3. Νέες Αρμοδιότητες, Δυνατότητες και Υπηρεσίες στην Εξυπηρέτηση του Πολίτη

58. Η αναμενόμενη διεύρυνση των γεωγραφικών και πληθυσμιακών ορίων αναφοράς των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Η ίδια η έννοια «τοπική υπόθεση», αλλάζοντας κλίμακα, διευρύνεται και έτσι οδηγεί σε ανάλογη ενδυνάμωση του ρόλου των νέων Δήμων στον τοπικό αναπτυξιακό προγραμματισμό και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες σε καίριους τομείς.

59. Έτσι, οι νέοι και ισχυροί δήμοι αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες, μαζί με τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που προέρχονται από την καταργούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, όπως:
• η πρόνοια και η προστασία της δημόσιας υγείας,
• η ανέγερση σχολικών κτιρίων,
• η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,
• η ένταξη των μεταναστών,
• οι πολεοδομικές εφαρμογές,
• ο υγειονομικός έλεγχος,
• η προστασία της παιδικής και της τρίτης ηλικίας,
• οι λαϊκές αγορές
• οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος πολλών τοπικών, οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων,
• η πολιτική προστασίας, με την ένταξη των δήμων στον εθνικό σχεδιασμό με συγκεκριμένο ρόλο και αρμοδιότητες.

60. Για να έχει ο δήμος τη διοικητική ικανότητα να ασκήσει αποτελεσματικά το παραπάνω ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, το οποίο καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων του, και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να κατασκευάζει και να διαχειρίζεται, όλες τις κρίσιμες υποδομές για την ποιότητα ζωής των δημοτών και την τοπική ανάπτυξη, πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Προγραμματισμού,
• Οικονομική υπηρεσία,
• Τεχνική υπηρεσία,
• Πληροφορικής,
• Νομικής υποστήριξης,
• Διοίκησης – Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
• Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας.

61. Στο πλαίσιο των νέων δήμων, στα όρια των σημερινών συνενούμενων ΟΤΑ διατηρούνται διοικητικές υπηρεσίες απαραίτητες για την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών.

62. Η λειτουργία των νέων δήμων βασίζεται στη χρησιμοποίηση πρότυπων οργανισμών ανάλογα με το μέγεθος και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους, καθώς και το νησιωτικό ή ορεινό χαρακτήρα τους.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 20:00 | ΛΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1.Στις έδρες των σημερινών Δήμων να διατηρηθούν Διοικητικές υπηρεσιές (με το απαραίτητο προσωπικό)και υπηρεσίες ανατποδοτικού χαρακτήρα ( με το απαραίτητο προσωπικό και το ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό).

  2.Νέες αρμοδιότητες:
  – Πολιτική προστασία (Πυροσβεστική κ.λ.π.)
  – Χωροταξικός σχεδιασμός/χρήσεις γής /διαχείρηση κτηματόλογίου/οικιστικά/πολεοδομικά
  -Προστασία του Περιβάλλοντος
  -Αστικές Συγκοινωνίες
  -Εκπαιδευση
  -Δημόσια υγεία
  -Κοινωνική επανένταξη κ.λ.π.

  3.Να γίνει κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 19:32 | bios
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σε αυτή την αρμοδιότητα πρέπει να περιληφθεί και αποφασιστική αρμοδιότητα των δήμων στην έγκριση και ολοκλήρωση
  του σχεδίου πόλεως , γιά ένταξη νέων περιοχών.
  Να μπορεί δηλαδή ο κάθε δήμος να ολοκληρώνει την διαδικασία δμοσίευσης σε ΦΕΚ του σχεδιου πόλης με βάσει τις μελέτες – χωροταξική-περιβαλλοντική – δασική – αιγιαλού – αρχαιολογική κ.λ.π , χωρίς την παρέμβαση της Αθήνας Παρά μόνο με την έγκριση των υπηρεσιών της περιφέρειας. ΣΗΜΕΡΑ. Η ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΊΟΥ ΠΌΛΗ Διαρκεί το λιγότερο 5 χρόνια , με χίλιες δυσκολίες και τεράστια έξοδα, εάν
  μάλιστα υπολογίσουμε το γεγονός ότι η καθυστέρηση οδηγεί τους πολίτες στην αυθαρέτη δόμηση , κονωνικές εντάσεις και καταπατήσεις σημοσίων εκτάσεων με υπόγειες διαδρομές και αδιαφάνεια, το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και οι πολίτες θα δεχτούν με ανακούφιση την συντόμευση του χρόνου και τον περιορισμό της γραφεικρατίας.

  ( είμαι περίεργος άν όλα αυτά τα διαβάζετε ή τα πετάτε στον κεάδα !)

  Ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 13:31 | Δημήτρης Απατσίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Χαιρετίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη διοικητική αποκέντρωση της χώρας και να δώσει νέες αρμοδιότητες, σε νέους ισχυρούς δήμους. Ωστόσο, χρειάζεται η πρόθεση αυτή να αποτυπωθεί ουσιαστικά στο νέο νομοσχέδιο και να κατοχυρώνει τόσο τις αρμοδιότητες όσο και τους πόρους που απαιτούνται για να υλοποιηθούν αυτές οι νέες αρμοδιότητες.
  Δεν πιστεύουμε ότι η απλή συνένωση των δήμων, που θα οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλων δήμων, από μόνη της θα προσφέρει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ήδη βλέπουμε σήμερα, ότι οι κάτοικοι μεγάλων δήμων όπως πχ είναι ο δήμος Θεσσαλονίκης, μάλλον στερούνται ποιότητας ζωής παρά απολαμβάνουν καλλίτερες συνθήκες από ότι ο κάτοικος ενός μικρότερου περιφερειακού δήμου. Όσο μεγαλύτερος είναι ένας δήμος, τόσο περισσότερο υπάρχει ο κίνδυνος για τους πολίτες, να χαθούν μέσα σε ένα απρόσωπο και δαιδαλώδεις σύστημα, το οποίο δεν θα ανταποκρίνεται στην αρχή της εγγύτητας όπως επιθυμούμε. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για να υπάρξει πραγματική διοικητική αποκέντρωση στη χώρα μας, είναι να εξασφαλιστούν νέες αρμοδιότητες και αναβαθμισμένες εξουσίες στους δήμους. Για να μπορέσει ένας δήμος να αναλάβει πραγματικά την διευθέτηση των τοπικών ζητημάτων και να μεριμνήσει για την αναβάθμιση και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, χρειάζεται να έχει οπωσδήποτε αρμοδιότητες και πόρους όσον αφορά την παιδεία, την υγεία και τη χωροταξία. Σε αντίθετη περίπτωση φοβούμαστε ότι απλά θα ζήσουμε μια γεωγραφική ανακατανομή των δήμων, που από μόνη της, δεν έχει να προσφέρει τίποτε στην αποκέντρωση και βελτίωση της διοικητικής οργάνωσης της χώρας μας.
  Δημήτρης Απατσίδης
  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Συκεών

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 08:53 | Sokratis Kefalogiannis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Απαραίτητα θα πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής:

  Αρμοδιότητες που δεν θα εξαρτώνται από το Κράτος και τις Γενικές Διευθύνσεις και τις Περιφέρειες, αλλά και επαρκώς ορισμένες και διακριτές με τις άλλες βαθμίδες διοίκησης.
  Οδικός χάρτης εφαρμογής του νέου αυτού θεσμού που κυρίαρχο στοιχείο του θα είναι η αυτό- διοίκηση

  Κοστολόγηση των αναγκέων πόρων

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 23:26 | Π.Ι.Γ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  – Πολιτική Προστασία (αλλά και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ): οι Δήμοι έχουν ήδη τέτοιες αρμοδιότητες στα όριά τους. Αυτό που λείπει είναι προσωπικό για την οργάνωσή της (και όρεξη από πλευράς αιρετών – «δε βαριέσαι αν κάτι γίνει θα τρέξουμε και θα τα καταφέρουμε, ο υπάλληλος πιο πολύ χρειάζεται στην τεχνική υπηρεσία ή το λογιστήριο»).
  Να υπάρχει υποχρεωτικά σε κάθε Δήμο τμήμα Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (χωρίς το Περιβάλλον), με απαγόρευση παράλληλης ανάθεσης άλλων καθηκόντων στους υπαλλήλους (πλην ίσως των ΠΣΕΑ, αν αυτοί δεν επαρκούν), με το Διευθυντή να μπορεί να αποκτά αρμοδιότητες και ευθύνες αιρετού σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης εφόσον ο Δήμαρχος απουσιάζει ή του αναθέσει αυτό τον ρόλο (ίσως οι φωτιές των καλοκαιριών ξεχαστήκανε, ίσως η κακοκαιρία των πρόσφατων ημερών να περνά απαλά γιατί χτύπησε περιοχές «συνηθισμένες στα χιόνια», αλλά πρόκειται για τη σοβαρότερη ίσως αρμοδιότητα των Δήμων, ειδικά τώρα που η Νομαρχία απομακρύνεται από την ενδοχώρα της).
  Ειδικά τώρα με τη μεγέθυνση των Δήμων, θα πρέπει να προβλεφθεί δημιουργία γραφείων Πολιτικής Προστασίας (και όχι μόνο διοικητικές υπηρεσίες), σε κάθε πρώην ΟΤΑ (κατ’αρχάς στην πρώην έδρα, αλλά εάν οι συνθήκες το απαιτούν σε άλλους οικισμούς, ή ΚΑΙ σε άλλους οικισμούς), τα οποία θα στελεχώνονται από υπαλλήλους ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ της περιοχής (κι αν δεν υπάρχουν ας γίνουν προσλήψεις ειδικά για το σκοπό αυτό με ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ δήλωση 10ετίας). θα πρέπει επίσης να οριστεί ότι κάποια από τα μηχανήματα και οχήματα που έχουν οι σημερινοί Δήμοι, θα εδρεύουν στους πρώην ΟΤΑ ώστε να μπορεί η επέμβαση να είναι άμεση.
  Μπαίνω σε λεπτομέρειες θα μου πείτε, αλλά οι αποστάσεις από την έδρα των Δήμων που δημιουργεί ο «καλλικράτης» είναι τεράστιες, τουλάχιστον σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (καλό είναι να παίρνεις το πιστοποιητικό που χρειάζεσαι εύκολα, όταν όμως περιμένεις το εκχιονιστικό να σου ανοίξει δρόμο για το μαντρί σου, ή για να πας τη γυναίκα σου στο μαιευτήριο είναι μάλλον το τελευταίο που θα σκεφτείς)

  Όσον αφορά στις άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 60:
  – έως τώρα οι Δήμοι «είχαν» γραφεία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Από τη στιγμή που δίνονται κι άλλες αρμοδιότητες Υπουργείου Ανάπτυξης (Εμπορίου και Βιομηχανίας), θα πρέπει να υπάρχει υπηρεσία Ανάπτυξης (και Αγροτικής Ανάπτυξης αν αυτό χρειάζεται), χωριστά από την υπηρεσία Προγραμματισμού

  – δεν αναφέρεται κάτι για υπηρεσία Πολεοδομίας (εκτός εάν αυτή εντάσσεται στο «Περιβάλλον», οπότε θα πρέπει να είναι ξεχωριστή υπηρεσία από την τεχνική)

  – δεν αναφέρονται κοινωνικές υπηρεσίες (πρόνοια, υγεία, παιδεία, αθλητισμός, νεολαία)

  Το άρθρο 59 μιλάει για την προστασία της δημόσιας υγείας, και μου δίνει την αφορμή να ρωτήσω: με κείνα τα έρμα περιφερειακά και αγροτικά ιατρεία τι θα γίνει; θα εξακολουθήσουν να παρέχουν τις σημερινές υπηρεσίες (δηλαδή τη συνταγογράφηση φαρμάκων); μήπως θα έπρεπε να περάσει και αυτή η αρμοδιότητα στους Δήμους, μπας και «εξοπλιστούν» τουλάχιστον με γάζες;

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 23:16 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Πολιτών
  για το Πρόγραμμα Καλλικράτης

  Εμείς οι πολίτες της Αναβύσσου, της Παλαιάς Φώκαιας, της Σαρωνίδας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας υποστηρίζοντας το εγχείρημα της αναδόμησης της Αυτοδιοίκησης που υλοποιεί το Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  Ο «Καλλικράτης» είναι ζωτική ανάγκη για την ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Η συνένωση δεν είναι μια απλή διοικητική πράξη. Αφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών της κάθε περιοχής. Συνδέεται ευθέως με την εξυπηρέτηση των αναγκών, αλλά και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν η κάθε τοπική κοινωνία και οι πολίτες της.
  Η ατροφία της Αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης καθιστούν επιβεβλημένο το εγχείρημα του «Καλλικράτη». Άλλωστε, ο απολογισμός του Καποδίστρια, έχει εμφανίσει πολλά θετικά στοιχεία.
  Κατανοούμε τις επιφυλάξεις και αντιδράσεις ορισμένων -είναι γνωστό ότι οι αλλαγές πολλές φορές φοβίζουν-, αλλά αποδοκιμάζουμε όλους εκείνους, οι οποίοι μιλώντας για το Πρόγραμμα Καλλικράτης προτάσσουν μόνο τις προσωπικές τους ιδιοτέλειες, τα προσωπικά τους συμφέροντα, τη διασφάλιση των αξιωμάτων και της καρέκλας τους. Αποδοκιμάζουμε όλους εκείνους των οποίων η αντίδραση υπαγορεύεται από τα οφίτσια της εξουσίας τους.
  Ας το αντιληφθούν επιτέλους όλοι εκείνοι που περιφέρουν τη μικροψυχία τους, την ιδιοτέλειά τους, καθώς και τις ανομολόγητες επιδιώξεις τους: Ο «Καλλικράτης» δεν είναι κουστούμι για να ραφτεί στα μέτρα τους.
  Είναι μιζέρια, είναι μικροπολιτική, είναι οπισθοδρόμηση, είναι ιδιοφέλεια να αρνούνται ορισμένοι μια αυτονόητη θεσμική αλλαγή και τομή. Είναι αδιανόητο η Ελλάδα των δέκα εκατομμυρίων κατοίκων να έχει διπλάσιους δήμους από τη Γαλλία των περίπου 60 εκατομμυρίων. Αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει τη μεγάλη διοικητική και πολιτική υπανάπτυξη που χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Δυστυχώς, εμείς προσπαθούμε σήμερα να κάνουμε πράξη εκείνα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υλοποιήσει εδώ και 40-50 χρόνια.
  Η συνένωση των δήμων και κοινοτήτων, η δημιουργία ισχυρών πρωτοβάθμιων μονάδων αυτοδιοίκησης, καθώς και η περιφερειακή συγκρότηση της χώρας με αιρετή διοίκηση θα έπρεπε να είναι απαίτηση και πάγιο αίτημα των ίδιων των φορέων της Αυτοδιοίκησης, χωρίς να περιμένουμε την κεντρική διοίκηση, την Πολιτεία να έχει την πρωτοβουλία για τον «Καλλικράτη».
  Γνωρίζοντας πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας θεωρούμε ότι ο «Καλλικράτης» θα λειτουργήσει θετικά για την επίλυσή τους.
  Πιστεύουμε ότι εμείς εδώ, φορείς και πολίτες, οφείλουμε να υποδείξουμε στην Πολιτεία στο αρμόδιο υπουργείο, στην αρμόδια επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί, ποιες κοινότητες και ποιοι δήμοι πρέπει να συνενωθούν.
  Η πρότασή μας πρέπει να είναι τολμηρή και ουσιαστική και υπαγορεύεται από την κοινή πεποίθησή μας ότι μόνο ένας ισχυρός Ο.Τ.Α. που θα περιλαμβάνει τους δήμους Καλυβίων, Αναβύσσου Κερατέας, Λαυρίου, καθώς και τις κοινότητες Παλαιάς Φώκαιας, Κουβαρά, Σαρωνίδας και Αγίου Κωνσταντίνου (τους οκτώ Ο.Τ.Α. του συνδέσμου της Λαυρεωτικής, οι οποίοι έχουν ήδη μια πολυετή συνεργασία):
  • Μπορεί να αξιοποιήσει τις υπαρκτές δυνατότητες ανάπτυξης που έχει η ευρύτερη αυτή περιοχή.
  • Μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει με επιτυχία τις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές που χρειάζεται και λείπουν αυτή τη στιγμή από την περιοχή.
  • Μπορεί να υλοποιήσει ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, που θα προστατεύει το περιβάλλον και θα καταπολεμά όλα εκείνα τα φαινόμενα που αλλοιώνουν τη φύση και το χαρακτήρα της περιοχής μας.
  Η εξασφάλιση ενός ενιαίου οικονομικού, κοινωνικού και πολεοδομικού χώρου δεν μπορεί να γίνει πράξη χωρίς τη συμμετοχή και των οκτώ δήμων και κοινοτήτων: της Λαυρεωτικής, των Καλυβίων, της Κερατέας, της Αναβύσσου, της Φώκαιας, της Σαρωνίδας, του Κουβαρά, του Αγίου Κωνσταντίνου.
  Το Πρόγραμμα Καλλικράτης συνιστά μια μεγάλη πολιτική, θεσμική και διοικητική μεταρρύθμιση που αναζωογονεί την αυτοδιοίκηση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.
  Τα μεγάλα και οξυμμένα προβλήματα όπως αυτό της επεξεργασίας των λυμάτων, των χώρων επεξεργασίας απορριμμάτων, δεν μπορούν να λυθούν ούτε από τις σημερινές μικρές κοινότητες και δήμους ούτε από συνενώσεις περιορισμένου αριθμού δήμων. Αντίθετα θα είχαν πολύ μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις, αλλά και προβλήματα διαχείρισης από Ο.Τ.Α. χωρίς τεχνική υποδομή και επαρκές τεχνικό προσωπικό.
  Η αξιοποίηση των Αλυκών Αναβύσσου, του Εθνικού Δρυμού του Σουνίου, είναι έργα υπερτοπικής σημασίας, αφορούν όλο το Λεκανοπέδιο. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν με κοντόφθαλμες και άτολμες συνενώσεις.
  Καμία οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί αν στον νέο δήμο του Καλλικράτη δεν είναι παρούσα η πολυδύναμη περιοχή της Λαυρεωτικής. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι το λιμάνι του Λαυρίου, (προαστιακός, ΒΙΟ.ΠΑ., συγκοινωνία με Κυκλάδες), το δασαρχείο του Λαυρίου, το Κέντρο Υγείας, το Ι.Κ.Α. η Δ.Ο.Υ. συνιστούν υπαρκτές δομές, οι οποίες συνθέτουν μια εύρυθμη λειτουργία για την εξυπηρέτηση των αναγκών.
  Καμιά τουριστική δραστηριότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω αν οι παραλίες των Καλυβίων, της Αναβύσσου, της Φώκαιας, των Λεγραινών, του Σουνίου δεν αποτελέσουν ενιαίο χώρο τουριστικής ανάπτυξης.
  Κανένας χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνει αν δεν υιοθετηθούν σαφείς και καθαροί κανόνες στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.
  Γνωρίζουμε ότι στην περιοχή μας τα φαινόμενα αυθαιρεσίας, ανομίας, καταπατήσεων και οικειοποίησης της δημόσιας περιουσίας – δασικής και δημοτικής – είναι καθεστώς. Γι’ αυτό και ο χτίζων αυθαίρετα, ο ρυπαίνων ασυστόλως και ο υποβαθμίζων το περιβάλλον δεν προκαλούν μόνο την αντίδρασή μας, αλλά μας υποδεικνύουν το δρόμο της ενεργητικής παρουσίας και παρέμβασης.
  Το Πρόγραμμα Καλλικράτης αναδεικνύει την ανάγκη ο νέος δήμος που θα καλύπτει τη ΝΑ περιοχή της Περιφέρειας Αττικής να γίνει ανταγωνιστικός. Και ανταγωνιστικός σημαίνει ένας δήμος που ευχάριστα ζεις, εργάζεσαι, δραστηριοποιείσαι, δημιουργείς, επιχειρείς.
  Ένας δήμος μπορεί να γίνει ανταγωνιστικός όταν διασφαλίζει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις στους κατοίκους του: Όταν διαθέτει αποτελεσματική πολιτική διεύθυνση και διοίκηση, όταν έχει επαρκές και σύγχρονο δίκτυο υποδομών, όταν παρέχει επαρκή προπανεπιστημιακή εκπαίδευση, όταν προσφέρει ικανοποιητικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, όταν διαθέτει τις απαραίτητες κοινωνικές υποδομές.
  Ένας δήμος μπορεί να γίνει ανταγωνιστικός όταν σέβεται το περιβάλλον, όταν ακολουθεί ενιαίους κανόνες οικιστικής ανάπτυξης, όταν συνθέτει σε ενιαίο σύνολο τη διαφορετικότητα της κάθε περιοχής.
  Ένας τέτοιος δήμος μπορεί να είναι ελκυστικός σε επισκέπτες, επενδυτικά σχέδια, στην ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων: οικονομικών, εμπορικών, μορφωτικών πολιτιστικών.
  Για όλους εμάς που μένουμε, που εργαζόμαστε, που δραστηριοποιούμαστε εδώ, βλέπουμε στο Πρόγραμμα Καλλικράτης τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Βλέπουμε στο Πρόγραμμα Καλλικράτης τη μεγάλη ευκαιρία να ζήσουμε σε έναν δήμο που μας προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον.

  ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου – Ανάβυσσος
  ΓΡΙΖΙΩΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός – Σαρωνίδα
  ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΑΛΕΚΟΣ, Αντιπρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου Λάκκας – Ανάβυσσος
  ΗΛΙΑΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, Τοπογράφος Μηχανικός – Σαρωνίδα
  ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Αθλητικογράφος εφ. ΑΤΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ – Ανάβυσσος
  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος – Ανάβυσσος
  ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΡΣΗ, Κοινοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος Εξωραϊστικού Ομίλου Οικιστών – Σαρωνίδα
  ΚΟΥΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Συλλόγων – Επιχειρηματίας – Ανάβυσσος
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – Ανάβυσσος
  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αντιδήμαρχος Αναβύσσου
  ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ, Δικηγόρος – Σαρωνίδα
  ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ, Επιχειρηματίας – Μέλος Δ.Σ. Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου – Αναβύσσος
  ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ, Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λάκκας – Ανάβυσσος
  ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Οικονομολόγος – Επιχειρηματίας – Παλαιά Φώκαια
  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑΣ, Εξωραϊστικού Συλλόγου Καταφυγιού – Παλαιά Φώκαια
  ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος – Ανάβυσσος
  ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικό πρ. Δημοτικός Σύμβουλος – Ανάβυσσος
  ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος – Ανάβυσσος
  ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Δημοσιογράφος – Εκδότης της εφ. ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ – Παλαιά Φώκαια
  ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ ΖΑΧΑΡΩ, πρ. Αντιπρόεδρος Κοινότητας – Παλαιά Φώκαια
  ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών – Κοινοτικός Σύμβουλος – Παλαιά Φώκαια
  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΑ, Μέλος Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου – Ανάβυσσος
  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ, Πολιτικός Επιστήμονας – Σαρωνίδα

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 19:56 | Γιώργος Τίγκιλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι νέοι Υπερ-Δήμοι και η διάρθρωση των υπηρεσιών του

  Αφού ενοποιηθούν οι δήμοι παύουν πλεόν να είναι καθαρά οικιστικοί και ανθρωποκεντρικοί και μετατρέπονται όλοι σε υπερδήμους με μεγάλη ενδοχώρα, που κατά κανόνα κυριαρχεί η αγροτική οικονομία. Συνεπώς δεν αντιλαμβάνομαι γιατί εκτός από τεχνική υπηρεσία , οικονομική υπηρεσία δεν θα πρέπει να υπάρχει και μία υπηρεσία αγροτικής οικονομίας & ανάπτυξης υπαίθρου και περιβάλλοντος

  Γιώργος Τίγκιλης
  Δρ.Περιβαλλοντικής Βιολογίας-Ιχθυολόγος
  Πρόεδρος Παν.Συλ. Ιχθυολόγων Δημοσίου και
  Οργανωτικός Γραμματέας ΔΕ ΓΕΩΤΕΕ /Παρ. Κρήτης

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 12:13 | αλεξανδρα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είμαι υπάλληλος σε δήμο -διορίστηκα στα πλαίσια του Καποδίστρια- Δεν πρέπει όταν ένας δήμος αποφασίζει να πάρει δάνειο υποθηκέυοντας το μισθό μου και των συναδέρφων μου να μας ρωτάει και εμάς με κάποιο τρόπο?Ήδη κινδυνευουμε με στάση πληρωμών μισθοδοσίας ..λόγω κρατήσεων στους ΚΑΠ από δάνεια και θέλουν να πάρουν κι άλλο…Θα πρέπει ο Καλλικράτης να περιορίσει τις διοικητικές αρμοδιότητες και την χάραξη οικονομικής πολιτικής από τους Δημάρχους. Ας δίνουν τις πολιτικές κατευθύνσεις. Δεν μπορεί οι Δήμαρχοι να είναι και οικονομολόγοι , και μηχανικοί και δικηγόροι και και και …

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 11:35 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΘΕΜΑ : «”ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” Σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των Λαϊκών Αγορών στους Δήμους»

  Κύριε Υπουργέ.

  Διαβάζοντας το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που αναφέρεται στο σχέδιο της Νέας Αρχιτεκτονικής Αυτοδιοίκησης και ειδικά την παράγραφο 59, σελίδα 26 όπου οι Δήμοι ορίζονται αρμόδιοι φορείς για τις Λαϊκές Αγορές, ανησυχήσαμε σε ακραίο βαθμό. Και αυτό γιατί ο θεσμός των Λαϊκών Αγορών παρέμεινε ζωντανός και ενεργός τόσα χρόνια, γιατί λειτούργησε κάτω από την ομπρέλα του δημοσίου. Ο πιο μεγάλος «εχθρός» αυτού του θεσμού, υπήρξε πάντα η ιδιωτική πρωτοβουλία ορισμένων που ήθελαν να τις οικειοποιηθούν για καθαρά εισπρακτικούς λόγους, αλλά και οι Δήμοι οι οποίοι τις διεκδίκησαν πολλές φορές για τους ίδιους λόγους ακριβώς, αλλά και για ψηφοθηρία των δημοτών τους. Για το σοβαρό αυτό λόγο οι Λαϊκές Αγορές πρέπει να ανήκουν σε κρατικό φορέα, αφού ο φορέας αυτός μπορεί να επέμβει και να ρυθμίζει τις τιμές ευαίσθητων προϊόντων για τον καταναλωτή, όπως η πατάτα, η ντομάτα, αλλά και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως και να προάγει τα ελληνικά προϊόντα. Ο κρατικός φορέας, επίσης, μπορεί να ρυθμίσει με τον πιο ασφαλή τρόπο την καλή λειτουργία μιας λαϊκής αγοράς και να εξασφαλίσει τον κοινωνικό της ρόλο, και την προσφορά του εκλεκτού προϊόντος σε φθηνή τιμή στον καταναλωτή, αφού δίνει στον πωλητή την ευκαιρία να έχει το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος στον πάγκο του.

  Εδώ θα πρέπει να σας αναφέρουμε κ. Υπουργέ ότι το 2002 ο κλάδος μας, μετά από αγώνες που έκανε με πολυήμερες απεργίες και κλείσιμο των Λαϊκών Αγορών, έπεισε την πολιτεία και οι αρμοδιότητες των Λαϊκών Αγορών στην περιφέρεια, μετετέθησαν από τους δήμους που ανήκαν τότε, στις νομαρχίες. Και αυτό γιατί :

  Α) Οι Δήμοι δεν είχαν την υποδομή να λειτουργήσουν μια Λαϊκή Αγορά, αλλά ούτε και τα αρμόδια όργανα τους μπόρεσαν να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία της. Με αποτέλεσμα διάφοροι επιτήδειοι να πλουτίσουν εις βάρος του θεσμού, παρέχοντες υπηρεσίες σε ισχυρούς.
  Β) Εξέδωσαν άδειες σε τέτοιο αριθμό, ώστε σημειώθηκε εξοντωτικός υπερεπαγγελματισμός, με αποτέλεσμα πολλοί πωλητές να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Οι άδειες αυτές εκδόθηκαν από τους δημοτικούς άρχοντες αθρόα και ανεξέλεγκτα, μεταβάλλοντας τις Λαϊκές Αγορές σε υπαίθρια παζάρια, με σκοπό και μόνο την εξυπηρέτηση των δημοτών τους, για ψηφοθηρικούς λόγους.
  Γ) Οι δήμοι μετακίνησαν τις Λαϊκές Αγορές μακριά από το κέντρο της πόλης σε άλλα άγονα σημεία, για να μην ενοχλούνται τα καταστήματα αλλά και οι ισχυροί δημότες.
  Δ) Επέβαλλαν χαράτσι ημερήσιας προσέλευσης για κάθε πωλητή, για παράδειγμα, 5 έως 37 ευρώ ημερησίως, ενώ στις λαϊκές αγορές Αθηνών – Πειραιώς, οι οποίες έχουν φορέα τον Ο.Λ.Α.Α.Π., η ημερήσια προσέλευση ανερχόταν στα 1,70 ευρώ.
  Αποτέλεσμα μιας τέτοιας οικονομικής συμπεριφοράς εκ μέρους του δήμου ήταν πολλές λαϊκές αγορές της επαρχίας να εξοντωθούν και να αναστείλουν τη λειτουργία τους.
  Ε) Ένας άλλος ισχυρός λόγος για τον οποίο είναι αδύνατη η ένταξη των Λαϊκών Αγορών στους δήμους, είναι ότι αυτές λειτουργούν διαδημοτικά, που σημαίνει ότι ο επαγγελματίας πωλητής της λαϊκής αγοράς δραστηριοποιείται καθημερινά σε περισσότερους από έναν δήμους, πολλές φορές και σε έξι διαφορετικούς, όσες είναι και οι εργάσιμες ημέρες του, και ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχεται από όλους αυτούς τους διαφορετικούς δημοτικούς φορείς, κάτι που θεωρείται τελείως αντιλειτουργικό και εξαιρετικά δύσκολο έως ανέφικτο.

  Για όλους αυτούς τους λόγους κ. Υπουργέ αλλά και για πολλούς άλλους θεσμικούς και λειτουργικούς, τους οποίους θα σας αναπτύξουμε με υπόμνημα μας, ή προφορικά, σε συνάντηση που θα έχουμε μαζί σας, πιστεύουμε ότι οι λαϊκές αγορές, πρέπει να διοικούνται και να ελέγχονται από έναν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ο οποίος θα ανήκει στο Υπουργείο με παραρτήματα ανά Περιφέρεια. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στην υπαγωγή δηλαδή των Λαϊκών Αγορών στους Δήμους, είναι μαθηματικά σίγουρο ότι αυτές θα χάσουν την ταυτότητά τους αλλά και τον κοινωνικό ρόλο τους, που δεν είναι άλλος από το να υπηρετούν τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, προσφέροντάς τους φρέσκα προϊόντα και άλλα είδη ανάγκης σε χαμηλές τιμές.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 09:18 | Γιώργος Λουκάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης συγχρόνως με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την μείωση του διοικητικού κόστους λειτουργίας την βελτιστοποίηση ικανοποίησης των πραγματικών αναγκών, τη διασύνδεση των πολιτικών και κυρίως για να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν στίς νέες τους αρμοδιότητες είναι απολύτως απαραίτητη η δημιουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Ο. Τ. Α., ως Διεύθυνση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
  Με την ανάπτυξη Διευθύνσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Ο. Τ. Α., και δια μέσω αυτών ολοκληρωμένων δικτύων διανομής κοινωνικής φροντίδας, εξασφαλίζεται η αμεσότητα, η κοινωνική συμμετοχή, η κοινωνική αλληλεγγύη. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες στηρίζουν την οικογένεια και παρέχουν τα μέσα για την ενίσχυση της λειτουργικότητας και των σχέσεων εντός των οικογενειών που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε μειονεκτική θέση, η οποία μπορεί να απειλήσει την ποιότητα της ζωής τους, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες στη δομή και τη σύνθεση τους.
  Η ανάπτυξη τέτοιων κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο αναγνωρίζεται ως καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Κοινή Ευρωπαϊκή Έκθεση (2003) για την κοινωνική ενσωμάτωση. Συγκεκριμένα, στο απόσπασμα της Έκθεσης που αφορά στις καλές πρακτικές αναγνωρίζεται ως τέτοια η ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Αρχανών του νομού Ηρακλείου. Μία τέτοια πρόβλεψη άλλωστε θα ήταν απόλυτα σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας που διαπνέει την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική.
  Η πρόταση αυτή αποτελεί και πάγια θέση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, ενώ έχει γίνει και αντικείμενο επεξεργασίας από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΕΔΚΕ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του κ. Λάμπρου Μίχου.
  Μάλιστα, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος έχει ετοιμάσει και ολοκληρώμενο Σχέδιο Διάρθρωσης της Διέυθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών στο οποίο εντάσσονται όλες οι δομές και οι δράσεις κοινωνικοπρονοιακού χαρακτήρα που μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα Δήμο.
  Για τη διευκόλυνση σας παρακάτων παρατίθεται το Σχέδιο Διάρθρωσης όπως έχει δημοσιευθεί στο ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΣΚΛΕ)
  ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο. Τ. Α.
  Δημιουργείται Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών με τέσσερις (4) υποδιευθύνσεις ή τμήματα (ανάλογα της πληθυσμιακής στάσης των Ο. Τ. Α.):

  1. Ηλικιωμένων
  2. Ατόμων με Αναπηρίες
  3. Οικογένειας και παιδιού
  4. Ευπαθών Ομάδων

   Στην Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ηλικιωμένων εντάσσονται τα ήδη λειτουργούντα όπως Κ. Α. Π. Η., Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων κ. α.
   Στην Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ατόμων με Αναπηρίες εντάσσονται τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες
   Στην Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Οικογένειας και παιδιού εντάσσονται οι Βρεφικοί – Παιδικοί, τα Συμβουλευτικά Κέντρα, οι Ξενώνες Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού, τα Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας κ. ο. κ.
   Στην Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ευπαθών Ομάδων εντάσσονται τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα, τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης, τα Κέντρα Διανομής Φαγητού Αστέγων, Ξενώνες, Προγράμματα Αιμοδοσίας, Εθελοντισμός κα

  Είμαι πάντα στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.
  Ευχαριστώ για την προσοχή.

