Δημοτικό e – ΚΕΠ

64. Για την εξυπηρέτηση του πολίτη ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται ο θεσμός των δημοτικών ΚΕΠ, με τη δημιουργία μικρών, αποτελεσματικών «Δημοτικών e – ΚΕΠ», σε κάθε γειτονιά ή χωριό ανάλογα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης, με τα οποία παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες της δημοτικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης όσο το δυνατόν εγγύτερα στο πολίτη.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 22:45 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΚΕΠ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και συγκεκριμένα σε σχέση με τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, προτείνουμε τα εξής:
  • Να παραμείνουν τα ΚΕΠ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως αυτούσια γραφεία εξυπηρέτησης του πολίτη και να μη συστεγαστούν άλλες υπηρεσίες σε αυτά, όπως συμβαίνει σήμερα με την ανοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ΥΠΕΣΔΔΑ.
  • Να διαμορφωθεί ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που θα ορίζει με σαφήνεια και ακρίβεια το εύρος των αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ και δεν θα επιτρέπει την κακομεταχείρισή τους από υπηρεσίες του Δημοσίου που εξακολουθούν να αρνούνται να συνεργαστούν με αυτά, όντας προσκολλημένες σε πρακτικές διοίκησης του παρελθόντος.
  • Να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε να μην μπαίνουν αθρόα νέες διαδικασίες δίχως τη σχετική επιμόρφωση του προσωπικού των ΚΕΠ.
  • Άμεση νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει τη στελέχωση των ΚΕΠ από προϊσταμένους που θα προέρχονται από τον κλάδο των ήδη εργαζομένων σε αυτά, (κλάδος διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών). Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσουν τα σημερινά φαινόμενα κακοδιοίκησης και αδιαφορίας μερίδας των προϊσταμένων, -ιδιαίτερα σε ΚΕΠ που υπάγονται σε μικρούς σε πληθυσμό δήμους-, οι οποίοι:
  o Είναι και προϊστάμενοι ή εργαζόμενοι και σε άλλα γραφεία ή τμήματα και δεν έχουν τη διάθεση ούτε τον χρόνο να ασχοληθούν πραγματικά με τη θέση ευθύνης στα ΚΕΠ και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση αυτή,
  o Δεν έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία
  o Πολλές φορές δεν εργάζονται καν στο χώρο του ΚΕΠ!
  • Να γίνεται έγκαιρη επικαιροποίηση των δικαιολογητικών για κάθε υπόθεση, ώστε να μην εμφανίζεται το φαινόμενο «άλλα δικαιολογητικά να απαιτούνται από τα έντυπα που έχουν καταρτιστεί βάσει διυπουργικών αποφάσεων και άλλα να ζητά η κάθε υπηρεσία»,
  • Να υπάρχουν εκπρόσωποι των ΚΕΠ στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ που εδρεύει στο ΥΠΕΣΔΔΑ, οι οποίοι με την εμπειρία και τις γνώσεις τους θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για την αναβάθμιση του θεσμού.
  • Να ενισχυθούν με το απαραίτητο προσωπικό τα ΚΕΠ που λειτουργούν πρωί- απόγευμα και Σάββατα, καθώς υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό, με αποτέλεσμα την εξάντληση των υπαλλήλων και την ταλαιπωρία των πολιτών (1 υπάλληλος στην απογευματινή βάρδια για να εξυπηρετήσει σε λίγες ώρες μέχρι και 150 άτομα!)
  Η επιτυχία οποιασδήποτε καινοτομίας εξαρτάται όχι μόνον από την καλή πρόθεση της πολιτείας, αλλά κυρίως από τον σωστό σχεδιασμό και τη συνεργασία με τους ανθρώπους που τα έστησαν, τα ανέδειξαν και τα έχουν τοποθετήσει στην κορυφή της προτίμησης του Έλληνα πολίτη.
  Για τα ΚΕΠ του Νομού Κέρκυρας:
   Κωνσταντίνος Μπαλανίκας- Μαρία Κατσαρού, υπάλληλοι του ΚΕΠ Δήμου Αχιλλείων
   Νικόλαος Αγάθος- Μαρία Βερονίκη, υπάλληλοι του ΚΕΠ Δήμου Παλαιοκαστριτών
   Παναγής Μέριανος- Μαργαρίτα Καφαράκη, υπάλληλοι του ΚΕΠ Δήμου Μελιτειέων
   Αναστασία Σταθοπούλου, υπάλληλος του ΚΕΠ Δήμου Φαιάκων
   Αρσένιος- Σπυρίδων Λέκκας, υπάλληλος του ΚΕΠ Δήμου Παξών
   Σπυρίδων Βλαχόπουλος, υπάλληλος του ΚΕΠ Δήμου Κορισσίων
   Χρύσα Στραβοράβδη, υπάλληλος του ΚΕΠ Δήμου Αγίου Γεωργίου

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 19:00 | ΛΠ

  1.Η εξυπηρέτηση των Αλλοδαπών να μεταφερθεί στα σημερινά ΚΕΠ .

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 19:13 | ΒΟΡΙΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

  ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

  Είναι δεδομένο ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα διαδραματίσουν τεράστιο ρόλο στην προσπάθεια διοικητικής μεταρρύθμισης που επιχειρείται, κυρίως όσον αφορά την διοικητική αποκέντρωση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την Διαφάνεια και την εξοικονόμηση πόρων στο Δημόσιο και δη στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του Πολίτη.
  Σήμερα τα Κ.Ε.Π. αποτελούν υπηρεσία αιχμής του Δημοσίου και έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των Πολιτών ως ο πλέον επιτυχημένος θεσμός της Δημόσιας Διοίκησης, με τα ποσοστά αποδοχής της υπηρεσίας αυτής να αγγίζουν το 95%! Δυστυχώς όμως ο θεσμός δεν έχει τύχει την στήριξη που θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζονται σοβαρότατα προβλήματα στον κλάδο τα οποία και χρήζουν άμεσης λύσης, προκειμένου να μπορέσει ο θεσμός να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παίξει τον ηγετικό ρόλο που αναπόφευκτα θα του ζητηθεί ενόψει της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διοικητικής Αποκέντρωσης.
  Σας παραθέτουμε λοιπόν τις προτάσεις μας σχετικά με το θεσμό, οι οποίες έχουν προκύψει έπειτα από πολλή σκέψη αλλά και πρακτική εμπειρία:

  1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π.
  Από την ίδρυση των Κ.Ε.Π. μέχρι και σήμερα υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η έλλειψη αυτή θα διορθωθεί οριστικά και μόνο αν έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση η οποία και θα καλύψει όλα τα κενά που υπάρχουν. Έως σήμερα τα όποια ζητήματα απασχολούν τα ΚΕΠ, λύνονται και ερμηνεύονται κατά το δοκούν, ενίοτε από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, άλλοτε από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και συχνότερα με την αποστολή εγκυκλίων που αφορούν αποκλειστικά τα Κ.Ε.Π. Όλα τα παραπάνω, είναι σχεδόν πάντοτε ενάντια στα συμφέροντα των υπαλλήλων, κάνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο να νιώθουν υπάλληλοι δεύτερης κατηγορίας. Συνοπτικά να αναφέρουμε την επιβολή διαφορετικού ωραρίου με την καθιέρωση της απογευματινής βάρδιας αλλά και του Σαββάτου ως μέρα εργασίας, το δικαίωμα (υποχρέωση μάλλον) υπογραφής σε συμβασιούχους!!, την ταυτόχρονη εποπτεία από δύο προϊστάμενες αρχές, τον φορέα (Δήμος, Κοινότητα ή Νομαρχία) και το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω της ΔΟΛ ΚΕΠ, οι εντολές των οποίων είναι εκ διαμέτρου αντίθετες πολλές φορές, κτλ.
  Σημαντικό ζήτημα αποτελεί επίσης και η μη ύπαρξη σαφούς οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων μας. Ενώ τα Κ.Ε.Π. ιδρύθηκαν για να λειτουργούν επικουρικά με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, έχουν καταντήσει να υποκαθιστούν πολλές από αυτές αφού πλέον αρκετές υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν κοινό και στέλνουν τους πολίτες στα Κ.Ε.Π. Η κατάργηση της αίτησης γενικής χρήσεως είναι επιτακτική καθώς δημιουργεί πολλά προβλήματα, απ΄ την μια με τους πολίτες που πολλές φορές έχουν παράλογα αιτήματα, αλλά και απ΄ την άλλη με όλες τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες πολλές φορές δεν δέχονται την αίτηση, καθώς προκειμένου να διεκπεραιωθεί μια διαδικασία μέσω Κ.Ε.Π. θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική ΚΥΑ.
  Οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. έχουν όλες τις υποχρεώσεις των άλλων υπαλλήλων αλλά δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και αυτή η αδικία θα πρέπει να πάψει προκειμένου να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

  2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
  Προκειμένου να διατηρείται η εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.Π. και να συνεχίσουν να παρέχουν ταχεία αλλά και ποιοτική εξυπηρέτηση στον Πολίτη, θα πρέπει να υπάρχει ετήσιος προγραμματισμός όλων των διαδικασιών.
  Οφείλουμε ως υπηρεσία να παρέχουμε, ομοιόμορφη κατανομή χρονικά όλων των διαδικασιών, ώστε να γνωρίζουν οι υπάλληλοι αλλά και οι πολίτες πότε πρέπει να προσέλθουν στο Κ.Ε.Π. για μια συγκεκριμένη διαδικασία. Οι διαδικασίες με πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, όπως παραδειγματικά είχαμε με το ΑΜΚΑ, τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, τα επιδόματα ΟΑΕΔ, αλλά και πολλές άλλες εφαρμογές, οφείλουμε να τις οργανώνουμε έτσι ώστε να μην συμπίπτουν χρονικά και να αποφεύγονται επαρκώς, φαινόμενα που πλήττουν το θεσμό όπως συνωστισμός και ουρές έξω από Κ.Ε.Π. (τα ΚΕΠ εξυπηρετούν και αυτό σημαίνει αναμονή, το πολύ 10 λεπτών του πολίτη στην υπηρεσία).
  Σε περίπτωση δε που κάποιο Υπουργείο αιτηθεί την ένταξη νέας διαδικασίας εκτός ετήσιου προγραμματισμού, να επιβαρύνεται οικονομικά με τα έξοδα χορήγησης έκτακτου επιδόματος στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Το επίδομα αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο της τάξης των 150 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει κατανοητό σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου ότι οφείλουν να προβλέπουν τις ανάγκες τους και να μην προβαίνουν σε βιαστικές και πρόχειρες λύσεις επιβαρύνοντας το θεσμό των Κ.Ε.Π. αλλά και να ταλαιπωρούν εξαιτίας της προχειρότητας τους, τους πολίτες. Φαινόμενα όπου το Δημόσιο συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά (όπως η υπόθεση χορήγησης ΑΜΚΑ), θα πρέπει να εκλείψουν.
  3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  Πολλοί ίσως δε γνωρίζουν τις ακριβείς συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα περισσότερα Κ.Ε.Π. λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό (ακόμη και με έναν υπάλληλο!) και σε αντιδιαστολή με τον τεράστιο φόρτο εργασίας που έχουν τα ΚΕΠ είναι σαφές, υπάρχει εντονότατο πρόβλημα. Ο θεσμός έχει άμεση ανάγκη ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό με εμπειρία πάνω σε θέματα Κ.Ε.Π., σε αντίθετη περίπτωση θα παρατηρηθούν φαινόμενα όπως κατάργηση του απογευματινού ωραρίου στα Κ.Ε.Π. κατάργηση λειτουργίας και το Σάββατο, καθυστέρηση διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, ακόμη και κλείσιμο κάποιων Κ.Ε.Π., κάτι που όλοι απευχόμαστε αλλά πρέπει με πράξεις να το δείξουμε.
  Σημαντικό επίσης πρόβλημα αποτελεί, η ανυπαρξία τεχνικής υποδομής στο θεσμό. Φαινόμενα όπως η κατάρρευση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-kep, τα προβλήματα λειτουργίας της υπηρεσίας TAXIS (σημειωτέον ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης εκκαθαριστικού σημειώματος των ετών 2007 και έπειτα!), αδυναμία πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απαρχαιωμένοι υπολογιστές, προβληματικές τηλεφωνικές γραμμές και η ύπαρξη ενός helpdesk το οποίο σπάνια μπορεί να δώσει λύσει στα θέματα που προκύπτουν, είναι προβλήματα που πρέπει άμεσα να εκλείψουν.
  Ενόψει της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο κέντρο της οποίας θα βρίσκονται τα Κ.Ε.Π., τα μέτρα που πρέπει να παρθούν είναι ξεκάθαρα:
  Α. Ενίσχυση του helpdesk έτσι ώστε να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια,
  Β. Επικαιροποίηση διαδικασιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάργηση των διαδικασιών που για διάφορους λόγους δεν εφαρμόζονται και ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας των διαφόρων υπηρεσιών,
  Γ. Ανανέωση υλικού και λογισμικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα
  Δ. Προώθηση της ηλεκτρονικής υπογραφής και των ψηφιακών πιστοποιητικών τα οποία καιρό ακούμε αλλά ακόμα δεν έχουμε δει
  Ε. Καθιέρωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως επίσημου μέσου επικοινωνίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να μειωθεί και ο χρόνος αλλά και το κόστος διεκπεραίωσης και τέλος
  Ζ. Ένταξη σχετικού link στον ιστοχώρο kep.gov.gr όπου όλοι οι φορείς που επιθυμούν να προκηρύξουν θέσεις εργασίας είτε μόνιμου προσωπικού είτε έκτακτου, να το καταχωρούν υποχρεωτικά μέσο e-mail. Να υπάρχει απλά και μόνο σχετική ανακοίνωση με παραπομπή από που μπορούν να παραλαμβάνουν την προκήρυξη, έτσι ώστε να μην έχουμε απλά και μόνο όπως ισχύει έως σήμερα, μια ανακοίνωση σε δύο τοπικές εφημερίδές. Είναι σημαντικό να υπάρχει Διαφάνεια και σε αυτό το κομμάτι.

  4. e-kep
  Εγκατάσταση μηχανημάτων εντός Κ.Ε.Π. ώστε οι πολίτες που αντιμετωπίζουν πολυκοσμία στο Κ.Ε.Π. που επισκέπτονται, να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν με απλό και γρήγορο τρόπο το αίτημα τους το οποίο και θα διοχετεύεται στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π. με χαμηλή παραγωγικότητα για διεκπεραίωση. Το τελικό προϊόν θα μπορεί να διακινείται από Κ.Ε.Π. σε Κ.Ε.Π. μέσω τηλεομοιοτυπίας έτσι ώστε να παραληφθεί από τον πολίτη από το Κ.Ε.Π. που επιθυμεί. Καθιέρωση επίσης της κάρτας του δημότη μέσα από την οποία θα μπορεί να πληρώνει και οποιαδήποτε οφειλή σε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΙΔ αλλά και το κόστος των παραβόλων και τελών που είναι προαπαιτούμενα σε πολλές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π.

  5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Όλοι οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ ετησίως να παρακολουθούν σεμινάρια εκπαίδευσης εξειδικευμένα ώστε να εξελίσσονται όπως και οι υπηρεσίες που παρέχουν. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξέλιξη αν δεν ακολουθείται η κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό. Το προσωπικό των ΚΕΠ πρέπει να οδηγεί τις εξελίξεις ανοίγοντας νέους δρόμους εξυπηρέτησης, κάθε φορά και καλύτερους προς τους πολίτες.

  6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΔΥΠ)
  Η ύπαρξη προϊσταμένων που δεν γνωρίζουν τις υπηρεσίες των ΚΕΠ φθείρει τον θεσμό καθώς η μη γνώση θεμάτων ΚΕΠ αλλά και η νοοτροπία άλλων υπηρεσιών, θα οδηγήσει τον θεσμό σε αρνητικά μονοπάτια. Μια σωστή υπηρεσία διαθέτει σωστές βάσεις. Η προϊσταμένη αρχή, πρέπει να διοικεί γνωρίζοντας πλήρως τα θέματα που της αρμόζουν αλλά και να παρέχει πλήρη πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα που την αφορούν. Είναι τραγελαφικό άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την λειτουργία των ΚΕΠ, δεν κατέχουν γνώσεις εξυπηρέτησης αλλά και πληροφόρησης των πολιτών, να προΐστανται στο μεγαλύτερο ποσοστό εικονικά και μόνο καθώς οι περισσότεροι δεν τα έχουν καν επισκεφθεί! Επίσης είναι κοινό μυστικό ότι η πλειοψηφία των προϊσταμένων, από αυτούς που έχουν παρουσία στα ΚΕΠ μέχρι σήμερα, δεν τηρεί το απογευματινό ωράριο καθώς και το ωράριο του Σαββάτου με αποτέλεσμα την σοβαρή δυσλειτουργία της υπηρεσίας , αλλά και τη δημιουργία άδικων ανισοτήτων μεταξύ των εργαζομένων ( οι υπάλληλοι τηρούν το ωράριο οι προϊστάμενοι όχι ) απέναντι στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις όπου προϊστάμενοι που προέρχονται από άλλες υπηρεσίες έχουν αγαπήσει και στηρίξει το θεσμό, αλλά δυστυχώς η πλειονότητα μόνο κακό κάνει στα Κ.Ε.Π.

  7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ
  Στα ΚΕΠ οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατευτούν διότι έχουν παρατηρηθεί πολλά φαινόμενα επιθέσεων, κλοπών και ξυλοδαρμών συναδέλφων, κυρίως γυναικών, κατά τις απογευματινές ώρες και κυρίως σε Κ.Ε.Π. που είναι απομακρυσμένα. Ζητούμε η απογευματινή βάρδια καθώς και αυτή του Σαββάτου να υπάρχει μόνο όταν σε κάθε ΚΕΠ εργάζονται τουλάχιστον 6 άτομα του κλάδου ΔΥΠ και το απόγευμα μπορούν να εργάζονται τουλάχιστον 2 άτομα. Σε περίπτωση που υπάλληλος φεύγει από το ΚΕΠ για οποιοδήποτε λόγο – νόμιμο – τότε να γίνεται άμεσα προσωρινή αντικατάσταση είτε συνάπτοντας μια νέα σύμβαση ή με μεταφορά υπαλλήλου στο ΚΕΠ ώστε η εύρυθμη λειτουργία να συνεχιστεί.
  Ύπαρξη αυστηρών κυρώσεων όταν διαπιστώνεται μεταφορά εργαζόμενου των ΚΕΠ σε Δημοτικές υπηρεσίες ή αλλότρια καθήκοντα. Να προβλέπονται κυρώσεις σε διευθυντή προσωπικού και αιρετό και γενικότερα να ασκείται έλεγχος και εποπτεία από τη ΔΟΛ ΚΕΠ όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στους ανωτέρους. Νομότυπα μπορεί να υπάρξει μετάθεση, απόσπαση όπως προβλέπουν οι νόμοι όχι όμως αυθαίρετα να απομακρύνεται ο υπάλληλος εις βάρος συναδέλφων αλλά και της εν γένει λειτουργίας των ΚΕΠ.

  8. ΎΠΑΡΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.
  Στην Διεύθυνση σε Περιφερειακό επίπεδο, αρμόδιοι – υπεύθυνοι – να ορίζονται προσωπικό της ΔΟΛ ΚΕΠ με απαραίτητη συμμετοχή και των εργαζομένων ΚΕΠ οι οποίοι και θα εναλλάσσονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε επίπεδο Διευθύνσεων Δημοτικών – Νομαρχιακών ΚΕΠ, είναι αυτονόητο αρμόδιοι – υπεύθυνοι να ορίζονται του κλάδου και μόνο ΔΥΠ. Επίσης, είναι απαραίτητο να έχουμε ενίσχυση της ΔΟΛ ΚΕΠ με προσωπικό, καθώς τώρα υπολειτουργεί και ακόμη θα πρέπει να έχει άμεση συνεργασία με εκπροσώπους εργαζομένων που γνωρίζουν καλύτερα από όλους τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά. Με αυτόν τον τρόπο τα θέματα που ανακύπτουν θα επιλύονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

  9. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΠ ΩΣΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Εγκατάσταση και έλεγχος της λειτουργίας e-kep στις Δημόσιες Υπηρεσίες όπου οι ίδιες θα αιτούνται μέσω της εφαρμογής απευθείας τα όποια πιστοποιητικά απαραίτητα χρειάζονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και της υπηρεσίας τους – πάντα με σύμφωνη γνώμη του αιτούντα. Οι ίδιες υπηρεσίες θα αιτούνται και θα παραλαμβάνουν τα όποια πιστοποιητικά χρειάζονται για την πράξη που θέλουν να διεκπεραιώσουν. Διαχρονικά λοιπόν οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ, πρωτίστως θα εξυπηρετούν με την τεχνογνωσία που διαθέτουν, την εφαρμογή απευθείας αναζήτησης πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων όλων των υπηρεσιών και στη συνέχεια να εποπτεύουν και να ελέγχουν εν γένει την όλη διαδικασία διεκπεραίωσης των υποθέσεων από υπηρεσία σε υπηρεσία.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 19:16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΠ (ΠΟΣΕ ΚΕΠ)

  ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

  Είναι δεδομένο ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα διαδραματίσουν τεράστιο ρόλο στην προσπάθεια διοικητικής μεταρρύθμισης που επιχειρείται, κυρίως όσον αφορά την διοικητική αποκέντρωση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την Διαφάνεια και την εξοικονόμηση πόρων στο Δημόσιο και δη στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του Πολίτη.
  Σήμερα τα Κ.Ε.Π. αποτελούν υπηρεσία αιχμής του Δημοσίου και έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των Πολιτών ως ο πλέον επιτυχημένος θεσμός της Δημόσιας Διοίκησης, με τα ποσοστά αποδοχής της υπηρεσίας αυτής να αγγίζουν το 95%! Δυστυχώς όμως ο θεσμός δεν έχει τύχει την στήριξη που θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζονται σοβαρότατα προβλήματα στον κλάδο τα οποία και χρήζουν άμεσης λύσης, προκειμένου να μπορέσει ο θεσμός να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παίξει τον ηγετικό ρόλο που αναπόφευκτα θα του ζητηθεί ενόψει της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διοικητικής Αποκέντρωσης.
  Σας παραθέτουμε λοιπόν τις προτάσεις μας σχετικά με το θεσμό, οι οποίες έχουν προκύψει έπειτα από πολλή σκέψη αλλά και πρακτική εμπειρία:

  1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π.
  Από την ίδρυση των Κ.Ε.Π. μέχρι και σήμερα υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η έλλειψη αυτή θα διορθωθεί οριστικά και μόνο αν έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση η οποία και θα καλύψει όλα τα κενά που υπάρχουν. Έως σήμερα τα όποια ζητήματα απασχολούν τα ΚΕΠ, λύνονται και ερμηνεύονται κατά το δοκούν, ενίοτε από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, άλλοτε από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και συχνότερα με την αποστολή εγκυκλίων που αφορούν αποκλειστικά τα Κ.Ε.Π. Όλα τα παραπάνω, είναι σχεδόν πάντοτε ενάντια στα συμφέροντα των υπαλλήλων, κάνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο να νιώθουν υπάλληλοι δεύτερης κατηγορίας. Συνοπτικά να αναφέρουμε την επιβολή διαφορετικού ωραρίου με την καθιέρωση της απογευματινής βάρδιας αλλά και του Σαββάτου ως μέρα εργασίας, το δικαίωμα (υποχρέωση μάλλον) υπογραφής σε συμβασιούχους!!, την ταυτόχρονη εποπτεία από δύο προϊστάμενες αρχές, τον φορέα (Δήμος, Κοινότητα ή Νομαρχία) και το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω της ΔΟΛ ΚΕΠ, οι εντολές των οποίων είναι εκ διαμέτρου αντίθετες πολλές φορές, κτλ.
  Σημαντικό ζήτημα αποτελεί επίσης και η μη ύπαρξη σαφούς οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων μας. Ενώ τα Κ.Ε.Π. ιδρύθηκαν για να λειτουργούν επικουρικά με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, έχουν καταντήσει να υποκαθιστούν πολλές από αυτές αφού πλέον αρκετές υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν κοινό και στέλνουν τους πολίτες στα Κ.Ε.Π. Η κατάργηση της αίτησης γενικής χρήσεως είναι επιτακτική καθώς δημιουργεί πολλά προβλήματα, απ΄ την μια με τους πολίτες που πολλές φορές έχουν παράλογα αιτήματα, αλλά και απ΄ την άλλη με όλες τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες πολλές φορές δεν δέχονται την αίτηση, καθώς προκειμένου να διεκπεραιωθεί μια διαδικασία μέσω Κ.Ε.Π. θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική ΚΥΑ.
  Οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. έχουν όλες τις υποχρεώσεις των άλλων υπαλλήλων αλλά δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και αυτή η αδικία θα πρέπει να πάψει προκειμένου να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

  2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
  Προκειμένου να διατηρείται η εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.Π. και να συνεχίσουν να παρέχουν ταχεία αλλά και ποιοτική εξυπηρέτηση στον Πολίτη, θα πρέπει να υπάρχει ετήσιος προγραμματισμός όλων των διαδικασιών.
  Οφείλουμε ως υπηρεσία να παρέχουμε, ομοιόμορφη κατανομή χρονικά όλων των διαδικασιών, ώστε να γνωρίζουν οι υπάλληλοι αλλά και οι πολίτες πότε πρέπει να προσέλθουν στο Κ.Ε.Π. για μια συγκεκριμένη διαδικασία. Οι διαδικασίες με πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, όπως παραδειγματικά είχαμε με το ΑΜΚΑ, τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, τα επιδόματα ΟΑΕΔ, αλλά και πολλές άλλες εφαρμογές, οφείλουμε να τις οργανώνουμε έτσι ώστε να μην συμπίπτουν χρονικά και να αποφεύγονται επαρκώς, φαινόμενα που πλήττουν το θεσμό όπως συνωστισμός και ουρές έξω από Κ.Ε.Π. (τα ΚΕΠ εξυπηρετούν και αυτό σημαίνει αναμονή, το πολύ 10 λεπτών του πολίτη στην υπηρεσία).
  Σε περίπτωση δε που κάποιο Υπουργείο αιτηθεί την ένταξη νέας διαδικασίας εκτός ετήσιου προγραμματισμού, να επιβαρύνεται οικονομικά με τα έξοδα χορήγησης έκτακτου επιδόματος στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Το επίδομα αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο της τάξης των 150 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει κατανοητό σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου ότι οφείλουν να προβλέπουν τις ανάγκες τους και να μην προβαίνουν σε βιαστικές και πρόχειρες λύσεις επιβαρύνοντας το θεσμό των Κ.Ε.Π. αλλά και να ταλαιπωρούν εξαιτίας της προχειρότητας τους, τους πολίτες. Φαινόμενα όπου το Δημόσιο συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά (όπως η υπόθεση χορήγησης ΑΜΚΑ), θα πρέπει να εκλείψουν.
  3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
  Πολλοί ίσως δε γνωρίζουν τις ακριβείς συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα περισσότερα Κ.Ε.Π. λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό (ακόμη και με έναν υπάλληλο!) και σε αντιδιαστολή με τον τεράστιο φόρτο εργασίας που έχουν τα ΚΕΠ είναι σαφές, υπάρχει εντονότατο πρόβλημα. Ο θεσμός έχει άμεση ανάγκη ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό με εμπειρία πάνω σε θέματα Κ.Ε.Π., σε αντίθετη περίπτωση θα παρατηρηθούν φαινόμενα όπως κατάργηση του απογευματινού ωραρίου στα Κ.Ε.Π. κατάργηση λειτουργίας και το Σάββατο, καθυστέρηση διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, ακόμη και κλείσιμο κάποιων Κ.Ε.Π., κάτι που όλοι απευχόμαστε αλλά πρέπει με πράξεις να το δείξουμε.
  Σημαντικό επίσης πρόβλημα αποτελεί, η ανυπαρξία τεχνικής υποδομής στο θεσμό. Φαινόμενα όπως η κατάρρευση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-kep, τα προβλήματα λειτουργίας της υπηρεσίας TAXIS (σημειωτέον ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης εκκαθαριστικού σημειώματος των ετών 2007 και έπειτα!), αδυναμία πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απαρχαιωμένοι υπολογιστές, προβληματικές τηλεφωνικές γραμμές και η ύπαρξη ενός helpdesk το οποίο σπάνια μπορεί να δώσει λύσει στα θέματα που προκύπτουν, είναι προβλήματα που πρέπει άμεσα να εκλείψουν.
  Ενόψει της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο κέντρο της οποίας θα βρίσκονται τα Κ.Ε.Π., τα μέτρα που πρέπει να παρθούν είναι ξεκάθαρα:
  Α. Ενίσχυση του helpdesk έτσι ώστε να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια,
  Β. Επικαιροποίηση διαδικασιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάργηση των διαδικασιών που για διάφορους λόγους δεν εφαρμόζονται και ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας των διαφόρων υπηρεσιών,
  Γ. Ανανέωση υλικού και λογισμικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα
  Δ. Προώθηση της ηλεκτρονικής υπογραφής και των ψηφιακών πιστοποιητικών τα οποία καιρό ακούμε αλλά ακόμα δεν έχουμε δει
  Ε. Καθιέρωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως επίσημου μέσου επικοινωνίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να μειωθεί και ο χρόνος αλλά και το κόστος διεκπεραίωσης και τέλος
  Ζ. Ένταξη σχετικού link στον ιστοχώρο kep.gov.gr όπου όλοι οι φορείς που επιθυμούν να προκηρύξουν θέσεις εργασίας είτε μόνιμου προσωπικού είτε έκτακτου, να το καταχωρούν υποχρεωτικά μέσο e-mail. Να υπάρχει απλά και μόνο σχετική ανακοίνωση με παραπομπή από που μπορούν να παραλαμβάνουν την προκήρυξη, έτσι ώστε να μην έχουμε απλά και μόνο όπως ισχύει έως σήμερα, μια ανακοίνωση σε δύο τοπικές εφημερίδές. Είναι σημαντικό να υπάρχει Διαφάνεια και σε αυτό το κομμάτι.

  4. e-kep
  Εγκατάσταση μηχανημάτων εντός Κ.Ε.Π. ώστε οι πολίτες που αντιμετωπίζουν πολυκοσμία στο Κ.Ε.Π. που επισκέπτονται, να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν με απλό και γρήγορο τρόπο το αίτημα τους το οποίο και θα διοχετεύεται στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π. με χαμηλή παραγωγικότητα για διεκπεραίωση. Το τελικό προϊόν θα μπορεί να διακινείται από Κ.Ε.Π. σε Κ.Ε.Π. μέσω τηλεομοιοτυπίας έτσι ώστε να παραληφθεί από τον πολίτη από το Κ.Ε.Π. που επιθυμεί. Καθιέρωση επίσης της κάρτας του δημότη μέσα από την οποία θα μπορεί να πληρώνει και οποιαδήποτε οφειλή σε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΙΔ αλλά και το κόστος των παραβόλων και τελών που είναι προαπαιτούμενα σε πολλές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π.

  5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Όλοι οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ ετησίως να παρακολουθούν σεμινάρια εκπαίδευσης εξειδικευμένα ώστε να εξελίσσονται όπως και οι υπηρεσίες που παρέχουν. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξέλιξη αν δεν ακολουθείται η κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό. Το προσωπικό των ΚΕΠ πρέπει να οδηγεί τις εξελίξεις ανοίγοντας νέους δρόμους εξυπηρέτησης, κάθε φορά και καλύτερους προς τους πολίτες.

  6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΔΥΠ)
  Η ύπαρξη προϊσταμένων που δεν γνωρίζουν τις υπηρεσίες των ΚΕΠ φθείρει τον θεσμό καθώς η μη γνώση θεμάτων ΚΕΠ αλλά και η νοοτροπία άλλων υπηρεσιών, θα οδηγήσει τον θεσμό σε αρνητικά μονοπάτια. Μια σωστή υπηρεσία διαθέτει σωστές βάσεις. Η προϊσταμένη αρχή, πρέπει να διοικεί γνωρίζοντας πλήρως τα θέματα που της αρμόζουν αλλά και να παρέχει πλήρη πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα που την αφορούν. Είναι τραγελαφικό άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την λειτουργία των ΚΕΠ, δεν κατέχουν γνώσεις εξυπηρέτησης αλλά και πληροφόρησης των πολιτών, να προΐστανται στο μεγαλύτερο ποσοστό εικονικά και μόνο καθώς οι περισσότεροι δεν τα έχουν καν επισκεφθεί! Επίσης είναι κοινό μυστικό ότι η πλειοψηφία των προϊσταμένων, από αυτούς που έχουν παρουσία στα ΚΕΠ μέχρι σήμερα, δεν τηρεί το απογευματινό ωράριο καθώς και το ωράριο του Σαββάτου με αποτέλεσμα την σοβαρή δυσλειτουργία της υπηρεσίας , αλλά και τη δημιουργία άδικων ανισοτήτων μεταξύ των εργαζομένων ( οι υπάλληλοι τηρούν το ωράριο οι προϊστάμενοι όχι ) απέναντι στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις όπου προϊστάμενοι που προέρχονται από άλλες υπηρεσίες έχουν αγαπήσει και στηρίξει το θεσμό, αλλά δυστυχώς η πλειονότητα μόνο κακό κάνει στα Κ.Ε.Π.

  7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ
  Στα ΚΕΠ οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατευτούν διότι έχουν παρατηρηθεί πολλά φαινόμενα επιθέσεων, κλοπών και ξυλοδαρμών συναδέλφων, κυρίως γυναικών, κατά τις απογευματινές ώρες και κυρίως σε Κ.Ε.Π. που είναι απομακρυσμένα. Ζητούμε η απογευματινή βάρδια καθώς και αυτή του Σαββάτου να υπάρχει μόνο όταν σε κάθε ΚΕΠ εργάζονται τουλάχιστον 6 άτομα του κλάδου ΔΥΠ και το απόγευμα μπορούν να εργάζονται τουλάχιστον 2 άτομα. Σε περίπτωση που υπάλληλος φεύγει από το ΚΕΠ για οποιοδήποτε λόγο – νόμιμο – τότε να γίνεται άμεσα προσωρινή αντικατάσταση είτε συνάπτοντας μια νέα σύμβαση ή με μεταφορά υπαλλήλου στο ΚΕΠ ώστε η εύρυθμη λειτουργία να συνεχιστεί.
  Ύπαρξη αυστηρών κυρώσεων όταν διαπιστώνεται μεταφορά εργαζόμενου των ΚΕΠ σε Δημοτικές υπηρεσίες ή αλλότρια καθήκοντα. Να προβλέπονται κυρώσεις σε διευθυντή προσωπικού και αιρετό και γενικότερα να ασκείται έλεγχος και εποπτεία από τη ΔΟΛ ΚΕΠ όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στους ανωτέρους. Νομότυπα μπορεί να υπάρξει μετάθεση, απόσπαση όπως προβλέπουν οι νόμοι όχι όμως αυθαίρετα να απομακρύνεται ο υπάλληλος εις βάρος συναδέλφων αλλά και της εν γένει λειτουργίας των ΚΕΠ.

  8. ΎΠΑΡΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.
  Στην Διεύθυνση σε Περιφερειακό επίπεδο, αρμόδιοι – υπεύθυνοι – να ορίζονται προσωπικό της ΔΟΛ ΚΕΠ με απαραίτητη συμμετοχή και των εργαζομένων ΚΕΠ οι οποίοι και θα εναλλάσσονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε επίπεδο Διευθύνσεων Δημοτικών – Νομαρχιακών ΚΕΠ, είναι αυτονόητο αρμόδιοι – υπεύθυνοι να ορίζονται του κλάδου και μόνο ΔΥΠ. Επίσης, είναι απαραίτητο να έχουμε ενίσχυση της ΔΟΛ ΚΕΠ με προσωπικό, καθώς τώρα υπολειτουργεί και ακόμη θα πρέπει να έχει άμεση συνεργασία με εκπροσώπους εργαζομένων που γνωρίζουν καλύτερα από όλους τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά. Με αυτόν τον τρόπο τα θέματα που ανακύπτουν θα επιλύονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

  9. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΠ ΩΣΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Εγκατάσταση και έλεγχος της λειτουργίας e-kep στις Δημόσιες Υπηρεσίες όπου οι ίδιες θα αιτούνται μέσω της εφαρμογής απευθείας τα όποια πιστοποιητικά απαραίτητα χρειάζονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και της υπηρεσίας τους – πάντα με σύμφωνη γνώμη του αιτούντα. Οι ίδιες υπηρεσίες θα αιτούνται και θα παραλαμβάνουν τα όποια πιστοποιητικά χρειάζονται για την πράξη που θέλουν να διεκπεραιώσουν. Διαχρονικά λοιπόν οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ, πρωτίστως θα εξυπηρετούν με την τεχνογνωσία που διαθέτουν, την εφαρμογή απευθείας αναζήτησης πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων όλων των υπηρεσιών και στη συνέχεια να εποπτεύουν και να ελέγχουν εν γένει την όλη διαδικασία διεκπεραίωσης των υποθέσεων από υπηρεσία σε υπηρεσία.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 14:29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΠ (ΠΟΣΕ ΚΕΠ )

  ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

  Είναι δεδομένο ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα διαδραματίσουν τεράστιο ρόλο στην προσπάθεια διοικητικής μεταρρύθμισης που επιχειρείται, κυρίως όσον αφορά την διοικητική αποκέντρωση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την Διαφάνεια και την εξοικονόμηση πόρων στο Δημόσιο και δη στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του Πολίτη.

  Σήμερα τα Κ.Ε.Π. αποτελούν υπηρεσία αιχμής του Δημοσίου και έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των Πολιτών ως ο πλέον επιτυχημένος θεσμός της Δημόσιας Διοίκησης, με τα ποσοστά αποδοχής της υπηρεσίας αυτής να αγγίζουν το 95%! Δυστυχώς όμως ο θεσμός δεν έχει τύχει την στήριξη που θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζονται σοβαρότατα προβλήματα στον κλάδο τα οποία και χρήζουν άμεσης λύσης, προκειμένου να μπορέσει ο θεσμός να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παίξει τον ηγετικό ρόλο που αναπόφευκτα θα του ζητηθεί ενόψει της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διοικητικής Αποκέντρωσης.

  Σας παραθέτουμε λοιπόν τις προτάσεις μας σχετικά με το θεσμό, οι οποίες έχουν προκύψει έπειτα από πολλή σκέψη αλλά και πρακτική εμπειρία:

  1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π.

  Από την ίδρυση των Κ.Ε.Π. μέχρι και σήμερα υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η έλλειψη αυτή θα διορθωθεί οριστικά και μόνο αν έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση η οποία και θα καλύψει όλα τα κενά που υπάρχουν. Έως σήμερα τα όποια ζητήματα απασχολούν τα ΚΕΠ, λύνονται και ερμηνεύονται κατά το δοκούν, ενίοτε από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, άλλοτε από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και συχνότερα με την αποστολή εγκυκλίων που αφορούν αποκλειστικά τα Κ.Ε.Π. Όλα τα παραπάνω, είναι σχεδόν πάντοτε ενάντια στα συμφέροντα των υπαλλήλων, κάνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο να νιώθουν υπάλληλοι δεύτερης κατηγορίας. Συνοπτικά να αναφέρουμε την επιβολή διαφορετικού ωραρίου με την καθιέρωση της απογευματινής βάρδιας αλλά και του Σαββάτου ως μέρα εργασίας, το δικαίωμα (υποχρέωση μάλλον) υπογραφής σε συμβασιούχους!!, την ταυτόχρονη εποπτεία από δύο προϊστάμενες αρχές, τον φορέα (Δήμος, Κοινότητα ή Νομαρχία) και το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω της ΔΟΛ ΚΕΠ, οι εντολές των οποίων είναι εκ διαμέτρου αντίθετες πολλές φορές, κτλ.

  Σημαντικό ζήτημα αποτελεί επίσης και η μη ύπαρξη σαφούς οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων μας. Ενώ τα Κ.Ε.Π. ιδρύθηκαν για να λειτουργούν επικουρικά με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, έχουν καταντήσει να υποκαθιστούν πολλές από αυτές αφού πλέον αρκετές υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν κοινό και στέλνουν τους πολίτες στα Κ.Ε.Π. Η κατάργηση της αίτησης γενικής χρήσεως είναι επιτακτική καθώς δημιουργεί πολλά προβλήματα, απ΄ την μια με τους πολίτες που πολλές φορές έχουν παράλογα αιτήματα, αλλά και απ΄ την άλλη με όλες τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες πολλές φορές δεν δέχονται την αίτηση, καθώς προκειμένου να διεκπεραιωθεί μια διαδικασία μέσω Κ.Ε.Π. θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική ΚΥΑ.

  Οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. έχουν όλες τις υποχρεώσεις των άλλων υπαλλήλων αλλά δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και αυτή η αδικία θα πρέπει να πάψει προκειμένου να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

  2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

  Προκειμένου να διατηρείται η εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.Π. και να συνεχίσουν να παρέχουν ταχεία αλλά και ποιοτική εξυπηρέτηση στον Πολίτη, θα πρέπει να υπάρχει ετήσιος προγραμματισμός όλων των διαδικασιών.

  Οφείλουμε ως υπηρεσία να παρέχουμε, ομοιόμορφη κατανομή χρονικά όλων των διαδικασιών, ώστε να γνωρίζουν οι υπάλληλοι αλλά και οι πολίτες πότε πρέπει να προσέλθουν στο Κ.Ε.Π. για μια συγκεκριμένη διαδικασία. Οι διαδικασίες με πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, όπως παραδειγματικά είχαμε με το ΑΜΚΑ, τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, τα επιδόματα ΟΑΕΔ, αλλά και πολλές άλλες εφαρμογές, οφείλουμε να τις οργανώνουμε έτσι ώστε να μην συμπίπτουν χρονικά και να αποφεύγονται επαρκώς, φαινόμενα που πλήττουν το θεσμό όπως συνωστισμός και ουρές έξω από Κ.Ε.Π. (τα ΚΕΠ εξυπηρετούν και αυτό σημαίνει αναμονή, το πολύ 10 λεπτών του πολίτη στην υπηρεσία).

  Σε περίπτωση δε που κάποιο Υπουργείο αιτηθεί την ένταξη νέας διαδικασίας εκτός ετήσιου προγραμματισμού, να επιβαρύνεται οικονομικά με τα έξοδα χορήγησης έκτακτου επιδόματος στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Το επίδομα αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο της τάξης των 150 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει κατανοητό σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου ότι οφείλουν να προβλέπουν τις ανάγκες τους και να μην προβαίνουν σε βιαστικές και πρόχειρες λύσεις επιβαρύνοντας το θεσμό των Κ.Ε.Π. αλλά και να ταλαιπωρούν εξαιτίας της προχειρότητας τους, τους πολίτες. Φαινόμενα όπου το Δημόσιο συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά (όπως η υπόθεση χορήγησης ΑΜΚΑ), θα πρέπει να εκλείψουν.

  3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

  Πολλοί ίσως δε γνωρίζουν τις ακριβείς συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα περισσότερα Κ.Ε.Π. λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό (ακόμη και με έναν υπάλληλο!) και σε αντιδιαστολή με τον τεράστιο φόρτο εργασίας που έχουν τα ΚΕΠ είναι σαφές, υπάρχει εντονότατο πρόβλημα. Ο θεσμός έχει άμεση ανάγκη ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό με εμπειρία πάνω σε θέματα Κ.Ε.Π., σε αντίθετη περίπτωση θα παρατηρηθούν φαινόμενα όπως κατάργηση του απογευματινού ωραρίου στα Κ.Ε.Π. κατάργηση λειτουργίας και το Σάββατο, καθυστέρηση διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, ακόμη και κλείσιμο κάποιων Κ.Ε.Π., κάτι που όλοι απευχόμαστε αλλά πρέπει με πράξεις να το δείξουμε.

