Άρθρο 99

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του ν.2721/1999 (Α΄112) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται ειδική υπηρεσία στον Υπουργείο Δικαιοσύνης με τίτλο «Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης». Σκοπός και αποστολή της υπηρεσίας αυτής είναι η εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και η συνοδεία αυτών προς ανάκριση, εμφάνιση σε δικαστήριο, ιατρική εξέταση, εκτέλεση έκτακτης άδειας ή άλλου έργου και η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 48 του ν.2721/1999 (Α΄112) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στην άσκηση των ανατιθέμενων σε αυτό δια του παρόντος καθηκόντων του, πλην των περιπτώσεων που ασκεί καθήκοντα για την διοικητική υποστήριξη και φύλαξη των Καταστημάτων Κράτησης.»

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 14:41 | Χρήστος

  Αφού μιλήσαμε για την ανάγκη απόσυρσης της λέξης «Φύλαξη» από όλα τα άρθρα, που αφορούν στην Εξωτερική Φρουρά των Φυλακών και την ανάγκη της υιοθέτησης των μετατάξεων για το εξειδικευμένο προσωπικό εξωτερικής φρούρησης Παν/κής Εκπαιδ. σε διοικητικές θέσεις με απλά λόγια, θα προσθέσουμε και το ότι οι Εξωτερικοί Φρουροί δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν στις σκοπιές τους ή στα νοσοκομεία ή στις μεταγωγές ή στα δικαστήρια από κάμερες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία να είναι όμοια αποτελεσματικά με εκείνους και θα προτρέψουμε την Πολιτική Ηγεσία και τους υπεύθυνους σχεδιασμού της σοφρωνιστικής πολιτικής, να σκεφθούν τους λόγους και τις αιτίες που οδηγούν ακόμη και την αδελφή μας Σωφρονιστική Υπηρεσία να ανεβάζει επάνω σε σκοπιές (κατά την διάρκεια του προαυλισμού, άοπλους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, πολλές φορές μάλιστα σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων από την παράλληλη σε αυτούς σκοπιά των εξωτερικών φρουρών όπως συμβαίνει π.χ. στον Κορυδαλλό σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις, παρά την ύπαρξη καμερών και άλλων καταγραφικών μέσων).Αυτό φυσικά συμβαίνει, επειδή είναι άλλο πράγμα η καταγραφή μιας απόδρασης και εντελώς διαφορετικό πράγμα η αποτροπή της, η οποία μπορεί να γίνει μόνο με χρήση ήπιων ή άλλων μέσων από τους φυλάσσοντες τα τείχη τών φυλακών, δηλαδή τους ένοπλους εξωτερικούς φρουρούς.

