Αυτόματη Εξυπηρέτηση

66. Οι δήμοι εξοπλιζόμενοι με τις απαραίτητες υποδομές (μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης – «δημοτικά ΑΤΜ»), που θα εγκατασταθούν στα δημοτικά e – ΚΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ώρο, 365 μέρες το χρόνο.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 19:46 | ΛΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1.Τα μηχανήματα να είναι πολλαπλών χρήσεων δηλαδή για δυνατότητες πολλαπλών εξυπηρετήσεων.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 14:59 | ΓΙΩΤΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συμφωνώ με τη δημιουργία καινούργιων ΚΕΠ με παράλληλη επαρκή στελέχωση προσωπικού στα ήδη υπάρχοντα. Τα περισσότερα λειτουργούν με συμβασιούχους και υπαλλήλους Δήμου που σταδιακά αλλάζουν δημιουργώντας προβλήματα. Ίσως δεν χρειαζόταν τα μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης – δημοτικά ΑΤΜ εαν λειτουργούσε η υποχρεωτική αυταπάγγελτη αναζήτηση, καθώς επίσης και η κάθετη, οριζόντια και διαγώνια συνεργασία μεταξύ των Δημόσιων υπηρεσιών. Ο πολίτης θα πρέπει να παίρνει το πιστοποιητικό που θέλει μέσω διαδικτύου (από το σπίτι του 24 ώρες τη μέρα 365 μέρες το χρόνο) και να το χρησιμοποιεί χωρίς σφραγίδες, όπου απαιτείται (θα πρέπει να γίνεται δεκτό βέβαια από τις υπηρεσίες).

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 22:41 | Καρυπίδης Σίμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δυστυχώς εξ αιτίας των εκάστοτε κυβερνήσεων ,έχουμε τις αργότερες & ακριβότερες ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ευρώπη ( να μην μιλήσουμε για Κορέα , Ιαπωνία , ΗΠΑ ) . Δίκτυο Οπτικών Ινών , στην δημόσια διαβούλευση (που ελπίζω να μην μεταφράζεται σε «Ελληνικές Καλλένδες») . Θα φτιάξτε τα e-ΚΕΠ . Άριστα μα τα παραπάνω δεν αλλάζουν . Γιατί να μην μπορεί ο Δήμος να μου στείλει ένα πιστοποιητικό στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο , μετά από αίτηση που έχω υποβάλλει ηλετρονικά ; Τρόποι εξακρίβωσης ταυτότητας υπάρχουν .. Για σκεφτείτε πόσα € θα γλυτώσετε από χαρτιά και μελάνι !! Α ! και τελευταίο . Κύριοι , υπάρχει και ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (linux). Είναι ΔΩΡΕΑΝ και περισσότερο ΑΣΦΑΛΕΣ από τα Windows του κ. Gates .

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 11:58 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Περιορισμός της Γραφειοκρατίας – Περιστολή Δαπανών

  Είναι γνωστό ότι στην χώρα μας, υπάρχει υπερπληθώρα Στρατηγών, Προισταμένων (Δ/ντών, Τμηματαρχών), και
  φυσικά …Προέδρων.. Με αφορμή το Νομοσχέδιο «Καλλικράτης» για την Αυτοδιοίκηση, προτείνουμε τα παρακάτω:
  Για να δημιουργείται Τμήμα στην Διοίκηση, θα πρέπει να υπηρετούν, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) υπάλληλοι, ΔΕ,
  ΤΕ, ΠΕ και μέχρι τριάντα (30) ΥΕ, ή αν υπηρετούν άνω των τριάντα (30) ΥΕ, τότε θα πρέπει να υπηρετούν τουλαχι-
  στον δέκα (10) υπάλληλοι ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ. Για να δημιουργηθεί Διεύθυνση, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον πέντε
  (5) Τμήματα. Αν για οποιοδήποτε λόγο, παύσουν να ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε εντός μηνός εκδίδεται
  πράξη του αρμόδιου, προς διορισμό, οργάνου, με την οποία καταργείται είτε το Τμήμα είτε η Διεύθυνση, και σε κάθε
  περίπτωση, το γραφείο εκκαθάρισης μισθοδοσίας, δεν χορηγεί το αντίστοιχο επίδομα πλέον.
  Με την ρύθμιση αυτή : 1] «κτυπιέται» η γραφειοκρατία, γιατί λιγοστεύουν οι υπογραφές των «αρμοδίων» Προϊσταμέ-
  νων του εαυτού τους, 2] αξιοποιείται πλεονάζον προσωπικό, που εν ονόματι της «θέσης» του Προϊστάμενου, δεν εργά-
  ζεται, αλλά μόνο υπογράφει ή – τις περισσότερες φορές – απασχολεί και ιδιατέρα για να μην κουράζεται, 3] περιορίζονται
  οι σπατάλες και τα χαριστικά επιδόματα θέσης, 4] οι Πολίτες κερδίζουν εργατοώρες, με τον περιορισμό των «αρμοδίων».
  Η θλιβερή σημερινή πραγματικότητα είναι : για τακτοποίηση πολλών ημετέρων, δημιουργούνται Τμήματα και Διευθύνσεις,
  σε Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, που δεν εξυπηρετούν τις αληθινές ανάγκες, και τις περισσότερες φορές – για να
  είναι πιο εύπεπτες οι εξυπηρετήσεις – με την επίκληση του «προβλέπονται» οι Χ θέσεις στο Τμήμα, ή να έχει Τμήματα η Δι-
  εύθυνση με – ας φαίνεται απίθανο, ισχύει!!! – ένα (1) υπάλληλο, τον Τμηματάρχη!!!

  Πάτρα 19-1-2010

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 17:56 | Νικόλας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προωθήστε την ευρυζωνικότητα, δώστε κίνητρα για να έχουν όλα τα σπίτια ευρυζωνική πρόσβαση και κάντε τα Online. Ακόμα ένα γραφείο, ακόμα ένα μηχάνημα, σημαίνει περισσότερα έξοδα. Δείτε τις τράπεζες και το online banking, μας έλυσε τα χέρια!

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 17:31 | Μαρία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι πολίτες σήμερα έχουν γεμίσει με προσωπικούς αριθμούς.
  ΑΦΜ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ, Αρ. Μητρώου ΟΓΑ, Αριθμός Πολίτη σε ΚΕΠ, κοκ. Ο ΑΜΚΑ έχει έρθει για να αντικαταστήσει όλους αυτούς.

  Γιατί να μην μπορεί μέσω του ΑΜΚΑ να έχει πρόσβαση το ΙΚΑ στη δημοτική κατάσταση ενός πολίτη? Γιατί να μην μπορεί ο ΟΕΚ να διασταυρώσει μέσω του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ, το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση, τα ένσημα και τα έξοδα καταβολής ενοικίου ενός πολίτη και να του στείλει την επιταγή για το επίδομα ενοικίου? Γιατί να μην στέλνει ο ΟΑΕΔ αυτόματα το επίδομα ανεργίας, το οικογενειακό επίδομα και το εποχιακό επίδομα με διασταύρωση στοιχείων από την εφορία και το ΙΚΑ (μέσω ΑΜΚΑ) ώστε να μην δημιουργούνται ουρές στα γραφεία του ΟΑΕΔ?

  Εαν κάποιος πολίτης δικαιούται ένα επίδομα και αυτό διασταυρώνεται ηλεκτρονικά, γιατί να πρέπει να κάνει αίτηση γιαυτό? Δεν θα έπρεπε να του καταβάλλεται το επίδομα αυτόματα?

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 12:01 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η Νο1 προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες από το σπίτι του.

