Άρθρο 53 Τροποποίηση άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27)

 

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 αντικαθίστανται οι λέξεις «Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» από τις λέξεις «Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο».