Άρθρο 10 Τροποποίηση άρθρου 72 του ν. 4636/2019

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4636/2019 τροποποιείται ως εξής: «Η εκτίμηση αυτή έχει ως μόνη συνέπεια την άμεση κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών υποδοχής των αιτούντων, καθώς και την παροχή στα πρόσωπα αυτά ιδιαίτερων διαδικαστικών εγγυήσεων.»

 • 19 Απριλίου 2020, 20:52 | Κυρμανίδης Κώστας

  Η τροποποιούμενη διάταξη αναφέρει:
  «Η εκτίμηση αυτή έχει ως μόνη συνέπεια την άμεση κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών υποδοχής των αιτούντων, καθώς την παροχή στα πρόσωπα αυτά ιδιαίτερων διαδικαστικών εγγυήσεων.»
  Η πρόταση για τροποποίηση προτείνει:
  Η εκτίμηση αυτή έχει ως μόνη συνέπεια την άμεση κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών υποδοχής των αιτούντων, καθώς και την παροχή στα πρόσωπα αυτά ιδιαίτερων διαδικαστικών εγγυήσεων.»
  Τι ακριβώς θέλετε να αλλάξετε;