Άρθρο 08: Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συνταγές, οι οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, τιμωρούνται με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη παύση εξάσκησης του επαγγέλματος από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, φαρμακοποιοί που εκτελούν τέτοιες συνταγές τιμωρούνται ομοίως με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, και με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από τρεις (3) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες, κατά τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως των φαρμακείων.

  • 2 Νοεμβρίου 2012, 12:17 | Αλέξανδρος Φιλιππίδης

    Είναι απαραίτητο να καθοριστεί η δυνατότητα συνταγογράφηση ινδικής κάνναβης για ιατρική χρήση σε πρώτο βαθμό σε πειραματικό στάδιο με αυστηρότατο έλεγχο όπως ήδη συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες.
    Ακόμη υπάρχει πληθώρα φυτικών σκευασμάτων τα οποία σε περιπτώσεις θεραπειών αποτοξίνωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω συνταγογράφησης και παρακολούθησης από αρμόδιους ιατρούς.