Άρθρο 09

Στο άρθρο 29 του Π.Δ. 50/2001 «Προσοντολόγιο», όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Ειδικώς, τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφραση αυτών.».

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 21:58 | Γουριδης Παναγιώτης

  Γιατί μόνο σε αυτές τις γλώσσες και όχι σε άλλες ευρωπαϊκές όπως π.χ.
  της Δανιμαρκίας?
  Απαράδεκτο άρθρο, θα πρέπει όλα τα πιστοποιητικά ξένων χωρών να είναι σωστά μεταφρασμένα και πιστοποιημένα, για να ληφθούν υπόψη από μια (θέλουμε να λέμε) ευρωπαϊκή χώρα
  διαφορετικά κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο των Δαναών

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 22:47 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ <>, ΟΠΩΣ Η ΣΕΡΒΙΚΗ.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 18:54 | iceman

  Σωστο μετρο αλλα δεν ξεκαθαριζεται αν θα αρκει η απλη επικυρωση φωτοαντιγραφου του τιτλου γλωσσομαθειας απο ΚΕΠ

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 13:02 | Σταματης

  Παρακαλω να γινει προβλεψη για τα καθηκοντα τνω ΔΕ Γενικω καθηκοντων στμφωνα με το πδ 50 / 2001 δεν υπαρχει προβλεψη κια υπηρεσιες χτησιμοπιουν το αρθρο 17
  Άρθρο 17
  ΚΛΑΔΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

  1. Για τους κλάδους ΔΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία:

  – Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή

  – πτυχίου:

  – Α` ή Β` κύκλου σπουδών τεχνικού/επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή

  – απολυτηρίου τίτλου:

  – ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή

  – τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή

  – τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

  – σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή

  – άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

  προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παραπάνω σχολικών μονάδων.

  2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με το ανωτέρω προσόν επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθέ φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.

  3.Οπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ως προσόν διορισμού η κατοχή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η κατοχή πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β` κύκλου, (παρ. 23, άρθρο 6, Ν. 3027/2002, Φ.Ε.Κ. 152 Α).

  Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.10 άρθρ.μόνου του ΠΔ 347/2003,ΦΕΚ Α 315/31.12.2003.
  πηγη kodiko.gr
  να προβλεφθουν τα καθηκοντα και τα προσοντα των Δε γενικω καθηκοντων που στην ουσια τους κανου διοικητικους κια κετελουν καθηκοντα προσοντολογιου

  Άρθρο 18
  Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

  1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται:

  – Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή

  – Πτυχίο Α` ή Β` κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

  – Απολυτήριος τίτλος:

  – Ενιαίου Λυκείου ή

  -Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:

  α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων

  β) Οικονομίας

  γ) Βιβλιοθηκονομίας ή

  – Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων:

  α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,

  β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών,

  γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,

  δ) Υπαλλήλων Διοίκησης,

  ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή

  – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης

  ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής (και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.) «και επιπλέον γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου.

  Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 άρθρου μόνου ΠΔ 347/2003,ΦΕΚ Α 315, με την παρ.3 άρθρου μόνου ΠΔ 44/2005,ΦΕΚ Α 63/9.3.2005.

  2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορίζονται θέσεις αποκλειστικά ειδικότητας λογιστικής. Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω προσόντα μπορεί να περιορίζονται σε πτυχία ή διπλώματα ή απολυτήριους τίτλους, λογιστικών μόνο σπουδών γενικώς, ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών, μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

  3. Στην περίπτωση που οι ανάγκες επιμέρους υπηρεσιών απαιτούν και γνώση Στενογραφίας, αυτό ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων.

  4. Τα προσόντα διορισμού του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων υφισταμένων κλάδων