Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι και Εκτελεστική Επιτροπή

73. Ο Δήμαρχος ασκεί τις καταστατικές και τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες, συνεργαζόμενος με την Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν οι θεματικοί και τοπικοί Αντιδήμαρχοι. Ως Πρόεδρός της αλλά και της Δημαρχιακής Επιτροπής έχει βασικό ηγετικό ρόλο για τον συντονισμό των δράσεων του Δήμου. Η ενίσχυση των επιτελικών χαρακτηριστικών στη λειτουργία και στο ρόλο του Δημάρχου διασφαλίζεται μέσω ενός περισσότερο ισορροπημένου συστήματος κατανομής ευθυνών και εξουσίας, με την αναμόρφωση του θεσμού των αντιδημάρχων, τη συγκρότηση ενός συλλογικού εκτελεστικού οργάνου (της Εκτελεστικής Επιτροπής), την καθιέρωση του θεσμού του Συνήγορου του Δημότη και της Επιχείρησης, την αναβάθμιση της Δημαρχιακής Επιτροπής (και της εκπροσώπησης της αντιπολίτευσης σε αυτήν), του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Δήμαρχος παρουσιάζει τις προγραμματικές του δηλώσεις, οι οποίες εγκρίνονται από το Συμβούλιο.

74. Οι Αντιδήμαρχοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τους θεματικούς και τους τοπικούς Αντιδημάρχους, οι ρόλοι των οποίων μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Οι Αντιδήμαρχοι επιλέγονται μεταξύ των δημοτικών συμβούλων από τον Δήμαρχο. Οι θεματικοί Αντιδήμαρχοι μπορούν να αντιστοιχούν στη συγκρότηση των βασικών τομέων της διοίκησης.

75. Οι τοπικοί Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του Δήμου που ταυτίζονται με τους δήμους / κοινότητες που συνενώνονται στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής. Στους δήμους που συνενώνονται υπάρχει ανάγκη για τον εκ του σύνεγγυς συντονισμό των υπηρεσιών στο πλαίσιο των αποφάσεων του δημάρχου. Οι τοπικοί αντιδήμαρχοι επιλέγονται μεταξύ των συμβούλων που προέρχονται από τους συνενούμενους δήμους – κοινότητες και ασκούν αρμοδιότητες που έχουν τοπικό χαρακτήρα. Οι τοπικοί αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν κυρίως το συντονισμό των τοπικών διοικητικών υπηρεσιών, του τοπικού ΚΑΠΗ, παιδικού σταθμού κλπ., την υποστήριξη και τον συντονισμό των τοπικών συμβουλίων κ.ά. Ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο ρόλος των τοπικών Αντιδημάρχων για τις σχέσεις των νέων δήμων προς τους πολίτες των καταργούμενων δήμων/κοινοτήτων, αφού έτσι δημιουργείται ένας ορατός θεσμός εύκολης τοπικής πρόσβασης και επίλυσης προβλημάτων, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η απευθείας εκπροσώπηση αυτών των πολιτών στην εκτελεστική λειτουργία του νέου δήμου.

76. Καθιερώνεται ένα νέο όργανο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ως συλλογικό επιχειρησιακό-εκτελεστικό όργανο στους δήμους. Συμμετέχουν, εκτός από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο, όλοι οι θεματικοί και τοπικοί Αντιδήμαρχοι, καθώς επίσης (χωρίς δικαίωμα ψήφου) και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου (στους δήμους όπου υφίσταται τέτοιο όργανο). Στις συνεδριάσεις της μπορούν επίσης να καλούνται από τον Δήμαρχο και να συμμετέχουν και οι Διευθυντές ή άλλοι επικεφαλής των σημαντικότερων οργανικών μονάδων του δήμου ανάλογα με την περίπτωση. Με ένα τέτοιο συλλογικό επιχειρησιακό όργανο αυξάνεται αποφασιστικά η διαφάνεια της δημοτικής δράσης, καθώς και βελτιώνεται θεαματικά, ο συντονισμός των δράσεων και των υπηρεσιών του δήμου.

