Άρθρο 21 Ποινικές κυρώσεις

 

1. Η παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς κατά τους όρους του παρόντος νόμου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως πενήντα (50) Ευρώ.
2. Οι παραβάτες των περ. δ’, ε’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 5, των περ. γ’ και δ’ της παρ. 8 του άρθρου 6, της παρ. 4 του άρθρου 11, καθώς και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως πενήντα (50) Ευρώ. Οι παραβάτες της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 και της παρ. 4 του άρθρου 14 τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα (10) έτη και με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από πενήντα (50) έως εκατό (100) Ευρώ.
3. Οι παραβάτες του άρθρου 14 πλην της παρ. 4 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως πενήντα (50) Ευρώ.
4. Οι παραβάτες της παρ. 5 του άρθρου 5, καθώς και η κλοπή οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες (300) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως είκοσι (20) Ευρώ. Η κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος και χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως πενήντα (50) Ευρώ.
5. Οι παραβάτες των άρθρων 3, 4, 7, 9, 10 και 11 του ν. 2017/1992 (Α΄31) τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 2.
6. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης που συντάσσεται από αρμόδια αρχή διαβιβάζεται αυθημερόν στον αρμόδιο δήμο για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.
7. Σε περίπτωση υποτροπής οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται στις παρ. 1, 2 και 3 διπλασιάζονται.
8. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του παρόντος νόμου, μπορεί να παρίσταται αυτοτελώς και κάθε φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 • 20 Μαΐου 2021, 03:41 | Μαίρη

  Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του Δημάρχου και του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδήμαρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί τα καθήκοντά του για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων ή τα εκτελεί κατά τρόπο αντίθετο από αυτόν που υπαγορεύει ο Νόμος.
  Θα πρέπει να τονίσουμε ξανά πόσο σημαντική είναι η υποχρεωτική στείρωση χωρίς καμία εξαίρεση ούτε για σκύλους εργασίας ή κυνηγών / κυνηγετικούς σκύλους ή ζώα ατόμων που εκτρέφουν χωρίς να είναι νόμιμοι επαγγελματίες εκτροφείς. Με τις εξαιρέσεις ανοίγει ο δρόμος για παρανομίες και εγκαταλείψεις. Κάπως έτσι η χώρα μας έχει εκατομμύρια αδέσποτα. Η στείρωση είναι βασική για την ευζωία του ζώου, κάτι το οποίο έχει αποδειχτεί και επιστημονικά και μπορεί να σας το πει οποιοσδήποτε κτηνίατρος. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, απλά εθελοτυφλεί. Τα άτομα που ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τα ζώα είμαστε πολλά και τρέχουμε συνεχώς να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Ήρθε η ώρα να ακουστεί και η δική μας φωνή!

 • 20 Μαΐου 2021, 02:53 | Maria

  Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του Δημάρχου και του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδήμαρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί τα καθήκοντά του για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων ή τα εκτελεί κατά τρόπο αντίθετο από αυτόν που υπαγορεύει ο Νόμος.
  Θα πρέπει να τονίσουμε ξανά πόσο σημαντική είναι η υποχρεωτική στείρωση χωρίς καμία εξαίρεση ούτε για σκύλους εργασίας ή κυνηγών / κυνηγετικούς σκύλους ή ζώα ατόμων που εκτρέφουν χωρίς να είναι νόμιμοι επαγγελματίες εκτροφείς. Με τις εξαιρέσεις ανοίγει ο δρόμος για παρανομίες και εγκαταλείψεις. Κάπως έτσι η χώρα μας έχει εκατομμύρια αδέσποτα. Η στείρωση είναι βασική για την ευζωία του ζώου, κάτι το οποίο έχει αποδειχτεί και επιστημονικά και μπορεί να σας το πει οποιοσδήποτε κτηνίατρος. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, απλά εθελοτυφλεί. Τα άτομα που ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τα ζώα είμαστε πολλά και τρέχουμε συνεχώς να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Ήρθε η ώρα να ακουστεί και η δική μας φωνή.

 • 20 Μαΐου 2021, 02:46 | Μαρία

  Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του Δημάρχου και του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδήμαρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί τα καθήκοντά του για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων ή τα εκτελεί κατά τρόπο αντίθετο από αυτόν που υπαγορεύει ο Νόμος.
  Θα πρέπει να τονίσουμε ξανά πόσο σημαντική είναι η υποχρεωτική στείρωση χωρίς καμία εξαίρεση ούτε για σκύλους εργασίας ή κυνηγών / κυνηγετικούς σκύλους ή ζώα ατόμων που εκτρέφουν χωρίς να είναι νόμιμοι επαγγελματίες εκτροφείς. Με τις εξαιρέσεις ανοίγει ο δρόμος για παρανομίες και εγκαταλείψεις. Κάπως έτσι η χώρα μας έχει εκατομμύρια αδέσποτα. Η στείρωση είναι βασική για την ευζωία του ζώου, κάτι το οποίο έχει αποδειχτεί και επιστημονικά και μπορεί να σας το πει οποιοσδήποτε κτηνίατρος. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, απλά εθελοτυφλεί. Τα άτομα που ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τα ζώα είμαστε πολλά και τρέχουμε συνεχώς να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Ήρθε η ώρα να ακουστεί και η δική μας φωνή.

 • 20 Μαΐου 2021, 01:13 | Παντζογλου Παντελής

  Τασομαι υπερω όλων των φιλοζωικών πανελλαδικώς και στις προτάσεις όπως η πφπο,οκ υγιείς Φιλοζωοι θέλουν να τολμήσετε,μην ακούτε λόμπι κτηνοτρόφων εκτροφεων κυνηγών,ψεκασμενων συκοφαντών προχωρήστε με τους χιλιάδες φιλοζωους που παλεύουν εκεί έξω και θέλουν να αλλάξει η κατάσταση αντίθετα από τα λόμπι που θέλουν διαιωνίζεται και να οφείλονται φυσικά από αγοροπωλησιες παράνομα,να μην ελέγχονται από κανέναν και να κάνουν ότι θέλουν πάνω στα έρμα ζωάκια που

 • 20 Μαΐου 2021, 00:31 | Μαιρη

  ΟΧΙ στις «ποινές» χάδι στους Δήμους , που στη πράξη σημαίνει ,ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το «έργο» τους κατά των ζώων .ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους,ποινικές και διοικητικές.

 • 20 Μαΐου 2021, 00:18 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  ΟΧΙ στις «ποινές» χάδι στους Δήμους , που στη πράξη σημαίνει ,ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το «έργο» τους κατά των ζώων .ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους,ποινικές και διοικητικές.

 • 19 Μαΐου 2021, 23:44 | NIKOLAOS

  Στηρίζω τις θέσεις του Σωματείου Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»:Να προβλεφθούν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τον παραβάτη της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 3.

 • 19 Μαΐου 2021, 23:43 | ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  1. Η ανάγκη στείρωσης ενός ζώου πρέπει να αποδεικνύεται μόνον από ιατρικούς λόγους και σε αυτούς να βασίζεται. Η υποχρεωτική στείρωση δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει τις ελλείψεις της Πολιτείας στην διαχείριση του προβλήματος των αδεσπότων, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι μη κυνηγετικά σκυλιά, μη σκυλιά εργασίας. Με την ίδια παράλογη λογική θα μπορούσε η Πολιτεία να στειρώνει ανθρώπους ώστε να μην ασθενούν και έτσι να μην επιβαρύνουν το σύστημα υγείας. Επιβάλλοντας την υποχρεωτική στείρωση των ζώων, το νομοσχέδιο τιμωρεί τους ευσυνείδητους κατόχους ζώων βάζοντας ταφόπλακα στην ερασιτεχνική εκτροφή όλων των φυλών και κυρίως των κυνηγετικών. Άλλωστε, ως ακρωτηριασμός αντιμετωπίζεται το κόψιμο της ουράς ενός σκύλου, ο δε πολύ χειρότερος ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων όλων αδιακρίτως των ζώων συντροφιάς, αποτελεί ακρωτηριασμό παρά τα όσα αντίθετα ορίζονται στο νέο πλαίσιο και μάλιστα από τη στιγμή που καθίσταται υποχρεωτικός, είναι ο πλέον βάναυσος! Οι κτηνίατροι άλλωστε, φυσικά και είναι αντίθετοι στην υποχρεωτική στείρωση για λόγους άλλους πλήν ιατρικούς.

  2. Στην αιτιολογική έκθεση του πλαισίου αυτού πουθενά δεν αναφέρεται πώς, με ποιόν τρόπο, η υποχρεωτική στείρωση όλων των ζώων θα οδηγήσει σε έλεγχο του προβλήματος των αδεσπότων. Εφόσον σήμερα τα δεσποζόμενα ζώα έχουν ιδιοκτήτη και φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, ταυτοποιείται ο ιδιοκτήτης με το ζώο, συνεπώς δεν υφίσταται δικαιολογία ή ανάγκη αναγκαστικής στείρωσης. Δεν ελήφθη υπόψιν από τους συντάκτες του αισχρού νομοθετήματος η αρχή της αναλογικότητας του μέτρου της στείρωσης, καθόσον είναι υπερβολικό και βάναυσο εν σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της αντιμετώπισης του προβλήματος των αδεσπότων. Ούτε ελήφθη υπόψιν και ούτε αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ποσοστό αναλογίας κυνηγετικών σκύλων που βρέθηκαν αδέσποτοι σε σύγκριση με τον λοιπό αριθμό των αδεσπότων ζώων, ώστε να αποδειχθεί η επιβάρυνση του πληθυσμού των αδεσπότων με κυνηγετικά σκυλιά. Ούτε και αιτιολογείται στην αιτιολογική έκθεση του νέου πλαισίου, πώς η υποχρεωτική στείρωση θα οδηγήσει στην μείωση των αδεσπότων. Κατά τη γνώμη μας θα εκτιναχθούν οι αριθμοί των αδεσπότων έως εφαρμογής του νέου πλαισίου, διότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τους θα σπεύσουν να τα ξεφορτωθούν, ειδικά όσοι δεν τα έχουν σημάνει ηλεκτρονικά, ώστε να αποφύγουν τις προβλεπόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρώσεις. Το μέτρο της ηλεκτρονικής σήμανσης και η απόλυτη εφαρμογή του είναι κατά τη γνώμη μας αυτό που θα δώσει λύση στο πρόβλημα και όχι η υποχρεωτική στείρωση.

