρισία, λοιπόν, το να ελπίζουμε οτι η όποια Ειδική Επιτροπή Ελέγχου, που δεν αποτολμάται ούτε καν να αναφερθεί η σύνθεσή της, θα διενεργήσει ουσιαστικούς οικονομικούς ελέγχους. Το ο,τι συγκροτείται, δε, στο επίπεδο της αποκεντρωμένης διοίκησης, ( είναι χαρακτηριστικό οτι αποφεύγεται η λέξη κεντρικής), επιτρέπει την υπόθεση οτι πάλι κάποιοι διατεταγμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, κυβερνητικής επιλογής, θα ελέγχουν τούς ψηφισμένους απο τον Λαό εκπροσώπους. Αν είναι πραγματικά επιθυμητός ο έλεγχος, υπάρχει το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ενισχυόμενο με στελέχη και υλικοτεχνική υποδομή και αποκεντρωμένο με αντίστοιχα με τις Περιφέρειες παραρτήματα, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος ετησίως, θα μπορούσε άψογα να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο. Ποιός όμως μέσα στο πολιτικό μας σύστημα διανοείται τον ουσιαστικό οικονομικό έλεγχο τών κομμάτων, και τών κυοφορούμενων περιφερειακών παραρτημάτων τους, αφού το ίδιο το Σύνταγμά μας τα αφήνει, δυστυχώς, πέρα και πάνω απο τον Νόμο ;
  Ελπιδοφόρα είναι, σαν ένα πρώτο βήμα εκδημοκρατισμού, η υποχρέωση τών παρατάξεων να καταθέτουν τον εσωτερικό κανονισμό τους, μαζί με την υποψηφιότητά τους, στο αρμόδιο Εφετείο, αν βέβαια καταστεί νομικά υποχρεωτική η τήρησή του. Θα καλυφθεί, έτσι, έστω υποτυπωδώς και τοπικώς, η μεγάλη παράλειψη τού Συντάγματος να απαιτεί την κατάθεση στον Αρειο Πάγο τού καταστατικού τών κομμάτων, όπως απαιτεί ο Νόμος και για τον πιο μικρό σύλλογο…..

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 13:07 | Ειρηνη Κουνενακη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι υπερεξουσίες των Περιφερειαρχων και μαλιστα του Περιφερειαρχη Αττικής, δεν συμβαδίζουν με την εξειδίκευση των αρμοδιότητων των Πειφερειων.Δεν συμβαλλουν επίσης στην διαφάνεια των οικονομικων και του πολιτικού χρηματος που θα διακινηθεί για την αναδειξη των οργανων.
  Τέλος, ο τρόπος εκλογής που προβλέπεται, θα μετατρέψει την εκλογή σε κομματική αναμέτρηση. Ισως ενα περισσότερο αναλογικό συστημα να ήταν πιο χρησιμο.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 17:24 | Παναγιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο θέμα εκλογής των περιφερειακών συμβούλων ένα πολυ καλό παράδειγμα ειναι αυτό που συμβαίνει στις υπερνομαρχίες μέχρι τώρα. Ο κάθε νομός εκλέγει ένα συγκεκριμένο αριθμό συμβούλων αλλά αυτοί ψηφίζονται από ολόκληρη την υπερνομαρχία.
  Ζητάμε περιφερειακό συμβούλιο και όχι τοπικό συμβούλιο. Με αυτό το σκεπτικό θα έπρεπε να μην εκλέγονται ανά νομό αλλά ανα μονοεδρική ή ανά δήμο.
  Θα έπρεπε να εξετάσετε ακόμα το τρόπο εκλογής στα περιφερειακά όργανα του ΠΑΣΟΚ, είναι μία πολύ καλή λύση.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 12:31 | Κώστας Δημητριάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1.Ο περιφερειάρχης να έχειτο ανώτερο 3 θητείες.

