Άρθρο 23 – Παράταση ισχύος Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων ΝΣΚ

 Παρατείνεται έως την 31-12-2015 η ισχύς του Πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΦΕΚ 222Γ/24-2-2014), που προκηρύχθηκε με την υπ΄ αριθμ. 158/15-5-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ  Γ΄ 668).

 • 16 Μαρτίου 2015, 14:31 | α.ν.

  Ολες οι τασσομενες προυποθεσεις πληρωθηκαν. Αν διαφωνειτε πειτε μας συγκεμριμενα ποια δεν τηρηθηκε και μην εκτοξευετε κατηγοριες γενικα και αοριστα δημιουργωντας εντυπωσεις. Ολες οι προυποθεσεις διαφανειας και διαβουλευσης επισης τηρουνται.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:41 | Α.Τ.

  Η μη διενέργεια προσλήψεων καταστρατήγησε το άρθρο 31 παρ. 1 εδ. β’ του ΠΔ 238/2003 και δεν μπορούν οι επιτυχόντες να παρακάμπτονται επειδή μελλοντικοί υποψήφιοι του διαγωνισμού θέλουν να έχουν μία ευκαιρία να ξαναδώσουν επειδή δεν πέρασαν την προηγούμενη φορά ή έστω να διαγωνιστούν για πρώτη φορά. Η παράταση αποτελεί συνήθη πρακτική όταν υπάρχουν επιτυχόντες.
  Επίσης,και οι επιτυχόντες του παρόντος διαγωνισμού για να ανακηρυχθούν επιτυχόντες διαγωνίστηκαν ως άγνωστοι μεταξύ πολλών και προετοιμάστηκαν σκληρά για να επιτύχουν.
  Φυσικά και η παράταση θα έμπαινε στο πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα κατατίθετο εφόσον η λήξη του πίνακα είναι ένα θέμα επείγον και το Υπουργείο είναι το αρμόδιο. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί άσχετο το νομοσχέδιο στο οποίο εισάγεται η ρύθμιση.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:55 | P.

  Η δυνατότητα προσλήψεων από τον προηγούμενο πίνακα ίσχυσε για ένα ολόκληρο έτος.
  Το έτος παρήλθε χωρίς τη διενέργεια προσλήψεων διότι προφανώς δεν πληρούνταν οι από το νόμο τασσόμενες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση τους.
  Ως εκ τούτου θα πρέπει πλέον να δημιουργηθεί νέος πίνακας κατόπιν διενέργειας νέου διαγωνισμού για τον οποίον οι υποψήφιοι είναι πολλοί, άγνωστοι και προετοιμάζονται ήδη.
  Σε κάθε περίπτωση δε θα ανέμενε κανείς την ύπαρξη μιας τέτοιας διάταξης (όπως η εν λόγω): α) σε ένα από τα πρώτα ν/σ της νέας κυβέρνησης, β) σε ένα ν/σ με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» και γ) σε ένα ν/σ με επείγοντα χαρακτήρα.

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:14 | Α.Τ.

  Eίναι προφανές αφενός ότι το παρόν αποτελεί άρθρο νομοσχεδίου και όχι τροπολογία σε νομοσχέδιο και αφετέρου ότι δεν έχει εισαχθεί σε άσχετο νομοσχέδιο, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών αποτελεί το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο για την εν λόγω παράταση και δε θα μπορούσε φυσικά η κυβέρνηση να φέρει νόμο με μόνο ένα άρθρο για την παράταση πίνακα αλλά θα έπρεπε αυτή να ενσωματωθεί σε κάποιο νομοσχέδιο του αρμόδιου υπουργείου, όπως ορθώς έγινε. Επομένως, δεν μπορεί να υποστηριχθεί κάποια ανακολουθία του ΣΥΡΙΖΑ ως προς το θέμα των τροπολογιών καθώς τέτοιο θέμα δεν υφίσταται.

  Χρήζει διευκρίνισης ακόμη, ότι πρόκειται για επιτυχόντες και όχι επιλαχόντες και ότι το σχετικό ΠΔ 238, το άρθρο 31 παρ. 1 εδ. β’ του οποίου ορθώς αναφέρθηκε, είναι του 2003 και όχι του 2000 (ΠΔ 238/2003), βάσει του οποίου έπρεπε ήδη να είχαν διοριστεί οι επιτυχόντες καθώς οι κενές οργανικές θέσεις υπήρχαν και υπάρχουν.

