Συνήγορος του Δημότη και Συνήγορος της Επιχείρησης

83. Θεσμοθετείται ο «Συνήγορος του Δημότη» και ο «Συνήγορος της Επιχείρησης», με επιλογή με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών, ενός προσώπου κύρους, το οποίο αναλάμβανει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών / συναλλασσόμενων με το δήμο και διοίκησης του δήμου, με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Ο νέος αυτός θεσμός δεν υποκαθιστά, βέβαια, τον «Συνήγορο του Πολίτη», αλλά είναι ένας καθαρά τοπικός θεσμός, ο οποίος συνεισφέρει αποφασιστικά στη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με τους πολίτες, ενώ από την άλλη πλευρά απαλλάσσει τους αιρετούς (και ιδίως το Δήμαρχο) από τον φόρτο που προκαλούν σχετικά αιτήματα από την πλευρά των πολιτών.

84. Ο Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ειδική ετήσια έκθεση, η οποία παρουσιάζεται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αναρτάται στο διαδίκτυο. Ο ίδιος ο Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης υπάγεται, πάντως, όπως και κάθε δημόσια αρχή, στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 10:24 | Βασιλική Α.

  Με την ευκαιρία που μου δίνει ο συνήγορος του δημότη, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της ύπαρξης επαρκώς στελεχωμένης νομικής υπηρεσίας σε κάθε φορέα του δημοσίου. Είμαι υπάλληλος σε Δ/νση Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και πολλές φορές οι συνάδελφοί μου κι εγώ είτε αυτοσχεδιάζουμε είτε ψάχνουμε μέσω του διαδικτύου προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ζητήματα νομικής φύσεως (π.χ. ως προς τη σύνταξη αποφάσεων που στέλνονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίεση, τη διατύπωση σημαντικών εγγράφων κ.λ.π.), προκειμένου να προστατευθούμε από τυχόν σφάλματα λόγω άγνοιας, που δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν είτε σε ακύρωση διοικητικών πράξεων είτε σε δίωξη εναντίον μας. Οι νομικές υπηρεσίες θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν συνδετικό κρίκο μεταξύ των υπαλλήλων που διαπιστώνουν κενά ή σφάλματα σε νόμους που καλούνται να εφαρμόσουν στα πλαίσια των καθηκόντων τους και των αρμόδιων Υπουργείων, με σκοπό την τροποποίηση και προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 08:46 | Sokratis Kefalogiannis

  θα μπορούσε να οριστεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος παραρτήματα ανά Δήμο.

  Ιδιαίτερα επικίνδυνο αν ο Συνήγορος του Δημότη δεν έχει κόλλημα εκλογιμότητας

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 09:31 | ΝΙΚΟΣ Κ.

  Ο Συνήγορος του Δημότη αποτελεί πρωτοτυπία. Για την αποτελεσματικότητα των στόχων του που έχουν να κάνουν με την προστασία του πολίτη από την κακοδιοίκηση αλλά και αντίστροφα με την προστασία της Διοίκησης από άτοπα και ανυπόστατα αιτήματα που μπορεί να συνιστούν κατάχρηση , πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση και στην λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας- Αρχής.
  Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα περισσότερα από τα σοβαρά ζητήματα διαφοράς ανάμεσα στην διοίκηση και στον πολίτη δεν είναι απλά διαδικαστικά ζητήματα , αλλά αποτελούν νομικά ζητήματα.
  Θα πρέπει τέτοια θέματα όπου μπορεί το δημόσιο συμφέρον να έρχεται σε σύγκρουση με το ιδιωτικό συμφέρον , να λύνονται δίκαια εφαρμόζοντας της αρχές της αμεροληψίας και της ισονομίας.
  Απαραίτητο , κατά την γνώμη μας , είναι ο Συνήγορος του Δημότη να λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή. Μια πρόταση είναι ο Συνήγορος του Δημότη να αποτελείται από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και όπου κρίνεται απαραίτητο και των Τοπικών Συμβούλων, από εκπροσώπους των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της τοπικής κοινωνίας , Νομικών Συμβούλων των δύο πλευρών (αν κρίνεται απαραίτητο)και ένα Δικαστικό. Στην περίπτωση που συστηθεί Ανεξάρητη Αρχή Εποπτείας της Διοίκησης με περιφερειακές Υπηρεσίες απαραίτητο είναι να συμμετέχει ένας μέλος από την εν λόγω Αρχή. Να προεδρεύει ο Δικαστικός σε κάθε περίπτωση.
  Τα μέλη της Επιτροπής να συγκροτούνται ανά ΟΤΑ για μικρό χρονικό διάστημα.
  Οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία.
  Στην περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης σε τουλάχιστον 2 συνεδριάσεις , το θέμα να μεταβιβάζεται προς επίλυση στην Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας.
  Σε κάθε περίπτωση το τελευταίο οχυρό να είναι η Δικαιοσύνη.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 20:19 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ ΣΑΜΟΣ ΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ9

  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ .. ΑΚΟΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕς ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΝΩ Ο ΣΥΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΑ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ , ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΕΝΩ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΜΓ

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 12:11 | ΑΡ. ΚΛΑΜΠΑΝΟΣ

  – Πρέπει να είναι εκτός Δημοτικού Συμβουλίου
  – Μία θητεία ( 4 χρόνια )
  – Θεσμική Δύναμη,ικανή, για να είναι εφικτή και αποτελεσματική η παρέμβασή του
  – Ανάρτηση στο Διαδίκτυο των προς επίλυση θεμάτων
  – Τριμηνιαία παρουσίαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο,των πεπραγμένων
  – Πρέπει, κατά την άποψή μου, να καταστεί πιο σαφές ότι ο Συνήγορος είναι υποδοχέας θεμάτων κακοδιοίκησης και ΟΧΙ ρουσφετιών

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 11:07 | Ε, Τ,

  Ο «συνήγορος του δημότη» δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μέλος του δημοτικού συμβουλίου, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο πρόσωπο, νομικός, συνδεδεμένος με το «συνήγορο του πολίτη».

  Η πρόσληψή του να μην έχει καμία σχέση με το δήμο. Να προέρχεται από την ανεξάρτητη αρχή.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 18:17 | Νικόλας

  Ο Συνήγορος του Δημότη, θα πρέπει να μην κατέχει οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα και θέση για να εξαλειφθούν «πελατειακές» σχέσεις. Καλό θα ήταν επίσης, να υπάγεται κάτω από το θεσμό του Συνήγορου του Πολίτη και να υπάρχει συνεργασία, για θέματα που αφορούν τη δημοτική αρχή, αλλά στα οποία εμπλέκονται και λοιπές δημόσιες αρχές και υπηρεσίες.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 08:21 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  Ανεξαρτητο αποπολιτικοπιοιμενο καθαρο προσωπο.
  θα σημετεχει κ εκλεγεται απο ολους τους ενεργους τοπικους δημοτες μεσω ηλεκτρονικης διαβουλευσης/internet.
  2 δυο χρονικες περιοδους σημετοχη μονον.
  καθορισμος σκοπος κ στοχος υποχρεωσεων κ ευθηνων του
  κ.λ.π.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 21:50 | Χαϊκάλης Παναγιώτης

  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την εισαγωγή-επέκταση του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη και της Επιχείρησης θα έχει ουσιαστική συμβολή στη διαφάνεια των δράσεων της Αυτοδιοίκησης ΜΟΝΟ ΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
  Επομένως η εκλογή του θα μπορεί να γίνεται είτε στα πλαίσια των κανόνων της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη είτε με ανεξάρτητο ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων σε επίπεδο Περιφέρειας.
  Η λειτουργία του Συνηγόρου του Δημότη θα αποκτήσει αξία μόνο αν υποχρεώνεται να εκδίδει αποφάσεις ή γνωματεύσεις εντός τακτής προθεσμίας.Στα πλαίσια αυτά θα μπορεί να αποτελεί ενιαίο όργανο με την προβλεπόμενη Επιτροπή του σημερινού, άρθρου 152.

 • Η Δημοκρατία, εκτός από το νεφέλωμα που την περιβάλλει, στο σύγχρονο κόσμο, που έχει βομβαρδιστεί με γνωσιολογικούς νεωτερισμούς, ο υπερσυγκεντρωτισμός εξουσιών σε ένα πρόσωπο κύρους, η αναζήτηση της ατομικιστικής δύναμης που ακυρώνει το συλλογικό Εγώ των Κοινωνιών που συνθέτουν της Τοπική ή Εθνική Κοινωνία, αποθεώνονται στην προτεινόμενη διάταξη.
  Αντί η Τοπική Κοινωνία να αναδείξει με όρους που η ίδια θα διαβουλευτεί και θα αποφασίσει, τόσο τον διαμεσολαβητή μεταξύ του «αιρετού» κονκλαβίου της Δημοτικής Αρχής και της ιδίας όσο των μελών της, εκτοπίζεται και της αφαιρείται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και της αυτοχειραγώγησης σε Κοινωνία – Δήμο.
  Η Τοπική Κοινωνία μεταβάλλεται σε χειραγωγούμενο μέσο άσκησης εξουσίας των τοπικών, πολιτικών και οικονομικών οργανωμένων συμφερόντων, όπου η συναλλαγή της με την, των πάντων Τοπική Αρχή, σκοντάφτει στην «προστασία» της «σοφίας», της «ακεραιότητας» και του «κύρους» του Ενός εκ των κατεχόντων την εξουσία της Τοπικής Αρχής, που θα «εκπίπτει» αυτοβούλως των εξουσιών του, μεταβαλλόμενος σε ελέγχων διαμεσολαβητή μεταξύ της εξουσίας που κατέχει και της εξουσίας που ελέγχει.
  Δεν μπορώ παρά να σας δώσω τα ειλικρινά μου συγχαρητήρια για τις αντιλήψεις περί Δημοκρατίας και συμμετοχής των πολιτών στην άσκηση εξουσιών δια της Δημοκρατίας, ως «οδού» ή ως «επιχείρημα».

 • Τι σημαίνει «προσώπου κύρους»; Σημαίνει πρώην πολιτικοί; Σημαίνει νομικοί αγνωρισμένοι και με ποιο κριτηριο; Γιατι να μη διορίζεται από τον ΣτΠ; Αν διορίζεται από το Δήμαρχο στην ουσία θα είναι ένας ακόμα μετακλητός υπάλληλος που εξυπηρετεί συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα. Ο ελεγκτής αυτός πρέπει να είναι απερίσπαστος από τα πολιτικά συμφέροντα και ουσιαστικά ισάξιος ιεραρχικά με το Δήμαρχο, αν θέλουμε να μπορέι να κάνει δουλειά. Να έχει την αποδοχή του ΣτΠ. Φυσικά και δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένα νομικός.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 09:13 | Κωστής Πέτρου

  Το παλιό ρητό «κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει» θα έχει πλήρη εφαρμογή εάν ο συνήγορος του Δημότη προέρχεται από το δημοτικό Συμβούλιο και ασχολείται με υποθέσεις των παραταξιακά φιλικά προσκείμενους ενδιαφερόμενους.
  Γιά να μειωθούν οι πιθανότητες δοσοληψιών θα διευκόλυνε ο συνήγορος του Δημότη να είναι από άλλον Δήμο. Ετσι θα αποφευχθούν κατά πολύ οι οποιοσδήποτε «σχέσεις» του συνήγορου με τους διαφονούντες. Ο συνήγορος θα πρέπει να μήν έχει σχέση με οποιαδήποτε τοπική δημοτική δραστηριότητα ή δημοτική επιχείρηση γιά να μην μπορεί να μεροληπτήσει στην οποια γνωμοδότηση θα δώσει.
  Σήμερα μία υπόθεση στον συνήγορο του πολίτη θέλει 2 χρόνια γιά να γνωμοδοτηθεί χωρίς βεβαίως να δώσει κάποια λύση σε ένα πρόβλημα. Απλή γνωμοδότηση δίνει ο συνήγορος χωρίς εκτελεστέα απόφαση. Με τον συνήγορο του Δημότη σαν ενδιάμεσο σε μία διαφωνία, ισως να χρειαστούν και τρία χρόνια πήγαινε-έλα σε περίπτωση που ο συνήγορος του Δημότη δεν κάνει καλά την δουλειά του και πρέπει να τρέξεις γιά επιπλέον βοήθεια στον συνήγορο του πολίτη.Θα βοηθούσε πολύ εάν ο συνήγορος του δημότη έχει συγκεκριμμένα χρονικά περιθώρια γιά να δώσει κάποια απαντηση. Οι γνωμοδοτήσεις του συνηγόρου του Πολίτη απλά διευκολύνουν τους δικαστές στην λήψη αποφάσεων.
  Οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας και ιδίως στις μικρούς επαρχιακούς δήμους, έχουν άγνοια των δικαιωμάτων τους ενώ οι δημοτικοί άρχοντες, με την ανοχή των νομαρχών και την αδιαφορία των περιφερειαρχών, θεωρούν ότι έχουν περισσότερα δικαιώματα και εξουσίες απ’ότι στην πραγματικότητα. Δημοτικοί άρχοντες συχνά εφευρίσκουν εξουσίες είτε από ιδιοτέλεια είτε από βλακεία. Ο συνήγορος του Δημότη θα μπορούσε να βάλει τα πράγματα στην θέση τους και να αποφευχθούν έτσι φαινόμενα μικρών δημοτικών δικτατορίσκων.
  Τώρα που οι «αρχοντες» από 1300 θα γίνουν 350, οι 350 θα αναπτύξουν ακόμη μεγαλύτερη αλαζονεία και πρέπει να φροντίσει η πολιτεία να προστατεύσει τους δημότες από τις όποιες παρενέργειες προκύψουν.
  Ο θεσμός του συνήγορου του Δημότη δεν πρέπει να έρθει μόνο γιά να απαλλάξει από φόρτο εργασίας και κόστη, τόσο τον συνήγορο του Πολίτη όσο και τους Δημάρχους, αλλά και γιά να διευκολύνει στην επίλυση των προβλημάτων των δημοτών.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 00:29 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ

  ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΣΑ ΑΝΕΦΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜ./ ΣΥΜΒ

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 22:25 | ΛΟΥΗΣ Χ.

  ΟΡΘΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ. ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΑΚΙΑ … ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥΣ.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 13:58 | Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

  1. Πιστεύω ότι ο «Συνήγορος του Δημότη» πρέπει, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, να είναι πρόσωπο ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έχουμε πάλι το φαινόμενο ο ελεγχόμενος να είναι και ελέγχων, ιδιαίτερα αν ο «Συνήγορος του Δημότη» ανήκει στην πλειοψηφούσα παράταξη.
  2. Σε περίπτωση ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, θα πρέπει να προβλέπονται ρητά οι κυρώσεις που θα επιβληθούν, με πρώτη και, ίσως, τελευταία την ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ από το αξίωμα.
  Αν δεν προβλέπονται κυρώσεις, θα επαναληφθεί το σημερινό φαινόμενο οι δήμαρχοι να ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΤΗΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ χωρίς καμία κύρωση.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 12:51 | Παναγιωτης Κοτσικος

  Καλο θα ειναι ο Συνηγορος του Δημοτη να εχει ενα site οπου να αναγραφονται τα αιτηματα των πωλητων και η προοδος των,ωστε οι δημοτες αφενος να μην επαναλαμβανουν τα ιδια αιτηματα και να βλεπουν την προοδο επ’αυτων.