Άρθρο 73: Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη νέου Ποινικού Κώδικα

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστάται ενδεκαμελής επιτροπή για την σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα. Η επιτροπή θα περατώσει το έργο της εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη συγκρότησή της. Το σχέδιο που θα συντάξει η επιτροπή αυτή θα υποβληθεί για κύρωση στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος.
2. Η επιτροπή της παραγράφου 1 συγκροτείται από δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, μέλη ΔΕΠ Νομικών Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δικηγόρους με εμπειρία και εξειδίκευση σε ζητήματα ποινικού δικαίου. Για τον ορισμό των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, μελών της επιτροπής, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 της παραγράφου 2 του ν.1756/1988 (Α΄35). Ως γραμματείς της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος περάτωσης του έργου της επιτροπής και να ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και στη διοικητική υποστήριξη αυτής.

  • 30 Οκτωβρίου 2012, 00:59 | ΧΑΡΗΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

    θΈΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΥΡΕΣ ΠΟΙΝΟΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ,ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΟΥΝ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΘΥΜΑΤΑ. ΔΕΧΕΣΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ 30 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΜΑΜΕΙΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΣΕΙ ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΑΝΤΙΚΗΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.