  Δεν αποτελεί επιχείρημα η λήξη του πίνακα για να μη δοθεί παράταση καθώς στους διαγωνισμούς των ειρηνοδικών παγίως γίνονται παρατάσεις στους πίνακες επιτυχόντων οι οποίοι διατηρούνται σε ισχύ για πολλά χρόνια από την αρχική ημερομηνία λήξης τους και παρατείνονται ακόμη και μετά τη λήξη τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πίνακας επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού ειρηνοδικών (ΦΕΚ 1046/Γ/2-12-2011), ο οποίος ίσχυε αρχικά για ένα έτος (έως 31-12-2012) και παρατάθηκε διαδοχικώς δύο φορές, αρχικά έως 31-12-2013 (ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012 κεφ. ΣΤ. άρθρο 16 παρ.8) και κατόπιν έως 31-12-2014 (ΦΕΚ 8/Α/10-1-2014 άρθρο 12 παρ. 2Β), και ο οποίος εξαντλήθηκε στις 22-7-2014 (ΦΕΚ 946/Γ/22-7-2014) με την ολοκλήρωση της πρόσληψης του συνόλου των 329 επιτυχόντων του διαγωνισμού, ενώ η προκήρυξη του διαγωνισμού αφορούσε σε 80 θέσεις ειρηνοδικών. Μάλιστα η δεύτερη παράταση δόθηκε μετά τη λήξη της προηγούμενης, δηλαδή ενώ είχε λήξει ο πίνακας και μάλιστα χωρίς να αναφέρεται η αναδρομική ισχύς της και χωρίς να αποτελεί ούτε καν χωριστό άρθρο αλλά παράγραφο άρθρου με άσχετες ρυθμίσεις στις υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου. Ακόμη καλύτερη λοιπόν η παρούσα ρύθμιση η οποία καθιστά σαφές ότι παρατείνει έναν πίνακα με χωριστό και σαφές άρθρο. Πάντως, θα μπορούσε εν προκειμένω να αναφέρεται στη διάταξη η φράση: «Παρατείνεται αναδρομικά από τη λήξη του έως 31-12-2015 η ισχύς του πίνακα…», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν δεν αναφερθεί είναι λάθος.

  Δεν είναι καινοφανής λοιπόν η παράταση ενός πίνακα ο οποίος έχει λίγο προηγουμένως λήξει διότι με αυτή τη λογική δε θα έπρεπε και οι δεκάδες ειρηνοδίκες που διορίστηκαν μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε στον πίνακά τους να έχουν διοριστεί. Ούτε μπορεί κάποιος να προσβάλλει δικαστικά μελλοντικούς διορισμούς διότι δε θα υπάρχει το έννομο συμφέρον, όπως δεν έχει γίνει ποτέ και μέχρι σήμερα για κανένα διαγωνισμό.

  Επίσης, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είχε υποβάλει επανειλημμένως αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεών του από τον πίνακα τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση παρότι είχε υποχρέωση προς τούτο βάσει του νόμου και λόγω της ύπαρξης των κενών οργανικών θέσεων.

  Επιπλέον, προϋπόθεση πιστώσεων δεν προβλέπει ο νόμος για τους διορισμούς των επιτυχόντων. Είναι προφανές ότι ένας επιτυχών δε χάνει το δικαίωμά του μόνο και μόνο από τη μη ύπαρξη κάποια δεδομένη χρονική στιγμή σχετικών κονδυλίων για το διορισμό του. Δεν ισχύει δηλαδή ότι όταν υπάρχουν λεφτά είσαι επιτυχών και όταν δεν υπάρχουν δεν είσαι. Προφανώς και η προκήρυξη αναφέρεται σε πιστώσεις όπως και η κάθε προκήρυξη για να προχωρήσει αμέσως μετά στους διορισμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι oι πιστώσεις είναι προϋπόθεση των διορισμών, αφού δεν υπάρχει τέτοια προϋπόθεση πουθενά στη νομοθεσία. Εξάλλου, θα ήταν τουλάχιστον υποκριτικό να ισχυριστεί η όποια κυβέρνηση ότι οι διορισμοί εν προκειμένω δεν έγιναν λόγω έλλειψης κονδυλίων (αφού δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπήρχαν οργανικά κενά γιατί υπάρχουν) και για αυτό έληξε ο πίνακας και να έρθει την επαύριο της λήξης να προκηρύξει διαγωνισμό όπου θα ανέφερε (στην προκήρυξη) ότι έχουν εγκριθεί οι πιστώσεις για τις προκηρυχθείσες θέσεις!