  Επειδή, όμως, πρέπει να μιλάμε και με επιστημονικά στοιχεία, θα αναφερθώ σε κάποια σημεία από την έρευνα (και όχι μόνο βιβλιογραφική ανασκόπηση) που πραγματοποίησα ως διπλωματική εργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο το 2010 και η οποία παρουσιάστηκε στο 15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Ψυχολογίας της Προσωπικότητας στο Μπρνο της Τσεχίας στις 20-24 Ιουλίου του 2010 και είχε ως θέμα την επαγγελματική εξουθένωση των εξωτερικών φρουρών των ελληνικών φυλακών και είναι η μοναδική στο είδος της σε όλη την χώρα μας, ενώ παράλληλα παρουσιάζει για πρώτη φορά παγκοσμίως το θέμα της εξουθένωση λαμβάνοντας υπόψη μια πλειάδα ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που επιδρούν στην επαγγελματική εξουθένωση των εξωτερικών φρουρών.
  Ένας από τους παράγοντες αυτούς που εξετάστηκαν, λοιπόν, είναι «τα προβλήματα των ρόλων», ή με απλά λόγια το να είσαι αναγκασμένος να κάνεις πολλές διαφορετικές δουλειές (να υπάρχουν αντικρουόμενες απαιτήσεις) μέσα στον εργασιακό σου χώρο ή αλλιώς η ασάφεια των πολιτικών και προδιαγραφών καθηκόντων, τα οποία καθοδηγούν την συμπεριφορά στην εργασία (Rizzo et al, 1970).
  Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, η σύγκρουση και η ασάφεια των ρόλων (π.χ. την μία ημέρα φρουρός και την άλλη σωφρονιστικός φύλακας) είναι μέτρια έως υψηλά συσχετισμένες με την επαγγελματική εξουθένωση.
  Ως χαρακτηριστική, μάλιστα, αναφέρεται η περίπτωση των σωφρονιστικών υπαλλήλων, που και φυλάσσουν και ελέγχουν πειθαρχικά τους κρατούμενους και τους προετοιμάζουν για την ομαλή επανακοινωνικοποίησή τους (Schaufeliu & Peters, 2000).
  Εσείς τώρα ζητάτε από τους εξωτερικούς φρουρούς, να αναλάβουν και άλλους ασαφείς και αντικρουόμενους ρόλους (δηλαδή και των σωφρονιστικών) και δεν λαμβάνετε υπόψη, ότι ήδη έχουν πολύ υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης και μόνο από την δική τους εργασία, όπου και αποπροσωποποίηση υπάρχει και ελιπής προσωπική ολοκλήρωση, αφού από την μία δεν έχουν ιεραρχική εξέλιξη με βάση το μορφωτικό τους επίπεδο και από την άλλη ανήκουν σε ένα ερμαφρόδιτο ιδιαίτερο σώμα με πολιτική και αστυνομική μορφή ταυτόχρονα, καθώς και αστυνομική και πολιτική ηγεσία ταυτόχρονα, παράγοντες που τους οδηγούν (με δικά τους απλά λόγια) στο να μην ξέρουν τι να κάνουν και ποιον να υπακούσουν και πότε να τον υπακούσουν και σύμφωνα με ποιους κανόνες να συμπεριφερθούν.Με τα λόγια των Cheek & Miller, 1982, η σύγκρουση των ρόλων δημιουργείται από τις αντικρουόμενες διοικητικές απιτήσεις πάνω στους υπαλλήλους.Έτσι, όμως, οδηγούνται στην επαγγελματική εξάντληση και την αποστασιοποίηση τους από την δουλειά τους.
  Αυτό για εσάς την Πολιτική Ηγεσία μεταφράζεται σε μειωμένη απόδοση των υπαλλήλων και σε μεγαλύτερους κινδύνους για τον υπάλληλο, τον κρατούμενο και το ευρύτερο κοινό.Αναζητήστε , μάλιστα, τις περιπτώσεις των συναδέλφων εξωτερικών φρουρών, που δεν άντεξαν, έστω και προσωρινά την επαγγελματική εξουθένωση που δέχτηκαν και εγκλείστηκαν σε ιδρύματα θεραπείας ψυχικών νόσων, ώστε να αποκατασταθούν, για να κατανοήσετε, ότι η περαιτέρω επιφόρτισή με άλλα αντικρουόμενα προς τα ήδη υπάρχοντα καθήκοντα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανές ανεξέλεγκτες καταστάσεις για το σύνολο και επιπλέον επιβλαβείς για την υγεία τους.
  Σε σχετικά αποτελέσματα έφτασε και η έρευνα των Whitehead & Lindquist το 1986, όταν διαπίστωσε σύγκρουση ρόλων, μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία και αυξημένο εργασιακό άγχος σε 258 σωφρονιστικούς υπαλλήλους.Σε αντίστοιχη μελέτη των Hepburn & Albonetti το 1980, σε 253 σωφρονιστικούς υπαλλήλους, διαπιστώθηκε μάλιστα ότι η υψηλότερη σύγκρουση ρόλων ήταν συνδεδεμένη με τις φυλακές μικρής ασφαλείας (όπως ο Κορυδαλλός που είναι δικαστική φυλακή και όχι κλειστή), ως αποτέλεσμα των υψηλότερων οργανοσιακών στόχων, που συνδύαζαν τον σωφρονισμό και την ασφάλεια, πράγμα που επιδιώκετε και εσείς τώρα.
  Επομένως, το μόνο που θα καταφέρετε με την χρήση των εξωτερικών φρουρών και ως εσωτερικών φυλάκων, θα είναι να έχετε μεν υπαλλήλους εκεί που υπάρχουν κενά, αλλά αυτοί οι υπάλληλοι θα είναι «φαντάσματα», που χωρίς ξεκούραση (ήδη τους οφείλονται δεκάδες χιλιάδες ρεπό), χωρίς προσωπική ικανοποίηση από την εργασία τους, χωρίς σαφήνεια ρόλων στην εργασία τους, θα αποτελούν έναν επικίνδυνο παράγοντα για εκείνην.
  «Η παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς», λέει σοφά ο λαός μας.Το όλα μαζί, σημαίνει και τίποτα ταυτόχρονα.

