Άρθρο 25 – Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου με φύλλα ελέγχου ΣΔΟΕ

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014 από 2/5/2014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β) και στην περίπτωση 9 του κεφαλαίου «Λοιπά θέματα ελέγχου» της εγκυκλίου, εφόσον μέχρι 30/4/2015 δεν έχει η προβλεπόμενη στα ανωτέρω διαδικασία ολοκληρωθεί και βεβαιωθεί ο αναλογούν φόρος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τα εκδοθέντα από το ΣΔΟΕ φύλλα ελέγχου.

  • 15 Μαρτίου 2015, 20:15 | Γιώργος

    «1. Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με αστρολογικές προβλέψεις κατά τα έτη 2002-2013 απέκρυψε καθαρά εισοδήματα συνολικού ύψους 1.275.062,00 ευρώ. Η φοροδιαφυγή προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών σε συνδυασμό με τα φορολογικά στοιχεία και τις δηλώσεις εισοδήματος.»

    Αυτό και άλλα πολλά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ. Μήπως ήρθε η ώρα να μιλάμε με το όνομα μας και όχι να κυνηγάμε μάγισσες ??? Θεωρώ ότι τόσο το ΣΔΟΕ όσο και το ΥΠΟΙΚ κάνουν καλά την δουλειά τους και ως εκ τούτου όταν φτάνουν να ανακοινώσουν κάτι στην επίσημη ιστοσελίδα αυτό είναι τεκμηριωμένο και δεν επιδέχεται άλλης άποψης. Ας δίνεται λοιπόν το όνομα για να αναλάβουμε και εμείς ως πολίτες την ευθύνη μας να τους αποφεύγουμε ή και να παρακολουθούμε την εξέλιξη της διαδικασίας ως δύσπιστοι αν το θέλετε. Ακούμε πολλά με ειδικές διατάξεις που ¨σβήνουν ¨ πρόστιμα και τα υπόλοιπα.

    Τέλος αν δεν είναι σίγουρες οι υπηρεσίες ή να μην ανακοινώνουν τίποτα ή αν κάνουν λάθος να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, κατ ελάχιστον ως εκ της θέσεως τους.

    ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