  Γιώργος Λουκάς
  Κοινωνικός Λειτουργός

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 13:34 | ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  θεωρω οτι η εξυπηρετηση και η συμμετοχη των πολιτων με περισσοτερο
  αμεσοδημοκρατικους θεσμους μπορει να γινει πραξη αν και μονο
  αν

  1/ οι πολιτες αρχισουν να συζητουν καθε θεμα μακρυα απο εμπορικες
  και πελατειακες σκοπιμοτητες.

  2/η ηλεκτρονικη διακυβερνηση θα μεταφερει το κεντρο βαρους προς
  την μερια των πολιτων οταν καταφερει να γινει συνειδηση οτι η
  τεχνολογια και ο αριθμος που συνεπαγεται την χρηση της ειναι βοηθητικο στην προσπαθεια για το βαθεμα και το πλατεμα της δημοκρατιας
  ,και σε καμια περιπτωση να μην δινεται δικαιωμα σε γραφειοκρατικες
  μειοψηφιες να περιοριζουν τα δικαιωματα των πολιτων με προσχημα την
  αδυναμια τους εγγραφης ή αναζητηση τους σε αυτες.

  3/καθε προσπαθεια για αλλαγες στους θεσμους πρεπει να συνοδευεται
  με προκυρηξεις καλλιτεχνικων και πολιτισμικων δραστηριοτητων
  συμμετοχης των πολιτων σε μια ενεργητικη πορεια συνδεσης της
  πολιτικης με την τεχνη και εν τελει πραγματωσης του ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 01:25 | Βικτωρία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε Υπουργέ,
  θέτω στην προσοχή σας το θέμα της Δημοτικής Αστυνομίας, μιας Υπηρεσίας η οποία έχει αρκετές αρμοδιότητες τις οποίες ο πολίτης δεν γνωρίζει και είναι μια υπηρεσία που υπονομεύεται πολλές φορές από τους ίδιους τους Δημάρχους οι οποίοι μετατρέπουν τους Δημοτικούς Αστυνομικούς σε προσωπικούς «security» ή σε χειροκροτητές τους στις εκδηλώσεις που οργανώνουν.
  Αυτό το ανθρώπινο δυναμικό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για μια πληρέστερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και ενδυνάμωση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες.
  Σκευθείτε ένα τουρίστα ο οποίος έρχεται στο λιμάνι του Πειραιά. Όταν βγει από το καράβι βλέπει αστυνομικούς της Λιμενικής Αστυνομίας άλλους με λευκή και άλλους με μπλέ στολή. Όταν περάσει έξω από το λιμάνι βλέπει αστυνομικούς με σκούρα μπλέ στολή (Ελληνική Αστυνομία) και αστυνομικούς με σκούρα πράσινη στολή (Δημοτική Αστυνομία).
  Πήγα ένα ταξίδι στην Αλβανία και διαπίστωσα ότι όλοι οι αστυνομικοί φοράνε την ίδια στολή με το ίδιο σήμα απλά σε κάποιο σημείο στο σήμα τους έγραφε την υπηρεσία του κάθε αστυνομικού (Οικονομική Αστυνομία, Λιμενική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, Τροχαία, Αστυνομία Φύλαξης Συνόρων, Τελωνιακή Αστυνομία). Είχαν ένα ενιαίο φορέα διοίκησης των Αστυνομικών Υπηρεσιών για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση με λιγότερο κόστος.
  Ας συγκεντρωθούν επιτέλους όλες οι Αστυνομίες.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 13:06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(ΕΠΟΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΥΓΙΕΙΟΝΟΛΟΓΟΥΣ)ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ Κ.Λ.Π).
  ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΠΟΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 400 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΟΜΩΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΛΛΟΙ 1.000 ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.

  ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ???

  Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΧΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΦΟΥ ΟΛΑ ΘΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΦΟΥ ΘΑ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟ.
  ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ.

  ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΙΟΤΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΟΝΟ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 13:04 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΒΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Όσον αφορά την προστασία του Περιβάλλοντος και ειδικά την αύξηση των σκουπιδιών, προτείνω να γίνει προγραμματισμός ώστε σε εύλογο χρόνο και με τη χρηματοδότηση της ΕΕ να τοποθετηθούν ηλεκτρονικοί κάδοι απορριμάτων οι οποίοι:

  1. Θα είναι υπόγειοι.
  2. Θα έχεουν δυνατότητα συμπίεσης συσκευασιών κλπ, ώστε να μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών.
  3. Θα ανοίγουν με την Κάρτα του δημότη και θα μετρούν το βάρος, τον όγκλο και το είδος (ανακυκλώσιμα ή όχι) των σκουπιδιών που βάζει ο καθένας. Τα στοιχεία να στέλνονται στο Δήμο και η χρέωση του κάθε δημότη να είναι ανάλογη με την ποσότητα και το είδος των σκουπιδιών.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 14:51 | Μάρω Βασσάρα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Υπάρχει μια σοβαρή παράλειψη όσον αφορά τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο σημείο 60 (άρθρο 3 – νέες αρμοδιότητες) καθώς δεν περιλαμβάνεται ως υπηρεσία η Κοινωνική Υπηρεσία. Ιδιαίτερα σήμερα που οι ΟΤΑ έχουν πλέον μεγάλη εμπειρία απο την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων (Βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ, Κέντρα πρόληψης, παιδικοί σταθμοί, δημοτικά ιατρεία, Ιατροκοινωνικά Κέντρα κλπ) και που στο ίδιο Νομοσχέδιο (σημείο 59) προβλέπεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων κοινωνικής πολιτικής απο τις καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, είναι ακατανόητο γιατί δεν περιλαμβάνεται η κοινωνική υπηρεσία ως διακριτή υπηρησία στους δήμους. Πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά τα προγράμματα και οι αρμοδιότητες πρόνοιας κλπ που μεταφέρονται στους δήμους; Με ποια στελέχη και ποιούς πόρους;

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 15:41 | Αναστάσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών καθώς και το ποιες θα διατηρήσουν παραρτήματα στους αρχικούς Δήμους (π.χ. τμήμα αυτεπιστασίας για επισκευή βλαβών, πρωτόκολλο, εισπράκτορες κ.λ.π.).

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 23:39 | Ε.Μάρκου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Φαίνεται και από τα σχόλια των συμπολιτών πως δεν πάει άλλο με την αυθαιρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και χρειάζεται συμμάζεμα, ανακατανομή και αναδιανομή πόρων από μηδενική βάση.
  Θα ήθελα να επισημάνω την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου βοήθειας στο σπίτι σε ευπαθείς ομάδες. Πρέπει ο θεσμός αυτός να στηριχθεί και να εξοπλιστεί, χωρίς συμβάσεις ντροπής για τα ψηφοθηρικά παίγνια…
  1. Καταγραφή των αναγκών και σχεδιασμός του είδους, της ποσότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών με χρηματοοικονομική μελέτη. Παράλληλα αξιοποίηση όλων των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων π.χ. παρασκευή σίτισης σε σχολεία, οίκους ευγηρίας και ηλικιωμένα άτομα μπορεί να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο με εξοικονόμηση εργατοωρών και ποιοτική αναβάθμιση.
  2. Υπάρχουν πολίτες που επιθυμούν τη βοήθεια στο σπίτι και μπορούν να πληρώσουν ένα συμβολικό ή και μικρό ποσό, ώστε να εισαχθεί επιτέλους η λογική της μερικής αυτοχρηματοδότησης.
  3. Χρήσιμο είναι για τη γιαγιά και τον παππού στο χωριό μια καλημέρα και να τους πιάνουμε το χεράκι, αλλά δε φθάνει και θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος με δελτίο παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών, απόδειξη παροχής υπηρεσιών κοκ το οποίο θα μπορεί ο φορολογούμενος ή ο συγγενής του να το αξιοποιεί.
  4. Θα μπορούσε κάθε περιφέρεια, ανάλογα με τις ανάγκες της να αναπτύξει κινητές μονάδες παροχής υπηρεσιών εκεί που το κόστος είναι πιο αυξημένο και δε χρειάζεται καθημερινή επαφή π.χ. δε χρειάζεται κάθε μέρα ψυχολόγος να επισκέπτεται τη γιαγιά στο χωριό, αφού και ένας απόφοιτος δημοτικού μπορεί να της καθαρίσει, να της πάει τα ψώνια κοκ. Αντίθετα ο ψυχολόγος, η νοσοκόμα, ο ιατρός ανά περίσταση και λοιπές κατηγορίες επαγγελμάτων μπορούν να καλύπτουν μεγαλύτερη ακτίνα δράσης, σε οργανωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, κοστολογημένο και προγραμματισμένο. Επομένως οργάνωση σύγχρονων υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι βάσει των αναγκών των πολιτών, με τιμολόγηση και κοινωνικές ευαισθησίες, αλλά και αυτοχρηματοδότηση και σεβασμός στο ότι οι πόροι είναι εξαντλημένοι προ πολλού. Αλλιώς, η τάση του Έλληνα να θέλει κάθε μέρα ιατρό να του μετρά την πίεση και να παίρνει μια σακούλα φάρμακα θα πνίξει κάθε προσπάθεια αναδιοργάνωσης.
  5. Ακόμα και για την εργαζόμενη μητέρα θα πρέπει να υπάρξουν λύσεις σε τοπικό επίπεδο με ολοήμερα σχολεία με φαγητό και πρόγραμμα φύλαξης στο σπίτι, φυσικά αμειβόμενο έστω και τμηματικά. Έτσι θα μειωθεί σημαντικό κομμάτι της μαύρης εργασίας, καθώς θα μπορεί να ζητά ο πολίτης τη βοήθεια με καθαρές και αξιοπρεπείς διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό δε χρειάζεται κατά ανάγκη να είναι μόνιμο, ενώ μπορεί να γίνει και χρήση μερικής εργασίας συμβάσεων, η οποία όμως θα αποφέρει έσοδα στο σύστημα ασφάλισης.
  6. Για τα νησιά θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουμε την εγκατάλειψη των μονάδων παροχής υγείας. Αφού δεν υπάρχουν χρήματα και πόροι για νοσοκομεία σε κάθε νησί με αξιοπρεπή επίπεδο παροχής υπηρεσιών, θα μπορούσε να σχεδιασθεί ένα πλωτό και φορητό σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας, προληπτικής και εντατικής φροντίδας υγείας.

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 18:40 | Lenetis Panagiotis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στις απαραίτητες υπηρεσίες του κάθε δήμου, μαζί με τις οικονομικές υπηρεσίες, τεχνικές, ανθρώπινου δυναμικού κτλ, πρέπει να προστεθούν και άλλη μία υπηρεσία: Πολιτισμού – αθλητισμού – νεολαίας μία και οι Δήμοι αποτελούν φορείς που έχουν στην αρμοδιότητα τους τα πολύ σημαντικά αυτά αντικείμενα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν πρέπει αυτές οι αρμοδιότητες και οι δράσεις να υποβιβάζονται. Οι Δήμοι δεν είναι μόνο να μαζεύουν σκουπίδια αλλά πρέπει να φροντίζουν και για την ποιότητα ζωής των πολιτών τους.

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 11:58 | Γιώργος Σαμπαζιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για τους υπαλλήλους. Πέρα από τα θέματα αποσπάσεων μετατάξεων κ.λ.π. πρέπει να αλλάξει ριζικά η διαδικασία αξιολόγησής τους. Είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που κρατά την αποδοτικότητα των υπαλλήλων χαμηλά. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ξεκινήσει νέο πλαίσιο αξιλόγησης. Αυτό πρέπει να προχωρήσει και να γίνει πρόβλεψη σωστής και αντικειμενικής αξιολόγησης με τη δημιουργία κινήτρων για αποδοτικότερη και σύχρονη λειτουργία των δημοτικών υπαλλήλων. Η εξίσωση προς τα κάτω που ισχύει τώρα, αναστέλλει κάθε φιλότιμη προσπάθεια ενός υπαλλήλου να είναι ένας πολίτης προσφοράς και να εισπράτει σαν αμοιβή την καταξίωση για τα αποτελέσματα της δουλειάς του.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 23:15 | Ilias
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗΣ = ΕΠΑΝΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ = ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ

  1. ΟΙ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΒΑΡΕΙΣ. Η ΑΤΤΙΚΗ ΤΟ Β. ΑΙΓΑΙΟ, ΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
  2. ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
  3. ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΙΚΕΣ
  4. ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΡΉΣΙΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΟΤΑ(π.χ. κόστος ανά κιλό αντιμετώπισης των στέρεών αποβλήτων ανάλογα με την επιφάνεια του Δήμου)

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 18:02 | Ενεργός πολίτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΉΜΟΥΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΤΙΚΗ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΡΕΡΗ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.

  ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

  ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.

  ΕΧΩ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ ΝΑ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΛΥ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΟΡΟΥΣ,ΠΟΡΟΥΣ,ΠΟΡΟΥΣ………………….

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 17:54 | ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  59: Οι Υπάλληλοι που θα προέλθουν από την καταργούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να ερωτηθούν πού επιθυμούν να εργαστούν, ώστε να μεταφερθούν στο Δήμο επιλογής τους.

  Αν όχι, ποιος και με τι κριτήρια θα αποφασίσει για την τοποθέτησή τους στους νέους Δήμους ?

  Ευχαριστώ.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 17:58 | Katrakis 8eodoros
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Kyrie ypourge mou, ston nomo lakwnias yparxei 1 psaroxori pou legetai plitra. Se mikri apostasi apo afto, exei dimiourgi8ei mia xwmateri stin opia apo8etoun oi gyro dimoi olo to skoupidario tous. H katastasi pou exei dimiourgi8ei einai epioikos mia kseftila kai tipote ligotero, dioti an afti i katastasi legetai sevasmos sto perivalon, tote oi lekseis exoun xasei to moima tous. Oi de topikoi arxontes den einai se 8esi na antapokri8oun stis ypoxrewseis tous. Den xreiazetai paktolos xrimatwn gia na gini kati, swsti diaxeirisi xreiazetai. Kai min ksexasete, oi kainourgioi neoploutoi exoun ksemitisei apo tin topii autodioikisi. Euxaristo poli gia tin ypomoni sas.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 11:37 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σήμερα από τα 178 πολεοδομικά γραφεία που λειτουργούν σε Νομαρχίες και Δήμους της χώρας, το 68% δεν έχουν μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, το 11% δεν διαθέτουν ούτε διοικητικούς υπαλλήλους για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, ενώ το 22% στελεχώνονται με ένα έως πέντε άτομα σύμφωνα με έρευνα του Τ.Ε.Ε.
  Με τη νέα δομή οι πολεοδομίες μεταφέρονται στους νέους δήμους που θα είναι σε αριθμό περίπου 350 – 370.

  ΑΡΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΟΛΟΕΟΔΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ.

  Κατα την γνώμη μου τα πολεοδομικά γραφεία θα έπρεπε να παραμείνουν στην Αιρετή Περιφερεική Αυτοδιοίκηση και να ενσωματώσουν τα υφιστάμενα γραφεία των δήμων ώστε να γίνουν πιο ισχυρά.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 19:22 | Δημητρόπουλος Νικόλαος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΡΩΤΗΜΑ

  Οι σημερινες υπηρεσιες της Νομαρχιακης Αυτοδιοικησης που προσφερονται στους τομεις Υγειας,Προνοιας,Προστασιας παιδικης
  και Τριτης ηλικιας απο ποια υπηρεσια του Νεου Δημου θα προσφερονται
  αφου δεν εχει προβλεφθει αντιστοιχη(ες) υπηρεσιες που πρεπει να
  εχει ο καθε Δημος.?
  Μηπως θα επρεπε να δημιουργηθει και Υπηρεσια Κοινωνικων Παροχων
  και Υγειας ?
  Γνωριζω οτι η Νομαρχιακες Αυτοδιοικησεις για τις υπηρεσιες που
  τωρα θα μεταφερθουν στους νεους Δημους εισεπραταν το 2% του ΦΠΑ.
  Ειναι αυτο το minimum αντιστοιχο ποσοστο που θα μεταφερθει για
  αυτον τον λογο στους Δημους?

  Οι σημερινες αρμοδιοτητες των Δημων αλλα και αυτες που θα
  μεταφερθουν απο τις Νομαρχιες πρεπει να εξυπηρετηθουν απο αντιστοιχες ορθολογικα δομημενες Υπηρεσιες των οποιων η επανδρωση με καταλληλο
  προσωπικο πρεπει να προβλεφθει ,προς αποφυγη επικαλυψεων,παρερμηνειων και κατ επεκταση διενεξεων μεταξυ υπηρεσιακων παραγοντων . Οι δε
  προυπολογισμοι των υπηρεσιων να τηρουνται απαραικλητα και να μην
  υπαρχουν μεταφορες κνδυλιων απο την μια υπηρεσια στην αλλη αναλογα
  με τους καιρους.
  Ο κανωνας της ανταποδοτικοτητας ειναι κατι που επισης πρεπει να προβλεφθει.Κατι τετοιο ειναι εφικτο την στιγμη που θα κοστολογηθουν οι νεες αρμοδιοτητες γιατι οχι και οι παλιες.Θελω να πω οτι θα πρεπει να οριστει ποια εσοδα η επιχορηγησεις θα καλυπτουν ποιες δαπανες ? Εξυπακουεται οτι ανοχες και μικροαποκλισεις θα επιτρεπονται.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στην παράγραφο 62:
  Ο Δήμος Βελβεντού είναι ένας εύρωστος ΟΤΑ με τη δική του ιστορία από το 4500 π.χ., με δική του «Ταυτότητα Κοινωνίας» και διαχρονικό πολιτισμικό απόθεμα, με εργονομική αυτοτέλεια, με υποδειγματικές αρχές αυτοδιοικητικής λειτουργίας, με πρότυπο συνεταιριστικό κίνημα, με υγιή οργάνωση της αγροτικής οικονομίας γύρω από δυο πρότυπους, υγιείς συναλλαγματοφόρους συνεταιρισμούς αγροτών και με διακριτή πολιτική καθαρής «πράσινης» ανάπτυξης.

  Ο Δήμος μας στην διαχρονική του λειτουργία τήρησε με ευλάβεια τις ευρωπαϊκές αρχές της επικουρικότητας, της εγγύτητας και της τοπικής αυτονομίας, σε συνεργασία με τους τριάντα και πλέον μαζικούς φορείς, μέσα από τακτικές θεματικές Λαϊκές Συνελεύσεις με στόχο πάντα δυο πράγματα: Πρώτον οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά, πιο συμμετοχικά και εγγύτερα στους πολίτες και δεύτερον η αυτοδιοίκηση του τόπου μας να συντείνει στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στην συνεχή ενεργοποίηση του πολίτη στα κοινά και στη διατήρηση και επέκταση της κοινωνικής συνοχής. Ο Δήμος απορρόφησε για έργα, υποδομές και πρωτοβουλίες περισσότερα από 20 εκ € μόνο στην τρίτη κοινοτική περίοδο (Γ’ Κ.Π.Σ.- ΠΕΠ – Κοιν. Πρωτοβουλίες) με ιδιαίτερα σαφή φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό, προωθώντας την υγιή οικονομική ανάπτυξή του σε συνδυασμό με την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Σήμερα ο Δήμος είναι πανέτοιμος με μελέτες να απορροφήσει περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ σε έργα υποδομών, που θα αναβαθμίσουν κι άλλο την καθημερινή ποιότητα ζωής των πολιτών και θα προωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη. Εκείνο που περιμένει, όπως και ολόκληρη η χώρα είναι να ανοίξει επιτέλους το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, που διήνυσε τους 36 από τους 84 μήνες της διάρκειάς του μέσα στην απόλυτη εθνική απραξία.

  Μετά απ’ αυτά υπάρχει η εξής ερώτηση: Η προτεινόμενη παράγραφος 62 μήπως φωτογραφίζει στην κυριολεξία ΟΤΑ ακριβώς όπως ο Δήμος μας, που επιθυμεί για όλους τους παραπάνω λόγους να κρατήσει την αυτονομία του; Μήπως είναι το παράδειγμα προς επιβράβευση και όχι προς κατάργηση;

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο άρθρο 59:
  Από τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα μεταφερθούν και οι αντίστοιχοι πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικοί πόροι και υλικοτεχνική υποδομή) στους Δήμους; Ή όλα θα παραμείνουν στις Περιφέρειες και οι Δήμοι θα περιμένουν τις χρονοβόρες διαδικασίες των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ και την κατάρτιση των νέων υπαλλήλων μέσα από σεμινάρια που θα γίνουν στο μέλλον;
  Και η εξυπηρέτηση των πολιτών στα ανάλογα αιτήματά τους από 1/1/2011;

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 08:43 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είναι γεγονός πλεον οτι οι Δήμοι πρέπει να γίνουν και θα γίνουν ισχυροι και ανεξάρτητοι! Να έχουν όλες τις αρμοδιότητες στα χέρια τους ώστε να μπορούν να δίνουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα του δημότη! Και οι περιφέρειες θα πρέπει να έχουν όμως ρόλο ισχυρό όσον αφορά θέματα ανάπτυξης οικονομίας (π.χ. βιοτεχνίες, βιομηχανίες, κατασκευές μεγάλων έργων κ.α.). Η ερωτησή μου όμως εμένα είναι άλλη:
  Οι υπηρεσίες των Νομαρχιών τι θα γίνουν????/
  Οι υπάλληλοι αυτοί τι θα κάνουν??????
  Θα γίνουν υποχρεωτικές μετατάξεις σε άλλους φορείς???
  Ή θα λειτουργουν σαν παραρτήματα των περιφερειών????
  Και τι θα γίνει για παράδειγμα όταν μια πόλη π.χ. Λάρισα έχει και υπαλλήλους περιφέρειας και νομαρχίας?????? Ποιος θα κάνει τι????

  Αυτά είναι θέματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν άμεσα γιατί διαφορετικά δεν θα έχει κανένα νόημα η διοικητική μεταρρύθμιση ένα για κάθε πρόβλημα του ο πολίτης γίνει ερμαιο ανάμεσα σε υπαλλήλους Δήμων, νομαρχιακούς υπαλλήλους και υπαλλήλους περιφέρειας!!!!!

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 07:51 | Στελιος Μποζικης Δήμαρχος Αρκ. Ζακύνθου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν τις αρμοδιότητες (με τους αντίστοιχους πόρους φυσικά) για ΟΛΕΣ τις τοπικές υποιέσεις. Δε νοείται π.χ. ο Δήμος Ζακυνθίων να μην έχει υπό την άμεση εποπτεία του το Λιμάνι της πόλεως και να υπάρχει ένα Λιμενικό Ταμείο που να δρά ανεξάρτητα απο τον Δήμο, όταν μάλιστα αυτό το Λιμάνι είναι τοπικής και όχι εθνικής σημασίας. Επίσης θα πρέπει να μεταφρθούν στους Δήμους όλα τα νομικά πρόσωπα που αφορούν την Πρόνοια , όπως ο Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης, η Στοργή κ.α. Τέλος θα πρέπει οι αρμοδιότητες των διάφορων φορέων να είναι σαφώς προσδιορισμένες, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι αιρετοί και οι πολίτες σήμερα.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 21:39 | Ενεργός πολίτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επανέρχομαι πλέον με στοιχεία για τούς ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΩΝ.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.

  Νομός Ιωαννίνων.

  28 ΔΗΜΟΙ

  308 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)

  13 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ 321 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.( Η ΕΔΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ )

  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΓΑ ΤΟΝ ΕΛΓΑ ΚΛΠ.;

  ME THN NEA ARXITEKTONIKH THΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙ ΟΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΥ ΕΝΝΙΑ.

  ΜΠΟΡΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΓΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΕΙΟ.

  ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ 27 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΤΙΤΩΝ ΟΓΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 19:40 | Αννα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων του ΙΝΕΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα από όλους τους υπαλλήλους των Δήμων. Σήμερα για να πάει σε σεμινάριο του ΙΝΕΠ ή ΠΙΝΕΠ ένας υπάλληλος πρέπει να υπογράψει ο προϊστάμενος του. Αυτό συνήθως δεν γίνεται γιατί η συμμετοχή σε σεμινάρια του ΙΝΕΠ μετράει θετικά για τη βαθμολογική εξέλιξη ενός υπαλλήλου. Δυστυχώς λόγω ανταγωνισμού οι προϊστάμενοι δεν εγκρίνουν τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε αυτά τα σεμινάρια. Ειδικά σε περιπτώσεις που οι αιτούντες υπάλληλοι κατέχουν κάποιο πτυχίο και μεταπτυχιακό και ο προϊστάμενος είναι χωρίς κάποιο από τα παραπάνω προσόντα…….

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 17:19 | Αννα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι δήμοι θα έπρεπε να προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους πολίτες σε θέματα επιδοτούμενων προγραμμάτων.

  Μια προσπάθεια έγινε πριν από κάποια χρόνια με το θεσμό της «Γωνιάς του Αγρότη» ‘οπου σε επιλεγμένα ΚΕΠ οι αγρότες και γενικότερα οι επιχειρηματίες της υπαίθρου μπορούσαν να απευθυνθούν για να ενημερωθούν πάνω σε θέματα επιδοτήσεων των επιχειρήσεων τους. Ο κ. Παυλόπουλος δεν θέλησε να προχωρήσει το θεσμό, με συνέπεια προσωπικό εξειδικευμένο που επιμορφώθηκε γιαυτο το σκοπό στο ΙΝΕΠ, δεν μπορεί πλέον να προσφέρει αυτή την υπηρεσία προς στους πολίτες.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 13:32 | ΜΑΡΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ.
  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ Ο ΟΓΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑ? ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ?
  ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΓΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ Ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ?

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 09:23 | Ενεργός Πολίτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η οργανωτική δομή των νέων δήμων με οργανωμένες υπηρεσίες πρέπει να αποτελέσει το καθοριστικό στοιχείο επανασχεδιασμού των αρμοδιοτήτων τόσο των αιρετων (δημάρχων κλπ.) όσο και των υπηρεσιακών παραγόντων με πρώτο μέλημα την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ κυρίως αυτών που κατέχουν θέσεις ευθύνης.