77. Ως συλλογικό όργανο με επιτελικό ρόλο, η Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνει και αρμοδιότητες που αφορούν το δημοτικό προγραμματισμό και ενδεικτικά:
• Την ευθύνη για την κατάρτιση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
• Την κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και την ευθύνη της υλοποίησής του.
• Την εναρμόνιση των προτάσεων των υπηρεσιών του δήμου ως προς τον προϋπολογισμό και την υποβολή σχετικής γνώμης προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
• Την υποβολή, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
• Την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
• Την παρακολούθηση, αξιολόγηση και συντονισμό των δράσεων των νομικών προσώπων του δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 23:17 | Αλφιερη Στελλα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Να εκλέγονται οι τοπικοί Αντιδήμαρχοι
  Οι πολίτες να έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στο δημοτικό συμβούλιο όταν καλούνται να διατυπώσουν άποψη για θέματα που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική και κοινωνική οργάνωση της τοπικής κοινωνίας

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 22:12 | ΜΠΑΜΠΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οχι πάνω απο δύο θητειες ο Δημαρχος και οι αντιδήμαρχοι.Με τα πολλά χρονια δημιουργουνται κλειστα κυκλώματα με οτι αυτό συνεπάγετα. Να επιλέγουν οι δημόσιοι υπάλληλοι να αμοίβονται ή απο την εργασια τους ή απο τον Δήμο.ΟΧΙ συντάξεις απο δύο ταμεια οταν καποιος ειναι ασφαλισμένος σε κάποιο ταμειο να μην συνταξιοδοτειται και απο τον Δημο απλα να του πληρώνονται οι εισφορες στο ταμειο που ειναι ηδη ασφαλισμενος οταν δεν ειναι δημόσιος υπάλληλος.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 22:53 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το σχέδιο Καλλικράτης διατηρεί τη λογική της απευθείας εκλογής των επικεφαλής κάθε δήμου και περιφέρειας, διευρύνοντας μάλιστα το γεωγραφικό χώρο της εξουσίας τους. Οι εκτεταμένες αρμοδιότητες δημάρχων και περιφερειαρχών, αλλά και η επικέντρωση της ψήφου των πολιτών στην προσωπική νομιμοποίηση του τοπικού άρχοντα αντί για την επιδίωξη προγραμματικών συναινέσεων, διαιωνίζουν τις σημερινές παθογένειες των δήμων και των νομαρχιών. Σε αρκετές περιπτώσεις οικοδομείται μια κουλτούρα αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας που θεωρεί ότι ένας τοπικός άρχοντας κρίνεται αποκλειστικά από την ικανότητά του να επανεκλεγεί και δε λογοδοτεί πουθενά αλλού.
  Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε η αυτοδιοίκηση χρειάζεται στο θέμα αυτό μια ριζική τομή : Κύρια εκλεγμένα όργανα να είναι τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, να εκλέγονται με απλή αναλογική σε ένα μόνο γύρο και στη συνέχεια να αναδεικνύουν στη βάση προγραμματικών συμφωνιών το δήμαρχο και τους θεματικούς αντιδημάρχους ή, αντίστοιχα, τον περιφερειάρχη και τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. Απαραίτητες είναι εδώ δικλείδες που θα διασφαλίζουν ότι ο δήμος ή η περιφέρεια δε θα μένουν ακέφαλοι σε περίπτωση διαφωνίας.