  Σημαντικό επίσης πρόβλημα αποτελεί, η ανυπαρξία τεχνικής υποδομής στο θεσμό. Φαινόμενα όπως η κατάρρευση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-kep, τα προβλήματα λειτουργίας της υπηρεσίας TAXIS (σημειωτέον ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης εκκαθαριστικού σημειώματος των ετών 2007 και έπειτα!), αδυναμία πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απαρχαιωμένοι υπολογιστές, προβληματικές τηλεφωνικές γραμμές και η ύπαρξη ενός helpdesk το οποίο σπάνια μπορεί να δώσει λύσει στα θέματα που προκύπτουν, είναι προβλήματα που πρέπει άμεσα να εκλείψουν.

  Ενόψει της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο κέντρο της οποίας θα βρίσκονται τα Κ.Ε.Π., τα μέτρα που πρέπει να παρθούν είναι ξεκάθαρα:
  Α. Ενίσχυση του helpdesk έτσι ώστε να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια,
  Β. Επικαιροποίηση διαδικασιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάργηση των διαδικασιών που για διάφορους λόγους δεν εφαρμόζονται και ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας των διαφόρων υπηρεσιών,
  Γ. Ανανέωση υλικού και λογισμικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα
  Δ. Προώθηση της ηλεκτρονικής υπογραφής και των ψηφιακών πιστοποιητικών τα οποία καιρό ακούμε αλλά ακόμα δεν έχουμε δει
  Ε. Καθιέρωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως επίσημου μέσου επικοινωνίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να μειωθεί και ο χρόνος αλλά και το κόστος διεκπεραίωσης και τέλος
  Ζ. Ένταξη σχετικού link στον ιστοχώρο kep.gov.gr όπου όλοι οι φορείς που επιθυμούν να προκηρύξουν θέσεις εργασίας είτε μόνιμου προσωπικού είτε έκτακτου, να το καταχωρούν υποχρεωτικά μέσο e-mail. Να υπάρχει απλά και μόνο σχετική ανακοίνωση με παραπομπή από που μπορούν να παραλαμβάνουν την προκήρυξη, έτσι ώστε να μην έχουμε απλά και μόνο όπως ισχύει έως σήμερα, μια ανακοίνωση σε δύο τοπικές εφημερίδές. Είναι σημαντικό να υπάρχει Διαφάνεια και σε αυτό το κομμάτι.

  4. e-kep

  Εγκατάσταση μηχανημάτων εντός Κ.Ε.Π. ώστε οι πολίτες που αντιμετωπίζουν πολυκοσμία στο Κ.Ε.Π. που επισκέπτονται, να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν με απλό και γρήγορο τρόπο το αίτημα τους το οποίο και θα διοχετεύεται στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π. με χαμηλή παραγωγικότητα για διεκπεραίωση. Το τελικό προϊόν θα μπορεί να διακινείται από Κ.Ε.Π. σε Κ.Ε.Π. μέσω τηλεομοιοτυπίας έτσι ώστε να παραληφθεί από τον πολίτη από το Κ.Ε.Π. που επιθυμεί. Καθιέρωση επίσης της κάρτας του δημότη μέσα από την οποία θα μπορεί να πληρώνει και οποιαδήποτε οφειλή σε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΙΔ αλλά και το κόστος των παραβόλων και τελών που είναι προαπαιτούμενα σε πολλές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π.

  5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Όλοι οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ ετησίως να παρακολουθούν σεμινάρια εκπαίδευσης εξειδικευμένα ώστε να εξελίσσονται όπως και οι υπηρεσίες που παρέχουν. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξέλιξη αν δεν ακολουθείται η κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό. Το προσωπικό των ΚΕΠ πρέπει να οδηγεί τις εξελίξεις ανοίγοντας νέους δρόμους εξυπηρέτησης, κάθε φορά και καλύτερους προς τους πολίτες.

  6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΔΥΠ)

  Η ύπαρξη προϊσταμένων που δεν γνωρίζουν τις υπηρεσίες των ΚΕΠ φθείρει τον θεσμό καθώς η μη γνώση θεμάτων ΚΕΠ αλλά και η νοοτροπία άλλων υπηρεσιών, θα οδηγήσει τον θεσμό σε αρνητικά μονοπάτια. Μια σωστή υπηρεσία διαθέτει σωστές βάσεις. Η προϊσταμένη αρχή, πρέπει να διοικεί γνωρίζοντας πλήρως τα θέματα που της αρμόζουν αλλά και να παρέχει πλήρη πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα που την αφορούν. Είναι τραγελαφικό άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την λειτουργία των ΚΕΠ, δεν κατέχουν γνώσεις εξυπηρέτησης αλλά και πληροφόρησης των πολιτών, να προΐστανται στο μεγαλύτερο ποσοστό εικονικά και μόνο καθώς οι περισσότεροι δεν τα έχουν καν επισκεφθεί! Επίσης είναι κοινό μυστικό ότι η πλειοψηφία των προϊσταμένων, από αυτούς που έχουν παρουσία στα ΚΕΠ μέχρι σήμερα, δεν τηρεί το απογευματινό ωράριο καθώς και το ωράριο του Σαββάτου με αποτέλεσμα την σοβαρή δυσλειτουργία της υπηρεσίας , αλλά και τη δημιουργία άδικων ανισοτήτων μεταξύ των εργαζομένων ( οι υπάλληλοι τηρούν το ωράριο οι προϊστάμενοι όχι ) απέναντι στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις όπου προϊστάμενοι που προέρχονται από άλλες υπηρεσίες έχουν αγαπήσει και στηρίξει το θεσμό, αλλά δυστυχώς η πλειονότητα μόνο κακό κάνει στα Κ.Ε.Π.

  7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ

  Στα ΚΕΠ οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατευτούν διότι έχουν παρατηρηθεί πολλά φαινόμενα επιθέσεων, κλοπών και ξυλοδαρμών συναδέλφων, κυρίως γυναικών, κατά τις απογευματινές ώρες και κυρίως σε Κ.Ε.Π. που είναι απομακρυσμένα. Ζητούμε η απογευματινή βάρδια καθώς και αυτή του Σαββάτου να υπάρχει μόνο όταν σε κάθε ΚΕΠ εργάζονται τουλάχιστον 6 άτομα του κλάδου ΔΥΠ και το απόγευμα μπορούν να εργάζονται τουλάχιστον 2 άτομα. Σε περίπτωση που υπάλληλος φεύγει από το ΚΕΠ για οποιοδήποτε λόγο – νόμιμο – τότε να γίνεται άμεσα προσωρινή αντικατάσταση είτε συνάπτοντας μια νέα σύμβαση ή με μεταφορά υπαλλήλου στο ΚΕΠ ώστε η εύρυθμη λειτουργία να συνεχιστεί.

  Ύπαρξη αυστηρών κυρώσεων όταν διαπιστώνεται μεταφορά εργαζόμενου των ΚΕΠ σε Δημοτικές υπηρεσίες ή αλλότρια καθήκοντα. Να προβλέπονται κυρώσεις σε διευθυντή προσωπικού και αιρετό και γενικότερα να ασκείται έλεγχος και εποπτεία από τη ΔΟΛ ΚΕΠ όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στους ανωτέρους. Νομότυπα μπορεί να υπάρξει μετάθεση, απόσπαση όπως προβλέπουν οι νόμοι όχι όμως αυθαίρετα να απομακρύνεται ο υπάλληλος εις βάρος συναδέλφων αλλά και της εν γένει λειτουργίας των ΚΕΠ.

  8. ΎΠΑΡΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.

  Στην Διεύθυνση σε Περιφερειακό επίπεδο, αρμόδιοι – υπεύθυνοι – να ορίζονται προσωπικό της ΔΟΛ ΚΕΠ με απαραίτητη συμμετοχή και των εργαζομένων ΚΕΠ οι οποίοι και θα εναλλάσσονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε επίπεδο Διευθύνσεων Δημοτικών – Νομαρχιακών ΚΕΠ, είναι αυτονόητο αρμόδιοι – υπεύθυνοι να ορίζονται του κλάδου και μόνο ΔΥΠ. Επίσης, είναι απαραίτητο να έχουμε ενίσχυση της ΔΟΛ ΚΕΠ με προσωπικό, καθώς τώρα υπολειτουργεί και ακόμη θα πρέπει να έχει άμεση συνεργασία με εκπροσώπους εργαζομένων που γνωρίζουν καλύτερα από όλους τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά. Με αυτόν τον τρόπο τα θέματα που ανακύπτουν θα επιλύονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

  9. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΠ ΩΣΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Εγκατάσταση και έλεγχος της λειτουργίας e-kep στις Δημόσιες Υπηρεσίες όπου οι ίδιες θα αιτούνται μέσω της εφαρμογής απευθείας τα όποια πιστοποιητικά απαραίτητα χρειάζονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και της υπηρεσίας τους – πάντα με σύμφωνη γνώμη του αιτούντα. Οι ίδιες υπηρεσίες θα αιτούνται και θα παραλαμβάνουν τα όποια πιστοποιητικά χρειάζονται για την πράξη που θέλουν να διεκπεραιώσουν. Διαχρονικά λοιπόν οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ, πρωτίστως θα εξυπηρετούν με την τεχνογνωσία που διαθέτουν, την εφαρμογή απευθείας αναζήτησης πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων όλων των υπηρεσιών και στη συνέχεια να εποπτεύουν και να ελέγχουν εν γένει την όλη διαδικασία διεκπεραίωσης των υποθέσεων από υπηρεσία σε υπηρεσία.

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 23:38 | ΗΛΙΑΣ Γ.

  Για να μπορούμε να μιλαμε για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση του θεσμού, βελτίωση και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και Κ.Ε.Π. κοντά στον πολίτη, για δημοτικά e-kep, ό,τι πιο προηγμένο στη Δημόσια Διοίκηση, θα πρέπει πρώτα να βγάλουμε τους εργαζόμενους των Κ.Ε.Π. από τον εργασιακό μεσαίωνα που βιώνουν χρόνια τώρα.
  Αναφέρομαι σε όσους Κεπίτες δεν είναι μόνιμοι αλλά εργάζονται σκληρά και ελπίζουν.Θέλετε να μάθετε πώς αμείβονται αυτοί οι άνθρωποι;Ακούστε λοιπόν γιατί ίσως δεν ξέρετε. 1000,00€ – 200,00€ παρακράτηση φόρου που επιστρέφεται μετά από ενάμισυ χρόνο – 200,00 έως 250,00€ ΤΕΒΕ. Χωρίς επιδόματα και Δώρα. Και κυρίως χωρίς άδειες.Και όμως εργάζονται σκληρά, υπεύθυνα και βάζουν τη δουλειά τους πάνω από όλα.Με μόνη ανταμοιβή αφενός την ηθική ικανοποίηση που εισπράτουν από μερίδα πολιτών και αφετέρου το να βλέπουν το δημιούργημά τους, το Κ.Ε.Π., της περιοχής τους να απέχει μακράν από τις άλλλες υπηρεσίες.Ίσως οι δυσκολιες να μας πείσμωσαν, να μας έκαναν πιο εγωιστές.Έχουμε μάθει να σκύβουμε το κεφάλι και να συνεχίζουμε το έργο μας.Έχουμε μάθει να βιώνουμε την απαξίωση των άλλων δημοσίων και να χαμογελάμε.Έχουμε μάθει να είμαστε κακοπληρωμενοι αλλά περισσότερο παραγωγικοί και από τους καλοπληρωμενους. Επειδή όμως είμαστε αρκετά αξιοπρεπείς δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να γίνουμε μοιρολάτρες. Τη στιγμή που εσείς μιλάτε για e-kep ο θεσμός οδηγείται σε τέλμα. Βγάλτε τον από το τέλμα πράττοντας αυτό που πρέπει. Μετά θα μπορούμε να κάνουμε προτάσεις και να μιλάμε για e-kep.Τώρα είναι άτοπο.Και κάτι άλλο. Ξέρετε γιατί είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους και έτσι θα παραμείνουμε; Γιατί τα βιώματά μας δεν ξεχνιούνται και δεν ξεπερνιούνται εύκολα. Έως σήμερα μιλάτε για ο θεσμό αλλά ποτέ δεν έχετε μιλήσει για αυτούς που στηρίζουν το θεσμό. Αυτοί λοιπόν είμαστε εμείς. Τόσο μικροί και τόσο μεγάλοι συνάμα. Σκύψτε το κεφάλι σας, δείτε μας και δώστε μας αυτό που μας αξίζει.

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 11:20 | ΛΟΥΗΣ Χ.

