Άρθρο 29: Καλλιέργεια κάνναβης, δημόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής

1. Όποιος κάνει χρήση ναρκωτικών δημοσίως και κατά τρόπο δυνάμενο να γίνει αντιληπτός από αόριστο αριθμό ανθρώπων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών.
2. Όποιος, για δική του αποκλειστικά χρήση, με οποιονδήποτε τρόπο προμηθεύεται ή κατέχει ναρκωτικά, σε ποσότητες που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση ή καλλιεργεί φυτά κάνναβης σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση, τιμωρείται με κράτηση μέχρι δύο μηνών ή πρόστιμο μέχρι χίλια (1.000) ευρώ. Η διαπίστωση του σκοπού εξυπηρέτησης της δικής του αποκλειστικά χρήσης γίνεται με συνεκτίμηση του είδους, της καθαρότητας και της ποσότητας του συγκεκριμένου ναρκωτικού, σε συνδυασμό με τη συχνότητα χρήσης, τον χρόνο χρήσης, την ημερήσια δόση και τις ιδιαίτερες ανάγκες χρήσης του συγκεκριμένου χρήστη.
3. Ο δράστης της πράξης των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να κριθεί ατιμώρητος, εάν το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις τέλεσης της πράξης και την προσωπικότητα του δράστη, κρίνει ότι η αξιόποινη πράξη ήταν εντελώς συμπτωματική και δεν είναι πιθανόν να επαναληφθεί.
4. Καταδικαστικές αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν καταχωρίζονται στα αντίγραφα των δελτίων ποινικού μητρώου.
5. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος καταρτίζει πλαστή, νοθεύει ή χρησιμοποιεί πλαστή ιατρική συνταγή χορήγησης ναρκωτικών με σκοπό τη χρήση τους από τον ίδιο.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 10:30 | Αλέξανδρος Φιλιππίδης

  Το συγκεκριμένο άρθρο έχει αποσπάσει ήδη την πλειοψηφία των σχολίων. Αυτό δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον για το θέμα της κάνναβης αλλά και προσωπικά πιστέυω ότι αποτελεί και ένα «καμπανάκι» για την ανάγκη αλλαγής του συγκεκριμένου άρθρου.
  Αρχικά, με την έλλειψη ξεκαθαρισμένων αντικειμενικών κριτηρίων όσο αφορά την κατοχή, χρήση και καλλιέργεια της κάνναβης, δυστυχώς θα συνεχιστεί τόσο η ανούσια επιβάρυνση του δικαστικού και αστυνομικού μηχανισμού αλλά και η δημόσια διαπόμπευση και στιγματισμός των χρηστών. Αν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το μέσο προφίλ του χρήστη στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά θα δούμε ότι μπορεί να είναι από τον γιατρό και τον δικηγόρο, μέχρι τον τραπεζικό ή τον υδραυλικό. Δεν είναι λοιπόν ένας χρήστης μη λειτουργικός ή μη παραγωγικός απλά το παρών άρθρο θα συνεχίσει να τον κρατά δέσμιο του παράνομου εμπορίου.
  Και εδώ έρχεται και το σημαντικότερο κομμάτι που λείπει από το άρθρο. Ο μοναδικός τρόπος απεμπλοκής και αποκοπής του χρήστη κάνναβης από τον έμπορο είναι τόσο η ελεγχόμενη (μέσω αδειοδότησης και ελέγχου) καλλιέργεια κάνναβης για αυστηρά προσωπική χρήση όσο και η ελεγχόμενη προμήθεια κάνναβης από πιστοποιημένα κέντρα με πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο τόσο σε οικονομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Ακόμη στην Ελλάδα που η πολυτοξικομανία και έλλειψη εκπαίδευσης αλλά και με το απλοϊκό σκεπτικό αν η κάνναβη είναι παράνομη γιατί να μην κάνω και χρήση άλλων ουσιών ανεξάρτητα το πόσο επικίνδυνες είναι αφού το ρίσκο είναι ίδιο, η απομόνωση της κάνναβης από τις υπόλοιπες ουσίες θα μπορούσε να καταπολεμήσει την κατάχρηση άλλων πολύ πιο επιβλαβών ναρκωτικών.
  Η χρήση της κάνναβης όχι μόνο για ψυχαγωγικό σκοπό αλλά και ιατρικό, θα πρέπει επίσης να μην σας ξενίζει και θα πρέπει επιτέλους να εναρμονιστούμε με τα παραδείγματα ανάλογων πολιτικών στο εξωτερικό.

  Πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (http://www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/budget%202010%20Final.pdf) υπολογίζει ότι μπορούν να εξοικονομηθούν μέχρι και 13.9 δις δολάρια από δημόσιες δαπάνες αν νομιμοποιηθεί η κάνναβη στις ΗΠΑ (στην Καλιφόρνια που ήδη εφαρμόζει το μοντέλο της χορήγησης από φαρμακεία -dispensaries- με ιατρική συνταγή η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει τα 1.8 δις δολάρια), ενώ μπορούν να εισπραχθούν άλλα 6.4 δις δολάρια από την φορολόγηση της παραγωγής κάνναβης. Μια άλλη πρόσφατη μελέτη από την Ακαδημία της Ουτρέχτης (http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/issue/view/19) υπολογίζει ότι η νομιμοποίηση της κάνναβης στην Ολλανδία θα αποφέρει στο κράτος καθαρά έσοδα από φόρους μέχρι και 850 εκ ευρώ ετησίως, ενώ αντίστοιχη έρευνα της Γερμανικής Ένωσης Κλωστικής Κάνναβης από το 2008 υπολογίζει τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα από φόρους για την Γερμανία στα 2.8 δις ευρώ ετησίως. Στην Ισπανία όπου ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία το μοντέλο των μη-κερδοσκοπικών σωματείων παραγωγών- καταναλωτών κάνναβης (cannabissocialclubs, περισσότερα από 200 κλαμπ σε όλη την Ισπανία με δεκάδες χιλιάδες μέλη), με την πλήρη νομιμοποίηση του συγκεκριμένου μοντέλου αυτοκαλλιέργειας μπορούν να δημιουργηθούν 7.500 άμεσες και 30.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ το κράτος θα εισέπραττε 367 εκ ευρώ ετησίως από φόρους

  Είναι μια ευκαιρία λοιπόν τόσο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αλλά και του χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κάνναβης στην Ελλάδα, να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις τόσο για την πάταξη του παράνομου εμπορίου όσο και για την ενημέρωση και προστασία του χρήστη με γνώμονα τόσο την φύση της πραγματικότητας που επικρατεί τόσα χρόνια εξαιτίας της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου προς μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση.

  Με γνώμονα τα παραπάνω είναι απαραίτητα τα εξή:

  – Να μην τελεί άδικη πράξη η χρήση σε ιδιωτικό χώρο
  – Να υπάρχουν αυστηρές ποινές για την εμπορία με ταυτόχρονη ελεγχόμενη διάθεση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς από αυστηρά ελεγχόμενους φορείς-καταστήματα.
  – Θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αθωότητας που δικαιολογούν τη προσωπική χρήση (όπως όρια ποσότητας της κάθε επί μέρους ναρκωτικής ουσίας, αριθμός φυτών κάνναβης, αλλά και ο βαθμός βλαπτικότητας της κάθε ναρκωτικής ουσίας και ιδιαίτερα η κατηγορία στην οποία ανήκει).
  – Αποποινικοποίηση της καλλιέργειας 5 θηλυκών φυτών κάνναβης ανά άτομο για προσωπική χρήση.
  – Την ελεγχόμενη από το Κράτος διάθεση κάνναβης, μέσα από τη λειτουργία συλλόγων (κλαμπ μελών) για συλλογική, μη-κερδοσκοπική, καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική (θεραπευτική ή ευφορική) χρήση, αλλά και ειδικών φαρμακείων όπου θα παρέχουν, κατόπιν ιατρικής συνταγής, την κάνναβη για προσωπική χρήση.
  – Τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

  Ήρθε ο καιρός να πάμε 2 βήματα μπροστά για το δημόσιο καλό, την δημόσια υγεία και την κοινωνική ευημερία.

