Άρθρο 57: Ειδικά προγράμματα απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης ατόμων εξαρτημένων από τα Ναρκωτικά και τον Αλκοολισμό. Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, η κατανομή τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία και ανάπτυξή τους ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας. Η σύσταση νέων θέσεων κατά τα ανωτέρω επιτρέπεται μόνο εφόσον καταργούνται ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις άλλων ειδικοτήτων.

  • 2 Νοεμβρίου 2012, 12:32 | Αλέξανδρος Φιλιππίδης

    Λόγω της αναγκαιότητας και της μεγάλης ζήτησης για προγράμματα πρόληψης και απεξάρτησης δεν γίνεται να απαιτείται η σύσταση νέων θέσεων να επιτρέπεται μόνο εφόσον καταργούνται ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις άλλων ειδικοτήτων. Αν πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον για την βοήθεια των χρηστών πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις και να στελεχωθούν άμεσα από άτομα που είναι ικανά και θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν.
    Ακόμη θα μπορούσε να υπάρξει και μια ρύθμιση για εθελοντές που επιθυμούν να συμμετέχουν ύστερα από ανάλογη εκπαίδευση από το εξειδικευμένο προσωπικό.