  Δείτε τώρα για ποιούς λόγους πρέπει να σκεφθείτε σοβαρά και την υιοθέτηση των μετατάξεων των πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ:
  Ένας από τους πολλούς παράγοντες που εξετάστηκαν στην έρευνά μου για την επαγγελματική εξουθένωση των φρουρών ήταν και το μορφωτικό επίπεδο των φρουρών σε σχέση με την επαγγελματική τους εξουθένωση.

  Έρευνα του Rogers, 1991, έδειξε ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι με υψηλή μόρφωση βίωναν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης, επειδή έβλεπαν την δουλειά τους ως προσωρινή και άλλη έρευνα (Morgan et al, 2002) συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση.

  Για ποιόν λόγο, ενώ σας λείπουν υπάλληλοι υψηλού επιπέδου γνώσεων θα προτιμούσε μια υπηρεσία, να μην τους χρησιμοποιεί ανάλογα και να τους οδηγεί στην εξουθένωση;

  Για να πω και δυο λόγια για τα αποτελέσματα της έρευνας μου στους εξωτερικούς φρουρούς των ελληνικών φυλακών, θα αναφέρω, ότι χρησιμοποίησα για πρώτη φορά διεθνώς όλα μαζί τα εξής ερωτηματολόγια:
  texap 5, cses, asset, ss of warr, cook & wall, uwes-9, mbi, rp of armstrong & griffin.
  Σημαντικά σύντομα αποτελέσματα:
  Η οικογενειακή κατάσταση ΔΕΝ επηρεάζει ως προς ένταση και συχνότητα την επαγγελματική εξουθένωση των εξωτερικών φρουρών των ελληνικών φυλακών,
  Η ηλικία όμως επηρεάζει και όσο μεγαλύτερος ηλικιακά είναι ο φρουρός, τόσο εμφανίζεται πιο εξουθενωμένος. (Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια κρατική πρόβλεψη, ώστε να αποσύρονται σε υπηρεσίες γραφείου σταδιακά οι γηραιότεροι φρουροί?)(Επίσης καλό θα ήταν να παραμείνει με κάθε θυσία η ηλικία συνταξιοδότησής τους στα 58 και να μην ανεβεί σε καμία περίπτωση παραπάνω, γιατί δεν θα υπάρχει κανένα όφελος από αυτό όπως φαίνεται, παρά μόνο η ύπαρξη φρουρών φαντασμάτων στις σκοπιές).
  Η επαγγελματική ικανοποίηση και τα προβλήματα των ρόλων επηρεάζουν και μάλιστα σε πολύ σημαντικό βαθμό. (Οπότε θα ήταν προτιμότερο να αφήσετε στην άκρη κάθε σκέψη για επιφόρτισή τους και με άλλα νέα νατικρουόμενα με τα ήδη υπάρχοντα καθήκοντα)
  Η επαγγελματική ικανοποίηση μάλιστα αναδείχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στον κυριότερο προβλεπτικό παράγοντα για την επαγγελματική εξουθένωση των φρουρών. με δεύτερο τον νευρωτισμό και τρίτο τον κεντρικό μηχανισμό αυτοαξιολογήσεων.
  Τέταρτος και επομένος σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας, αναδείχθηκαν τα προβλήματα ρόλων και η επαγγελματική αφοσίωση.(Οπότε και πάλι θα ήταν προτιμότερο να αφήσετε στην άκρη κάθε σκέψη για επιφόρτισή τους και με άλλα νέα νατικρουόμενα με τα ήδη υπάρχοντα καθήκοντα).Όσο μεγαλύτερα τα προβλήματα των ρόλων, τόσο υψηλότερα και τα επίπεδα συχνότηατς της επαγγελματικής εξουθένωσης, έδειξε η έρευνα.
  Το ζήτημα μάλιστα είναι ότι τα ευρήματα μου επιβεβαίωσαν παλαιότερες έρευνες σε προσωπικό φυλακών ξένων χωρών, που επιβεβαιώνουν τα όσα υποστηρίζονται εδώ (Best et al, 2005, Zellars et al, 2000, Bakker, Van der Zee, Lewig, Dollard, 2006 και πολλές πολλές άλλες)