  2.Οι περιφερειακοί σύμβουλοι να εκλέγονται από όλους τους ψηφοφόρους της περιφέρειας κι όχι μόνο από την περιοχή τους, για να μειωθεί ο τοπικισμός.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 04:08 | arelvief
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο Ανδρεας Οικονομου στο σχολιο του της 15-01-2010 προτεινει τις ανεξαρτητες μεταξυ τους εκλογες περιφεριαρχη και περιφεριακου συμβουλιου με αναλογια 3/5 και 2/5 αναμεσα στην πλειοψηφουσα και τις μειοψηφουσες παραταξεις.
  Ειναι απολυτα σωστη η ανεξαρτησια των εκλογων και η εφαρμογη ενος «προεδρικου» η «γραμματειακου» συστηματος στην διοικηση των περιφερειων.
  Δεν χρειαζεται ομως ο περιφεριαρχης να υποστηριζεται απο μια βεβαιη απο το εκλογικο συστημα πλειοψηφια, ας την κατακτα μονος του κατα περιπτωση με τις εισηγησεις του.
  Ενα καλο συστημα ειναι αυτο των ενιαιων ψηφοδελτιων.
  Ενα ψηφοδελτιο για τους περιφεριαρχες (να βραζουν ολοι μαζυ στο ιδιο καζανι), και ενα ψηφοδελτιο για τους περιφεριακους συμβουλους. Η σημειωση της παραταξης του διπλα απο το ονομα καθε υποψηφιου ειναι χρησιμη.
  Ο Νικος στο σχολιο του της 12-01-2010 προτεινει την αναδειξη μερους των μελων του περιφεριακου συμβουλιου με κληρωση.
  Ειναι αναγκαια η αποδοχη της προτασης (που σιγουρα θα την εκτιμησουν και ολοι οι δημοκρατικοι αρχαιολατρες γιατι φερνει κατι απο Αθηναϊκη Δημοκρατια που αρεσει πολυ).
  Καθε ενδιαφερομενος για αναδειξη του σε περιφεριακο συμβουλο πολιτης ας υποβαλει στην αρχη υποβολης των υποψηφιοτητων εντος της προβλεπομενης και για τους υπολοιπους υποψηφιους προθεσμιας την αιτηση του για συμμετοχη στην κληρωση. Κληρωτοι περιφεριακοι συμβουλοι σε αναλογια 25% του συνολου των περιφεριακων συμβουλων ειναι μια αξιοπρεπης εφαρμογη της προτασης (δεν πιστευω πως συνολικα θα απογειχθουν υποδεεστεροι των ασχετων «celebrities» που συμμετεχουν και πολλοι εκλεγονται στα βουλευτικα ψηφοδελτια).
  Η αποψη πως δεν χρειαζεται η υποστηριξη του περιφεριαρχη απο μια βεβαιη πλειοψηφια σχετιζεται αμεσα και με την θεσπιση ασυμβιβαστου μεταξυ της θεσης του αντιπεριφεριαρχη και του περιφεριακου συμβουλου (ενω προτεινονται εξοκοινοβουλευτικοι υπουργοι, οι αντιπεριφερειαρχες απο περιφεριακους συμβουλους μας ελειπαν).
  Τα παραπανω εχουν να κανουν και με την αναγκαια διακριση και τον απαραιτητο ελεγχο μεταξυ των τοπικων εξουσιων για να μη ελεγχεται η τοπικη δημοκρατια μονο απο την κεντρικη κρατικη εξουσια.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:36 | Κώστας Κοκόλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών για να υπηρετεί την ανάγκη αναζωογόνησης της αντιπροσώπευσης και της δημοκρατικής συμμετοχής καθώς και την αναλογική εκπροσώπηση των επιμέρους νομαρχιακών διαμερισμάτων, θα πρέπει, η εκλογική περιφέρεια να είναι ολόκληρος ο γεωγραφικός χώρος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Για τα τέως Νομαρχιακά Διαμερίσματα ή μικρότερες περιφέρειες, εκτός της έδρας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,να ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, που θα εκλέγονται επίσης, ταυτόχρονα, από το σύνολο των ψηφοφόρων της Περιφέρειας.
  Τότε και μόνο οι αιρετοί περιφερειακοί σύμβουλοι θα έχουν τη δημοκρατική νομιμότητα να εκπροσωπούν όλους τους κατοίκους της Περιφερειακής Αυτοδιοικητικής μονάδας και θα αρμόζει σ’ αυτούς να φέρουν τον τίτλο αυτόν.
  Πέραν τούτου έτσι μόνο ενισχύεται η περιφερειακή συνείδηση και δεν υπάρχει έδαφος για ανάπτυξη διασπαστικών τάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση τοπικιστικά συμφέροντα, που είναι λογικό να υποστηρίζουν τότε οι περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπροσωπώντας την εκλογική βάση του δικού τους Νομαρχιακού Διαμερίσματος ή της τυχόν μικρότερης εκλογικής τους περιφέρειας.

  Τέλος θεωρώ πολύ καλή την πρόταση-πρόβλεψη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των παρατάξεων, για την εσωκομματική δημοκρτία τους, που εγγυάται τη διαμόρφωση ελεύθερης σκέψης και έκφρασης των περιφερειακών συμβούλων.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:59 | Ανδρέας Α. Οικονόμου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πιστεύω ότι όλοι μας συμφωνούμε σε μια Αυτοδιοίκηση όσο το δυνατόν περισσότερο ακομμάτιστη (Προσοχή όχι απολίτικη). Να επιλέγονται οι ικανοί, οι άριστοι και να έχουν ευρεία αποδοχή. Προτείνω:
  Να υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια για τους υποψήφιους Περιφερειάρχες κάθε συνδιασμού – σχηματισμού.
  Να υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους από κάθε συνδιασμό – σχηματισμό. (Δίπλα από τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο θα αναγράφεται και το σχήμα με το οποίο κατέρχεται ή αν είναι ανεξάρτητος). Ο πρωτεύσας Περιφερειάρχης θα εκλέξει τα 3/5 των συμβούλων του συνδιασμού του, δηλαδή η κατανομή των εδρών θα γίνεται όπως αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να εκφράζουν τη θέλησή τους (να θέτουν +) σε υποψηφίους συμβούλους διαφορετικών συνδιασμών – σχημάτων. Να μην είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν υποψηφίους συμβούλους από έναν μόνο συνδιασμό. Έτσι λοιπόν ξεφεύγουμε από την «κομματική γραμμή» ή οποιαδήποτε κομματική παρέμβαση υπέρ κάποιου υποψήφιου. Θα παίζει πλέον ρόλο η προσωπικότητα, η ευρεία αποδοχή και εκτίμηση των δυνατοτήτων και προϋποθέσεων του υποψηφίου.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 16:06 | katrakis 8eodoros
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  proxoriste stin dioikitiki metarithmisi afti & apsifiste tis opies antidraseis ton volemenon.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 10:44 | Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1. Ο περιφερειάρχης να εκλέγεται μέχρι δύο θητείες.