  3. Η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για εξάλειψη του προβλήματος των αδεσπότων ζώων και με την χορήγηση κατάλληλης εκπαίδευσης και παιδείας προς τους πολίτες, να αντιμετωπίσει το όποιο πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Άλλως, ας σκοτώσει και τους πλείστους αστέγους που δυστυχώς διαβιούν σε απάνθρωπες συνθήκες στους δρόμους, ώστε να μην τους βλέπουμε και να επιλύσει και αυτών το πρόβλημα.

  4. Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταρεία είναι αντίθετη στην υποχρεωτική στείρωση των ζώων. Η στείρωση είναι κτηνιατρική πράξη και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν είναι δυνατόν να ακρωτηριαστούν δια στειρώσεως όλα τα ζώα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα παιδείας που οδηγεί στα αδέσποτα, δεν υπάρχει λογική στην σκέψη αυτήν.

  5. Αναρωτιόμαστε για ποιόν λόγο πρέπει οι κυνηγοί να έχουν σε κάθε μετακίνηση του ζώου τους το Διαβατήριο μαζί, όταν οι υπόλοιποι πολίτες μόνον όταν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό? Για ποιόν λόγο θεσπίζεται αυτή η δυσμενής διάκριση έναντι των κυνηγών, ενώ στην αιτιολογητική έκθεση του νόμου δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό? Για ποιόν λόγο δημιουργούνται πολίτες δύο κατηγοριών υποχρεώσεων?

  6. Για ποιόν λόγο θα αφαιρείται η άδεια κυνηγίου από κυνηγό, ενώ για τους υπόλοιπους πολίτες δεν προβλέπονται άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις? Για ποιόν λόγο εισάγεται στο νομοσχέδιο τέτοια δυσμενής διάκριση έναντι μίας μόνο κατηγορίας πολιτών, παραβαίνοντας τις Αρχές της Ισονομίας?
  7. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεται ότι εκπρόσωπος φιλοζωικών οργανώσεων θα ασκεί Διοίκηση. Με ποια εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης? Είναι εμφανές ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πληθώρα διατάξεων αντικυνηγετικού μένους που προέρχεται από φιλοζωικές οργανώσεις. Πλέον αυτές θα ασκούν και Διοίκηση? Και αν ελεγχθεί «φιλόζωος» και αποδειχθεί παραβάτης, ποια η διαβεβαίωση της αμερόληπτης κρίσης? Κόρακας δεν βγάζει κοράκου μάτι.

  8. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεται ότι οι φιλοζωικές οργανώσεις θα χρηματοδοτούνται. Για ποιόν λόγο θα χρηματοδοτούνται εφόσον δεν θα υπάρχουν πλέον αδέσποτα? Για ποιο ακριβώς έργο τους θα χρηματοδοτούνται? Εφόσον προβλέπεται χρηματοδότηση στους Δήμους, για ποιόν λόγο να προβλέπεται χρηματοδότηση των οργανώσεων αυτών?

  9. Διαφωνούμε με την θέσπιση γραφειοκρατικών και κοστοβόρων διαδικασιών (βλ. διαβατήριο σκύλου) τη στιγμή που ως έχει σήμερα η Νομοθεσία, η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη με τον σκύλο του γίνεται με την καταγραφή του αριθμού του μικροτσιπ σε ειδική βάση δεδομένων. Για ποιόν λόγο πρέπει όλοι οι κάτοχοι ζώου να υποβληθούμε σε περαιτέρω έξοδα.

  10. Ο διαχωρισμός σε ζώα εργασίας (κυνηγετικά, ποιμενικά, ειδικών εργασιών και καθηκόντων) και ζώα συντροφιάς πρέπει να είναι σαφής και να οδηγήσει στην εξαίρεση από το μέτρο της υποχρεωτικής στείρωσης των ζώων εργασίας. Η έννοια αυτή όπως αναφέρεται στο νέο πλαίσιο, δίνει το έναυσμα για την εξαίρεσή τους από τις παράλογες διατάξεις της υποχρεωτικής στείρωσης, της υποχρεωτικής κυκλοφορίας με διαβατήριο, της αποφυγής των εξοντωτικών ποινών στους κυνηγούς. Είναι λανθασμένη η εξομοίωση των εννοιών των ζώων εργασίας με τα ζώα συντροφιάς και δεν αιτιολογείται στην αιτιολογητική έκθεση του υπό διαβούλευση πλαισίου.