  Το δημαρχοκεντρικό σύστημα λειτουργίας των δήμων μόνο δυσλειτουργίες γεννά αφού η εμπλοκή των δημάρχων στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας των δήμων έχει σαν αποτέλεσμα διενέξεις μεταξύ υπηρεσιών και δημάρχων. Οί δήμαρχοι ένα μόνο στόχο έχουν μετά την εκλογή τους.ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ. Και γιά αυτό θυσιάζουν τα πάντα.

  Επίσης ένα σοβαρό ζήτημα που υπάρχει είναι οι αποδοχές των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση.
  Παράδειγμα. Υπάλληλος ΠΕ με 25 χρόνια υπηρεσίας που δεν είναι τεχνικός αμοίβεται τουλάχιστον με 550 λιγότερα το μήνα απο έναν τεχνικό υπάλληλο ΠΕ μηχανικό και με 1 ΝΑΙ ένα χρόνο υπηρεσίας.
  Το ίδιο συμβαίνει με τεχνικούς υπαλλήλους ΤΕ. Το ποσό εδώ είναι 350. (Νόμος 3554?2007 ΦΕΚ 80/16-4-2007 άρθρο 2 παρ. 1 και 4).

  Επίσης ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι οι ανταποκριτές του ΟΓΑ που είναι υπάλληλοι δήμων. Απασχολούνται μεγάλο χρονικό διάστημα για θέματα ΟΓΑ φυσικά με επιπλέον καταβολή αποζημίωσης ενώ θα μπορούσε να δημιουργηθούν τοπικές υπηρεσίες ΟΓΑ στίς έδρες των νέων δήμων δημιουργώντας έτσι και νέες θέσεις εργασίας.

  Στούς ανταποκριτές ΟΓΑ με την συνταξιοδότηση χορηγείται χρηματική αποζημίωση ενός έτους εργασίας για κάθε 4 χρόνια εργασίας.

  Τα ξέρετε αυτά κύριε Υπουργέ;

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 23:08 | Χαϊκάλης Παναγιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καλοδεχούμενες και οι νέες αρμοδιότητες.
  Άν δεν υπάρχει όμως διαδικασία ελέγχου για το νόμιμο της κάθε απόφασης τότε θα έχουμε τα φαινόμενα αδιαφάνειας που υπάρχουν σήμερα σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση.
  Ποιός Δήμαρχος θα ελέγξει τις πολεοδομικές και υγειονομικές παρα- βάσεις. Ποιός Δήμαρχος θα ελέγξει τις υπερτιμολογήσεις ή τις παράνομες-παράτυπες αναθέσεις έργων.
  Κάθε σύστημα για να είναι αξιόπιστο πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς ΕΛΕΓΧΟΥ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ σε επίπεδο Δήμου. Η ευγενής προδιάθεσή μας για άμεσο έλεγχο από τον πολίτη έχει ήδη αποδειχθεί ως ΟΥΤΟΠΙΑ. Ακόμη και αν δημοσιοποιούνται ηλεκτρονικώς οι αποφάσεις των Δήμων να είστε βέβαιοι ότι δεν θα ιδρώσει αυτί.Αμεσα να ιδρυθεί Σώμα Επιθεωρητών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπαγόμενη στην Περιφέρεια και να συνεργάζεται με τον Συνήγορο του Δημότη.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 20:49 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ.. ΘΑ ΠΑΩ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΕΡΑ,ΙΣΩΣ ΘΑ ΣΧΟΛΙΑΣΘΕΙ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ,ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 14-15 ΔΗΜΟΥΣ,Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΑ ΜΙΛΟΥΣΕ ΓΙΑ 9 ή 10 ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ(ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ)…ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕ 6 ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΤ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ,ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ κλπ)ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ή ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΑΣ Ο ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΟ ΕΝΑΝ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗ(ΔΗΛ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ,ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,ΕΥΟΣΜΟΥ,ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΠΟΛΙΧΝΗΣ,ΝΕΑΠΟΛΗΣ,ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ,ΠΕΥΚΩΝ)ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΚΙΕΣ ΕΩΣ ΘΕΡΜΗ(ΔΗΛ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΥΚΕΩΝ,ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ,ΧΩΡΤΙΑΤΗ,ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ,ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ,ΠΥΛΑΙΑΣ,ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ,ΘΕΡΜΗΣ),ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ 15 ΔΗΜΟΙ ΓΙΝΟΥΝ 10 ή ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΣΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΣΟΡΟΠΙΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ,ΔΥΣΤΥΧΩΣ κ.ΠΡΟΕΔΡΕ ΟΜΕΛΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΑΥΓΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ(π.χ ΠΡΑΓΑ),Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ,ΜΕ ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ πχ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α.ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΙΕΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ,ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ,ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ κλπ)ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ…

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 15:04 | Αναστάσιος Ιωαννίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ,
  ΚΑΛΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΑΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΠΙΚΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΜΠΩΔΕΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΠΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΠΡΟΝΟΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΛΠ.
  ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΒΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΧΕΙΛΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ,ΛΧ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΘΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ, ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ.
  ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΚΡΥΓΟΡΗΣΩ,ΕΙΝΕΙ ΗΔΗ ΓΝΩΣΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.
  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΣ, ΑΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΑΝ ΘΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΕΣΠΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΑΝ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ Η ΑΚΟΜΗ ΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΜΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ;
  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΟΣΟ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ ΑΓΑΠΗΣ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ, ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΜΕ.
  ΕΛΠΙΖΩ ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΝΑ ΒΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΤΙΘΕΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΜΑΣ.
  Αναστάσιος Ιωαννίδης
  Κοινωνιολόγος και Πρόεδρος σωματείου εργαζομένων
  «Βοήθεια στο σπίτι» Δυτικής Μακεδονίας
  τηλ. 6977786176

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:22 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΠ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ ΣΕ ΚΕΠ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΙΑΝΥΟΝΤΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ; ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ; ΠΧ. ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ, ΟΠΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΟΥ.ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΠ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΛΑ ΝΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΟΥΝ ΠΧ ΚΕΠ ΑΚΡΑΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ-ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΑΡΙΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΘΕΙ ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΜΕΡΙΚΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ – ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 11:11 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο ΕΛΛΗΝΑΣ πολιτης στο κεντρο.
  μπορουνε να γινουν πολλα ξεκινηστε με κατι κ αφηστε μια δευτερη φαση για διορθωσεις βελτιωσεις κ.λ.π.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 09:33 | Επιγαρίδου Σοφία του Λαζάρου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σε Δήμους της Ελλάδας με έντονο το αγροτικό στοιχείο, πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη Γεωτεχνικής Υπηρεσίας.Η στήριξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, οι εκδηλώσεις ανάδειξης και προβολής τους, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών, που δε γίνεται δυστυχώς από άλλους φορείς, αλλά και οι ολοκληρωμένες προτάσεις αγροτικής ανάπτυξης( διαχείριση νερού, νέες καλλιέργειες,βιολογική γεωργία, τρόφιμα, περιβάλλον κα)είναι έργο Γεωπόνων που ήδη εργάζονται στους ΟΤΑ α΄βαθμού. Η λειτουργία των λαϊκών αγορών και η ενημέρωση των καταναλωτών συνακόλουθα μπορούν να αποτελέσουν αρμοδιότητες των γεωπόνων.
  Η ύπαρξη διάφορων φορέων (Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, Διευθύνσεις Γεωργίας κα)που μοιράζονται αρμοδιότητες σε θέματα αγροτικής οικονομίας, αφενός αποπροσανατολίζουν τους παραγωγούς, που δεν γνωρίζουν τις επιμέρους αρμοδιότητες, αφετέρου δυσχεραίνουν την ενημέρωσή τους που πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο που δραστηριοποιούνται.Διαφορετικά, ο αγρότης θα αισθάνεται ότι απομακρύνεται για άλλη μια φορά από την Πολιτεία και τις δυνατότητες που του παρουσιάζονται. Κύριοι, εκμεταλλευτείτε τους Γεωπόνους των Δήμων!!!Αναγνωρίστε την ύπαρξή τους !!!
  Σοφία Επιγαρίδου
  Δήμος Αριδαίας

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 01:23 | Βαρθακούρης Ιωάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Βλέπω παντού αντικρουώμενες αρμοδιότητες μεταξύ Περιφερειών και Δήμων. Λέτε πχ οτι στις Περιφέρειες θα δωθούν αρμοδιότητες στον τομέα του Εμπορίου και λέτε εδώ οτι θα δωθεί αρμοδιότητα ελέγχου των Λαϊκών Αγορών στους Δήμους. Πρέπει να ξεκαθαριστεί τί απ’ όλα θα κάνει ο Δήμος και τί θα ασκείται απο την Περιφέρεια… Και με το ανθρώπινο δυναμικό τί θα γίνει; Εθελοντικές ή υποχρεωτικές μετατάξεις ή θα προσληφθεί νέο προσωπικό;