  2. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι να εκλέγονται από το σύνολο των ψηφοφόρων της περιφέρειας.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 02:43 | Τσιούνης Ηρακλής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προτείνω όπως, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, προβλεφθεί η θέσπιση «της πολλαπλής ψήφου», του δικαιώματος δηλαδή των πολιτών να ψηφίζουν σε δύο, ή περισσότερες περιφέρειες, ή δήμους, εφ’ όσον έχουν νόμιμο συμφέρον να το πράξουν. Φανταστείτε, υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν μόνο μία κατοικία, αλλά κατοικούν 6 μήνες σε μία πόλη και 6 μήνες σε χωριό, ή διαμένουν 5 μέρες στο μέρος όπου εργάζονται και 2 μέρες, το Σαββατοκύριακο, μεταβαίνουν στο μέρος όπου γεννήθηκαν. Αυτοί λοιπόν οι συμπολίτες μας έχουν κάθε λόγο να ενδιαφέρονται εξ ίσου για το ποιός θα εκλεγεί δήμαρχος, ή περιφερειάρχης στον τόπο εργασίας τους αλλά και για το ποιός θα εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης στον τόπο όπου γεννήθηκαν, ή επέλεξαν να διαμένουν 50 ή 100 μέρες τον χρόνο, αφού η ικανότητα ή η ανικανότητα του αιρετού άρχοντα επηρεάζει τις ζωές τους, επηρεάζει τα οικονομικά τους. Αλλά και από την άποψη του έχοντος νόμιμο δικαίωμα να επιλέγει αυτόν που θεωρεί ότι εκπροσωπεί καλύτερα τα συμφέροντά του, αν το δει κάποιος, νομίζω ότι συνηγορεί στην θέσπιση του δικαιώματος αυτού. Όσο γιά το πρακτικό κομμάτι, του ποιός δηλαδή έχει δικαίωμα να ψηφίσει, είναι πολύ εύκολο να εξασφαλιστεί με την καταγραφή στους εκλογικούς καταλόγους για ψήφο στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές όσων έχουν κατοικία, ή ακίνητη περιουσία κι επομένως πληρώνουν δημοτικά τέλη, ή είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου κλπ αφού τα τέλη δεν καταβάλλονται μόνο σ’ έναν δήμο, αλλά σε όλους τους δήμους που ο πολίτης έχει ακίνητη περιουσία.
  Αυτό θα συντελούσε στο «πλάτεμα και βάθεμα» της δημοκρατίας δεδομένου ότι θα έδινε το δικαίωμα σ’ όποιον έχει έννομο συμφέρον να ψηφίζει και να επηρεάζει με την ψήφο του το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
  Με το ίδιο σκεπτικό, στις δημοτικές εκλογές θα μπορούσαν να ψηφίζουν και όσοι διαμένουν προσωρινά γιά ένα εύλογο χρονικό διάστημα (υπό συζήτηση πόσο) στις περιφέρειες ή τους δήμους πολίτες της Ε.Ε, ή μετανάστες νόμιμοι ή μη, πράξη που είναι ανεξάρτητη από την χορήγηση ιθαγένειας.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 00:48 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο άρθρο 45 στην προσπάθεια να περιοριστούν οι εκλογικές δαπάνες νομίζω ότι δημιουργείτε έλλειμα δημοκρατικής νομιμοποίησης στην εκλογή και κατ΄ επεκταση στην λειτουργία των περιφεριακών συμβούλων.Δεν είναι δυνατόν από άλλο εκλογικό σώμα να εκλέγεται ο περιφεριάρχης και από άλλο οι περιφερειακοί σύμβουλοι.
  Πως θα νομιμοποιόυνται για παράδειγμα οι τομεακοί και όχι οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες να να εφαρμόσουν πολιτικές σε μια περιοχή της οποίας το εκλογικό σώμα δεν τους έχει νομιμοποιήση εκλογικά για κάτι τέτοιο.
  θα μπορούσατε να είχατε λάβει ως παράδειγμα την εκλογή των νομαρχιακών συμβούλων σε νομαρχίες όπου υπάρχουν επαρχεία όπως η νομαρχία Δωδεκανήσου. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει το πλαφόν της εκλογής ανα επαρχείο, αλλά ο νομαρχιακός σύμβουλος της κάθε επαρχείας εκλέγεται από το σύνολο του εκλογικού σώματος δίνοντας του έτσι την δυνατότητα να εφαρμόζει πολιτικές και να εκφράζεται για το σύνολο του νομού.