  11. Διαφωνούμε με την δυνατότητα υποβολής ανωνύμων καταγγελιών, είναι γνωστό και αναμενόμενο πού θα οδηγήσει αυτή η τακτική. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα επιβαρυνθούν ιδιαίτερα με την διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών. Οι καταγγελίες πρέπει να οριστεί ότι θα είναι επώνυμες ώστε τούτο να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους κακόβουλους.

  12. Η αντιμετώπιση των αδεσπότων είναι θέμα παιδείας των κατόχων ζώων και θεσμών ελέγχου και οργάνωσης της Πολιτείας. Ευτελίζετε το όλο θέμα, ανταλλάσσοντας και δελεάζοντας τον πολίτη, να στειρώσει το ζώο τους με αντάλλαγμα την έκπτωση σε δημοτικά τέλη.

  13. Το νέο πλαίσιο είναι εμφανές ότι βρίθει αντικυνηγετικού μένους προφανώς από την άκρατη υιοθέτηση θέσεων κάποιων δήθεν φιλοζωικών οργανώσεων. Σας επισημαίνουμε ότι τα εργασιακά πρότυπα των κυνηγετικών σκυλιών και των λοιπών σκυλιών εργασίας, ποιμενικών, φυλάκων, εξελίχτηκαν στο βάθος των αιώνων από την αρχαιότητα ως σήμερα. Παράδειγμα οι εθνικές μας αρχέγονες φυλές, Ελληνικός Ιχνηλάτης, Ελληνικός Ποιμενικός, Μολοσσός της Ηπείρου, Κρητικός Λαγωνικός και άλλα ζώα – σκυλιά εργασίας. Συνιστούν μέρος της Εθνικής μας κληρονομιάς. Για ποιόν λόγο επιθυμείτε να τα αφανίσετε?

  14. Επιπρόσθετη απόδειξη του αντικυνηγετικού μένους των διατάξεων του νέου πλαισίου, είναι το γεγονός ότι σε ένα νομοθέτημα που σκοπό υποτίθεται ότι έχει την επίλυση του προβλήματος των αδεσπότων, εισάγονται νέα αδικήματα και νέες ποινές για τους κυνηγούς! Κάποιοι προφανώς βρήκαν την ευκαιρία να ασχοληθούν πάλι με τους κυνηγούς, δεν τους ενδιαφέρει ουσιαστικά το πρόβλημα των αδεσπότων αλλά το κυνήγι και η θέσπιση επιπλέον περιορισμών στην κυνηγετική δραστηριότητα!

  15. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν από τους συντάκτες του νέου πλαισίου, οι ανάγκες της επαρχίας (σε ζωικό κεφάλαιο σκύλων και γατών. Η επαρχία έχει διαφορετικά προβλήματα και ανάγκες εν σχέσει με τις μεγαλουπόλεις. Αγροικίες, ποιμνιοστάσια, οικίες, έχουν την ανάγκη ζωικού κεφαλαίου εκ των αναφερομένων ως ζώων συντροφιάς. Η ύπαιθρος χρειάζεται όλα τα ζώα.

  16. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν από τους συντάκτες του νέου πλαισίου, το πρόβλημα με την εκτίναξη του πληθυσμού του αγριόχοιρου σε όλη την Επικράτεια και η ανάγκη του να ελεγχθεί το πρόβλημα αυτό καθώς και οι επιδημιολογικής φύσεως συνέπειές του, κυρίως η πανώλη των χοίρων. Μόνο με το κυνήγι μπορεί να ελεγχθεί ο πληθυσμός του αγριόχοιρου. Με τέτοιους όμως δυσβάσταχτους περιορισμούς στους κυνηγούς, με την στείρωση των ζώων τους μακροπρόθεσμα θα μειωθεί ο αριθμός των κυνηγών που επιθυμούν να διατηρούν κυνηγετικά σκυλιά, αν θα υφίστανται πλέον μελλοντικά και δεν θα καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού του αγριόχοιρου με ανυπολόγιστες συνέπειες στην εθνική οικονομία.

  17. Αντιλαμβανόμαστε ότι στο νέο πλαίσιο υποκρύπτεται η ρύθμιση της διαχείρισης και της εμπορίας του ζωικού κεφαλαίου των ζώων εργασίας και συντροφιάς. Δημιουργείται ένα ιδιαίτερο και πονηρό πλαίσιο ρυθμίσεων απόκτησης ενός ζώου από ελάχιστα κέντρα διαχείρισης αδεσπότων ή εμπορίας ζώων που θα οδηγήσει σε οικονομικό όφελος αυτών που θα διαχειρίζονται την εμπορία των ζώων. Με τις υπό διαβούλευση διατάξεις καταργείται κάθε έννοια υγιούς κυνοφιλίας.