  ΕΙΜΑΙ 25 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 7-8 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΕΠ 200.
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΚΑΙ ΑΨΟΓΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ) ΘΑ ΕΦΕΡΕ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΕΠ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ…

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 01:10 | Χρύσα

  Στη σημερινή εποχή η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από την δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση προς τους πολίτες, αποτελεί μία ισχυρή πρόκληση για κάθε σύγχρονο κράτος, στην προσπάθειά του να προσαρμόσει τη δράση του στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των αναγκών της κοινωνίας, εκμεταλλευόμενο πλήρως και τη νέα τεχνολογία της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη διαδικασία αυτή.
  Με βάση αυτό, από το έτος 2001-2002 το Υπουργείο
  Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, υλοποιεί
  σε συνεργασία με τους φορείς της Περιφερειακής κρατικής
  διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, το
  θεσμό της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
  (ΚΕΠ) στις Περιφέρειες, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεως, τους
  Δήμους και τις κοινότητες της χώρας .
  Ο θεσμός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών έχει εμπεδωθεί
  στη συνείδηση της κοινής γνώμης για την άμεση , ταχεία και
  αποτελεσματική πληροφόρηση και κυρίως για την ποιοτική
  εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
  Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, συνέβαλαν καθοριστικά
  στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, στη διαφανή
  λειτουργία, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη
  εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές
  απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
  Ο θεσμός των ΚΕΠ, διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση στην
  πληροφορία για κάθε πολίτη μέσω της «ηλεκτρονικής
  διακυβέρνησης» διασφαλίζοντας στην πράξη ισότιμη
  μεταχείριση, ίδιες ευκαιρίες, ίδιες δυνατότητες και διευκολύνσεις
  στην καθημερινή του σχέση με το κράτος.
  Είναι γεγονός ότι η Χώρα μας πράγματι χρειάζεται ανασύνταξη
  για δημιουργία δυναμικού και ευέλικτου Κράτους, με
  μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και παροχή υπηρεσιών
  υψηλής ωφελιμότητας στους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο.
  Συνεπώς, σχετικά με τα ΚΕΠ, θα ήθελα να προτείνω τα εξής:
  α)Μέχρι τον Απρίλιο του 2010 είναι απαραίτητο να
  αποσαφηνιστεί επακριβώς το Θεσμικό πλαίσιο των ΚΕΠ
  δεδομένου ότι η εργασία την οποία παρέχουν οι εργαζόμενοι στα
  ΚΕΠ δεν είναι η συνήθης προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία
  αλλά η μεικτή διαδικασία.
  β)Πλήρης έλεγχος των Κ.Ε.Π. από τη ΔΟΛ ΚΕΠ και κατ΄επέκταση
  από το Υπουργείο Εσωτερικών και αποδέσμευσή τους από τους
  ΟΤΑ, ώστε να αποφεύγονται αυθαιρεσίες, δυσλειτουργίες και
  καταστρατήγηση του ρόλου που καλούνται να επιτελέσουν.
  β)Παραμονή των Κ.Ε.Π. στους χώρους που ήδη λειτουργούν με
  το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό, λόγω της
  αναγνωρισιμότητας και του πολύτιμου και αναντικατάστατου
  έργου που προσφέρουν. Ειδικά αυτό είναι άκρως απαραίτητο
  στις αγροτικές, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπου οι
  πολίτες, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, στερούνται
  πρόσβασης στο διαδίκτυο και δεν πρόκειται να εξοικειωθούν με
  τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  γ)Ορισμός προϊσταμένων από τον κλάδο Διεκπεραίωσης
  Υποθέσεων Πολιτών διότι αυτοί αποδεδειγμένα, με διάθεση για
  εργασία και σεβασμό στον πολίτη, στήριξαν επιτυχημένα το
  θεσμό από την έναρξη της λειτουργίας του. Επιπλέον, διέπονται
  από νέες αντιλήψεις, είναι δεκτικοί σε κάθε καινοτομία που
  καλούνται να υλοποιήσουν, είναι εξοικειωμένοι περισσότερο με
  τις νέες τεχνολογίες και απαγκιστρωμένοι από νοσηρές
  αντιλήψεις και νοοτροπίες του παρελθόντος που πολλές φορές
  αποτελούν τροχοπέδη στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας
  Διοίκησης και την προσαρμογή στις ανάγκες του μέλλοντος.
  δ)Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι απασχολούμενοι με
  συμβάσεις έργου στα Κ.Ε.Π.να τύχουν ίδιας και ίσης
  αντιμετώπισης με αυτούς που ήδη διορίστηκαν με τις δύο
  προηγούμενες προκηρύξεις, συνεπώς, μονιμοποίηση τους πριν
  τη ψήφιση του «Καλλικράτη».

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 12:14 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΚΕΠ

  Επιθυμώ να εκφράσω τις παρακάτω απόψεις:
  α)Πλήρη έλεγχο των Κ.Ε.Π.από το Υπουργείο Εσωτερικών και αποδέσμευσή τους από τις τοπικές αρχές, ώστε να αποφεύγονται αυθαιρεσίες και καταστρατήγηση του ρόλου που καλούνται να επιτελέσουν.
  β)Παραμονή των Κ.Ε.Π.στους χώρους που ήδη λειτουργούν με το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό,λόγω της αναγνωρισιμότητας και του πολύτιμου και αναντικατάστατου έργου που προσφέρουν.Ειδικά αυτό επιβάλλεται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπου οι πολίτες,στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, στερούνται πρόσβασης στη Διοίκηση και δεν πρόκειται να εξοικειωθούν με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  γ)Ορισμός προισταμένων από τον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών διότι αυτοί αποδεδειγμένα, με διάθεση για εργασία και σεβασμό στον πολίτη,στήριξαν επιτυχημένα το θεσμό από την έναρξη της λειτουργίας του.Επιπλέον, διέπονται από νέες αντιλήψεις,είναι δεκτικοί σε κάθε καινοτομία που καλούνται να υλοποιήσουν,είναι εξοικειωμένοι περισσότερο με τις νέες τεχνολογίες και απαγκιστρωμένοι από νοσηρές αντιλήψεις του παρελθόντος που πολλές φορές αποτελούν τροχοπέδη στον εκσυγχονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την προσαρμογή στις ανάγκες του μέλλοντος.
  δ)Να ληφθεί μέριμνα ώστε οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου στα Κ.Ε.Π.να τύχουν ίσης αντιμετώπισης με αυτούς που ήδη διορίστηκαν με τις δύο προηγούμενες προκηρύξεις.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 10:41 | Χρύσα

  Τί ωραία που θα ήταν όλα να γίνονται μέσω Η/Υ και να μη χρειάζεται κανείς να περιμένει στις ουρές των δημόσιων υπηρεσιών!!Μέχρι να γίνει όμως αυτό και επειδή πάντα θα υπάρχουν διαδικασίες που δεν θα μπορούν να γίνουν μέσω Η/Υ (πχ ανανεώσεις αδειών οδήγησης, μεταβιβάσεις ΙΧ κτλ)καθώς και άνθρωποι που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν Η/Υ ,καλό θα ήταν αυτές οι «δημόσιες υπηρεσίες» που λέγονται ΚΕΠ και οι υπαλληλοί τους, οι περισσότεροι απο τους οποίους προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες όσο το δυνατόν καλήτερα,να αναβαθμίζονται και να ενισχύονται αντι να υποβαθμίζονται και να κλείνουν.Αν μη τι άλλo οι υπάλληλοι των ΚΕΠ είναι οι περισσότερο παραγωγικοί «δημόσιοι υπάλληλοι»(βλέπε βραβείο <>) παρα το γεγονός ότι αρκετοί απο αυτούς είναι ακόμα συμβασιούχοι, με μηδαμινές αποδοχές και αυξήσεις, χωρίς δώρα και άδειες, με ασφαλιστικές υποχρεώσεις στο ΤΕΒΕ ,με κανένα από τα προνόμια των δημοσίων υπαλλήλων και με την ανεργία να τους χτυπάει την πόρτα.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 19:45 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

  Την μονη σωστη υπηρεσια που εχω δει τα τελευταια χρονια ειναι τα ΚΕΠ.
  Κοιταξτε να τα καταστρεψτε και αυτα

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 20:25 | ΜΑΡΙΑ

  ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ των ΚΕΠ και το έργο που επιτελούν με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη, επιβράβευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Βραβείο«ΚαλήςΠρακτικής».
  Το βραβείο απονεμήθηκε στη Λισαβόνα, στο πλαίσιο της Διυπουργικής Σύσκεψης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η οποία διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ε.Ε. κάθε 2 χρόνια.
  Από τις 311 προτάσεις που υποβλήθηκαν συνολικά σε τέσσερις κατηγορίες αξιολόγησης, στην τελική φάση προκρίθηκαν 53 εφαρμογές, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών για το έργο των ΚΕΠ.
  Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, συμβασιούχοι και μόνιμοι, παρείχαν και παρέχουν μέχρι και σήμερα τις υπηρεσίες τους μέσα στο χώρο των Κ.Ε.Π.
  Η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται μέσα στην υπηρεσία μας, και όχι σε υπαίθριους χώρους ή άλλες τοποθεσίες. Μπροστά στα γκισέ, με τα οποία το ΥΠ.ΕΣ. έχει εξοπλίσει τα Κ.Ε.Π. και κάνοντας χρήση των υλικοτεχνικών υποδομών που το ΥΠ.ΕΣ. επιλέγει (Η/Υ, λογισμικό, αρχεία αιτήσεων, τηλεφωνικές συσκευές, βάσεις δεδομένων κ.τ.λ.) εξυπηρετούμε τους πολίτες της Χώρας με τρόπο που καμία υπηρεσία μέχρι σήμερα δεν κατάφερε.
  Στα πλαίσια της εποπτείας του ΥΠ.ΕΣ. μέσα στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας, μας χορηγήθηκε το δικαίωμα επικύρωσης αντιγράφων και βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής, δικαίωμα που ο νόμος αναγνωρίζει για πρώτη και μοναδική φορά σε συμβασιούχους!!!
  Έχουμε αποδείξει ότι με την εργασία μας και την εμπειρία μας στηρίζουμε καθημερινά τους πολίτες αυτής της Χώρας στις καθημερινές συναλλαγές τους με το Ελληνικό Δημόσιο και δίνουμε στο Ελληνικό Δημόσιο μια εικόνα που ποτέ δεν θα είχε χωρίς το θεσμό και τους εργαζομένους των Κ.Ε.Π. Επί πέντε χρόνια βιώνοντας εργασιακό μεσαίωνα δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας, πιστεύοντας ότι η καταξίωση μας θα έρθει όχι υπό μορφή «δώρου», αλλά ως αναγνώριση κόπου, υπομονής και δίκαιων αιτημάτων.
  Ως συμβασιούχος έργου επί 5 χρόνια σε ΚΕΠ ορεινού και μειονεκτικού χωριού καθημερινά έρχομαι αντιμέτωπη με πληθώρα αιτημάτων τα οποία διεκπεραιώνω χωρίς αυτά να μπορούν να καταγράφουν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ε-ΚΕΠ ermis (μη πιστοποιημένες διαδικασίες).
  Ως εργολάβος πληρώνω το ΤΕΒΕ μου ,όμως ακολουθώ το δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο εργασίας .Δεν δικαιούμαι επιδόματα ούτε μπορώ να αρρωστήσω .Πληρώνω από τα πολλά χρήματα που παίρνω τις μετακινήσεις μου για την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών. Τελευταία εξέλιξη εργασιακή ανασφάλεια ……………… αξιοποιήστε το έμπειρο προσωπικό των ΚΕΠ .

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 18:50 | Κων/νος Παπακωνσταντίνου

  Για τις μεγάλες πόλεις είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός καθώς και η ενίσχυση των ΚΕΠ με επιπλέον προσωπικό που θα βρεθεί από την συνένωση των δήμων και το πλεονάζων προσωπικό.

  Όσον αφορά τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές χρήσιμο θα ήταν η δημιουργία μικρών ΚΕΠ στις παλιές κοινότητες. Τα κτίρια υπάρχουν και στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει και ο απαραίτητος εξοπλισμός γραφείου (Η/Υ, εκτυπωτής, τηλέφωνο ,φαξ).Στην οργάνωση- στελέχωση αυτών των μικρών ΚΕΠ θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στα ΚΕΠ με την εμπειρία που διαθέτουν. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 16 του Ν.3448/2006 που απαγορεύει την μετακίνηση των υπαλλήλων των ΚΕΠ. Ιδιαίτερα κίνητρα-διευκολίνσεις θα πρέπει να δοθούν σε αυτούς που θα θελήσουν να μεταταχθούν στα ΚΕΠ των νέων δήμων στις ορεινές – δυσπρόσιτες περιοχές.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 09:48 | ΕΛΕΝΗ

  Θέλοντας και εγώ να εκφράσω την απογοήτευσή μου από το ελληνικό δημόσιο,θα σας εκθέσω μια προσωπική μου εμπειρία.
  Είμαι οικονομολόγος-λογίστρια με δίπλωμα Α΄τάξης.
  Έχω εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα για 13,5 χρόνια συνεχόμενα και μετά
  είχα την ΕΥΤΥΧΙΑ να συμβάλλω στην ίδρυση του θεσμού των ΚΕΠ για 26 μήνες, ως μια ακόμα συμβασιούχα του ελληνικού δημοσίου ,πληρώνοντας ΤΕΒΕ!!!!!!.
  Το 2004 διορίστηκα σε Δήμο με ΑΣΕΠ (Προκήρυξη για 464 οικονομολόγους για να εφαρμόσουν το διπλογραφικό )με την ειδικότητά μου ,χωρίς να
  μου αναγνωριστεί η προυπηρεσία του ιδιωτικού τομέα αν και ήταν υποχρεωτική για να έχεις τις απαιτούμενες γνώσεις-και το δίπλωμα τάξης Α΄!!!!!!!.
  Το 2005 αναγνώρισα την προυπηρεσία του ΚΕΠ ,ύστερα από ατελείωτη γραφιοκρατική αλληλογραφία .
  Το 2007 εκδόθηκε μια απόφαση ενός υφυπουργού ,που αβασάνιστα αποφάσισε
  να μας πει ότι δεν δουλεύαμε στο ελληνικό δημόσιο και δεν δικαιούμαστε
  αναγνώριση της εργασίας μας.
  Το 2009 η υπηρεσία μου , με χαρακτήρισε ως καταχράστρια των δημοσίων ελληνικών χρημάτων , μου αφαίρεσε το κλιμάκιο και μου ζητά απαιτητικά
  να καταβάλλω και τα επί πλέον χρήματα που έλαβα.
  Ρωτώ τώρα και δεν γνωρίζω αν θα λάβω απάντηση : » Πώς γίνεται ένας υπάλληλος να κάθεται στην ίδια καρέκλα και να χρησιμοποιεί τον ίδιο υπολογιστή με τον ίδιο κωδικό του e-kep ,με τον ίδιο προιστάμενο για έξι συνεχόμενα χρόνια ,να μην έχει προυπηρεσία, όταν μονιμοποιείται -δηλαδή να του λέτε ότι δεν εργαζόταν.
  Και πώς γίνεται όσοι διοριστήκαν με το Π.Δ. 164 του κυρίου Παυλόπουλου, να τους έχει αναγνωριστεί η προυπηρεσία και να παίρνουν τα κλιμάκια , όντας διορισμένοι-εργαζόμενοι σε άλλες υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου.
  Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα και καλείστε εσείς να λύσετε αυτά τα προβλήματα.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 17:43 | Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα

  Συμφωνώ με τους εισηγητές Ευαγγελοπούλου Μαρία και Γιακουμάκη Χρήστο. Στη ζωή μας μας ζητείται δεκάδες φορές να προσκομίσουμε πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο είναι πάντα ίδιο, αλλά πρέπει να έχει πρόσφατη ημερομηνία και λόγο που το εκδίδουμε. Πόσο χαρτί κατασπαταλάται και πόσες εργατοώρες για να δηλωθεί το προφανές. Γεννηθήκαμε, γι’αυτό υπάρχουμε. Γιατί πρέπει κάθε φορά να πιστοποιείται? Πόσες φορές στη ζωή του ένας άνθρωπος δεν χρειάστηκε να φύγει από τη δουλειά του, για ένα πιστοποιητικό γέννησης? Μια για να κάνει αίτηση και άλλη μία για να πάει να το πάρει. Όσον αφορά τα ΚΕΠ ήταν ό,τι καλύτερο έχει γίνει ποτέ για τη δημόσια διοίκηση, όμως ενώ φορτώνονται σ’αυτά συνεχώς περισσότερες αρμοδιότητες, οι υπάλληλοι παραμένουν ίδιοι (εδώ προτείνω να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι που έχουν εμπειρία)και οι ουρές είναι πλέον μεγάλες. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ για την οικονομία,τον πολίτη και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Σπαταλάται άδικα πολύ χαρτί.
  Ευχαριστώ.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 12:06 | yiannisdia

  ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΚΕΠ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ:

  1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ.
  ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ.

