Άρθρο 24: Πρόκληση και διαφήμιση

1. Όποιος παρακινεί ή προκαλεί άλλον στην παράνομη χρήση ναρκωτικών ή διαφημίζει τη χρήση τους ή παρέχει πληροφορίες για την κατασκευή ή την προμήθεια τους με σκοπό τη διάδοση τους ή προσφέρεται στην διακίνηση ναρκωτικών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 τιμωρείται, αν δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, με φυλάκιση και χρηματική ποινή πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
2. Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις της παραγράφου 1 κατ’ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος γι’ αυτόν ή τρίτο τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη.
3. Δεν συνιστά άδικη πράξη η διατύπωση γνώμης ή επιστημονικής κρίσης σχετικά με τα ναρκωτικά.