  Η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 00:52 | ANDREAS

  καλά πλάκα κάνετε? νομος ειναι αυτος? παρ. 1-2 καμια διευκρίνιση… τι να εχς 1γρ τι 5 κιλα το ιδιο ειναι? ποια ειναι η ποσότητα που θεωρείται λογική?
  ο νομος ειναι για την πλακα, γραμμένος απο άσχετους και ανίδεους.
  ολα για το συμφέρον του έμπορα και των καρτέλ.
  αντι να το φορολογισετε τώρα που ολη η Ελλαδα το καπνιζει εσεις αντίθετος θέλετε να γεμίσετε τις φύλακες με φοιτητές,καλλιτέχνες,επιχειρηματίες,δασκάλους,ιατρούς ακομα και ΑμΕΑ…
  κράτος αλληλεγγύης μου λεει μετα…
  προτείνω αντι να σκέφτεστε, να φτιαξετε απο μονοι σας νομους (κατι που δεν το καταφέρνετε και πολυ καλα) σε ολους τους τομεις, παρτε έτοιμους απο Γερμανία,Ολλανδία μιας και τα πανε πολυ καλα σε κοινωνικά θεματα.

  Εχω βαρεθει να βλεπω,αστυνομικους οι οποίοι συλλαμβάνουν και κακομεταχειριζονται παιδια για ενα τσιγαριλικι…αντι να πανε στο κεντρο της Αθηνας να πίασουν κανενα πρεζακι που κλεβει ή να ασχολιθουν με την εβρεση φοροφυγαδων βουλευτων και γενικα με την προστασια του πολιτι. Περνας στην ομονοια, στη μια γωνια περιπολκο και να πινουν καφεδακι στην αλλη ακριβως γωνια να σε ρωτανε αν θες να αγορασεις πρεζα. Ειναι τραγελαφικη η κατασταση…και ολα αυτα την στιγμη που το αλκοολ,το τσιγαρο,οι χιλιες δυό νομιμες καρκινογονες ουσιες στο φαγητο θεωρουνται απολυτος νορμάλ, ενω αν καπνισεις ενα μη-τοξικο τσιγαρακι το οποιο εχει επιδραση αποκλιστικα σε εσενα, θεωριται παρανομια…εστο και αν το κανεισ σπιτι σου. ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ!!

  Ετσι για το αρχειο, ειμαι αριστούχος φοιτητής και χρήστης κάνναβης εδω και 3 χρονια. Η καναβη δεν εχει επηρεάσει καθόλου τις μαθησιεκαες μου ικανότητες αλλα αντίθετος μου δίνει τροφή για σκέψη και δημιουργία.Ευχομαι να απαλλαγουμε επιτελους απο διευθαρμενους βουλευτες που λειτουργουν σαν ρομποτακια για το συμφερον και να δωθει βαση στις αναγγες της κοινωνιας του 2012.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 22:25 | Γεωργιος

