Άρθρο 06 – Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης

 1. Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 1 υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 26η Μαΐου 2015. Μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η υποβολή αίτησης διενεργείται στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.
 2. Με απόφαση του  Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται εντός μηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, δύναται να παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής των οφειλών στη ρύθμιση για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα.
 • Άρθρο 6, παρ. 2: να έχει διακίωμα ο Υπουργός Οικονομικών παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας μεγαλύτερη του μηνός.

 • 13 Μαρτίου 2015, 13:30 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Νομίζω ότι ο Μάιος είναι ένας μήνας που μπορεί να είναι καθοριστικός για τη δημοσιονομική κατάσταση του κράτους!Η υστέρηση των δημόσιων εσόδων προκαλεί ασφυξία στο κράτος και καθιστά τη θέση του επισφαλή

 • 13 Μαρτίου 2015, 08:44 | ΒΑΛΑΣΙΟΣ ΚΤΕΝΑΣ

  Σε όλα αυτά τα άρθρα του Σχεδίου Νόμου έχουν καλώς όλες οιτακτοποιήσεις,διορθώσεις κλπ.κλπ., το ασφαλέστερο και προνοητικότερο στο συγκεκριμένο άρθρο,θα ήταν να προβλεφτεί ο ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ(26η ΜΑΙΟΥ ….).Η ανθρωπιστική κρίση ακόμη δέ πέρασε,και άν προβλέπετε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει….κάντε το συνδιασμό όλων αυτών των παραμέτρων και δώστε ανάσα… στο κόσμο!!!
  Ευχαριστώ πολύ