  18. Εν τέλει, είναι τουλάχιστον προσβλητικό αλλά και ειρωνικό, το υπό διαβούλευση νέο πλαίσιο να τιτλοφορείται ως «Πρόγραμμα Άργος». Αυθαίρετα χρησιμοποιείτε το όνομα του σκυλιού του Οδυσσέα, πιστού φίλου για μια ζωή και φύλακά του, ενός ζώου συμβόλου για την παγκόσμια ιστορία, παράδειγμα διδαχής, πίστης και αφοσίωσης, ένα από τα πιο δυνατά παραδείγματα της Ομηρικής Τέχνης, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο της εξαφάνισης των απογόνων του. Είστε απλά τραγικοί και δεν σέβεστε ούτε την ιστορία μας.

  Για τους παραπάνω λόγους σας δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

 • 19 Μαΐου 2021, 23:23 | Χρυσαυγή Κομτζιά

  Συμφωνώ με τις θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

 • 19 Μαΐου 2021, 23:07 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ

  Η υποστήριξη της κατηγορίας είναι έργο της Εισαγγελίας και μόνον. Απαράδεκτη η δυνατότητα υποστήριξης της κατηγορίας από τα φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, εφόσον δεν θίγονται οι ίδιες και εφόσον δεν προβλέπεται αιτιολογία στην αιτιολογητική έκθεση του σχεδίου. Αντισυνταγματική η διάταξη. Δεν υφίσταται έννομο συμφέρον τους, δεν είναι αυτές που θίγονται και δεν είναι δυνατόν να αναχθούν σε επίπεδο δίκης σε δημόσιους κατηγόρους. Θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα διότι δεν προβλέπεται και πόσες θα μπορούν να παρίστανται πρός υποστήριξη της κατηγορίας.
  Επαναλαμβάνω το ουσιαστικό σχόλιο του κ. Γιώργου Καπετανίδη: Πρέπει να περιοριστεί ο κύκλος των φιλοζωικών οργανώσεων που δύνανται να συμμετέχουν σε μία ποινική δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας, με κριτήριο την εντοπιότητά τους. Δεν μπορεί η Φιλοζωική Λευκάδας να παρασταθεί σε δίκη για κακοποίηση ζώου που έγινε στην Κομοτηνή! Επίσης δεν είναι δυνατό ο κατηγορούμενος να έχει απέναντί του εκτός από τον εισαγγελέα και την τοπική φιλοζωική οργάνωση και επιπλέον άλλες δέκα οργανώσεις με δικούς τους δικηγόρους, που θα μπορούν να προτείνουν και να εξετάσουν μάρτυρες, να προσκομίσουν έγγραφα, να αγορεύσουν και να ασκήσουν όλες τις εξουσίες του πολιτικώς ενάγοντος στο ακροατήριο αλλά και την προδικασία (ανάκριση, δικαστικά συμβούλια, κατάθεση υπομνημάτων, λήψη αντιγράφων κλπ). Ο κίνδυνος παρέλκυσης της διαδικασίας είναι μεγάλος και η συμμετοχή απεριόριστων οργανώσεων στη δίκη αποβαίνει σε βάρος του κατηγορούμενου φαλκιδεύοντας τα δικαιώματά του χωρίς λόγο και προσβάλλοντας το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη. Πρέπει να ακολουθηθεί το πρότυπο που ισχύει στη διοικητική δίκη, όπου μόνο τα σωματεία που έχουν άμεσο έννομο και τοπικό συμφέρον δύνανται να ζητήσουν την ακύρωση ατομικών πράξεων που εκτελούνται στην περιφέρειά τους και όχι σε όλη την Ελλάδα.

 • 19 Μαΐου 2021, 23:03 | Αναστασία Τ.

  Στηρίζω τις θέσεις του Σωματείου Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»:

  Να προβλεφθούν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τον παραβάτη της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 3.

 • 19 Μαΐου 2021, 23:39 | ΚΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ

  ΟΧΙ στις «ποινές» χάδι στους Δήμους , που στη πράξη σημαίνει ,ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το «έργο» τους κατά των ζώων .ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους,ποινικές και διοικητικές.

 • 19 Μαΐου 2021, 22:18 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (SCARS)

  Να προβλεφθούν ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 3.

 • 19 Μαΐου 2021, 22:00 | Περικλής

  Να προβλεφθούν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τον παραβάτη της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 3.

 • 19 Μαΐου 2021, 22:30 | Νικολίνα

  Να προβλεφθούν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τον παραβάτη της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 3.