  Το πρότυπο λοιπόν αυτό θα μπορύσε να μεταφερθεί σε επίπεδο περιφέρειας. Έτσι θα εξασφαλισθεί και η ομογενειοποίηση της περιφέρειας και όχι ο τοπικός ανταγωνιστικός ρατσισμός
  Σχετικά με τον αντίλογο ότι αυξάνονται τα έξοδα μπορείτε να εφαρμόσετε αυστηρότερες ποινές (ποινές έκπτωσης του αξιώματος )για όσους δεν εφαρμόζουν κατα γράμμα τα περιορισμένα έξοδα που θα προβλέπονται για προβολή, διαφήμηση και γενικά για εκλογικές δαπάνες.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 23:55 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο άρθρο 45 στην προσπάθεια να περιοριστούν οι εκλογικές δαπάνες νομίζω ότι δημιουργήτε έλλειμα δημοκρατικής νομιμοποίησης στην εκλογή και κατ΄ επεκταση στην λειτουργία των περιφεριακών συμβούλων.
  Δεν είναι δυνατόν από άλλο εκλογικό σώμα να εκλέγεται ο περιφεριάρχης και από άλλο οι περιφεριακοί σύμβουλοι. Πως θα νομιμοποιόυνται για παράδειγμα οι τομεακοί και όχι οι τοπικοί αντιπεριφεριάρχες να αποφασήσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές σε μια περιοχή της οποίας το εκλογικό σώμα δεν τους έχει νομιμοποιήση εκλογικά για κάτι τέτοιο.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 22:47 | Λεωνίδας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Όπως προανέφερε ο Νίκος, το γεγονός οτι πρέπει ΄΄ Οι υποψηφιότητες των περιφερειακών συμβούλων θα αντιστοιχούν στις εν λόγω εκλογικές περιφέρειες΄΄, συντηρεί τον τοπικισμό και δεν εμπεδώνει το πνέυμα της Περιφερειακής διοίκησης. Όμως, δεν γίνεται να ψηφίζονται και από όλους τους πολίτες της περιφέρειας, διότι ο τοπικισμός είναι και σήμερα ισχυρός και αν οι εκλογές γίνονται με αυτόν τον τρόπο, οι σύμβουλοι θα εκλέγονται σχεδόν ολοκληρωτικά από την περιοχή με τον περισσότερο πληθυσμο π.χ. στην Πελοπόννησο οι περισσότεροι θα είναι από την Πάτρα, στην Κρήτη από το Ηράκλειο, στην Θεσσαλία από τη Λάρισα κ.ο.κ. Γι’αυτό προτείνω, όπως ήδη έχει αναφέρει ο πρωθυπουργός, την εφαρμογή του διπλού συστήματος λίστας και εδρών και στην εκλογή των περιφερειακών συμβούλων. Ένας αριθμός θα εκλέγεται από τις εκλογικές περιφέρειες και ένας αριθμός από ενιαία λίστα ανά περιφέρεια. Έτσι, θα εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν εκπόσωποι κάθε (πρώην) νομού στο περιφερειακό συμβούλιο, αλλά και ότι οι πολίτες της περιφέρειας θα αναγκαστούν να ενδιαφερθούν και για τους υποψηφίους της λίστας που δεν θα προέρχονται από τον τόπο καταγωγής τους, αλλά και οι υποψήφιοι γι’αυτούς. Ένα λογικό ποσοστό θα ελεγα ότι είναι τα 2/5 των συμβούλων να εκλέγεται με λίστα.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 18:30 | ΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο μέρος Α, άρθρο 6, παράγραφο 46, τελευταία πρόταση αναφέρεται:
  ΄΄ Οι υποψηφιότητες των περιφερειακών συμβούλων θα αντιστοιχούν στις εν λόγω εκλογικές περιφέρειες΄΄.

  Είναι μεγάλο λάθος.
  Προτείνω οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι να εκλέγονται-ψηφίζονται από όλους τους ψηφοφόρους της περιφέρειας και όχι μόνο από τους πολίτες του δικού τους Νομαρχιακού Διαμερίσματος. Η ρύθμιση αυτή θα συντελέσει σημαντικά στην άμβλυνση του τοπικισμού και στην εμπέδωση περιφερειακής συνείδησης και κατ΄ επέκταση λειτουργίας. Αν η πρόταση παραμείνει ως έχει, είναι σίγουρο ότι τόσο εντός των παρατάξεων, όσο και διαπαραταξιακά θα δημιουργηθούν γρουπούσκουλα με έντονα τοπικιστικά χαρακτηριστικά που θα αποτελέσουν τροχοπέδη για το νεοσύστατο θεσμό.
  Οι έδρες ορθά κατανέμονται στα Νομαρχιακά διαμερίσματα με βάση τον πληθυσμό. Αυτό δεν αναιρεί την πρότασή μου.
  Στην πρόταση που διατυπώνω, μπορεί να υπάρχουν κάποια αρνητικά κυρίως σε ότι αφορά την εκλογή των Περιφερειακών Συμβούλων από ένα τόσο ευρύ εκλογικό σώμα και τις δυσκολίες του εκλογικού αγώνα.
  Τα θετικά όμως είναι περισσότερα, αφού αφορούν την ουσία, δηλαδή τη σωστή λειτουργία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που είναι και το ζητούμενο

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 11:10 | Μάνια Μανιώτη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Διαφάνεια
  • Πρέπει να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια και αποφυγή «μαύρου» πολιτικού χρήματος στην εκλογή των νέων περιφερειαρχών. Όταν στον υπό κατάθεση νέο εκλογικό νόμο σπάνε οι εκλογικές περιφέρειες σε πολύ μικρότερες προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό ακριβώς, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι για την εκλογή νέων περιφερειαρχών ή μητροπολιτικών δημάρχων από εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομύρια ψηφοφόρους δεν θα συμβεί κάτι αντίστοιχο;
  • Πλην του «μαύρου» χρήματος για την προεκλογική εκστρατεία υπάρχει και άλλο, αυτό της «εξυπηρέτησης» ή της «επιτάχυνσης» θεμάτων. Ο Συνήγορος του Πολίτη το έχει καταγράψει σαφώς. Αναφέρω ένα από τα πολλά παραδείγματα που έχω ζήσει : Νομάρχης μεγάλης σε έκταση νομαρχίας, προκειμένου να εγκρίνει τις περιβαλλοντικές μελέτες και τις άδειες λειτουργίας ηλεκτρικού σταθμού κρίσιμου για την ασφάλεια τροφοδότησης όλης της Χώρας – και παρά το ότι κανένα τεχνικό ή άλλο πρόβλημα δεν υπήρχε- ζήτησε σχεδόν εκβιαστικά από τη ΔΕΗ να καλύψει με συγκεκριμένο υψηλό χρηματικό ποσό καταβαλλόμενο ετησίως και για πολλά έτη, προγράμματα αναβάθμισης της περιοχής του. Ως τέτοια εννοούσε- και το μεταφέρω ακριβώς όπως τέθηκε- την αναστήλωση και ανακαίνιση εκκλησιών της νομαρχίας του ή την εγκατάσταση παιδικών χαρών και όχι έργα ουσιαστικών υποδομών και αναβάθμισης περιβάλλοντος. Γίνεται βέβαια αντιληπτό πώς θα μπορούσε να θέσει αντίστοιχα θέματα κάποιος αντίστοιχος νομάρχης για μια ιδιωτική επένδυση.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 10:27 | Καραχάλιος Γεώργιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μετά την περιφερειακή ανασυγκρότηση νομίζω ότι θα πρέπει να περιοριστεί και ο αριθμός των βουλευτών στους 200, αφού οι περιφερειάρχες θα είναι οι κυβερνήτες στις περιφέρειές τους και η κεντρική κυβέρνηση θα ασκεί επιτελικό ρόλο γιατί να έχουμε 300 βουλευτές.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 10:27 | Κωνσταντινίδου Παρθενα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  θα πρέπει να ισχύει η εκλογή για δυο το πολύ θητείες για κάθε αιρετό σε οποιαδήποτε βαθμο (Περιφερειάρχη, Δήμαρχο, συμβούλους). Η μακρά παραμονή σε θέσεις στην Αυτοδιοίκηση (αλλά θα και σε οποιαδήποτε άλλη αιρετή θέση π.χ. βουλευτές)δημιουργεί εξαρτήσεις και ενισχύει τη διαφθορά. Θα είναι μεγάλη η προσφορά στη Δημοκρατία και στη Διαφάνεια αν τολμηθεί ένα τέτοιο ριζοσπαστικό βήμα. Σίγουρα ένα τέτοιο βήμα θα προκαλέσει μεγάλη σύγκρουση με το κατεστημένο – αλλά η τομή θα είναι βαθιά και σωτήρια. Η απαλλαγή της κοινωνίας μας απο «ισόβιους» αρχοντες θα είναι σωτήρια για όλους. Αρκεί να τολμηθεί!!! Καιρός όμως είναι να προχωρήσει η χώρα απο τα μερεμέτια στην ολική ανακαίνηση και επισκευή όπως είπε και ο Πρωθυπουργός!
