Άρθρο 47 Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), η περίπτωση μ’ αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «μ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και οι Αναπληρωτές τους».

  • 16 Απριλίου 2020, 12:50 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΤΣΑ ΣΙΟΥΛΗ

    ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