  Γατοδράση Αθήνας – cat Rescue Athens

 • 19 Μαΐου 2021, 22:39 | Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας

  Άρθρο 21 Ποινικές κυρώσεις
  Να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του Δημάρχου και του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί τα καθήκοντά του για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ή τα εκτελεί κατά τρόπο αντίθετο από αυτόν που υπαγορεύει ο Νόμος.
  Αξίζει να αναρωτηθούμε, γιατί διώκεται ποινικά ένας πολίτης ο οποίος κακοποίησε ένα ζώο και ΔΕΝ διώκεται αντιστοίχως ένας αιρετός που κακοποιεί εκατοντάδες ζώα;

 • 19 Μαΐου 2021, 22:41 | Ματθαίος Κούμπουλης

  Απαράδεκτη η συμμετοχή φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια προς υποστήριξη των κατηγοριών εφόσον δε θίγονται οι ίδιες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21.8.

 • 19 Μαΐου 2021, 22:55 | Ζακυνθινός Περικλής

  Το Σωματείο Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens» στηρίζει και επικροτεί το νέο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς.
  Θεωρούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη και έχει σωστή κατεύθυνση για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με τα αδέσποτα και τις κακές μεθόδους και νοοτροπίες που τροφοδοτούν αυτήν την κατάσταση.
  Συγχαίρουμε τον κο Θοδωρή Λιβάνιο για το σχεδιασμό αυτού του νομοσχεδίου με σκοπό την ευζωία και την καλλιέργεια φιλοζωικής παιδείας, που αρμόζει σε έναν πολιτισμένο λαό.
  Ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από την συμπεριφορά του προς τα ζώα, τους ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς ομάδες.Ονειρευόμαστε μια μέρα να είμαστε περήφανοι για την χώρα στην οποία παλεύουμε και να μην ντρεπόμαστε όπως τώρα.
  Σε πνεύμα συνεργασίας και αισιοδοξίας, γιατί οι μεγάλες αλλαγές μόνο έτσι έρχονται, προτρέπουμε τους εθελοντές που κάθε μέρα παλεύουν με τα κενά και το περιθώριο αυθαιρεσιών που έχει αφήσει ο προηγούμενος νόμος και τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, να σχολιάσουν στην διαβούλευση επι του προγράμματος ΑΡΓΟΣ.
  Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την μοίρα των εκατομμυρίων αδέσποτων.
  Το Δ.Σ. της «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»

 • 19 Μαΐου 2021, 21:27 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΝΟΓΛΟΥ

  Απαράδεκτη η συμμετοχή φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια προς υποστήριξη των κατηγοριών εφόσον δε θίγονται οι ίδιες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21.8.

 • 19 Μαΐου 2021, 21:17 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Άρθρο 21 – Ποινικές κυρώσεις.

  Η πρώτη διαπίστωση που κάνουμε είναι ότι και αυτός ο νόμος δεν έχει Ποινικές κυρώσεις στους αιρετούς (Δημάρχους και Αντιδημάρχους) και αναρωτιόμαστε :
  1. Αν αυτό είναι Συνταγματικό;; (Άρθρο 4, 1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου).Γιατί διώκεται ποινικά ένας πολίτης ο οποίος κακοποίησε ένα ζώο και ΔΕΝ διώκεται ένας αιρετός που κακοποιεί εκατοντάδες ζώα;;
  2. Επί 18 χρόνια η ατιμωρησία των αιρετών ((Δημάρχους και Αντιδημάρχους)
  δεν τους έκανε ποιο ευσυνείδητους, αντιθέτως τους ώθησε σε παρανομίες εις βάρος των ζώων. Επομένως, αν θέλετε να αλλάξετε δραστικά την υφιστάμενη κατάσταση θα πρέπει να αλλάξτε τον νόμο. Για ποιο λόγο θα συνεχίσετε μέτρα από το παρελθόν τα οποία εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και απέτυχαν;;;

 • 19 Μαΐου 2021, 21:28 | 3 kai o koykos

  ΣΥΜΦΩΝΩ απόλυτα με την Ο.ΖΩ.ΣΩ.ΕΛ
  ΟΧΙ ΣΤΟ Ν/Σ
  Εδώ και τώρα απόσυρση του Ν/Σ και επανάληψη των συζητήσεων μα τους καθείς αρμοδίους και όχι με τους άσχετους και επικίνδυνους

 • 19 Μαΐου 2021, 21:06 | Χρύσα Γεωργιάδου

  Να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του Δημάρχου και του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί τα καθήκοντά του για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ή τα εκτελεί κατά τρόπο αντίθετο από αυτόν που υπαγορεύει ο Νόμος

 • 19 Μαΐου 2021, 21:22 | Σωματείο Προστασίας Ζώων «Γατοδράση Αθήνας- Cat Rescue Athens»

  Να προβλεφθούν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τον παραβάτη της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 3.