  επιλεκτικά πειράματα επικαλούνται και δεν το καταλαβαίνουν ούτε οι ίδιοι. Έχετε να μου πείτε ότι προκαλεί ψυχικές διαταραχές και εθισμούς υπάρχουν πολλά περισσότερα πειράματα που αποδεικνύουν το αντίθετο.
  Θύματα τον ασπρομαυρων αμερικανικων διαφημίσεων που το παιδί κάπνιζε χασίς και σκότωνε τον πατέρα ή αυτοκτονούσε. Σε τι διαφέρει με την ποτοαπαγόρευση αυτό που γίνετε? Και άμα δεν σας ενδιαφέρει για εμάς τους μεγαλύτερους σε ηλικία χασικλήδες? Τα παιδάκια δεν σας πειράζει που από τον ίδιο άνθρωπο που θα αγοράσουν χασίς θα μπορούν να βρούν μέχρι και πρέζα? Το ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που καπνίζουν χασίς καπνίζουν αλβανικό βρώμικο χασίς με ένα καρο νιτρικά δεν σας ενδιαφέρει? Το ότι τα λεφτά που περνούν οι αλβανοί και οι παράνομοι καλλιεργητές δεν σας ενδιαφέρει ότι μπορούσαν να φορολογούνται? Το ότι θα ανεβάσει τον τουρισμό ? Το ότι θα μπορούσαν να γίνουν πρωτοπόρες ελληνικές (ΑΣ ΓΕΛAΣΩ) έρευνες στον τομέα των φαρμακων ? H άψογης ποιότητας πρώτες ύλες?
  Καρκινοπαθείς διαβητικοί σκλήρυνση κατά πλακας ούτε αυτά σας λένε κάτι? Μάλλον λάθος πηγες έχει το 99,9% του διαδικτύου.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 20:58 | Alexandros

  Οποιαδηποτε μεταρρυθμιση εστω και τοσο καθυστερημενα σε σχεση με το θεμα των ναρκωτικων ειναι παραπανω απο ευπροσδεκτη ακομα και με τις ελλειψεις της. Ας διαχωρισουμε ομως την κανναβη απο τα ναρκωτικα και τα επικινδυνα χημικα παρασκευασματα του ανθρωπου. Αλλωστε ποια ειναι η λογικη της απαγορευσης και εκριζωσης ενος φυτου που υπαρχει στη γη πριν απ τον ανθρωπο και που τυχαινει να εχει ψυχοτροπες ιδιοτητες αναλογες αλλων φυτων οπως του σταφυλιου και των δημιτριακων κατοπιν ζυμωσης ή του καπνου; Με την ιδια λογικη γιατι δεν απαγορευεται η χρηση προιοντων καπνου που αποδεδειγμενα σκοτωνουν ενω για την κανναβη δεν εχει αποδειχτει ποτε κατι τετοιο. Ακομα και τις υποτιθεμενες εθιστικες της ιδιοτητες δεν τις αποδεχεται ουτε ο μεχρι προτινος νομος. Ετσι κι αλλιως το να τιμωρειται η συνηθεια του καθενος προς την οποια μεθη η ακομα και η εκθεση του σε κατι δυνητικα «επικινδυνο» για τον εαυτο του ειναι δικαιωμα του και δεν εχει λογικη τη στιγμη που το ακριβοφορολογητο αλκοολ ανηκει στην ιδια κατηγορια.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 18:32 | Αντώνης

  -Αποποινικοποίηση χρήσης της κάνναβης.
  -Η καλιέργεια κάνναβης προς ιδίοχρήση πρέπει να αποποινικοποιηθεί πλήρως.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 15:57 | Αρις

  Γνώμη μου ειναι να υιοθετηθεί το ολλανδικο μοντέλο

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 12:44 | Κωστασ Ανεργοσ νεος

  Giati na min apozitisoume apozimiosis gia ti blavi tin opia anagkazomaste na pathenoume epidi kapnizoume xasis alvaniko kai piotitas pou sigoura prokali vlaves…
  Giati na min miosoume ti vlavi apo tin exartisi mas kapnizontas katharo oikosito Elliniko Xasisi ????
  Giati na iparxi prostimo tin ora pou se ales xores exoun anixi gourme estiatoria me kanavi??
  Mono gia ta dania tha eksixronizomaste kirioi>??

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 16:57 | αρης

  Μάλιστα.Το μη χείρον ,βέλτιστον…

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 14:41 | Στέφανος

  Προφανώς δεν μιλάμε ούτε για απελευθέρωση ούτε για διάκριση ανάμεσα σε «σκληρά» και «μαλακά».
  Μόνοι σας τους γράφετε; Καμιά ιδέα από άλλα κράτη;

  Άλλος ένας νόμος για το αρχείο…

 • 28 Οκτωβρίου 2012, 13:32 | Κωστασ Ανεργοσ νεος

  Για σασ καταρχην αποσο βλεπουμε και στην πραξη με τον κωδικα ναρκωτικων η διαβουλευση στην οποια γραφουμε τωρα δεν βοηθησε την προωθηση και την αναμορφωση του Κωδικα ναρκωτικων αλλα βοηθησε στην τοποθετηση του σενα συρταρι και οχι στην ψηφηση του.
  Οταν μιλαμε για ναρκωτικα ειμαι κατα αλλα οταν μιλαμε για κανναβη νιωθω οτι ειται μας δουλευεται ειται εχεται καποιο μεγαλυτερο σχεδιο καταπολεμησησ της κουλτουρασ μας και της παραδοσης μασ καθωσ η συνηθεια του καπνισματοσ τησ καλλιεργιασ και της διακηνησησ περιγραφεται περιτρανα μεσα απο τη ρεμπετικη ιστορια της μουσικησ.Και αφου δεχτηκατε το μπουζουκι ως εθνικο οργανο πλεον απο τν παρανομια του πρεπει να δεχτητε και τουσ ανθρωπουσ που το απαρτιζουν.ΚΑι οταν μιλαμε για χρηση ενοουμε για μια συνηθεια καπνισματοσ δεν εχει σχεσει με τα αλλα τοξικα ναρκωτικα Η ΚΑΝΝΑΒΗ αποδεδιγμενα πλεον ειναι Η ΜΟΝΗ ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ που αυτο αυτοματος την καταταση σε ΒΟΤΑΝΟ οπωσ ηταν παντα πριν την προπαγανδα που ζουμε,και οχι ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ οπωσ την θεωρητε τοσο καιρο.Και αποδειξη ειναι οτι μυριζει πλεον παντου σε ολα τα παρκακια οι νεοι καπνιζουν παρανομα σε ολεσ τισ συναυλιεσ σε ολα τα γηπεδα δηλαδη ΔΕΝ ΤΟ ΜΥΡΙΖΕΤΑΙ ???ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ >>>??? ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΝΑ εχει παει μπροστα το εχει αποδεχθει πλεον καιροσ ειναι να το αποδεχθει και ο νομοσ και να μην ΧΑΡΑΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΣΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥ Ν ΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ με 50γραμμαρια κανναβησ ΚΑΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ???
  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΕΘΑΕΙ ΜΕΝΑ ΦΥΤΟ ΠΡΩΤΟΓΟΝΟ ….
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΛΗΨΗ…ΓΙΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΝΑΒΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΧΘΗΤΕ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
  Αφου και παρανομο που το εχεται μονο την τιμη ανεβαζεται στα καρτελ και τα βοηθατε να κονομανε και να οπλιζονται εναντια στη κοινωνια γιατι ετσι αδυναμα ηταν και στην Αμερικη τα καρτελ ωσπου τα κονομησαν δυναμοσαν και γινεται ενασ πολεμοσ κανονικοσ ναρκωτικων,ο οποιοσ ισωσ αν δυναμωσουν και αλο τα καρτελ και εδω ισοσ να το ζησουμε και εμεισ αν δεν καταλαβουμε το προβλημα σφαιρικα και δεν αφησουμε πισω αντιληψεις μη επιστιμονικεσ και δαιμονολογιεσ που μασ δημιουργουν εναν φοβο για την κανναβη ενω δεν ειναι ετσι….
  Απορω γιατι η Ελλινικη Ιατρικη κοινοτητα δεν τοποθετητε επι του θεματοσ και δεν αξιοποιει ολεσ τισ νεες μελετες και αποδειξησ οτι την κανναβη την εφτιαξε ο θεοσ για τον ανθρωπο και τον ανθρωπο γιαυτην..Αλιωσ δεν εξηγηται η επιστιμονικη ανακαλυψη τον ειδικων υποδοχεων κανναβινοιδων στουσ νευρωνες μασ καθως μονο το THC της κανναβης ταιριαζει και βοιθαει στην ανακουφιση πολων ασθενιων και πονων του ανθρωπου.Ειναι τελιωσ παραλογο ολο αυτο σταματηστε το .Αφου σαυτουσ που αρεσει και το κανουν εδω και 30 χρονια που εχεται απαγορευση ειναι δυσκολο να το κοψουν και επισησ βρισκουν με την απαγορευση πραγμα που αποδικνιει οτι δεν υπαρχει απαγορευση στην πραξη τησ ζωης παρα μονο στην θεωρια.Και γιατι να μην γινει ελευθερο οπωσ ηταν πριν το 1925 και ειχαμε την καλυτερη παραγωγη χασισ στον κοσμο ?Και γιατι να μην πωλειται νομιμα και φορολογημενα και τα λεφτα των φορων να γυρνανε στην κοινωνια παλι και οχι στα καρτελ?
  Γιατι να θεωρειται ενασ ανθρωποσ στην Ελλαδα εγκληματιας αν καπνισει η αν καλλιεργησει λιγα φυτα και σε καποιεσ αλλεσ χωρες να εχει το δικαιωμα αυτο οχι μονο να καλλιεργησει αλλα να προμηθευτει σωστα την κανναβη μεσα απο μια διαδικασια ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ του προιοντοσ.ΕΝΩ στην ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΚΑΝΝΑΒΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΟΒΑΡΟΝ ΛΟΙΜΟΞΕΨΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ οι ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΕΝΟΥΝ και ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗ…
  ενω στην Ελλαδα αν εχειε 5 δεντρακια για να τα καπνισεισ και συληφθεισ αφηνεσαι στο ελεοσ του καθε δικαστη και εισαγγελεα που θα σου τυχει και η την γλιτωνεισ φτηνα αν εχεισ καπιο μεσον η πασ μεσα και ας καλλιεργησεσ το φυτο για να αποφυγεισ την μαυρη αγορα και τη μαφια γιατι αν δεν το καλλιεργησεισ εκι πρεπει να απευθηνθεισ για να το προμηθευτεισ αλιωσ δεν νοηται η χρηση ….Αυτα λυστε τον παραλογισμο μην εθελοτυφλυτε Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