  2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΕΠ. ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΡΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΟΙ ΚΗΦΗΝΕΣ Δ.Υ. ΕΙΝΑΙ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΙ!!

  3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΠ. ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΤΟΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΠ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.ΒΓΑΛΤΕ ΤΗ ΔΟΛ ΚΕΠ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΔΟΥΝ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΑ ΚΕΠ.
  ΑΚΟΜΗ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΚΕΠ!

  4. ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΘΥΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ. ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΠΕΝΟ,ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ.

  ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 17:56 | ΚΡΕΣΤΑΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΟ ΚΕΠ ΠΑΝΤΟΥ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΕΠ
  ΚΕΠ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 13:25 | pipidi eirini

  ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΟΤΑΝ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΕΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΟ.
  ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΩΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ Κ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΕΠ, ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΚΕΠ.
  ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ή ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ.ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΣΑΝΑΣΧΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ!!ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΑ,ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΕΠ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΑΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΗΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΠ ,ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΑΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΠΡΙΤΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΥΡΕΣ, ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΤΗΛ….ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ Ο ΑΠΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ!!ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΤΣΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΠ.
  ΑΣ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΛΙΓΟ Ο ΥΠΑΡΧΩΝ ΘΕΣΜΟΣ, ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΧΕΙ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΚΟΣΜΟ.ΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΠ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΦΟΡΤΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΙΝΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΤΑ ΚΕΠ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΕΝΤΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 14:50 | ΕΛΕΝΗ

  Θα συμφωνήσω και γω με την προηγούμενη απάντηση του δημάρχου Ζακύνθου.
  Ας σκεφτούμε λοιπόν και την επαρχία λίγο και ειδικά τα δυσπρόσιτα και ορεινα χωριά.Όπου καθημερινα όλο και κάτι χρειάζονται από τον δήμο τους ή απο τα ΚΕΠ ή και από άλλες υπηρεσίες.
  Πως όμως να γίνεται η μετακίνηση τους τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκοινωνία και δεν διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο.
  Πολλοί είναι και ηλικιωμένοι ή άλλοι έχουν και μια μορφή αναπηρίας και δεν είναι ευκολη η μετακίνηση τους ,άρα για να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να έχουν έτοιμα τα 50 eyro για να τους πάρει το ταξί και να δούμε και αν θα φτάσουν.
  Αυτό όμως σεν συμβαίνει μια στις τόσες ,ώστε να πεις άντε και δε βαριέσαι αλλά είναι καθημερινό.
  Άρα ας το δούνε και απο αυτήν την πλευρά ,ας βάλουν και ένα υπάλληλο να κάνει αυτήν την δουλεια σε κάθε χωριό αφού όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά θα ναι αρκετός δεν θα χρειάζεται δεύτερος.
  Μην πουν όμως ότι θα επιβαρύνει το κράτος γιατι θα χρειάζονται νοίκια και ιστορίες ,όχι όλα τα χωριά νομίζω έχουν τις κοινότητες τους που πάνε να ερημώσουν τόσα χρόνια κλειστές.Το μόνο που θα τους επιβαρύνει θα ναι ένας υπολογιστής.

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 14:55 | Νικόλαος Τζόλας

  Πρόσφατα χρειάστηκα ένα πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
  ΄Εκανα χρήση της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και με τους κωδικούς πρόσβασης που έχω για τη φορολογική μου δήλωση ζήτησα και έλαβα ηλεκτρονικά το έγγραφο που χρειαζόμουν. Την επόμενη ημέρα το είχα λάβει ηλεκτρονικά στον υπολογιστή μου και με τον ίδιο τρόπο το έστειλα στο συμβολαιογράφο μου. Δεν χρειάστηκε να μετακινηθώ από το σπίτι μου. Δεν χρειάστηκε καν να το τυπώσω. Ούτε ΚΕΠ ούτε Δ.Ο.Υ. Ούτε ουρές αναμονής ούτε ωράρια λειτουργίας ούτε τίποτα. Εγώ έτσι την καταλαβαίνω την εξυπηρέτηση του πολίτη και την κατάργηση της γραφειοκρατίας. Τέτοιες ηλεκτρονικές εφαρμογές μπορούν να γίνουν και για πλήθος άλλες διαδικασίες όπως ποινικό μητρώο, δημοτολόγιο, μητρώο αρρένων, πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης κ.ο.κ. Οι σφραγίδες μπορούν να αντικατασταθούν με γραμμικούς κώδικες μέσω των οποίων θα μπορεί να ελέγχεται η αυθεντικότητα των εγγράφων. Προυπόθεση είναι να υπάρχει ένας ενιαίος κωδικός αριθμός μητρώου μοναδικός για κάθε πολίτη που θα δίνει πρόσβαση σε όλες τις συνήθεις υπηρεσίες.
  Τη σημερινή εποχή όλοι έχουν έναν υπολογιστή στο σπίτι τους. Τα ΚΕΠ κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να μειωθούν και όχι να αυξηθούν και να λειτουργούν με υπαλλήλους εκπαιδευμένους για να εξυπηρετούν αποκλειστικά αναλφάβητους, άτομα με ειδικές ανάγκες και αλλοδαπούς.
  Πρέπει αντίθετα να ενισχυθεί η λειτουργία της ΓΓΠΣ. Η Υπηρεσία αυτή πρέπει να μετεξελιχθεί σε μια πανίσχυρη βάση δεδομένων για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. Δεν χρειάζονται πολλά e-ΚΕΠ αλλά ένα e-ΚΕΠ και αυτό ήδη υπάρχει και λέγεται ΓΓΠΣ. Τώρα, αν θέλετε να δημιουργήσετε νέες στρατιές δημόσιων υπαλλήλων μέσω των δημοτικών ΚΕΠ, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να αφουγκρασθείτε καλύτερα τον ΄Ελληνα φορολογούμενο.

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 12:28 | Αντώνης

  Πολλή καλή η ιδέα των η-ΚΕΠ (αλείθεια γιατί e- και όχι η-;), όμως διαφεύγει μια λεπτομέρια στο νου που διεκδικεί την πατρώτητά της: ο μέσος πολίτης που ζει στο απομεμακρυσμένο χωριό της επαρχίας δεν διαθέτει σύνδεση με το δίκτυο. Γιατί δεν φροντίζεται η σύνδεση με το διαδίκτυο να γίνει αναφαίρετο δικαίωμα του ανθρώπου, όπως στη Φινλανδία επί παραδείγματι, και μέσω του ΕΣΠΑ να χρηματοδοτηθούν ελέυθερες συνδέσεις σε όλους τους δήμους όλης της χώρας, ιδιαίτερα της νησιωτικής και της ορεινής, ώστε η ιδέα του η-ΚΕΠ να αποδόσει παραγματικά;

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 02:06 | Μέρας Δημήτρης

  Θα ήθελα ως Συμβασιούχος Υπάλληλος στο ΚΕΠ Κιλελέρ να ξεκινήσω αρχικά από το παρελθόν, να αναφερθώ στο παρόν και να δώσω τη δυνατότητα στη νέα Κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 να απλωθεί στο μέλλον σχετικά με την… τύχη των ΚΕΠ.
  Ξεκινώντας από το παρελθόν, θυμάμαι, αρχές του έτους 2002, στη ΔΕΥΑΛ Λάρισας να βρίσκεται τότε ο εμπνευστής και οραματιστής των ΚΕΠ Υφυπουργός κ. Μπένος να ενημερώνει και να προσπαθεί να πείσει τους Αιρετούς Άρχοντες των ΟΤΑ για την αναγκαιότητα σύστασης και λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών!!! Ενθυμούμαι, επίσης, πολύ καλά, τη δυσπιστία και το σκεπτισμό πολλών Αιρετών για την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών των Κέντρων. Η πραγματικότητα όμως διέψευσε και διέλυσε τη δυσπιστία και τις ανησυχίες όλων όσοι δυσπιστούσαν!!!
  Και τα ΚΕΠ, τελικά, αποτελούν αναμφίβολα -δεν ξέρω μελλοντικά- την κορωνίδα της Δημόσιας Διοίκησης.
  Έτσι λοιπόν με το Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄)στις Περιφέρειες, τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστώνται ΚΕΠ με αποστολή τους την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης πάντα σε συνεργασία με τις καθ’ύλην αρμόδιες υπηρεσίες κλπ.
  Έτσι, λοιπόν, από τα έτη 2001-2002 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή των ΚΕΠ, έχοντας προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου.Η δε επιλογή του εν λόγω προσωπικού γίνεται από τον φορέα στον οποίο υπάγεται το ΚΕΠ, με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν.2190/1994 και υπόκειται σε έλεγχο του ΑΣΕΠ. Από τους 3.300 περίπου εργαζόμενους στα ΚΕΠ ως Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών έχουν μονιμοποιηθεί 2.500 και απομένουν περίπου 750 Συμβασιούχοι και Απολυμένοι οι οποίοι διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους με την έκδοση της τρίτης προκήρυξης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 1η. Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των ΚΕΠ κρίνεται αναγκαίο συνεπώς, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων το ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ δυνατό με την ΈΚΔΟΣΗ της Γ΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.
  Προΐστάμενοι: Αρχικά-λόγω πιλοτικής εφαρμογής και μη ύπαρξης μονίμων υπαλλήλων-ορίστηκαν προΐστάμενοι, υπάλληλοι των οικείων φορέων ως εξής: α) στα ΚΕΠ επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι με βαθμό διευθυντή οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου φορέα. β) στα ΚΕΠ επιπέδου τμήματος αυτοτελούς ή μή και αυτοτελούς γραφείου, καθώς και στα τμήματα των ΚΕΠ επιπέδου Διεύθυνσης και αυτοτελούς γραφείου υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ του οικείου φορέα.
  Προΐστάμενοι που στην πλειοψηφία τους – με εξαίρεση στους μεγάλους Δήμους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις- τυπικά ανήκουν στα ΚΕΠ! Ουσιαστικά δεν ήταν ποτέ στα ΚΕΠ!!!
  ΠΡΟΤΑΣΗ 2η. Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και θα πρέπει πλέον οι προΐστάμενοι να ορίζονται και να προέρχονται μόνο από τον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
  Με το Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) Άρθρο 15, στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, συστήθηκε η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΔΟΛ ΚΕΠ), η οποία είναι αρμόδια για την οργάνωση, την εποπτεία, την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας των ΚΕΠ, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της περαιτέρω ανάπτυξης για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
  Η ΔΟΛΚΕΠ συκροτήθηκε από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α)Τμήμα Λειτουργίας των ΚΕΠ (με αρμοδιότητες τη μελέτη και εισήγηση για την ίδρυση και διακοπή της λειτουργίας των ΚΕΠ,διατύπωση προτάσεων και λήξη μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας των ΚΕΠ και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες,σχεδιασμό και εφαρμογή συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης της λειτουργίας των ΚΕΠ κλπ.
  β)Επιχειρησιακό Κέντρο των ΚΕΠ (παραλαβή και διακίνηση της αλληλογραφίας που αφορά τα ΚΕΠ,την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των ΚΕΠ, την παροχή οδηγιών και τη μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους και αφορούν οικονομικά, τεχνικά λειτουργικά θέματα, καθώς και θέματα κατάστασης προσωπικού σε συνεργασία με τις καθ’ύλην αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου, γ)Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων ΚΕΠ, με τις ακόλουθες αρμδιότητες:μεριμνά για την καλή λειτουργία και την περαιτέρω αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων των ΚΕΠ, έλεγχο και συντονισμό των Πληροφοριακώ Συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο των ΚΕΠ, καθώς και των Πληροφοριακών Υποσυστημάτων, διαλειτουργικότητας ΚΕΠ και δημοσίων υπηρεσιών, έλεγχο της παραγωγικότητας, τήρηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών των ΚΕΠ και της συνεργασίας τους με τις δημόσιες Υπηρεσίες.
  Πρόταση 3η. Να παραμείνει το υφιστάμενο πλαίσιο, με την προσθήκη στη ΔΟΛΚΕΠ με προσωπικό από τους εργαζόμενους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
  Πρόταση 4η. Τα ΚΕΠ, λόγω της ευρείας αποδοχής τους από τους πολίτες, έχουν εμπλουτιστεί με μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων διαδικασιών (περίπου 1040) και επειδή το πεδίο λειτουργίας τους έχει διευρυνθεί και σε άλλους τομείς της κοινωνικοεπιχειρηματικής δραστηριότητας καθίσταται αναγκαία η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του προσωπικού.
  Κλείνοντας, πρέπει η νέα Κυβέρνηση να αναγνωρίσει την προΰπηρεσία των εργαζομένων στα ΚΕΠ,και να υπαχθούν μισθολογικά οι εργαζόμενοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με τους υπαλλήλους των δήμων(Πρόταση 5η).
  Απομένει λοιπόν στη νέα Κυβέρνηση να αποσαφηνίσει επακριβώς πώς αντιλαμβάνεται τα e-ΚΕΠ…

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 10:07 | βασούλα

  Με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών τι γίνεται? γιατί υπάρχει νόμος δεν θυμάμαι τον άριθμό του αλλά εαν δεν κάνω λάθος υπάρχει από το 2004.Μόνο εαν γίνει πράξη η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης όπως ο διορισμός, η απονομή σύνταξης,η εκταμίευση δανείου, η πληρωμή δαπάνης γιατί όχι και η σύνταξη συμβολαίου και η έκδοση δικαστικής απόφασης. Δηλαδή, γιατί να μην αναζητά μόνος ο ασφαλιστικός οργανισμός τις ημέρες ασφάλισης του ασφαλισμένου και την οικογενειακή κατάστασή του για να του θεωρήσει βιβλιάρια ή να του πληρώσει επίδοματα ή να του απονείμει σύνταξη. Γιατί να μην αναζητά μόνος ο συμβολαιογράφος δικαιολογητικά από το δημοτολόγιο, το ληξιαρχείο αλλά και την οικονομική υπηρεσία του δήμου (έκδοση βεβαιώσης μη οφειλής ΤΑΠ στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου)ή την ΔΟΥ (υποβολή δηλώσεων μεταβίβασης, άντληση άλλων πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την σύνταξη συμβολαίων όπως θέωρηση υπεύθυνων δηλώσεων από το γραφείο εισοδήματος της αρμόδιας για την φορολογία ΔΟΥ και στην περίπτωση που ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και τους τίτλους ιδιοκτησίας των συμβαλλομένων).
  Στην τελευταία περίπτωση, θα μου πείτε, θα πρέπει ο δημότης-φορολογούμενος να είναι συνεπής δηλαδή να έχει δηλώσει το ακίνητό του και φυσικά να έχει αποδώσει τέλη και φόρους. Και ποιος μου λέει πως εαν γίνει πράξη αυτό δε θα ‘χουμε περισσότερους συνεπείς δημότες-φορολογούμενους. Η φράση κλειδί για την εξυπηρέτηση δεν είναι «διοικητική βοήθεια», είναι «απλοποίηση διαδικασίων» με δημοσίευση (με κάθε δυνατό μέσο ) των υπόχρεωσεων και δικαιωμάτων των πολιτών και
  αρση των όποιων νομοθετικών κωλυμμάτων, προκειμένου να γίνει πράξη η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών και η διακίνηση αυτών ηλεκτρονικά με μία μόνο αίτηση-δήλωση βούλησης του πολίτη ( που θα δύναται να υποβάλλεται και σε ΚΕΠ). Ευχαριστώ για το βήμα. Καλή επιτυχία.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:42 | kostas

  e-kep παντού και τα ΚΕΠ που υπολειτουργούν με ένα μόνο εργαζόμενο, να κλείσουν και οι εργαζόμενοι σε αυτά να μεταφερθούν στα μεγάλα ΚΕΠ, που οι ουρές των πολιτών φθάνουν έως την απέναντι πλατεία….