 • 19 Μαΐου 2021, 20:08 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ

  Συμφωνω με τις προτάσεις, θέσεις και ενστάσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδιας

 • 19 Μαΐου 2021, 20:46 | Νικόλας Αρμούτης

  Τα σωματεία τα οποία δεν έχουν έννομο συμφέρον να μη δύναται να συμμετέχουν στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της απονομής δικαιοσύνης από τα αρμόδια δικαστήρια.

 • 19 Μαΐου 2021, 20:47 | ΚΟΒΑΤΣΗΣ

  Η υποχρεωτική στείρωση, άρθρο 5 , είναι απαράδεκτη!

  Ποια είναι η αιτιολόγηση- σκοπός, όταν ο κάτοχος συμμορφώνεται με όλες τις άλλες υποχρεώσεις του άρθρου 5;

  Ειναι στέρηση του φυσικού δικαιώματος του ζώου σε αναπαραγωγή, προφανώς για στήριξη εκτροφέων και για εισπρακτικούς λόγους.

  Γιατί να μην έχει το κατοικίδιο και ο πολίτης την δυνατότητα να έχει και τα παιδιά του κατοικιδίου του;

  Απαράδεκτο μέτρο. Δεν προσφέρει τίποτα στην προστασία των ζώων

  Ευχαριστω

 • 19 Μαΐου 2021, 20:24 | Γεώργιος Καπετανίδης

  Πρέπει να περιοριστεί ο κύκλος των φιλοζωικών οργανώσεων που δύνανται να συμμετέχουν σε μία ποινική δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας, με κριτήριο την εντοπιότητά τους. Δεν μπορεί η Φιλοζωική Λευκάδας να παρασταθεί σε δίκη για κακοποίηση ζώου που έγινε στην Κομοτηνή! Επίσης δεν είναι δυνατό ο κατηγορούμενος να έχει απέναντί του εκτός από τον εισαγγελέα και την τοπική φιλοζωική οργάνωση και επιπλέον άλλες δέκα οργανώσεις με δικούς τους δικηγόρους, που θα μπορούν να προτείνουν και να εξετάσουν μάρτυρες, να προσκομίσουν έγγραφα, να αγορεύσουν και να ασκήσουν όλες τις εξουσίες του πολιτικώς ενάγοντος στο ακροατήριο αλλά και την προδικασία (ανάκριση, δικαστικά συμβούλια, κατάθεση υπομνημάτων, λήψη αντιγράφων κλπ). Ο κίνδυνος παρέλκυσης της διαδικασίας είναι μεγάλος και η συμμετοχή απεριόριστων οργανώσεων στη δίκη αποβαίνει σε βάρος του κατηγορούμενου φαλκιδεύοντας τα δικαιώματά του χωρίς λόγο και προσβάλλοντας το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη. Πρέπει να ακολουθηθεί το πρότυπο που ισχύει στη διοικητική δίκη, όπου μόνο τα σωματεία που έχουν άμεσο έννομο και τοπικό συμφέρον δύνανται να ζητήσουν την ακύρωση ατομικών πράξεων που εκτελούνται στην περιφέρειά τους και όχι σε όλη την Ελλάδα.

 • 19 Μαΐου 2021, 20:30 | Μαρία Κουντουριώτου

  Να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του Δημάρχου και του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί τα καθήκοντά του για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ή τα εκτελεί κατά τρόπο αντίθετο από αυτόν που υπαγορεύει ο Νόμος.

 • 19 Μαΐου 2021, 19:23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ

  Απαράδεκτη η συμμετοχή φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια προς υποστήριξη των κατηγοριών εφόσον δε θίγονται οι ίδιες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21.8.

 • 19 Μαΐου 2021, 19:17 | Μαρίνα Ψαρομάλλου

  ΟΧΙ στις «ποινές» χάδι στους Δήμους , που στη πράξη σημαίνει ,ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το «έργο» τους κατά των ζώων .

 • 19 Μαΐου 2021, 19:24 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ

  «Συμφωνώ με τις προτάσεις, ενστάσεις και θέσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (ΠΦΠΟ)»

 • 19 Μαΐου 2021, 19:42 | Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

  *Άρθρο 21, παρ. 8*

  Η θέση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης:
  Να ΜΗΝ παρίσταται αυτοτελώς στις περιπτώσεις εγκλημάτων του παρόντος νόμου κάθε φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, αν δεν έχει υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο.

 • 19 Μαΐου 2021, 18:48 | Μαρία Δελημπαλταδάκη

  ΟΧΙ στις «ποινές» χάδι στους Δήμους , που στη πράξη σημαίνει ,ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το «έργο» τους κατά των ζώων .ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους,ποινικές και διοικητικές.

 • 19 Μαΐου 2021, 18:31 | Ηλίας

  Απαράδεκτη η συμμετοχή φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια προς υποστήριξη των κατηγοριών εφόσον δε θίγονται οι ίδιες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21.8.