 • 28 Οκτωβρίου 2012, 12:40 | Οδυσσέας

  Είναι πιά αποδεδειγμένη η θεραπευτική χρήση της κάναβης σε όλον τον κόσμο (βλ.σχετικές μελέτες)
  από προσωπική εμεπιρία ( μόνιμη κινητική αναπηρία από τροχαίο πριν 29 χρόνια)η χρήση της θεραπευτικής κάναβης έχει πολύ θετική επίδραση στον πόνο αλλά και στην ψυχολογία μου.με βοήθησε και με βοηθά να είμαι ενεργός πολίτης κ αθλητής ΑμεΑ με διακρίσεις
  Ως εκ τούτου θα ήθελα την πλήρη αποποινικοποίηση για ιατρικούς,και ΜΟΝΟ,λόγους.Αυτό θα απελευθέρωνε πολλούς χρήστες από το νοσηρό περιβάλλον των εμπόρων και των χρηστών για ψυχαγωγική χρήση επίσης.
  Συμπερασματικά,η καλιέργεια προς ιδίαν χρήση για θεραπευτικούς λόγους θα πρέπει να αποποινικοποιηθεί πλήρως.
  Υπάρχουν οι ψυχίατροι εκείνοι που μπορούν να διαγνώσουν την ευεργετική επίδραση της ουσίας και να συνταγογραφήσουν κ να παρακολουθούν την ψυχοσωματική υγεία του χρήστη
  Θα επιθυμούσα επίσης αυστηρότερους νόμους σχετικά με την διάθεση κ διαφήμιση αλκοόλ

 • 28 Οκτωβρίου 2012, 09:59 | Yorgos@Galatsi

  Εδώ υπάρχει λάθος προσέγγιση στη προσπάθεια αποποινικοποίησης της κάνναβης.
  Το κράτος απλά χαλαρώνει την ποινή, συνεχίζει όμως να θεωρεί «παραβάτη» τον χρήστη κάνναβης επιβάλλοντας του χρηματικό πρόστιμο αντίστοιχο με το κόστος προμήθειας των ετησίων δόσεων του.
  Το κράτος θα πρέπει να ελέγχει και όχι να τιμωρεί τους χρήστες κάνναβης.
  Μια καλή ιδέα θα ήταν να παρέχει με αντίστοιχο αντίτιμο άδεια μικροκαλλιεργητή για προσωπική χρήση. Έτσι θα υπήρχε και έλεγχος, αλλά και μεγαλύτερα έσοδα σε μια χώρα που πρέπει να μάθει, ότι αν αγαπά τους πολίτες της κερδίζει περισσότερο, από να τους τιμωρεί με κάθε τρόπο.

 • 27 Οκτωβρίου 2012, 23:24 | δημήτριος

  Προτάσσετε ότι οι σκοποί εξυπηρέτησης κρίνονται με βάση,
  τις ποσότητες(ποια ποσότητα;) που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική χρήση ή καλλιέργεια φυτών κάνναβης σε αριθμό(ποιόν αριθμό;) ή έκταση που δικαιολογούνται, μόνο για την ατομική του χρήση

  Η διαπίστωση του σκοπού εξυπηρέτησης τι ρόλο παίζει εφόσον κρίνετε ο σκοπός της εξυπηρέτηση από την ποσότητα; Τα κριτήρια της διαπίστωσης βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια; και από που προέρχονται;

  Παρακαλώ να διευκρινιστεί περαιτέρω η παράγραφος 2.

 • 27 Οκτωβρίου 2012, 15:06 | Χρήστος Μαλανδρής

  Πολύ θετική αντιμετώπιση των χρηστών.
  Δεν μπορεί πιστεύω το Κράτος να αντέχει να συντηρεί τόσους απλούς χρήστες στη φυλακή.

 • 27 Οκτωβρίου 2012, 12:48 | Χρήστος Τακλής

  Για την καλλιέργεια για ιδιοχρησία να επιτρέπεται ελεύθερα υπό κάποιους περιορισμούς όπως π.χ. μέχρι 3 δενδρύλλια.

 • 27 Οκτωβρίου 2012, 12:45 | Κωστης Δημητροπουλος

  θεωρω πως η προσωπική αυτοκαλλιέργεια κάνναβης, πρεπει να αποτελει αναφαίρετο δικαιωμα του χρηστη. μιλαμε για μια χωρα με ποσοστό περιστασιακών η μονιμων χρηστων κανναβης πανω απο 25%, και με την παταξη της αυτοκαλλιεργειας, στην ουσια στελνουμε ολους αυτους τους ανθρωπους σε καθημερινες συνδιαλλαγες με ατομα του υποκοσμου, τα οποια αφ’ενός πλουτιζουν και αφ’ετέρου προμηθεύουν τους χρηστες με αμφιβολλου ποιοτητας και προελευσης κανναβη. απο τη στιγμη που η διακινηση κανναβης απο αρμοδιους κρατικούς φορεις και η φορολόγηση της μοιαζουν με ονειρο απατηλό, η ελευθερια του χρηστη να ελεγχει τις ουσιες που καταναλωνει μεσα στο σπιτι του και να αποφευγει συναναστροφες με ατομα-επαγγελματιες διακινητες ειναι δικαιωμα, που το κρατος ως κρατος προνοιας πρεπει να προασπισει.