  Ακόμη, οι βαθμολογίες των επιτυχόντων είναι υψηλότατες και πάντως υψηλότερες από πολλούς διορισθέντες με διαγωνισμούς παρελθόντων ετών και μάλιστα με πάρα πολλές ισοβαθμίες, καθώς οι εναπομείναντες επιτυχόντες είναι 33 αλλά οι βαθμολογίες τους μόλις 12, αλλά και στο σύνολο των επιτυχόντων οι βαθμολογίες τους είναι 24 επί συνόλου 63 επιτυχόντων.

  Εν κατακλείδει, όχι μόνο δεν παραβιάζονται οι αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης, αλλά αντιθέτως βρίσκουν την έκφρασή τους καθώς αποτρέπεται η παράνομη παράκαμψη των επιτυχόντων με τη διενέργεια νέου διαγωνισμού.

 • 14 Μαρτίου 2015, 19:05 | Μ.Π.

  Η παράταση είναι νομικά ορθή de lege lata και de lege ferenda. Δείτε και το προηγούμενο με τους διαγωνισμούς των ειρηνοδικών (τελευταίος του 2011, του οποίου οι επιτυχόντες απορροφήθηκαν μέχρι και το έτος 2014 με συνεχείς παρατάσεις ισχύος του πίνακα των επιτυχόντων). Επιπλέον, με όρους διοικητικού δικαίου κανείς δεν θεμελιώνει άμεσο έννομο συμφέρον για προσβολή τυχόν διορισμών.

 • 14 Μαρτίου 2015, 18:16 | A.Γ.

  Είναι νομικά ορθή αυτή η παράταση ή θα κινδυνεύουν τυχόν διορισθέντες να τρέχουν στα δικαστήρια για προσβολή των διορισμών τους;

 • 14 Μαρτίου 2015, 16:50 | α.ν.

  Προκειται για παραταση με αναδρομικη ισχυ. Υπαρχει και αντιστοιχο προηγουμενο με το διαγωνισμο τωνειρηνοδικων του 2011. Οι πιστωσεις δεν αποτελουν προυποθεση για το διορισμο και αυτο εχει κριθει νομολογιακα. Επιπλεον εδω δεν μιλαμε για προσληψη αλλα για δυνατοτητα προσληψης μεσα στο 2015.
  Η κατακραυγη του συριζα για ασχετες τροπολογιες εχει να κανει με θεματα που εχρηζαν αυτοτελους ρυθμισης και οι προηγουμενες κυβερνησεις τα τσουβαλιαζαν σε νομοσχεδια σκουπες. Εδω προφανως δεν συμβαινει αυτο. Επιπλεον το ΝΣΚ υπαγεται στο υπουργειο οικονομικων για αυτο και σωστα το εν λογω αρθρο περιλαμβανεται σε νομοσχεδιο αντιστοιχου υπουργειου. Η παραταση του πινακα ουσιαστικα υλοποιει το πδ 238 που παρακαμφθηκε απο την προηγουμενη κυβερνηση.

 • 14 Μαρτίου 2015, 03:02 | Μ.Π.

  Οι αρχές της χρηστής διοίκησης, της ισότητας και της αξιοκρατίας επέβαλαν την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 238, και ως εκ τούτου την πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2013 μέχρι την κάλυψη των ήδη δημιουργημένων κενών. Ωστόσο, η προηγούμενη κυβέρνηση επέλεξε την καταστρατήγηση του ΠΔ 238, αγνόησε τους επιτυχόντες παρά τις κενές θέσεις με σκοπό την προκήρυξη νέου διαγωνισμού. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η παράταση ισχύος του πίνακα των επιτυχόντων έρχεται να διορθώσει την αδικία που συντελέστηκε σε βάρος των επιτυχόντων και ορθώς περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο.