  Θα βρείτε ολοκληρή την κοινωνία αρωγό σε μια τέτοια απόφαση!Ακόμη και άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει αυτούς τους θεσμούς άρχισαν να βλέπουν θετικά μια τέτοια ρύθμιση.Προσωπικά έχω εκλεγεί τρεις φορές στο νομαρχιακό συμβούλιο Δράμας, όμως και εγω αλλά και κάποιοι άλλοι αιρετοί θεωρούν πως αυτό θα είναι και μια καλή αφορμή για να ανανεωθεί το κατά τοπους «πολιτικο- αυτοδιοικητικό» δυναμικό και να ενεργοποιηθούν περισσότεροι πολίτες στα κοινά, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσεται η τοπική κοινωνία απο ανθρώπους αγκυστρωμένους στους θώκους τους.
  Αρκεί να το τολμήσετε!!!

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 10:16 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σταδιακη αποπολιτηκοπιοιση της δημοτικης ζωης.
  δυο φορες υποψηφιος αυστηρα κ μονον.[οχι μονημους]
  ολες τις αλλες λεπτομεριες ειναι δευτερης σημασιας , προχωρατε κ ο δρομος θα μας δειξει τα λαθη κ τις παραληψεις.
  Αφηστε μια δευτερη διορθωτικη ευκαιρια στο συστημα.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 23:01 | Νίκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επανάσταση δε σημαίνει να μειώσεις το κόστος, αλλά να αλλάξεις τις δομές (σ’ αυτό δίνεται έμφαση τώρα) και οι δομές δεν αλλάζουν όταν το σύστημα παραμένει το ίδιο. Εξηγούμαι παρακάτω…

  α) Δικαίωμα στο εκλέγειν έχουμε άπαντες. Δικαίωμα στο εκλέγεσθαι θεωρητικά έχουμε άπαντες, πλην όμως είναι φανερό ότι στην πράξη διαθέτουν λίγοι. Απόδειξη αυτού το γεγονός ότι τα τελευταία 50 χρόνια οι πιο «σπουδαίοι» άνθρωποι στην Ελλάδα γεννήθηκαν σε μια χούφτα οικογενειών πολιτικών…

  β) Το σύστημά μας βασίζεται στις εκλογές και στη χρήση της «ψήφου». Ωστόσο, η συμπεριφορά αυτών που προσπαθούν να υφαρπάξουν τις ψήφους των άλλων προφανώς είναι διαφορετική και συχνά αποκρύπτει τις πραγματικές προθέσεις τους.