 • 27 Οκτωβρίου 2012, 12:27 | Δημητρης Νικολάου

  Σιγουρα μιλαμε για ενα βημα εμπρος σε σχεση με το παρον νομικο πλαισιο.
  Εχουν ειπωθει τα παντα απο την προηγουμενη δημοσια διαβουλευση , οποτε δεν νομιζω οτι εχω να προσθεσω κατι ουσιαστικο.

  Η γνωμη μου ειναι οτι ο χρηστης δεν θα επρεπε καν να μπλεκει σε νομικες διαδικασιες μιας και ολοι γνωριζουμε πως λειτουργει η Ελληνικη κοινωνια που κατα γενικη ομολογια ειναι ανενημερωτη. Ακομα και με την ελαχιστοποιηση των ποινων , η δημοσια διαπομπευση δεν παυει να ειναι η μεγαλυτερη ποινη που δεχεται ο χρηστης απο την τοπικη κοινωνια στην οποια συνυπαρχει και μπορει να τον επηρρεασει ειτε κοινωνικα ειτε επαγγελματικα.

  Θα ηθελα τουλαχιστον στο κομματι που αφορα την καλλιεργεια κανναβης για προσωπικη χρηση , να υπηρχε καποιο πλαισιο στο οποιο ο χρηστης-καλλιεργητης να μπορουσε να δηλωσει στις αρμοδιες αρχες επωνυμα ,οτι θα προχωρησει σε μια τετοια πραξη για δικη του αποκλειστικη χρηση και απο κει και περα να υπηρχε καποιος διακριτικος ελεγχος απο τις αρχες σε περιπτωση που υπηρχαν ΒΑΣΙΜΕΣ υποψιες οτι αυτο δεν γινεται για δικη του αποκλειστικα χρηση.

  Επαναλαμβανω οτι οι κοινωνικες συνεπειες ηταν παντα μεγαλυτερες απο τις ποινικες σε μια κλειστη κοινωνια οπως η δικη μας.

  Ευχομαι να μην κολλησει παλι το νομοσχεδιο και να περασει οσο το δυνατον πιο συντομα απο την Ελληνικη βουλη.

  Δημητρης Νικολαου

 • 27 Οκτωβρίου 2012, 09:22 | gkastros

  αρθρο 29.
  . Όποιος, για δική του αποκλειστικά χρήση, με οποιονδήποτε τρόπο προμηθεύεται ή κατέχει ναρκωτικά, σε ποσότητες που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση ……

  η πραξη συνεχιζει να ειναι παρανομη. το γεγονος πως καποιος μπορει να συληφθει στο σπιτι του με ενα τσιγαρο και να μπλεξει με δικαστηρια εισαγγελλεις κτλ (καταναλωνοντας με τον τροπο αυτο πολυτιμες εργατοωρες – πορους των αντιστοιχων αρχων) παραμενει.

  κατα τη γνωμη μου θα πρεπει
  1. η χρηση μαλακων ναρκωτικων σε ιδιωτικους χωρους να μην επιφερει καμια ποινη.

  2. να αυξηθουν οι ελεγχοι και οι ποινες (προστιμα κυριως) για
  δημοσια χρηση (ιδιως σε χωρους με ανηλικους)
  οδηγηση υπο την επηρεια

  3. να δωθουν υπο ορους και ελεγχομενα απο το κρατος αδειες καλλιεργιας και διακινησης μαλακων ναρκωτικων. αυτο θα μπορουσε να υλοποιηθει πειραματικα σε μια περιορισμενη γεωγραφικη περιοη για ενα μικρο ρονικο διαστημα. π.χ σε καποια νησια κατα την περιοδο του χειμωνα ωστε να αξιολογηθουν πληρως πιθανες συνεπειες και οφελη.

 • 26 Οκτωβρίου 2012, 20:13 | νικος

  έπρεπε να μείνει στα 500 ευρώ το πρόστιμο όπως ήταν στον προηγούμενο κώδικα.