Άρθρο 04 – Μη βεβαιωμένες οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Κατ’ εξαίρεση,

1.δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 1, οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

Εφόσον πρόκειται για υπαγόμενες υποθέσεις, που εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση και τη δήλωση παραίτησης προσκομίζεται και βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμα συζητηθεί, προκειμένου να βεβαιωθεί η οφειλή.

2. Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης  μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.

 • 16 Μαρτίου 2015, 14:20 | Στελεχος ΜΜΕ

  Θα ήθελα να επισημάνω:

  – Να δοθεί η δυνατότητα ώστε να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση οφειλές από εκπρόθεσμες δηλώσεις (εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ) που θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία που θα καθορίσετε, ώστε να βεβαιωθούν έως τα τέλη Μαΐου. Οι δηλώσεις δεν είχαν υποβληθεί λόγω αδυναμίας πληρωμής εξαιτίας της κρίσης ακόμα και σε συνδυασμό με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
  – Να ληφθεί υπ’ όψιν η φοροδοτική και εισφοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων και των μεμονωμένων ατόμων. Η οικονομία έχει παγώσει και δεν υπάρχει ρευστότητα ώστε να καλυφθεί ταυτοχρόνως η ρύθμιση στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία (για να μην αναφέρω και τις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες).
  – Να αποδεσμευτεί η ρύθμιση από την υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών οφειλών. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης πολλοί αδυνατούμε να ανταπεξέλθουμε και στις ρυθμίσεις και στις τρέχουσες οφειλές. Το σίγουρο είναι ότι δεν μας αρέσει να χρωστάμε, αλλά δυστυχώς εδώ έχουμε φτάσει.

  Παρακαλώ μεριμνήστε ώστε να επιβιώσουν οι ελληνικές ΜΜΕ που έχουν μείνει ακόμα ανοιχτές. Γνωρίζετε ότι ο αγώνας που κάνουμε είναι τιτάνιος. Όπως γνωρίζετε επίσης ότι οι ελληνικές ΜΜΕ ήταν και είναι η ραχοκοκαλία της οικονομίας. Αλλωστε είναι αυτές που αποδίδουν τα περισσότερα έσοδα στο ελληνικό κράτος.

  Με εκτίμηση