Άρθρο 16 – Αρμοδιότητα χορήγησης ρύθμισης.

Αρμόδιος για την χορήγηση των ρυθμίσεων του παρόντος κεφαλαίου είναι ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος δύναται με απόφαση του να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα αυτή ή να εξουσιοδοτεί να υπογράφουν με εντολή του, άλλα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

  • 13 Μαρτίου 2015, 14:33 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

    Αρμόδιος για την παράχωρηση του δικαιώματος, των εκπτώσεων αλλά και των κυρώσεων είναι η Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδια με φορολογικές υποθέσεις η οποία έχει το δικαίωμα της παραχώρησης του στις Φορολογικές Αρχές (Εφορείες) και ως επί το πλείστον στους Διευθυντές Εφορειών!Νομίζω ότι η Εφορεία θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί ως χώρος δίωξης των πολιτών, όπως γινόταν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και να εμπνέει εμπιστοσύνη σε αυτούς.