  γ) Η οργάνωση του συστήματός μας με βάση τη «δημοκρατία» συνεπάγεται ότι κάποιος θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο «μαντρί» (βλέπε κόμμα), να «τριφτεί» με τους κομματικούς μηχανισμούς και, αν έχει γερό στομάχι κι επιβιώσει, να ανελιχθεί ίσως παραπάνω. Όλα αυτά φυσικά με ένα κόστος που αποκλείει ουσιαστικά τους φτωχότερους, τις μειονότητες, τους αδύνατους ή όσους θα ήθελαν και μπορούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, πλην όμως δεν είναι διατεθειμένοι να περάσουν τη ζωή τους σε ανούσια και αντιπαραγωγικά κομματικά θρανία.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Προς αντιμετώπιση των παραπάνω αδυναμιών θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί ένας αριθμός δημοτικών συμβούλων, περιφερειακών συμβούλων κλπ, να γίνεται με κλήρωση (έχοντας φυσικά ως αναφορά το σύνολο του πληθησμού χωρίς αποκλεισμούς). Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι έχουν ίσα δικαιώματα και στο «εκλέγεσθαι». Κάθε πολίτης θα ένιωθε περισσότερο υπεύθυνος γιατί μπορεί να τύχει και σε κείνον να ανταποκριθεί στο κάλεσμα, κάθε δημοτικό συμβούλιο θα ήταν κοντύτερα στο να αντιπροσωπεύσει τον πληθυσμό της τοπικής κοινωνίας. Υπάρχει αρκετή τόλμη;;;

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 16:37 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θελετε ανεξαρτητη τοπικη αυτοδιοικηση,θελετε μειωση της διαφθορας,θελετε μειωμενη τριβη και συναλλαγη με κρατικους φορεις.

  Μαλλον δεν τα θελετε γιατι αν τα θελατε θα κανατε το εξης απλο.
  Την πρωτη ημερα που γινατε κυβερνηση θα μπορουσατε να δηλωσετε πως δεν θα συμμετασχετε ως κομμα στις δημοτικες και νομαρχιακες εκλογες.Να μην στηριξετε κανεναν υποψηφιο προκαλωντας και συμπαρασυροντας τα αλλα κομματα να κανουν το ιδιο.Αφηστε τοπικους παραγοντες που δεν ανηκουν σε κομματα να λειτουργησουν για το καλο του τοπου τους.Ετσι θα σας εκαναν και ουσιαστικη κριτικη αφου δεν θα υπηρχαν εξαρτησεις.Αλλα τολματε?Αν μπορει καποιος ας μας εξηγησει τον λογο για τον οποιο εσεις τα κομματα στηριζετε υποψηφιους.Εξηγειστε μας γιατι πρεπει να βαζετε παντου το χερι σας.Εξηγειστε μας γιατι εχετε κομματικες νεολεαιες στα πανεπιστημια.Καταργηστε και αυτες και αφηστε ελευθερα τα πανεπιστημια να εχουν παραταξεις/οργανωσεις τοπικου χαρακτηρα.Μειωστε τον κομματισμο για να πεισετε οτι ο Καλλικρατης ο Καποδιστριας και η Μπουμπουλινα που θα ακολουθησει γινονται για καλο σκοπο ξεκινωντας απο τα βασικα

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 12:25 | Γιωργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προτίνω την εκλογή των περιφερειακών συμβούλων χώρις σταυρό αλλά ανάλογα με το ποσοστό που λαμβάνει ο συνδοιασμός τους, στο πρότυπο των βουλευτών επικρατείας. Πιστεύω ότι έτσι θα ενισχυθεί η ανεξαρτησία τους και θα καταπολεμηθεί το ρουσφέτι. Επίσης θα αποτελέσει ίσως ένα κίνητρο για τον περιφερειάρχη να επιλέγει ανθρώπους ανάλογα με την μόρφωση τους, τα προσόντα τους και την γνώση τους με τα άμεσα προβλήματα της κάθε περιφέρειας. Με αυτό τον τρόπο θα είναι υπόλογος για πιθανή αποτυχία τους ή για κάθε παρανομία τους. Μόνος περιορισμός στην επιλογή, η υποχρεωτική συμμετοχή ενός συγκεκριμένου αριθμού από κάθε εκλογική περιφέρεια και υποχρεωτικά ένας από κάθε μια στις πρώτες θέσεις.