  Τοπικοί αντιδήμαρχοι και τοπικοί αντιπεριφερειάρχες να εκλέγονται από τους αντίστοιχους δημοτικούς ή περιφερειακούς συμβούλους. Ιδιότητες τοπικού και θεματικού αντιπεριφερειάρχη να μη συνδυάζονται στο ίδιο πρόσωπο.
  Ακόμη και με το προτεινόμενο σύστημα εκλογής, θεωρούμε πάντως απολύτως απαραίτητο να εκλέγονται τουλάχιστον οι αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, με δυνατότητα να ανήκουν και στην αντιπολίτευση, εφόσον συμφωνεί ο συνδυασμός τους.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 19:38 | ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αναγκαία η μεταρρύθμιση που διευρύνει την έννοια της Συμμετοχικής Δημοκρατίας και μάλιστα όταν συμβάλλει στον περιορισμό των δαπανών του κράτους.
  Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα μας θα πρέπει να συνεισφέρουμε όλοι μας και κυρίως οι αιρετοί σε όλα τα επίπεδα. Η κοινωνία θα ήθελε να δει να υπηρετούν το θεσμό με καθόλου ή συμβολική αμοιβή σε κάποιες θέσεις. Τέτοιες θέσεις είναι κυρίως τιμητικές και είναι προσφορά στους συμπολίτες μας. Δυστυχώς η επαγγελματοποίηση της πολιτικής αποστασιοποίησε την κοινωνία και δεν κινητοποίησε ικανοποιητικά τους ενεργούς πολίτες.
  Η νέα μεταρρύθμιση πρέπει να φέρει στο προσκήνιο μια νέα αντίληψη για τα πολιτικά- αυτοδιοικητικά πράγματα της χώρας. Χρειαζόμαστε Δημοκρατία Πολιτών και όχι μόνο Αξιωμάτων. Ευκαιρία για προσφορά ο ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨. Ώρα για διαφάνεια και λογοδοσία. Ώρα να λειτουργήσει αποτελεσματικά με έλεγχο και χωρίς πελατειακή νοοτροπία που εδραιώθηκε μέσα από τη σύζευξη προσωπικών επιδιώξεων και συμφερόντων(άλλωστε οι εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτου και του Γενικού Επιθεωρητή είναι καθόλα κατατοπιστικές για το πεδίο άσκησης εξουσίας). Ώρα για κίνητρα στο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για την πρόοδο και την ανάπτυξη. Είναι μια πρόκληση προς όλους.
  Η Ελλάδα έχει ανάγκη από θεματοφύλακες και υπηρέτες για τους πολίτες. Οφείλουμε να υπηρετήσουμε τα σημερινά ιδανικά με μεγαλύτερη σύνεση, σοβαρότητα και διαφάνεια. Αν αληθινά το θέλουμε, τότε μπορούμε να ακολουθήσουμε δρόμους που θα είναι ξεκάθαροι και θα οδηγούν σ΄ ένα καλύτερο μέλλον.
  Με αυτές τις σκέψεις υποβάλλω και κάποιες προτάσεις.
  • Για το Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη δύο θητείες, η δεύτερη μετά από αξιολόγηση και λογοδοσία
  • Δύο θητείες και για τους Αντιπεριφερειάρχες και Αντιδημάρχους.
  • Λιγότεροι Αντιδήμαρχοι
  • Όχι Αντιδήμαρχοι στους πρώην Δήμους αφού θα υπάρχουν τοπικά συμβούλια και τοπικά διαμερίσματα με πρόεδρο, αρμοδιότητες και πόρους , όταν μάλιστα υπάρχει ο θεσμός του Γενικού Γραμματέα.
  • Ο Συνήγορος του Δημότη και ο Περιφερειακός Συνήγορος να επιλέγονται από πρόσωπα κύρους της κοινωνίας, έξω από τις παρατάξεις.
  • Ασυμβίβαστη η ιδιότητα Αντιδημάρχου, Αντιπεριφερειάρχη με άλλες ιδιότητες (συνδικαλιστικές ,συνεταιριστικές).

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 19:41 | ΛΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1.Υποχρεωτική λογοδοσία Δημάρχου κάθε χρόνο .

  2. Υποχρεωτική Λαϊκή Συνέλευση των Τ.Σ. στα Τοπικά Διαμερίσματα.

  3.Αναβάθμιση θεσμών διαβούλευσης .

  4.Τοπικά δημοψηφίσματα.

  5.Τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων των Δ.Σ.

  6.Όργανο Δημοτικής Πολιτικής (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος,Πρόεδρος Δ.Σ.,Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ., και επικεφαλήε Δημ.Παρατάξεων.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 19:48 | ΛΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1.Το σημερινό σύστημα διοίκησης των Δήμων είναι Δημαρχοκεντρικό . Πρέπει να αναβαθμιστούν τα αιρετά όργανα του Δήμου.Ο Δήμαρχος να έχει επιτελεικό ρόλο .

  2. Οι Τοπικοί Αντιδήμαρχοι ( υπεύθυνοι των σημερινών Δήμων ) να είναι αναπληρωτές Δημάρχου .Να έχουν ουσιαστικές ,εκτελεστικές αρμοδιότητες.

  3. Οι Τοπικοί Αντιδήμαρχοι να έχουν πλήρεις αρμοδιότητες σε ότι αφορά τους σημερινούς Δήμους και τα Τοπικά Διαμερίσματα που ανήκουν σε αυτούς .

  4.Για την βοήθεια και στήριξη του έργου των Τοπικών Αντιδημάρχων πρέπει να παραμείνουν Διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι στους σημερινούς (καταργούμενους Δήμους)

  5.Στο άρθρο 139Κ.Δ.Κ.(Ν.3463/06)και άρθ.24 παρ.2 Ν.3613/07 η ειδική άδεια να αφορά όλους τους αιρετούς που είναι υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα όπως αυτός είχε οροθετηθεί με το άρθ.1 παρ.6.του Ν.1256/1982 και οι οποίοι εξήλθαν αυτού ή υπάλληλοι οποιουδήποτε Ν.Π.Ι.Δ.,και για όλο το διάστημα Δημάρχου ,Αντιδημάρχου, Προέδρου Δ.Σ.κ.λ.π. με όλα τα υπαλληλικά , εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν από την οργανική θέση του διακαιούχου αιρετού.Δηλαδή να μην ισχύει μόνο για τους Δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλος του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

  6. Τα έξοδα παράστασης των αιρετών(Αντιδήμαρχου και Προέδρου Δ.Σ.)να αυξηθούν λόγω πολλών αρμοδιοτήτων .

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 10:21 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο θεσμός του αντιδημάρχου πρέπει να καταργηθεί. Είναι αποκλειστικά σχεδόν μέσο διατήρησης ισορροπιών , πελατειακών σχέσεων και το κυριότερο επιβαρύνει τα οικονομικά του Δήμου.
  Επί πλέον είναι τελείως περιττός.
  Και ποιος θα εκπροσωπεί τους κατοίκους των πρώην Δήμων ;
  Μα , προφανώς οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι.
  Και ποιος θα φροντίζει τα καθημερινά τοπικά θέματα , όπως λειτουργία ΚΑΠΗ , καθαριότητα , συντήρηση σχολικών μονάδων κ.λ.π. ;
  Η απάντηση είναι απλή : Οι υπηρεσίες του μεγάλου Δήμου , οι υπάλληλοι που θα είναι επιφορτισμένοι με την αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 21:58 | Κωστής Πενταράκης, Δρ. Δασολόγος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πιστεύω ότι, γιά λόγους που έχουν να κάνουν, τόσο με την αποφυγή δημιουργίας τοπαρχών-επαγγελματιών της πολιτικής, πράγμα από το οποίο πάσχει ήδη το πολιτικό μας σύστημα και οι έντονα αρνητικές συνέπειες του οποίου είναι εμφανείς εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελληνική κοινωνία, όσο και με την ανάγκη επίτευξης μέγιστης δυνατής δημοκρατικότητας του αυτοδιοικητικού συστήματος και συμμετοχής των πολιτών σε αυτό, ο μέγιστος αριθμός θητειών του συνόλου των αιρετών προσώπων, σε όλα τα επίπεδα της αυτοδιοίκησης και σε όλα τα θεσμικά αξιώματα (Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, Αντιδημάρχων) ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΔΥΟ. Πολύ καλό θα είναι να τεθεί ένα ανώτατο όριο συμμετοχών και στα θεσμικά αυτοδιοικητικά όργανα (Περιφερειακο, Δημοτικό, Συμβούλιο) με ΤΡΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΕΚΛΟΓΕΣ.
  Χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω πλήθος ευστοχων παρεμβάσεων συμπολιτών μας προς την ίδια κατεύθυνση και πιστεύω ότι το στοιχείο του ανώτατου ορίου στις εκλογές και τα αξιώματα, αποτελεί κλειδί και γιά τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιοτικής λειτουργίας του αυτοδιοικητικού συστήματος συνολικά.

