Άρθρο 10 – Αλλαγή προγράμματος ρύθμισης.

Ο οφειλέτης, που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 1, δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης του ίδιου άρθρου με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.

 • 15 Μαρτίου 2015, 20:17 | ΚΑΡΔΑΜΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

  Παρακαλώ να δοθεί η δυνατότητα σε φορολογούμενους που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρυθμιση (με τα προηγούμενα προγράμματα), είτε έχουν έχουν χάσει τη ρυθμιση είτε όχι να μπορέσουν να υπαχθούν στη νέα ρυθμιση με περισσότερες δόσεις. Αυτό το προετίνουμ για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς και να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας.

 • 15 Μαρτίου 2015, 19:38 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Παρακαλώ να δωθεί η δυνατότητα όσοι φορολογούμενοι είμαστε ήδη σε ρύθμιση να μπορέσουμε υπαχθούμε στη νέα ρύθμιση (με περισσότερες δόσεις) , διότι είναι αδύνατον να μπορέσουμε στην κατάσταση που είναι η αγορά να είμαστε συνεπείς στην αποληρωμή των δοσεών μας.

 • 14 Μαρτίου 2015, 15:41 | Ζαχμάνογλου Θεόδωρος

  Να προβλεφθεί, πως άν υπάρξει η δυνατότητα στο μέλλον, να εξοφληθεί το ποσόν πριν την λήξη των αρχικώς ορισθεισών δόσεων,οτι θα γίνει μείωση των προσαυξήσεων, ώστε να γίνει ελκυστικότερη η πληρωμή.

 • 14 Μαρτίου 2015, 09:22 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  Ασφαλισμένοι που έχουν χειρόγραφες ρυθμίσεις, στο μηχανογραφικό του ΟΑΕΕ εμφανίζουν αυξήση οφειλής και προσαυξήσεων. Πως θα μπορέσουν αυτοί να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση; ώστε να αφαιρεθούν τα ποσά που έχουν πληρωθεί στον πραγματικό χρόνο καταβολής και να διαμορφωθεί το υπόλοιπο οφειλής ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα και όχι όπως εμφανίζεται σήμερα με αύξηση οφειλής&προσαυξήσεων αντί μείωσης, ενώ πληρώνεται κανονικά η ρύθμιση.Να υπάρξει σχετική πρόβλεψη και για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων.

 • 13 Μαρτίου 2015, 14:56 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Θα πρέπει η Φορολογική Διοίκηση να εξετάζει κάθε φορά την υπαγωγή σε νέα ρύθμιση και να λαμβάνει τις αποφάσεις της αφού εξετάσει όλους τους σχετικούς παράγοντες!Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί και η αναδρομική ισχύ του νόμου σε ότι αφορά στην αλλαγή/υπαγωγή σε νέα ρύθμιση σε ότι αφορά ειδικές κατηγορίες πληθυσμού

 • 13 Μαρτίου 2015, 08:25 | ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ?