Άρθρο 07 – Καταβολή πρώτης δόσης

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση.

 • Άρθρο 7: να δοθεί δυνατότητα πληρωμής 30 ημερών.

 • 14 Μαρτίου 2015, 15:17 | Ζαχμάνογλου Θεόδωρος

  Μην ορισθεί η τελευταία ημέρα του μηνός για πληρωμή της δόσης. Η πληρωμή γίνετα, ελλειψει μετρητών, με τα χρήματα της Σύνταξης που από ορισμένα Ταμεία, καταβάλεται την πρώτη του μηνός. Ας οριστει η τρίτη του επομένου μηνός για να αποφευχθούν οι ατελείωτες ουρές στις Τράπεζες που είναι υπερβολική απώλεια χρόνου και προξενούν δυσμενή σχόλια.

 • 13 Μαρτίου 2015, 22:16 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

  Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει εντός του τριημέρου που προβλέπεται για την πρώτη δόση, να χορηγείται βεβαίωση οφειλής με παρακράτηση για πώληση ακινήτου και να αποπληρώνεται από το συμβόλαιο.

 • 13 Μαρτίου 2015, 14:15 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Θα πρέπει να γίνει η υπαγωγή στη ρύθμιση και να δοθεί προθεσμία μίας εβδομάδας ή εναλλακτικά 5 εργάσιμων ημερών για την καταβολή της πρώτης δόσης και οι υπόλοιπες μπορούν να καταβάλλονται έκαστη ανά μήνα

 • 13 Μαρτίου 2015, 01:19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΧΙΔΗΣ

  Αυτό σημαίνει πως οι μισθωτοί και συνταξιούχοι να κάνουν την αίτηση 2-3 ημέρες μετά την ημέρα πληρωμής τους.