  Ευχαριστώ γιά τη φιλοξενία,
  Κωστής Πενταράκης, Δρ. Δασολόγος, Δημόσιος Υπάλληλος Δασικής Υπηρεσίας.

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 18:55 | ΤΑΚΗΣ ΒΕΛΙΖΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Με αφορμή την συζήτηση γύρω από τον Καλικράτη έχω να καταθέσω μερικές σκέψεις
  Τα μεγάλα έμμισθα σχήματα των ΟΤΑ (Δημαρχοι αντιδήμαρχοι προέδροι τοπικών συμβουλίων επιχειρήσεων οργανισμών κλπ) οι συντάξεις οι διπλομισθίες των δημοσίων υπαλλήλων ( μισθός από την υπηρεσία και ταυτόχρονα έξοδα παράστασης από τον Δήμο ) και η απουσία από την εργασία είναι τα σημαντικότερα πλέον -δυστυχώς- κίνητρα για να ασχοληθεί ο κάθε δημόσιος υπάλληλος με τα δημοτικά πράγματα.
  Μείωση δραστική των εξόδων παράστασης των Δημάρχων αντιδημάρχων προέδρων καθώς και των συντάξεων αυτών κατάργηση των εξόδων παράστασης των δημοτικών συμβούλων σε καθε συμβούλιο
  Μείωση δραστική του αριθμού των αντιδημάρχων Κατάργηση του μισθού των προέδρων κλπ όλων των θυγατρικών οργανισμών και εταιρειών των ΟΤΑ δηλ. ΔΕΥΑ ΟΝΑ κλπ κατάργηση της διπλομισθίας των αιρετών που είναι και υπάλληλοι του δημοσίου η του ευρύτερου τομέα. Δραστικές περικοπές στο χρόνο των δημοσίων υπαλλήλων που είναι αιρετοί και έχουν μιά καλή δικαιολογία απουσίας από την εργασία τους ενώ πληρώνονται κάτι που δεν συμβαίνει αντίστοιχα στο ιδιωτικό τομέα
  Οι περισότεροι υπάλληλοι του δημόσιου η του ευρύτερου δημ. τομέα κάνουν χρήση της ιδιότητας τους για να μαζέψουν ψήφους , παρά των αυτοδιοικητικών δυνατοτήτων που έχουν , κάτι που στις μικρές κοινωνίες των » Καποδιστριακών » Δήμων λειτουργεί και τους δίνει την δυνατότα εκλογής τους π.χ γιατρος του ΕΣΥ δήμαρχος , υπάλληλος του ΣΔΟΕ η τελωνειακός , Διυθυντης Αγροτικής τραπεζας , δ/της Ενωσης , αστυνομικοί, δάσκαλοι , καθηγητές, κλπ,
  Αν ανατρέξει κάποιος στα μητρώα των εκλεγμένων σε όλη τη χώρα Α/ βαθμια και Β/βαθμια Τ.Α. θα επιβεβαιώσει τα παραπάνω και θα διαπιστώσει οτι οι παραγωγικές δυνάμεις του κάθε τόπου είναι στο περιθώριο γιατί δεν έχουν αυτές τις προαναφερόμενες αβάντες αλλά και αρνούνται – ναι αρνούνται – να γίνουν συνεργοί και συνένοχοι με μιά κάστα κρατικοδίαιτων υπαλλήλων που απλώς νέμονται την εξουσία – εκτός ελαχίστων περιπτώσεων- με τα γνωστά στην τοπική αυτοδιοίκηση αποτελέσματα .
  Δεν μπορεί κανένας να τους αφαιρέσει το συνταγματικό δικαίωμα του εκλέγεσθαι αλλά δεν γίνεται να λειτουργήσει το μοντέλο αυτό.
  Να μην επιτρέπεται σε κανένα δημόσιο υπάλληλο αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα οποιασδήποτε βαθμίδας να πολιτεύεται στην περιοχή που εργάζεται. Σε περίπτωση που για οποιδήποτε λόγο να βρεθεί στην περιοχή εργασίας του αιρετός της Τ.Α. να εκπίπτει αυτόματα του αξιώματος του .
  Να μη βλέπουμε το γιατρό με το ψηφοφόρο αγκαλιά παραμονές εκλογών στο Κρατικό νοσοκομείο να πουλάει εκδούλευση προκαλώντας τους άλλους ασθενείς ούτε τον υπάλληλο του ΣΔΟΕ να περιφέρεται με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο και να ασκεί τρομοκρατία, και άλλα πολλά τέτοια.
  Για κάθε αξίωμα αιρετού οποιασδήποτε βαθμίδος να επιτρέπονται σε κάθε πολίτη δυο συνεχείς θητείες
  Τέλος η προηγούμενη Κυβέρνηση επειδή κάτι ήθελε να κάνει και δεν εύρισκε τι λόγω ανικανότητας προφανώς, μετέφερε τις δημοτικές εκλογές ένα μήνα μετά δηλ. την αντίστοιχη Κυριακή του Νοέμβρη
  Μετακινήσεις σε περιβάλλον χειμωνιάτικο ή πιο χειμωνιάτικο αν θέλετε έχουν περισσότερο κόστος και είναι δυσκολότερες θα υπάρχει μειωμένη συμμετοχή αλλά και περισσότερα τροχαία . Σας ευχαριστω

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 01:32 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΕΚΚΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
  Ο νέος κρίσιμος ρόλος και οι νέες αρμοδιότητες των αντιδημάρχων -θεματικών και τοπικών- απαιτεί να διαθέτουν αυτοί οι αντιδήμαρχοι τουλάχιστον ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ.

  Δήμητρα Ρέκκα
  Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 03:51 | Ιωάννης Χ.Χατζάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι Δήμαρχοι που είναι δημόσιοι υπάληλλοι να μην δύνανται να λαμβάνουν μισθό απο την Δημόσια υπηρεσία κατά την διάρκεια της θητείας των. Μόνον τον μισθό του Δημάρχου.
  Θητεία του Δημάρχου μόνο μιας τετραετίας.
  Ουσιαστικό πόθεν έσχες του Δημάρχου και των Δημοτικών συμβούλων, καθώς και των Αντιδημάρχων.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 11:03 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αγαπητοί κύριοι.
  Η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ξεκάθαρα, ότι υπήρξε αδυναμία των δήμων να προσελκύσουν ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία και γνώση. Οι δημοτικοί σύμβουλοι από τους οποίους θα ορίζονται οι αντιδήμαρχοι, στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη κατάρτιση. Θα πρότεινα στους πολίτες εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που θέλουν να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα από θέσεις ευθύνης ( αντιδημάρχους .κ.α) να υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης άδειας από την εργασία τους. Έτσι πιστεύω ότι θα έχουμε συμμετοχή ενεργών πολιτών και όχι μονό συνταξιούχων.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 11:07 | Σεραφείμ Χριστόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επειδή – κατά την άποψή μου – ο θεσμός του αντιδημάρχου έχει πλέον ευτελιστεί και είναι σε πολλές περιπτώσεις «προϊόν ψηφοθηρικής συναλαγής», αλλά και εξοικονόμισης κάποιων εξτρά χρημάτων από τους ενδιαφερόμενους, θα ήταν εφικτό στο νέο νόμο να προβλεφθεί να υπάρχουν εκτός από τον υποψήφιο δήμαρχο και υποψήφιοι αντιδήμαρχοι για όλη την τετραετία?Δεν γνωρίζω κατά πόσο θα ήταν συνταγματικό ή όχι.

  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 09:27 | Γιώργος Κουλαουζίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Από τη στιγμή που καθιερώνεται Εκτελεστική Επιτροπή, γιατί να υπάρχει και Δημαρχιακή Επιτροπή. Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα των Δήμων είναι τα πολλά όργανα αποφάσεων. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να υπάρχουν μόνο δύο αποφασιστικά όργανα: Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Για μεγαλύτερη ευελιξία να δημιουργηθούν Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου με αποφασιστική αρμοδιότητα. Όπως με άλλα λόγια στη Βουλή. Τα θέματα να τα επεξεργάζονται οι Επιτροπές και να τα εγκρίνουν ή όχι. Η ολομέλεια του Δ.Σ. να συγκαλείται για την επικύρωση των αποφάσεων των επιτροπών και για πολύ σημαντικά ζητήματα (π.χ. προϋπολογισμός). Για τους μετακλητούς υπαλλήλους έχω να πω ότι πολλές φορές ασκούν καθήκοντα μόνιμου προσωπικού. Σήμερα υπάρχουν 4 είδη μετακλητών υπαλλήλων: α) Γενικός Γραμματέας και Ιδιαίτερος Γραμματέας, β) Ειδικοί Σύμβουλοι (από 60 – 70% του μισθου του Γενικού Γραμματέα), γ) Επιστημονικοί Συνεργάτες (από 55 – 65% του μισθού του Γενικού Γραμματέα) και δ) Ειδικοί Συνεργάτες (από 50 – 60 %) του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Για να έχουμε μια ιδέα τι σημαίνουν αυτά ένας Επιστημονικός Συνεργάτης με μεταπτυχιακό ή και πολλές φορές διδακτορικό τίτλο σπουδών αμοίβεται στην καλύτερη περίπτωση με 1300 Ευρώ το μήνα. Αυτό είναι απλά αίσχος. Προτείνω την ύπαρξη μόνο Γενικών Γραμματέων με επιλογή μετά από δημόσια γνωστοποίηση και με διαδικασία ΑΣΕΠ και Επιστημονικών Συμβούλων με την ίδια διαδικασία και με μισθό ίσο με το 90% του μισθόύ του Γενικού Γραμματέα. Κανείς άλλος. Σε κάθε Δήμος να επιτρέπεται ένας (1) Επιστημονικός Σύμβουλος ανά Αντιδημαρχία για να επικουρεί το έργο του Αντιδημάρχου. Και όλοι να υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου 4 χρόνων ώστε να μην επηρεάζονται από τις εκάστοτε αλλαγές αντιδημάρχων.

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 20:28 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ ΣΑΜΟΣ ΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ9
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 136 ΠΑΡ 8 ΤΟΥ ΚΔΚ ΔΙΟΤΗ Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΥ , ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΕΚΟ ΚΛΠ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ . ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΑΠΑΛΛΆΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΘΡ 139 ΤΟΥ ΚΔΚ – ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΠΗΓΗ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ . ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΛΙΓΑΚΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΙΠΛΟΥς ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΑ ΔΕ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩς ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ . ΘΕΛΩ ΑΚΟΜΑ ΝΑΠΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣ .ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΡΟΜΕΡΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΤΑΙ , . ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΔΥΟ ΘΗΤΕΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΑΣΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ .. ΟΤΑΝ Ο ΑΛΛΟΣ ΘΕΛΕΙ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ .ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΘΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΕ 2 ΤΕΤΡΑΕΤΙΕΣ . ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΓΩΝΙΖΕΣΑΜΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΜΓ

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 18:23 | Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο νέο αυτό σχέδιο πεταιτέρω συγχωνεύσευων δήμων καλό είναι να υπάρχει μία πρόνοια για τους τοπικούς Συλλόγους των διαφόρων οικισμών. Το γεγονός οτι σε αυτούς συμμετέχουν άτομα οικοιωθελώς, δίχως οικονομικό συμφέρον αποδεικνύει την αγάπη και το ενδιαφέρον για το τόπο τους. Με δεδομένου ότι, έχουν άμεση επάφη με τα προβλήματα και τα θέλω των κατοίκων των οικισμών μπορούν να συνεισφέρουν πολλά στην καλή λειτουργιά των νέων δήμων. Έτσι, πιστεύω να αγκαλιαστει καλύτερα το σχέδιο Καλλικράτης από τους πολίτες. Επιπλέον κινητοποιούνται περισσότεροι νέοι άνθρωποι, αφού κυρίως τέτοιοι συμμετέχουν στους περισσότερους Συλλόγους. Είναι μία πρόταση δίχως οικονομική επιβάρυνση, αφού τα μέλοι των Διοικητικών Συμβουλίων δεν πληρώνονται, αντίθετα προσφέρουν αφιλοκερδως πολλά.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 22:16 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙ ΚΡΗΤΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ.ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗ- ΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.ΕΑΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ.ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ.ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 1Ο.ΟΟΟ ΕΥΡΩ ΝΑ ΤΑ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.