Άρθρο 31 – Κοινοποίηση πράξεων

Ατομική ειδοποίηση που εκδίδεται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) προς τους οφειλέτες του και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή κατά τα οριζόμενα στη Φ.80000/οικ.25379/312/29-8-2013 απόφαση  Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής της, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η ατομική ειδοποίηση  θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την  παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη ή στον εκπρόσωπο του για οποιονδήποτε λόγο, το Κ.Ε.Α.Ο. ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την επιστροφή αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης. Το Κ.Ε.Α.Ο. μεριμνά, προκειμένου αντίγραφο της συστημένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του και να μπορεί αυτή να παραδοθεί στον οφειλέτη ή τον εκπρόσωπο του οποιαδήποτε στιγμή και αδαπάνως.

 • 14 Μαρτίου 2015, 18:57 | Κώστας

  Η νομοθεσία περί κοινοποιήσεων είναι παρωχημένη, δυσλειτουργική και εργατωροβόρα. 1η κοινοποίηση προ βεβαίωσης οφειλής,2η ειδοποίηση οφειλών μετά από ταμειακή βεβαίωση, 3η ειδοποίηση όταν η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη,κατα αγνώστου διαδικασία κοινοποίησης κοκ.
  Οι έχοντες πραγματική αδυναμία πληρωμής και 40 ειδοποιήσεις να λάβουν δεν ωφελεί. Οι έχοντες να δώσουν αλλά με επαγγελματική νοοτροπία μη πληρωτή , απλά αποφεύγουν -αφου γνωρίζουν άριστα το υπάρχων νομικό καθεστώς-τεχνιέντως να παραλαμβάνουν κάθε κοινοποίση με σήμανση δημοσίου με απόδειξη παραλαβής.Υπολογίστε εργατώρες συντακτών, επιμελητών και υπαλλήλων για επιδόσεις, ταχυδρομικά τέλη για αποστολή εκατομμυρίων κοινοποιήσεων κάθε χρόνο και βγάλτε λογαριασμό.
  Μόνη λύση η μία και μοναδική κοινοποίηση(ηλεκτρονική ή μη) με περιεχόμενο που θα διασφαλίζει την υποχρέωση του πολίτη μετά την παραλαβή της επί αποδείξει , να ενεργεί υποχρεωτικά ο ίδιος για την τακτή ενημέρωσή του για τις οφειλές του από τον δημόσιο φορέα που τον εγκαλεί, μέσα από προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση, ή μέσα από συγκεκριμένα τηλέφωνα ενημέρωσης. Καλό είναι να είναι υποχρεωτική σε ετήσια βάση μια πιστοποίηση μη οφειλών , και για να έχει αξία και η κοινοποίηση επί αποδείξη, να έχει την ιδιότητα της αναστολής ή παράτασης της παραγραφής, και να μην γίνεται αυτό μόνο με πράξεις κατάσχεσης. Έτσι κι η κατάσχεση θα απελευθερωθεί από τον χαρακτήρα της τυπικής διακοπής παραγραφής με κατασχέσεις ψιλοποσών.

 • 13 Μαρτίου 2015, 15:28 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Γιατί δεν μπορούν να μπει στη διαδικασία και το ΚΕΠΥΟ;Δεδομένου ότι οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται πλέον με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

 • 13 Μαρτίου 2015, 10:19 | Ευθυμία Σειρά

  Είμαι αρχιτέκτονας, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών που τα μεγαλώνω μόνη, καθώς ο πρώην σύζυγος επίσης αρχιτέκτονας. Με τη βοήθεια του κράτους μέσα στα τρία τελευταία χρόνια να συσσωρεύτηκε πάνω μου χρέος 15.000 ευρώ τα οποία πλέον ούτε μπορώ να φανταστώ πως θα αποπληρώσω. Με ποιο σκεπτικό συνεχίζεται η ίδια επί της ουσίας νομοθετική τακτική; Τι πιστεύει το κράτος ότι μπορεί να πάρει από μένα; Κάτι που δεν έχω ίσως;
  http://oaeevictims.blogspot.gr/2014/03/blog-post_11.html