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 11:59 | Κανάκης Νικόλαος

  Καλά και χρήσιμα τα ΚΕΠ αλλά ακόμη καλύτερα θα ήταν να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μειωθεί η γραφειοκρατία .
  Νομίζω πως όταν επιδιώκουμε σαν χωρα την μείωση των διοικητικών μας εξόδων δεν χρειαζόμαστε άλλα ΚΕΠ και άλλες υπηρεσίες αλλά απλοποίηση διαδικασιών, αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μείωση της γραφειοκρατίας.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 11:57 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

  .
  Ονομάζομαι Χρηστος Γιακουμάκης και είμαι 29 χρόνια υπάλληλος από τα οποία (έτσι ήρθαν τα πράγματα ), τα 18 εκτελώ χρέη προϊσταμένου και 16 χρόνια Διευθυντής. Από το 2005 Δ/ντης του ΚΕΠ0009. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί με τους νέους συναδέλφους στα περισσότερα ή σε όλα αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει «ΥΠΗΡΕΣΙΑ» χωρίς αποκέντρωση, χωρίς διαφάνεια, χωρις αξιοκρατία και κυρίως χωρίς ΓΝΩΣΗ, χαρακτηρηστίκό των νέων συναδέλφων. Όσο για τα Δημοτικά e – ΚΕΠ καιτα μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών … μου θυμίζουν τα ΑΤΜ του Ανδρεουλάκου και τους cardreader των ηλεκτρονικών καρτών του Ζώη. Λύσεις υπάρχουν αρκεί να πούμε ξεκάθαρα τι θέλουμε:
  θέλουμε να αλλάξουμε την παραδοσιακή γραφειοκρατεία σε ηλεκτρονική; ή θέλουμε να την εξαφανίσουμε μειώνοντας το κόστος λειτουργίας των ΔΥ, παράγοντας πραγματικό έργο, με διαφάνεια και αξιοπιστία;Γιατί τα κεπ το 2009 διακίνησαν 1,5 και πλέον εκατομύρια πιστοποιητικά γέννησης; Λύσεις υπάρχουν.Ακούει κανείς;;;;;

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 08:39 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

  * ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΗ(ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ)ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΗ
  -ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  -ΑΜΚΑ
  -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  -ΑΡ.ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
  -ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

  * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΠ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η` ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΗ

  *

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 07:36 | Στελιος Μποζικης Δήμαρχος Αρκ. Ζακύνθου

  Αποτελεί υπερβολή η δημιουργία ΚΕΠ σε κάθε χωριό, με δεδομένη την πρόβλεψη του θεσμού του Δημοτικού Ανταποκριτή. Δημοτικά (αναβαθμισμένα) ΚΕΠ θα πρέπει να συσταθούν στις έδρες των καταργούμενων Δήμων και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ορεινά και δυσπρόσιτα χωριά) θα πρέπει να συσταθούν δημοτικά ΚΕΠ σε κάθε χωριό.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 22:19 | AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  Ας ελπίσουμε ότι η Κυβέρνηση θα υλοποιήσει το πρόγραμμά της για την Διοικητικήν Μετρύθμηση.
  Τα ΚΕΠ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΤΟΥΝ ΜΑΖΙ για τους εξής λόγους :
  1. Δεν θα πληρώνονται έξτρα χρήματα για ενοίκια εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλα ποσά σε όλη την Ελλάδα.
  2. Οι υπάλληλοι θα υπάγονται στο δυναμικό των Δήμων ώστε όταν δεν έχουν απασχόληση να εξυπηρετούν προβλήματα των πολιτών στους Δήμους όπως πρωτόκολλο, δημοτολόγιο, τηλεφωνικό κέντρο κ.α. Σήμερα δυστυχώς σε ΚΕΠ που δεν έχει πολύ δουλειά όπως συμβαίνει τους περισσότερους μήνες το χρόνο, στον Δήμο υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό και στο ΚΕΠ μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες μέτρα μακριά οι υπάλληλοι του ΚΕΠ υποαπασχολούνται.
  3. Οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν από το ΚΕΠ στο Δήμο και το αντίθετο που τουλάχιστον στην επαρχία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τους ηλικιωμένους.

  Επίσης : Να μπει τέλος στο καθεστώς του σήμερα με τις Καθαρίστριες ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ που δεν επιτρέπεται ο Δήμος να τις χρησιμοποιήσει για εξωτερικούς χώρους !!! Αποτέλεσμα : Δήμοι να έχουν πλεονάζων προσωπικό με καθαρίστριες ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ και να αναγκάζεται να προσλάβει επί πλέον για … ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ !!!
  Το ίδιο και με τους οδηγούς που σύμφωνα με τους σημερινούς κανόνες προσλαμβάνονται μόνο ως … ΟΔΗΓΟΙ και δεν επιτρέπεται να ασχολούνται με άλλα καθήκοντα !!!
  Ελλάς το μεγαλείο σου. Ούτε η πλουσιότερη χώρα του κόσμου να είμαστε.
  Νοικοκυριό λοιπόν ΠΑΝΤΟΥ… Και αν δεν σας έπεισα δείτε τι συμβαίνει με τις άλλες χώρες της ΕΕ που και οικονομίες ισχυρές έχουν και κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική και… (π.χ. Σκανδιναυία)
  Εκεί όμως όλα που προανέφερα φαντάζουν ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ !!!
  ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΤΕ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ…

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 21:32 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Απόλυτα σωστό μέτρο αρκεί να υλοποιθεί και να μη μείνει στα λόγια,δε ειναι δυνατό δημοτικά διαμερίσματα με 4000 κόσμο να μην έχουν ΚΕΠ.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 17:21 | Μαρία

  Το λογισμικό σύστημα που χρησιμοποιείται στα ΚΕΠ (e-kep παλιότερα, ΕΡΜΗΣ σήμερα), θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα σήμερα τα ασφαλιστικά ταμεία στέλνουν τους πολίτες στα ΚΕΠ για προσκόμιση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης ενώ θα έπρεπε να αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία.

  Το περίφημο «Εθνικό Δημοτολόγιο» θα έπρεπε να είναι προσβάσιμο από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες (και την αστυνομία για την έκδοση ταυτοτήτων και τα σχολεία για την εγγραφή παιδιών στο δημοτικό) ώστε οι πολίτες να μειώσουν τις μετακινήσεις τους στις διάφορες υπηρεσίες. Παραπάνω από τις μισές υποθέσεις ΚΕΠ αφορούν πιστοποιητικά που μπορούν να εξαχθούν από το Εθνικό Δημοτολόγιο.

  Υποχρεωτική θητεία για όλους τους πρωτοδιοριζόμενους δημοσίους υπαλλήλους σε ΚΕΠ για 2 χρόνια ώστε να κατανοήσουν τη σημαίνει εξυπηρέτηση του πολίτη και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. Μετακίνηση των παλαιοτέρων υπαλλήλων ΚΕΠ σε άλλες υπηρεσίες για να προσφέρουν στη δημόσια διοίκηση το πνεύμα εξυπηρέτησης προς τον πολίτη και της συνεργασίας με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες.

  Συγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών ώστε οι ίδιες υπηρεσίες να μη ζητούν διαφορετικές διαδικασίες από τους πολίτες και τα ΚΕΠ σε διαφορετικές περιοχές. Επίσης συντονισμός των υπηρεσιών του δημοσίου με τη ΔΟΛ ΚΕΠ ώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για μία διαδικασία και αναγράφονται στο λογισμικό σύστημα των ΚΕΠ να είναι τα απαιτούμενα ώστε να διεκπεραιωθεί μία διαδικασία. Σήμερα παρατηρούνται διαφορές, όπως για παράδειγμα στις μεταβίβασεις αυτοκινήτων, όπου η ΔΟΛ ΚΕΠ αναγράφει ότι απαιτούνται 100 ευρώ σε παράβολα δημοσίου και πολλές Δ/νσεις Μεταφορών απαιτούν κατάθεση ποσού από τους πολίτες σε τράπεζα (σημειωτέον ότι μερικές Δ/νσεις ΜΕταφορών δεν εφοδιάζουν τα ΚΕΠ με λίστες με τα απαιτούμενα ποσά των μεταβιβάσεων, και συνεπώς οι πολίτες σε μερικές Νομαρχίες δεν μπορούν να μεταβιβάσουν τα αυτοκίνητα τους ολοκληρωμένα μέσω ΚΕΠ).

  Οργάνωση της ΔΟΛ ΚΕΠ, ώστε να απαντά εγγράφως σε ερωτήματα των ΚΕΠ. Ως εργαζόμενη σε ΚΕΠ, έχουμε στείλει αρκετά email με ερωτήματα για διευκρινίσεις και δεν έχουμε πάρει ως ΚΕΠ απάντηση εδώ και χρόνια.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 11:09 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

  Κακά τα ψέμματα, τα ΚΕΠ έχουν διευκολύνει πολύ τη συναλλαγή του κόσμου με το κράτος, και τα e-ΚΕΠ θα διευκολύνουν ακόμα πιο πολύ.
  Προφανώς και πρέπει το όλο ηλεκτρονικό σύστημα να είναι κεντρικό και όχι ο κάθε Δήμος να πληρώνει για να φτιάξει διαφορετικό λογισμικό

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 09:25 | Γιώργος

  Βρίσκω πολύ θετική την προσφορά των ΚΕΠ αφού σαν πολίτης βρήκα άμεση διεκπεραίωση σε κάποιες διαδικασίες χωρίς να χρειαστεί να τρέχω σε υπηρεσίες, να ανεβοκατεβαίνω σε ορόφους και να χάνω χρόνο σε ατέλιωτες ουρές.
  Σίγουρα η αποτελεσματική τους αναβάθμιση είναι θετικό βήμα προς την κατεύθυνση ΄΄πρώτα ο πολίτης΄΄.
  Μήπως θα μπορούσε να τους ανατεθεί και ο ρόλος παραλαβής και προώθησης αρμοδίως, εγγράφων παραπόνων πολιτών που έχουν σχέση με την άσκηση ή μη, καθηκόντων κρατικών οργάνων ή αυτών της αυτοδιοίκησης?
  Αυτό γιατί σαν πολίτης όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αποδεδειγμένης παράληψης ή και παράβασης νόμου και απευθύνεσαι σε αρμόδια υπηρεσία, σε στέλνουν από τον ΄΄Αννα στον Καϊάφα΄΄ ή αντιμετωπίζεις υπεκφυγές και δικαιολογίες στην προσπάθεια τους να αποποιηθούν ευθύνες.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 09:06 | Σ.Δ.ΤΣΑΜΑΪΔΗΣ

  – Πρός το παρόν, τα ΚΕΠ εξυπηρετούν.
  – Θα εφιστούσα την προσοχή του κ. Υπουργού να ΜΗΝ τα μεταλλάξει σε μια ακόμη γραφειοκρατική Δημόσια Υπηρεσία……..
  – Χρειάζονται «μικρο-σεμινάρια» ενημέρωσης των Υπαλλήλων επί τόπου απο την ίδια την νέα Υπηρεσία που πρόκειται να εξυπηρετηθεί.
  – Κεντρικός σχεδιασμός, Διοίκηση, και πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ με απαραίτητο Πιστοποιητικό Πληροφορικής.
  – Καμμία σχέση με τοπικές Αρχές, ούτε Διοικητική ούτε Οικονομική.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 23:29 | Βικάτος Μιχάλης

  Απλά πρωτοποριακό και ένα σχέδιο με προοπτικές πρέπει να σχεδιαστεί ορθά από τη βάση. Βάση οφείλει να είναι το κράτος, το οποίο θα ιδρύσει όπως περιγράφεται e-ΚΕΠ σε πολλά σημεία της επικράτειας. Δεδομένο είναι ότι αυτό θα κάνει ευκολότερη την ρύθμιση σχέσεων-συναλλαγών ανάμεσα στο Δημόσιο και τους πολίτες των Δήμων. Ακόμα και με τα παρόντα ΚΕΠ, η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με την προ- ΚΕΠ εποχή στη χώρα μας. Οι ανάγκες των πολιτών σήμερα είναι αυξημένες και οι υπάλληλοι του Δημοσίου, ακόμα και αν λειτουργούν εντατικά ίσως να μην επαρκούν για την ικανοποιητική κάλυψή τους, προκαλώντας έτσι άθελά τους, πολλάκις, την δυσφορία, την αγανάκτηση και την αντίδραση των πολιτών. Οι ουρές αναμονής αναμένεται να μειωθούν αν όχι να εξαφανισθούν, ενώ η καθημερινότητα των δημοτών αναμένεται να γίνει κατά πολύ ευκολότερη!Γρήγορη εφαρμογή του προγράμματος για e-ΚΕΠ, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ώστε να γίνει αποκέντρωση και να βρεθεί ο πολίτης στο επίκεντρο της πολιτικής δραστηριότητας!

