Άρθρο 42 Τροποποίηση άρθρου 75 του ν. 4251/2014

 

Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «β. πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ─ παροχή υπηρεσιών ή έργου».

  • Η τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης με την εξάλειψη της δυνατότητας πρόσβασης σε εργασία μόνο κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής, συνιστά όχι μόνο θετική εξέλιξη αλλά κυριολεκτικά διόρθωση ενός σοβαρού σφάλματος της νομοθεσίας. Εν έτει 2020 δεν είναι λογικό να αποτρέπουμε ενήλικους και νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς στην Ελλάδα – συζύγους διαμενόντων ήδη επί πολλά χρόνια, από τη νόμιμη και ασφαλισμένη εργασία.