 • 13 Μαρτίου 2015, 18:07 | Ε.Κ.

  Πάντως, ο πίνακας έχει λήξει από τον Φεβρουάριο. Επομένως, σίγουρα δεν πρόκειται για παράταση.
  Εξάλλου, βάσει της προκήρυξης, για να προσληφθούν οι επιλαχόντες θα έπρεπε να έχουν εγκριθεί πιστώσεις για την κάλυψη των σχετικών θέσεων,προϋπόθεση που δεν συντρέχει, εν προκειμένω.

 • 13 Μαρτίου 2015, 16:32 | Θ.Κ.

  Αν διαβάσετε με μεγαλύτερη επιμέλεια το πδ 238/2000, τις διατάξεις του οποίου επικαλείστε, θα διαπιστώσετε ότι στο άρθρο 31 παρ. 1 β’ προβλέπεται ρητώς ότι «θέσεις που κενώνονται ή συνιστώνται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων καλύπτονται από τον πίνακα με τη σειρά της εγγραφής τους». Ευχερώς αντιλαμβάνεσθε λοιπόν ότι, οι επιλαχόντες των οποίων την αγωνία συμμερίζεστε, θα έπρεπε να είχαν ήδη, και πάντως πριν τη λήξη του πίνακα, διοριστεί, δεδομένου, μάλιστα, του γεγονότος ότι, οι αντίστοιχες κενές θέσεις, από τη δημοσίευση του πίνακα μέχρι σήμερα, ανήλθαν στις 33!Με άλλα λόγια, και κενές θέσεις υπήρχαν , κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα κατάταξης, και επιτυχόντες, που, με βάση το νόμο, έπρεπε να είχαν ήδη διοριστεί για να καλύψουν τις θέσεις αυτές.
  Η παράταση ισχύος του πίνακα, λοιπόν, ασφαλώς και υπαγορεύεται από τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης και έχει ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της αδικίας που συντελέστηκε, από την παράλειψη εφαρμογής του πδ, στο οποίο αναφερθήκατε. Αποτέλεσμα τούτου: η προφανής και άνευ προηγουμένου παράκαμψη των επιτυχόντων, που μάλιστα, έχουν υψηλότατες βαθμολογίες.
  Άλλωστε, πλείστες είναι οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες συντάχθηκε πίνακας επιτυχόντων και παρατάθηκε η ισχύς του, προκειμένου να καλυφθούν ήδη υπάρχουσες ανάγκες της Διοίκησης. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η επανειλημμένη παράταση του πίνακα επιτυχόντων του προηγούμενου διαγωνισμού ειρηνοδικών.
  Συμμερίζομαι την αγωνία μερικών να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν μέρος σε ένα νέο διαγωνισμό, σύντομα, αλλά πριν προβούν σε σχόλια, αναφερόμενοι μάλιστα στις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης, θα πρέπει να φροντίζουν να έχουν πλήρη και ορθή ενημέρωση των θεμάτων, στα οποία αναφέρονται, διότι,διαφορετικά, το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν στρεβλές εντυπώσεις, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

 • 13 Μαρτίου 2015, 15:27 | P.

  -19.12.2014: ασκηθείσα κριτική εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια ψήφισης ν/σ με τίτλο «Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», η οποία έχει επί λέξει ως εξής: «Χαρακτηριστικό του πελατειακού χαρακτήρα του νομοσχεδίου είναι η βροχή άσχετων και φωτογραφικών τροπολογιών που το συνοδεύει, καθ’ οδόν προς την ψήφισή του».
  -12.03.2015: εισάγεται προς διαβούλευση το παρόν ν/σ, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και το οποίο περιέχει διάταξη άσχετη και στερούμενη επείγοντος χαρακτήρα, αυτή του αρ. 23.
  Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή επιλέγεται να μην προκηρυχθεί διαγωνισμός για τους Δικαστικούς Πληρεξουσίους του ΝΣΚ αλλά αντ’ αυτού να ισχύσει ο πίνακας του προηγούμενου διαγωνισμού. Και όλα αυτά επειδή, σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση, «αποτρέπεται μια νέα χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία, που θα σήμαινε η διενέργεια νέου διαγωνισμού, ενώ διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσληψης των 33 αδιόριστων επιτυχόντων, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως υπαγορεύονται από τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
  i. συνέχιση και αναβάθμιση της παράδοσης του νομοθετείν δια τροπολογιών σε άσχετα νομοσχέδια.
  ii. πλήρης διάβρωση του θεσμού του διαγωνισμού, ο οποίος μετατρέπεται από αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης και πρόκρισης των βαθμολογικά καλύτερων σε μια απλώς χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία (παράβαση, μεταξύ άλλων, της αρχής της ισότητας και της αξιοκρατίας).
  iii. απαξίωση των κανόνων νομιμότητας που ορίζουν τη διαδικασία επιλογής των Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ (παράβαση, μεταξύ άλλων, της αρχής της χρηστής διοίκησης).