  Όμως όλα αυτά προϋποθέτουν ότι το σύστημα δεν θα έχει την τύχη (ή την ατυχία) προηγούμενων «ηλεκτρονικών προσπαθειών» στην Ελλάδα…

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 00:58 | ΓΙΑΝΝΗΣ Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ. ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 21:37 | Ευστάθιος Λάζαρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι πρόκειται για παρέμβαση τόσο σημαντική όσο και η δημιουργία και η λειτουργία αυτού καθ΄εαουτού του Ελληνικού κράτους. Ωστόσο θα πρέπει να γίνει κατανοητό οτι δυστυχώς η υπάρχουσα τοπική αυτοδιοιήκηση αποτελεί την χειρότερη έκδοση του παλαιοκαμματικού τύπου εξουσίας στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια αφού αντισταθεί με νύχια και με δόντια στην οποιαδήποτε αλλαγή στο τέλος θα αποδειχθεί για άλλη μία φορά οτι ο μικρόκοσμος των δημοτικών αρχόντων σύμφωνα με την δική τους αυστηρα οπτική γωνία είναι και ο ιδανικός κόσμος για όλους. Είναι γεγονός ότι περιμένουν κυριολεκτικά να μοιράσουν πάλι για άλλη μιά φορά την τράπουλα όπως αυτοί νομίζουν στήνοντας μηχανισμούς εξουσίας σε συνεργασία η σε κόντρα με τους τοπικούς βουλευτές (μέσα σε μιά λογική εδραίωσης της θέσης τους) και κρατώντας ομήρους νομαρχιακούς, δημοτικούς συμβούλους και αντινομάρχες στήνοντας μικροκλίκες και μοιράζοντας ρουσφέτια πριν ακόμα τα δούν.
  Θα πρέπει η κυβέρνηση να είναι πολύ προσεκτική στις αρμοδιότητες που θα δώσει λαμβάνοντας υπ΄όψιν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο θεωρητικό τμήμα που θα μπορούσε να διεκπεραιώσει η σημερινή τοπική αυτοδιοίκηση από την πράξη. Φανταστείτε να θελήσει η Κεντρική Κυβέρνηση να υλοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Υγείας, της Παιδείας η των Δημόσιων Οικονομικών και σύγχρονης διαχείρισης της Δημόσσιας Διοίκησης και για τέτοιου τύπου, βάθους και βαρύτητας μεταβολές και ευθύνες να είναι υπέυθυνες οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές και μάλιστα απο πλευράς ψήφων αναβαθμισμένες αλλά από νοοτροπία κινούμενες στα γνωστά όρια.
  Με λίγα λόγια νομίζω ότι σε η μεταφορά αρμοδιοτήτων και εξουσιών προς τις περιφέρειες θα πρέπει να γίνει σταδιακά και με γνώμωνα την ωριμότητα τους και την δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ουσιαστικό έργο πέραν του βολέματος των γνωστών.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 20:49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πα.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οφείλω να αναφέρω ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν θα είχε ευρεία αποδοχή και συμμετοχή. Μην στηρίζεται η Κυβέρνηση στις Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες που υλοποιήθηκε πριν από 2 χρόνια. Οι πύλες αυτές δεν λειτούργησαν ποτέ και είναι μακράν το χειρότερο τεχνολογικά έργο που υλοποιήθηκε ποτέ στην χώρα μας. Με μια εταιρεία που χρεωκόπησε στα μέσα του έργου και από τις backoffice εφαρμογές να μην λειτουργεί καμμία δεν μπορεί να γίνει αυτόματη εξυπηρέτηση.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 17:02 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Χαίρετε. Σχετικά με τα πιστοποιητικά που θα εκδίδουν οι Δήμοι αλλά και οι κρατικές υπηρεσίες θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να βρεθεί ηλεκτρονικός τρόπος μεσω των ΚΕΠ ώστε τα πιστοποιητικά να εκδίδονται εκείνη την στιγμή και να υπογράφονται από τον υπεύθυνο υπάλληλο των ΚΕΠ π.χ. Διευθυντή του ΚΕΠ να το παίρνει ο πολίτης και να φεύγει και όχι να στέλνετε όπως γίνετε σήμερα με υπάλληλο σε κάθε αρμόδεια υπηρεσία αναλόγος το θέμα για διεκπερέωση Η όσοι εχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με κάποια εγγραφή όλων των απαραίτητων προσωπικών ατομικών στοιχείων και στέλνοντας στον κάτοχο απ την νεα υπηρεσία που θα δημιουργηθεί κάποιο προσωπικό κωδικό να τα λαμβάνει με e-mail απευθείας στον υπολογιστή του οπως γίνεται σήμερα με την Γενικη γραμματεία πληροφορικών συστημάτων. Αν και λογικά σήμερα υπαρχει παρόμοια υπήρεσια η ΕΘΝΗΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(www.ermis.gov.gr).
  Ευχαριστώ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 13:45 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  με την δημοτικη ηλεκτρονικη διακιβερνηση θα γινονται ολα απο το σπιτι
  φυσικα για αυτους που εχουν ενα τιπικο Η/Υ.
  για τους υπολοιπους θα εκτελουνται ολα απλα κ χωρις κοστος απο οποιοδιποτε ΚΕΠ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 09:48 | ΕΛΕΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΤΜ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Κ.Α. ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 01:39 | Χρήστος Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εκεί έξω υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα με τα χωριά της, τους υπερήλικους κατοίκους, τους αναλφάβητους, τους αγρότες, όλους αυτούς που χρειάζονται έναν άνθρωπο για να μιλήσουν και να λύσουν το πρόβλημά τους και που η σύγχρονη τεχνολογία τους αφήνει αδιάφορους λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρησιμοποίησής της. Αν φύγει ο γραμματέας του χωριού που είχε έναν μοναδικό τρόπο επικοινωνίας με αυτούς τους ανθρώπους, που μπορούσε να «αποκωδικοποιήσει» το πρόβλημά τους και να δώσει λύση, που ήταν ταυτόχρονα και ανταποκριτής του ΟΓΑ, του ΕΛΓΑ, των ΕΛΤΑ και όλων των λοιπών κρατικών δομών που στα πλαίσια των συνενώσεων έχουν εγκαταλείψει την επαρχία, πιστεύετε ότι τα e-ΚΕΠ θα βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους ;

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 19:50 | Δημότης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Tα portals των δήμων dimos.gov.gr με τις υποτιθέμενες μέχρι σήμερα παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες τελικά τί ρόλο παίζουν;
  Μήπως της προσωπικής διαφήμισης των δημάρχων;!!!
  Γιατί δεν λειτουργούν;

  Γιατί κατασπαταλήθηκαν τότε τόσα εκατομμύρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας;
  Μήπως θα πρέπει να αναβαθμιστεί το λογισμικό του υπάρχοντος συστήματος πριν περάσουμε σε μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης των πολιτών και στις e-κάρτες;

  Γιατί να μή μπορεί να εξυπηρετηθεί ένας δημότης απο τον υπολογιστή του απλά και μόνο με έναν προσωπικό κωδικό επαλήθευσης δημότη;
  Θα πρέπει να χρησιμοποιεί e-κάρτες και να τρέχει στα μηχανάκια αυτόματης εξυπηρέτησης των δήμων;
  Yπάρχουν τόσα πολλά λεφτά για να αγοραστούντόσα μηχανάκια;
  Και σε τελική ανάλυση πόσα barcode πρέπει να έχουν οι πολίτες;
  Ο ΑΜΚΑ δεν φθάνει;
  Μήπως οι δήμοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους;
  Γιά στριμώξτε τους !!!

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 15:31 | Ευριπίδης Τ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εκτός από την αυτόματη εξυπηρέτηση σε δημόσιους χώρους (πχ σε δημοτικά καταστήματα), καλό θα ήταν να μπορούσε ο πολίτης να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες από το σπίτι ή όποιο άλλο χώρο επιθυμεί, μέσω Διαδικτύου. Ο πολίτης θα υποβάλει το αίτημά του ηλεκτρονικά, και ανάλογα με τη φύση του αιτήματος να λαμβάνει άμεσα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα το έγγραφο που ζήτησε. Η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών θα καθιστά έγκυρα τα έγγραφα που εκδίδονται.