Άρθρο 41 Τροποποίηση άρθρου 25 του ν. 4251/2014

 

Οι περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, αντικαθίστανται ως εξής:
«α) αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους για την τήρηση των οποίων απαιτείται η παραμονή τους στη χώρα,».
β) τους επιβάλλεται περιοριστικός όρος, για την τήρηση του οποίου απαιτείται παραμονή στη χώρα,».