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 20:45 | Χαϊκάλης Παναγιώτης

  Φιλόδοξο, ωραίο και αποτελεσματικό.
  Προσοχή όμως στο σχεδιασμό του του Συστήματος που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ.
  Να μη δοθούν αρμοδιότητες σχεδιασμού στους Δήμους και την Περιφέρεια αλλά την ευθύνη να αναλάβουν οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου. Οι Περιφέρειες να αναλάβουν την εποπτεία εγκατάστασης και οι Δήμοι να σχεδιάσουν τους χώρους εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών εξυπηρέτησης.
  Αυτά τα προτείνω προκειμένου να αποφευχθεί σπατάλη χρηματικών πόρων όπως αυτή που παρατηρήθηκε στη φάση της Δημιουργίας των περίφημων Διαδικτυακών Πυλών όπου κάθε Δήμος πλήρωσε τεράστια ποσά για σχεδιασμό δικής του Πύλης παρ΄ότι ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΥΛΕΣ έχουν τον ίδιο βασικό κορμό και επομένως ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε ΟΛΟΥΣ τους Δήμους και απλώς αυτοί να συμπληρώσουν εκείνα τα στοιχεία που θα ήθελαν ως διαφοροποίηση από άλλες εφασμογές.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 18:56 | EDDY

  ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ.ΤΑ ΚΕΠ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΙΣΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΝΑ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΠΕΝΙΧΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ, ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΑΓΓΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΑΝΤΑ)ΠΟΥ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ. ΑΡΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΠ.ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ:
  1)ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, ΜΗΝ ΤΟ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ. ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΛΥΣΕΤΕ.ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΠ; ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.
  2)ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΕΠ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ. ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΑΔΑΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ-ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ.
  3)ΔΟΛ ΚΕΠ.ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗ ΔΟΛ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΕΠ.Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ.
  5)ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ.ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ.ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΧΕΡΙ(ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ).
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΡΚΕΤΑ ΩΡΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΩΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΘΕΣΜΟ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΕΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ,ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΚΕΠ,ΚΕΠ ΔΗΜΩΝ) ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΜΕ ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ.ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ.ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ.ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΕΠ ΚΑΠΟΙΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.ΟΤΑΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΘΑ ΝΙΩΘΕΤΕ ΟΤΙ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΛΑΘΟΣ ΟΜΩΣ.ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΟΛΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 16:25 | ΑΘΗΝΑ

  ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΡΗΣΗ «ΚΕΠ ΠΑΝΤΟΥ» ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ. ΙΣΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΟΘΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΕΡΙΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ. ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ «ΠΑΙΖΟΥΝ» ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΧΟΥΝ ΒΙΩΣΕΙ ΤΗ ΛΟΙΔΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ «ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ» ΚΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΩΣΑΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΡΑΦΙ.ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΣΕ ΚΕΠ. ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΙΩΣΕΙ ΠΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΗΣ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΙΩΣΕΙ ΠΙΟ ΜΕΤΕΩΡΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΡΑΣΣΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ.ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ. ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ.ΕΧΕΤΕ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ.ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΚΕΛΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ. ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΧΤΙΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΘΑ ΤΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΚΙΟΝΕΣ.

 • Το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δημοτικό επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι κολλάει στο γνειότερο ηλεκτρονικό αναλφαβητισμό. Όπου έγιναν τέτοιες προσπάθειες παρά την ενημέρωση του κόσμου -ακόμα και όταν πρόκειται για τηλέφωνο- κολλάει στην άρνηση του κόσμου να συμμετάσχει, στο φόβο του για το διαδίκτυο ή τα δεδομένα που θα χρειαστέι να πληκτρολογήσει.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 13:33 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ

  Ονομάζομαι Λεωνίδας Πετρίτσης, είμαι εργαζόμενος στο κατάστημα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Νίκαιας Λάρισας συμβασιούχος από το 2002 και μόνιμος από το 2007. Είμαι Μαθηματικός (πτυχίο 1984) και κάτοχος μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων (2007) ενώ η διπλωματική μου εργασία στο μεταπτυχιακό είναι σχετική με τη διερεύνηση του ρόλου των ΚΕΠ στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας όπου παράλληλα διερευνώ και αναλύω τη σχέση κόστους – οφέλους της λειτουργίας των ΚΕΠ στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές της Ελλάδας.
  Με τις παραπάνω ιδιότητές μου και επικαλούμενος τόσο την εμπειρία μου από το θεσμό όσο και την προσωπική μου αγωνία για το μέλλον του, σας κάνω μία συνοπτική παρουσίαση και ανάλυσή του σε κάποιο βαθμό, εντοπίζω κάποιες από τις αδυναμίες του και προτείνω την μετεξέλιξη του κάνοντας μια συνοπτική ανάλυση απαιτήσεων.
  Τα ΚΕΠ ιδρύθηκαν με αρχικό στόχο τη δημιουργία καταστημάτων μιας στάσης που όντας διεσπαρμένα σε όλη την επικράτεια και προσβάσιμα σε όλους θα μπορούσαν παράσχουν πληροφορία στον πολίτη και να διεκπεραιώσουν διαφόρων ειδών υποθέσεις του. Ο διαμεσολαβητικός τους ρόλος μεταξύ του πολίτη και των Δημόσιων Υπηρεσιών (ΔΥ) οριοθέτησε και το αντικείμενο του έργου τους που είναι τελικά «η παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, προς τις επιχειρήσεις και προς άλλες ΔΥ» λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα από τα σημεία διεπαφής των Φυσικών και Νομικών προσώπων με το Κράτος.
  Για την επιτέλεση του Έργου, απαιτούνται ανθρώπινοι πόροι και υποδομές κυρίως σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα καταστήματα των ΚΕΠ είναι οργανικές Μονάδες των Δήμων των Κοινοτήτων και των Νομαρχιών και οι εργαζόμενοι σ αυτά, υπάλληλοι του Φορέα. Ο συντονισμός της παραγωγής του έργου γίνεται κεντρικά από την Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΔΟΛ) με την Ομάδα Διαχείρισης Έργου ΚΕΠ (ΟΔΕ ΚΕΠ).
  Μέχρι στιγμής τα ΚΕΠ ανταποκρίνονται με μεγάλη επιτυχία στον ρόλο που τους έχει ανατεθεί λειτουργώντας ως ένα γκισέ αρκετών Δημοσίων Υπηρεσιών που είναι «πελάτες» του. Τα ΚΕΠ, είναι μία αποδοτική και σχετικά αποτελεσματική δημόσια υπηρεσία με μεγάλη διασπορά καταστημάτων, εύκολη πρόσβαση, έμπειρο προσωπικό, πολύ καλές υποδομές στις ΤΠΕ, η οποία διαθέτει την έξωθεν καλή μαρτυρία ενώ ακόμα και τα ΚΕΠ των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών είναι cost-effective. Αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στους εργαζόμενους σ αυτά, παρότι ένα μεγάλο ποσοστό απ αυτούς αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην εκτέλεση των καθηκόντων του που συνήθως οφείλονται στη λειτουργία της ΔΟΛ ενώ αρκετοί εργαζόμενοι λειτουργούν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας.
  Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του θεσμού και των ΚΕΠ εξαρτώνται από τρεις τουλάχιστον βασικούς παράγοντες: το σχεδιασμό των υπηρεσιών που παρέχει, τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας του και την διάθεση για δουλειά των εργαζόμενων σ αυτά.
  Όσον αφορά στο σχεδιασμό, εκτιμώ ότι υπάρχει πρόβλημα συντονισμού-διαλειτουργικότητας με τις ΔΥ που χρησιμοποιούν το ΚΕΠ ως γκισέ τους, ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί ως πρόβλημα στη λειτουργία της ΔΟΛ. Όσον αφορά στον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας του εκτιμώ ότι υπάρχει έλλειμμα αποτελεσματικότητας που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ της Διεύθυνσης και των εργαζόμενων – η εμπειρία και οι παρατηρήσεις της βάσης δεν μεταφέρονται στην κορυφή για λόγους που πρέπει επίσης να διερευνηθούν. Τέλος η διάθεση για προσφορά των εργαζομένων εξαρτάται από μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στο θεσμό.
  Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα που είναι θεσμικά, οικονομικά, προβλήματα εκπαίδευσης και εργασιακών σχέσεων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν με συμβάσεις έργου έως και πέντε (5) χρόνια ενώ οι μόνιμοι ανήκουν σε δύο κατηγορίες – εργαζόμενοι σε Δήμους και Νομαρχίες- με μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ τους. Δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που διανύθηκε με συμβάσεις. Στα περισσότερα ΚΕΠ δεν υπάρχουν προϊστάμενοι και όπου υπάρχουν, είναι υπάλληλοι που δεν ανήκουν στον Κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Εισάγονται νέα αντικείμενα-υπηρεσίες χωρίς να γίνεται αντίστοιχη εκπαίδευση των εργαζομένων. Οι δημόσιες υπηρεσίες παραπέμπουν τους πολίτες στα ΚΕΠ αποφεύγοντας να διεκπεραιώσουν υποθέσεις που τις αφορούν. Τα παραπάνω προβλήματα δημιουργούν ένα κλίμα δυσαρέσκειας μεταξύ των εργαζομένων που δημιουργεί σε ένα κλίμα απαξίωσης του θεσμού, ενώ αρκετοί εκφράζουν την επιθυμία τους να μεταταγούν σε άλλες υπηρεσίες. Οι αδυναμίες του θεσμού όπως περιγράφηκαν παραπάνω, θα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος και να δρομολογηθούν διαδικασίες για την ελαχιστοποίησή τους γιατί είναι πολύ πιθανό να αποτελούν απειλή για την μέλλον του. Εκτιμώ δε ότι ο θεσμός κλείνει έναν κύκλο ωριμότητας και χρειάζεται μία ώθηση ώστε νε περάσει σ ένα επόμενο.
  Η άποψή μου είναι στο άμεσο μέλλον τα ΚΕΠ οφείλουν να γίνουν το μοναδικό σημείο φυσικής και ένα από τα σημεία ηλεκτρονικής διεπαφής του πολίτη με το δημόσιο τόσο διότι είναι εύκολα προσβάσιμα από όλους τους πολίτες όσο και γιατί μια τέτοια προοπτική εξυπηρετεί το στόχο για μια Δημόσια Διοίκηση που λειτουργεί με διαφάνεια. Σ αυτό το πλαίσιο, οι στόχοι της Κυβέρνησης για την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του δημοσίου και για την αναβάθμιση του ρόλου των ΚΕΠ, είναι κατά την άποψή μου πραγματοποιήσιμοι αρκεί να τεθούν οι προϋποθέσεις ώστε μια τέτοια μετεξέλιξη να είναι επιτυχημένη σε θεσμικό επίπεδο και επωφελής για τους εργαζόμενους.
  Μια τέτοια μετεξέλιξη θα απαιτήσει πρόσθετους πόρους. Θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις για τη συμπλήρωση των υποδομών, προσπάθειες για την ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και την βελτίωση της απόδοσης της ΟΔΕ καθώς και σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
  Όσον αφορά στις υποδομές ο “Καλλικράτης” δίνει μια ευκαιρία να λειτουργήσουν νέα ΚΕΠ ή να επανασχεδιαστεί η χωροθέτηση των υπαρχόντων ενώ η Κοινωνία της Πληροφορίας που είναι σε εξέλιξη μπορεί να εξυπηρετήσει τη διαλειτουργικότητα.
  Η τελική επιτυχία του θεσμού, πιστεύω ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση της απόδοσης της Διεύθυνσης και από την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των ΚΕΠ. Για να ανταποκριθούν τα ΚΕΠ σε αυξημένες αρμοδιότητες και όγκο δουλειάς θα απαιτηθεί στελέχωση των καταστημάτων με περισσότερο και διαρκώς εκπαιδευόμενο προσωπικό και με έναν μηχανισμό στα πλαίσια της ΔΟΛ που θα επικοινωνεί με το προσωπικό των ΚΕΠ ίσως σε επίπεδο Περιφέρειας, θα αξιοποιεί τις ικανότητες και την εμπειρία του και που θα ανταμείβει την συνεισφορά του στην επιτυχία του θεσμού.
  Πιστεύω ότι ο “Καλλικράτης” σε συνδυασμό με τη βούληση της Κυβέρνησης για διαφάνεια και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δημόσιου Τομέα αποτελούν μια ευκαιρία για τα ΚΕΠ να περάσουν σε ένα επόμενο στάδιο ωριμότητας.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 13:39 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  με την ηλεκτρονικη δημοτικη διακυβερνηση θα λιθουν ολα τα επι μερους προβληματα αμεσα κ οικονομικα.
  προχωραμε.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 15:46 | Βωνος Κων/νος

  Η μέχρι τώρα πορεία του θεσμού έχει δείξει τις εξής δυσλειτουργίες :
  Παρά το γεγονός ότι ο θεσμός τυγχάνει μεγάλης αναγνωσιμότητας από τους πολίτες ,στο εσωτερικό του υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία προκύπτουν από το ασαφές καθεστώς Διοίκησης του θεσμού .Συγκεκριμένα ενώ το ΥΠΕΣ αποφασίζει για το τρόπο λειτουργίας του θεσμού ,τις προσλήψεις του προσωπικού και χρηματοδοτεί σχεδόν το σύνολο των εξόδων του θεσμού , ενώ από την άλλη μεριά το προσωπικό ανήκει στους ΟΤΑ ,ο εκαστωτε Αιρετός παρεμβαίνει (με βλαβερές τις περισσότερες φορές συνέπειες) στη λειτουργία του ΚΕΠ και στο προσωπικό σε αντίθεση με το πλαίσιο που έχει καθορίσει το ΥΠΕΣ.

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι ανάγκη να αλλάξει το διοικητικό πλαίσιο του θεσμού με αφορμή τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση.
  Το προσωπικό των ΚΕΠ θα πρέπει να μεταταχτεί στο ΥΠΕΣ και τα ΚΕΠ να λειτουργούν ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του υπό την επιτήρηση των νέων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων .
  Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τα παρακάτω:
  • Η διοίκηση του θεσμού θα ασκείτε κεντρικά από τη ΔΟΛ-ΚΕΠ καθώς αυτή μέχρι και σήμερα αποφασίζει πχ για την ένταξη νέων διαδικασιών και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα εκτελεί τον έλεγχο της λειτουργίας του θεσμού και θα παρεμβαίνει σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του ΚΕΠ.
  • Έτσι το έμπειρο προσωπικό των ΚΕΠ ,υπό το προτεινόμενο καθεστώς θα είναι σε θέση να στελεχώσει την μέχρι τώρα υποτονική και δυσλειτουργική ΔΟΛ-ΚΕΠ.
  • Το προσωπικό θα παψει να απασχολείται σε αλλότρια καθήκοντα όπως συμβαίνει σήμερα σχεδόν στο σύνολο των δήμων ,όπως πχ απασχόληση τους στις οικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ύδρευσης ,ανταποκριτές ΟΓΑ-ΕΛΓΑ και θα απασχολούνται στην εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΝΤΟΣ του ΚΕΠ.
  • Με τις σχετικές τροποποιήσεις και στον κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων ο θεσμός θα πρέπει να διοικείται από τον ίδιο κλάδο που τον καθιέρωσε στη συνείδηση των συμπολιτών μας, δηλαδή τον κλάδο Διεκπ. Υποθ. Πολιτών ώστε να αποφύγουμε τη μέχρι σήμερα τοποθέτηση υπαλλήλων που τις περισσότερες φόρες δεν επιθυμούν να βρίσκονται εκει και κυρίως να μη μεταφέρουν τις «παθογένειες» του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα σε ένα υγιή «οργανισμό» ο πως ο θεσμός των ΚΕΠ.