 • 13 Μαρτίου 2015, 14:49 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Εάν κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ή κάλυπταν οργανικές θέσεις καλώς έγινε και διατηρήθηκαν!Θα έπρεπε όμως να βγει νέα Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και να ενσωματωνόταν σε μεταγενέστερο νόμο

 • 13 Μαρτίου 2015, 13:34 | Ε.Κ.

  H αιτιολογική έκθεση του νόμου αναφέρει ότι η παράταση του πίνακα «υπαγορεύεται από τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης».
  Πόσο όμως αξιοκρατικό είναι να παρατείνεται ένας πίνακας που έχει λήξει από τον Φεβρουάριο για έναν διαγωνισμό που αφορούσε την πλήρωση 15 θέσεων, ενώ διορίστηκαν τελικά 30;; Και πόσο σύμφωνο με τις αρχές της ισότητας είναι παρατείνεται η ισχύς μόνο του συγκεκριμένου διαγωνισμού και όχι άλλων; Και για ποιαν ακριβώς χρηστή διοίκηση μιλάμε όταν το πδ 238/2000 ρητώς αναφέρει ότι ο πίνακας έχει διάρκεια ισχύος ενός έτους;
  Συμμερίζομαι την αγωνία των επιλαχόντων, αλλά όταν κάποιος συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό γνωρίζει πολύ καλά ότι οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των διαγωνισμών για το δικαστικό. Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να λάβουν μέρος σε νέο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί και να διοριστούν αυτοί που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία, όπως προβλέπει ο νόμος. Μόνο τότε διασφαλίζεται η ισότητα και η αξιοκρατία και όχι με την προνομιακή μεταχείριση ορισμένων σε βάρος άλλων.

 • 13 Μαρτίου 2015, 12:45 | Κώστας Δημητρόπουλος

  Τέλος ίσως θα ήταν καλό θα ήταν να παραμείνει η λέξη «αναδρομικά» που υπήρχε στην αρχική μορφή του άρθρου που είχατε αναρτήσει. Ήτοι να διαμορφωθεί ως εξής: Παρατείνεται, αναδρομικά, έως την 31-12-2015 η ισχύς…»

 • 13 Μαρτίου 2015, 12:25 | Κώστας Δημητρόπουλος

  Επίσης άλλες δύο μικροδιορθώσεις (πέραν του αριθμού του ΦΕΚ επιτυχόντων που είναι 222Γ και όχι 22Γ) για αρτιότερη διατύπωση του άρθρου 23 :

  1) Αντί για «του Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων» δέον όπως τεθεί «του Πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων», αφού έτσι αναγράφεται στο ΦΕΚ 222Γ, τούτο δε μάλιστα τόσο στο κείμενο του άρθρου όσο και στην επικεφαλίδα του.

  2)Εκεί που αναφέρεται η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως «(Γ΄ 668)» δέον όπως τεθεί «(ΦΕΚ Γ΄ 668)» αφού το (Γ΄ 668) είναι ο αριθμός του ΦΕΚ

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:59 | Κώστας Δημητρόπουλος

  Προφανώς εκ παραδρομής έχει γίνει ένα μικρό λάθος στον αριθμό του ΦΕΚ που αναφέρεται στο ως άνω άρθρο 23. Ο ορθός αριθμός του ΦΕΚ είναι » ΦΕΚ 222Γ/24-02-2014 » και όχι το ΦΕΚ 22Γ/24-2-2014, ήτοι λείπει ένα «2» στον αριθμό του ΦΕΚ