Άρθρο 32 – Κατάργηση διάταξης

Η παράγραφος 4, του άρθρου 55 του Ν.4310/2014 (Α’ 258) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

  • 13 Μαρτίου 2015, 21:05 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

    Πολύ σημαντική η ανάγκη για είσπραξη εσόδων το ταχύτερο δυνατόν. Όμως δεν περιλαμβάνεται καμία επιβράβευση για αυτούς που επέλεξαν ή κατάφεραν να είναι ενήμεροι μέχρι τώρα και πολύ περισσότερο κινητρα για να είναι ενήμεροι από εδώ και πέρα.
    Θα πρότεινα λοιπόν, έκπτωση 1-2% για εφάπαξ καταβολή και αυτόματη απόδοση αυτού του ποσού υπέρ φιλανθρωπικών σωματίων, με προσωπική πίστωση του φορολογούμενου. Έτσι θα μπούν χρήματα στα δημόσια ταμία, τα οποία θα μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν και για την αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης.