Η Περιφερειακή Επιτροπή

40. Η Περιφερειακή Επιτροπή αναλαμβάνει, στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της νυν Νομαρχιακής Επιτροπής. Καθιερώνεται η αναλογικότερη συμμετοχή της αντιπολίτευσης, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο εποπτικός και ελεγκτικός της ρόλος ως προς τα οικονομικά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

41. Ως προς την εποπτεία των οικονομικών (εκτέλεση – υλοποίηση προϋπολογισμού, πορεία εσόδων – εξόδων κλπ.) και γενικότερα της διαχείρισης της περιφέρειας (έλεγχος απευθείας αναθέσεων, υλοποίηση τεχνικού προγράμματος, έργων / προμηθειών κ.ά.), η Περιφερειακή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό λειτουργίας της, ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τις υπηρεσίες και τα αιρετά εκτελεστικά όργανα της περιφέρειας και εισηγείται σχετικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται η κατάρτιση εισηγήσεων και εκθέσεων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τα εξής, ενδεικτικά, θέματα:
• Ως προς την υλοποίηση του προϋπολογισμού, η υποβολή σχετικής τριμηνιαίας έκθεσης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο (βάσει σχετικής εισήγησης των οικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει οπωσδήποτε την πορεία των εσόδων – δαπανών), στην οποία πρέπει να καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η εν λόγω έκθεση, όπως άλλωστε κάθε πράξη των οργάνων της περιφέρειας, πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο.
• Ως προς την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 09:37 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο θεσμός των επιτροπών είναι μια παλιά αμαρτία η οποία επανέρχεται.
  Για να μην γίνουν τα ίδια λάθη μπορούν να θεσμοθετηθούν κανόνες τέτοιοι οι οποίοι να περιορίζουν στο μέγιστο την δωροδοκία των μελών και να ενισχύσουν την διαφάνεια.
  Α) ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ των μελών της επιτροπής Α΄ & Β΄ βαθμού δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς των επιτροπών
  Β) Δημοσίευση των φορολογικών δηλώσεων τόσο του περιφερειάρχη όσο και των μελών των επιτροπών και δικαίωμα των πολιτών για ανώνυμες καταγγελίες (είναι γνωστό ότι στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν μεταξύ τους την οικονομική κατάσταση του καθενός και ποτέ αυτή αυξάνεται δυσανάλογα των πραγματικών εισοδημάτων του).

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 09:27 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προχωρατε.
  επιτροπες κ αυτοδιοικησεις κ εποπτες κ ελεγκτες κ.λ.π. ειναι το παλαιο
  φροντηστε να κανετε τα ιδια παλια λαθη.[διαφθορα-διαφθορα-διαφθορα]
  θεσπειστε νεους κανονες αλλιως θα κανετε μια απο τα ιδια.
  κανεισ να μην σειμετεχει σε πανω απο δυο επιτροπες η συμβουλεια
  κ να αμειβεται απο 1 η 2 μονον.
  να εκλεγεται μονον μια 1 η το πολυ 2 δυο φορες στην ιδια θεση ειδικα οταν εχει να κανει με οικονομικα [λεφτα]
  Μηνιαιος – Τρημηνιαιος -εξαμηνιαιος – Κεντρικος ελεγχος.
  Κ ολα ηλεκτρονικα με βασιες δεδομενων κ bakup.
  επειγον