 • 19 Μαΐου 2021, 17:36 | ΤΑΣΟΣ

  Απαράδεκτη η συμμετοχή φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια προς υποστήριξη των κατηγοριών εφόσον δε θίγονται οι ίδιες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21.8.

 • 19 Μαΐου 2021, 17:41 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

  Απαράδεκτη η συμμετοχή φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια προς υποστήριξη των κατηγοριών εφόσον δε θίγονται οι ίδιες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21.8.

 • 19 Μαΐου 2021, 17:42 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Απαράδεκτη η συμμετοχή φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια προς υποστήριξη των κατηγοριών εφόσον δε θίγονται οι ίδιες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21.8.

 • 19 Μαΐου 2021, 16:21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΦΠΟ ΟΧΙ στις “ποινές” χάδι στους Δήμους, που στη πράξη σημαίνει, ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το “έργο” τους κατά των ζώων. ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους, ποινικές και διοικητικές

 • 19 Μαΐου 2021, 14:41 | Ισιδώρα

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η παράγραφος 8 του άρθρου 21. Να αποσυρθεί ΑΜΕΣΑ. Δεν είναι αυτός ο ρόλος των φιλοζωικών ενώσεων.

 • 19 Μαΐου 2021, 14:37 | Σοφία Αλεβιζάκη

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

 • 19 Μαΐου 2021, 14:15 | Μαίρη Κοτζαμάνη

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΦΠΟ

  ΟΧΙ στις “ποινές” χάδι στους Δήμους, που στη πράξη σημαίνει, ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το “έργο” τους κατά των ζώων. ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους, ποινικές και διοικητικές

 • 19 Μαΐου 2021, 14:56 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

  ΟΧΙ στις «ποινές» χάδι στους Δήμους , που στη πράξη σημαίνει ,ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το «έργο» τους κατά των ζώων .ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους,ποινικές και διοικητικές.

 • 19 Μαΐου 2021, 14:16 | ΑΝΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΟΧΙ στις «ποινές» χάδι στους Δήμους , που στη πράξη σημαίνει ,ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το «έργο» τους κατά των ζώων .ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους,ποινικές και διοικητικές.

 • 19 Μαΐου 2021, 13:48 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Να προστεθεί αυστηρή ποινή στους ιδιοκτήτες όταν ο σκύλος επιτίθεται σε άνθρωπο.

 • 19 Μαΐου 2021, 13:21 | Σοφία Αλεβιζάκη

  ΟΧΙ στις «ποινές» χάδι στους Δήμους , που στη πράξη σημαίνει ,ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το «έργο» τους κατά των ζώων .ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους,ποινικές και διοικητικές.

 • 19 Μαΐου 2021, 13:52 | marios likouropoulos

  Απαράδεκτη η συμμετοχή φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων
  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια προς υποστήριξη των κατηγοριών
  εφόσον δε θίγονται οι ίδιες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21.8.

 • 19 Μαΐου 2021, 12:03 | ΝΙΚΟΣ

  Απαράδεκτη η συμμετοχή φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων
  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια προς υποστήριξη των κατηγοριών
  εφόσον δε θίγονται οι ίδιες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21.8.

 • 19 Μαΐου 2021, 12:30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ

  Άρθρο 21
  Απαράδεκτη η συμμετοχή φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων
  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε δικαστήρια προς υποστήριξη των κατηγοριών
  εφόσον δε θίγονται οι ίδιες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21.8.

 • 19 Μαΐου 2021, 12:37 | Ελένη

  Είναι η παράγραφος 8 του άρθρου 21 σύμφωνη με το Σύνταγμα;

  Τι θα γίνεται όταν ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος;

  Έχει εξεταστεί αν υπάρχει κάποιου είδους ασυμβίβαστο στα μέλη των φιλοζωικών;

  Μπορούν τα μέλη της πενταμελούς να είναι ταυτόχρονα και αυτήκοοι μάρτυρες σε δικαστήριο για κακοποίηση ζώου; Μπορούν να είναι στο δικαστήριο ή/και στη πενταμελή επιτροπή και να διατηρούν επιχείρηση (οι ίδιοι ή α΄βαθμού συγγενείς τους) π.χ. pet shop ή ζωοτροφών ή σχολή εκπαίδευσης σκύλου, κ.ο.κ;

  Έχετε την έγκριση συνταγματολόγων για όλα τα άρθρα;

 • 19 Μαΐου 2021, 12:48 | ΕΛΕΝΗ ΛΙΟΝΑΚΗ

  ΟΧΙ στις «ποινές» χάδι στους Δήμους , που στη πράξη σημαίνει ,ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα συνεχίσουν το «έργο» τους κατά των ζώων .ΝΑΙ σε πραγματικές κυρώσεις στους Δήμους,ποινικές και διοικητικές.