  Είναι ζήτημα προστασίας της ψυχικής υγείας των εξωτερικών φρουρών η διαγραφή της λέξης «Φύλαξη» από όλα τα άρθρα (99, 100) του παρόντος νομοσχεδίου, γιατί δεν θα ήθελα να φανταστώ σε καμία περίπτωση έναν υπερβολικά επαγγελματικά εξουθενωμένο φρουρό, ο οποίος θα καλείται από την Πολιτεία να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των πολιτών.
  Βοηθήστε, λοιπόν, τους εξωτερικούς φρουρούς στο έργο τους, χωρίς να τους οδηγείτε σε περαιτέρω αντικρουόμενους ρόλους.
  Ζητήστε με μετατάξεις από τους πτυχιούχους να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε διοικητικές θέσεις όπου θα αποδίδουν τα μέγιστα προς το συμφέρον της πολιτείας.
  Οδηγήστε τους νωρίς στην συνταξιοδότηση, επειδή το επάγγελμά τους είναι πραγματικά επικίνδυνο και ανθυγιεινό (όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για το γενικό σύνολο, εάν τους οδηγούμε σε υπερεξουθένωση).
  Αναδείξτε ιεραρχία με διακριτούς βαθμούς για όλους τους εξωτερικούς φρουρούς διακρίνοντας τους σε ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ και επιτρέποντας σε όλες αυτές τις κατηγορίες υπαλλήλων να έχουν εξέλιξη (ίσως ανάλογης με εκείνην της αστυνομίας).
  Για όποιον ενδιαφερόμενο επιθυμεί αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη το 2010, με τίτλο «Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης των εξωτερικών φρουρών: Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες», το μέιλ μου είναι στην διάθεσή σας, ενώ θα με βρείτε και στο τμήμα εξωτερικής φρούρησης των φυλακών Κορυδαλλού (σε κάποια σκοπιά, επειδή έτσι χρησιμοποιούνται πανελληνίως έως τώρα οι επιστήμνοες της φρουράς).
  Με σεβασμό προς όλους.
  Χρήστος

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 14:44 | ΖΗΣΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

  Eίναι γνωστό πως στα Καταστήματα Κράτησης υπάρχουν δύο ξεχωριστές υπηρεσίες: η Εξωτερική Φρουρά και η Σωφρονιστική Υπηρεσία με διαφορετικά καθήκοντα και αποστολή η κάθε μια.
  Κατά την διάρκεια των προσλήψεων, οι οποίες πολλές φορές «έτρεχαν» ταυτόχρονα σε ξεχωριστές προκηρύξεις, ο καθένας επέλεγε συνειδητά τον κλάδο στον όποιο επιθυμούσε να εργαστεί γνωρίζοντας απόλυτα τα καθήκοντα του κάθε κλάδου.
  Όσοι από εμάς επιλέξαμε την Εξωτερική Φρουρά γνωρίζαμε με ακρίβεια το αντικείμενο και τα καθήκοντα μας καθώς και το ότι θα αποτελούμε όργανα της τάξης στο χώρο που μας αναλογεί. Γνωρίζαμε πως θα ήμασταν ένστολοι και ένοπλοι και πως δεν επιτρέπονται οι μετατάξεις στον κλάδο μας.
  Επομένως αυτό που προωθείται με τον εν λόγω Σχέδιο Νόμου είναι τυπικά και ουσιαστικά μετάταξη, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 2721.
  Προφανώς δεν έχει γίνει κατανοητό πως ο Φρουρός φέρει και δύναται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του όπλο (άρθρο 50 Ν.2721), το όποιο στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει αγοραστεί από τον ίδιο.
  Στην προσπάθειά σας να ενισχύσετε την μία Υπηρεσία αντλώντας προσωπικό από την άλλη, εκτός του ότι πάσχει νομικά, θα έχει ως αποτέλεσμα δύο διαλυμένες Υπηρεσίες αφού και η Εξωτερική Φρουρά έχει ανάλογες ελλείψεις.
  Απλή και απόλυτα νομικά συμβατή λύση, ώστε να ενισχυθεί η Εσωτερική Φύλαξη, είναι όλοι οι «ημέτεροί» ΣΑΣ του κλάδου Δ.Ε. Φύλαξης που απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις εντός των Καταστημάτων καθώς και αυτοί που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο και αλλού, να επιστρέψουν τάχιστα στα πραγματικά τους καθήκοντα. Γνωρίζετε και εσείς, καθώς και εμείς, ότι ο αριθμός αυτών είναι πάνω από δύο εκατοντάδες.
  Τα κενά που θα προκύψουν στις διοικητικές θέσεις μπορούν να καλυφθούν από αποσπάσεις- μετατάξεις «Κρατικών» Υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Η διαδικασία αυτή είναι απόλυτα εφικτή και προβλέπεται από όλες τις κείμενες διατάξεις περί κινητικότητας υπαλλήλων.
  Από την μεριά της η Εξωτερική Φρουρά μπορεί να συνδράμει αναλαμβάνοντας τις εξωτερικές πύλες, πράγμα που εκτός του ότι είναι απόλυτα συμβατό με τα καθήκοντα της, θα αποτελέσει και ένα επιπλέον μέτρο έλεγχου προς πάσα κατεύθυνση.
  Εκτός από την τυπική πλευρά, υπάρχει και η πραγματική, η ουσιαστική Πως μπορεί ένας Φρουρός την μια ημέρα να μεταγάγει έναν κρατούμενο και την άλλη μέρα να τον «υπηρετεί» με την ιδιότητα του σωφρονιστικού;
  Κατά την μεταγωγή ο Φρουρός είναι απρόσιτος και διατηρεί όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζεται για να γίνει αυτή με ασφάλεια. Ενίοτε γίνεται δυσάρεστος στον μεταγόμενο, «συγκρούεται» μαζί του και αποτελεί τον μέγιστο «εχθρό» του, το μοναδικό εμπόδιο προς την ελευθερία Ο σωφρονιστικός έχει ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά και στάση, εκ του αντικειμένου του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  Είναι απόλυτα βέβαιο ότι μια ερμαφρόδιτη λειτουργία των Εξωτερικών Φρουρών θα οδηγήσει σε συναλλαγή και διαφθορά (είτε από φόβο είτε από πεποίθηση) καθώς και σε συμπλοκές ή ομηρίες με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Παρακαλώ λοιπόν, να αναλογιστείτε και με αίσθημα ευθύνης και να πράξετε την κατάργηση των εν λόγο άρθρων. Είναι σαφές πως αυτά είναι προϊόν μικροπολιτικών συμφερόντων και λανθασμένων εισηγήσεων. Οι συνάδελφοι-«δούρειοι ίπποι» που επικροτούν αυτά, με γνώμονα τα ιδιοτελή τους συμφέροντα, έχουν την δυνατότητα να παραιτηθούν και να αναζητήσουν θέσεις εργασίας ανάλογες των προσδοκιών τους και των ενδεχόμενων προσόντων τους.
  Εύχομαι και ελπίζω να κληθούμε ξανά στο μέλλον σε μια διαβούλευση που σαν στόχο θα έχει την ανάταση και την καλύτερη οργάνωση- αξιοποίηση της αξιόμαχης Υπηρεσίας μας και όχι σε διαβουλεύσεις που στοχεύουν στην απαξίωσή της.

  Με τιμή
  Μανούσος Ζήσης
  (Πρόεδρος Εξωτερικής Φρουράς Χαλκίδας)

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 14:33 | Γιάννης

  Κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος;;; Πρέπει να γίνει πιο κατανοητό με το τι εννοείτε με το παραπάνω. Συμφωνώ σε όλα με τις απόψεις των προηγούμενων συναδέλφων και έχω να κάνω μια απλή ερώτηση. Π.χ. Την Δευτέρα εκτελώ υπηρεσία ως σκοπός στην 4α (κορυδαλλος) και επιχειρείται απόπειρα απόδρασης και την αποτρέπω. Στην επόμενη υπηρεσία μου αν διαταχθω να κάνω εσωτερικά και βρεθώ τετ α τετ με το άτομο που του στερείσα τη ελευθερία δεν θα κινδυνεύει ακόμα περισσότερο η προσωπική μου ασφάλεια καθώς και κάθε συναδέλφου που θα πράξει παρόμοια?

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 13:52 | θεοδοσοπουλος

  μια μικρη προταση του αρθρου 99 «και η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος» παει να καταστρεψει μια ολοκληρη υπηρεσια.
  το μονο που μπορω να φανταστω ειναι οτι ο νομοθετης εχει λαθος εικονα για την υπηρεσια μας, προφανως απο ΛΑΘΟΣ ή ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ πληροφορηση.
  δεν θα γραψω ουτε για τις ελλείψεις ουτε για τα πολλα προβληματα μας- ισως δεν θα ηταν και σωστο να γινει κατι τετοιο εδω- αλλα αν περασει αυτο το σχεδιο νομου, θα δημιουργηθουν πολλα «θερμα επεισοδια» μεσα στις φυλακες και πολλοι εξωτερικοι φρουροι θα κινδυνεψουν..και τα προβληματα μας θα πολλαπλασιαστουν.
  εστω και στο παρα πεντε βγαλτε απο το σχεδιο νομου την καταστροφικη αυτη προταση.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 11:23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  Έχω κάνει χιλιάδες μεταγωγές κρατουμένων, χωρίς υπερβολή, ιδιαίτερα στο εφετείο της Κομοτηνής αλλά και στα άλλα Καταστήματα Κράτησης (Κ.Κ) όπου υπηρέτησα(είμαι οδηγός στην κλούβα αφού κατέχω Δ΄κατηγορίας δίπλωμα οδήγησης) και δεν μπορώ να διανοηθώ τον τρόπο που θα κάνουμε τις μεταγωγές έαν τελικά υλοποιηθεί αυτό που περιγράφετε σ΄ αυτά τα άρθρα. Μιλάω για την τυπική συμπεριφορά και τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια μιας μεταγωγής που φυσικά δεν θα μπορούμε να εφαρμόσουμε εάν έχουμε αποκτήσει οικιότητα μέσω της καθημερινής επαφής των επιπλέον καθηκόντων που θέλουν να μας ανατεθούν. Καταλαβαίνω κάποιον που δεν έχει κάνει την δουλειά μας να μην γνωρίζει την διαφορετικότητα της φύσης της εργασίας μας , αλλά για μένα που την κάνω καθημερινά, πιστευώ ότι θα είναι μεγάλο ατόπημα της πολιτείας εάν προχωρήσουν τα συγκεκριμένα άρθρα εώς έχουν και θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα παρά θα λύσουν.
  Επιπλέον θέλω να τονίσω επειδή έχω υπηρετήσει σε 4 Κ.Κ. ότι το πρόβλημα της έλλειψης των εξωτερικών φρουρών στην πλειονότητα των Κ.Κ. είναι τεράστιο και νομίζω ότι το πρώτο μέλημα όλων θα έπρεπε να ήταν η θωράκιση της υπηρεσίας μας και όχι η διάλυσή της με τέτοιου είδους μέτρα.
  Πολλοί από τους παραπάνω συναδέλφους και ιδιαίτερα η Ομοσπονδία μας έχουν κάνει ολοκληρομένες προτάσεις για την αναβάθμιση της υπηρεσίας όπου συμφωνώ απόλυτα και να μην τις επαναλάβω.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 11:44 | ΕΡΜΗΣ

  Ισως απο τα πιο λαθος νομοσχεδια. Μια υπηρεσια που λειτουργει αψογα θα μπει σε κινδυνο η λειτουργια της και εν προκειμενω η ασφαλεια των καταστηματων κρατησης. Συνταχθηκε μαλλον απο το λιγοτερο μη γνωριζοντες περι ασφαλειας των φυλακων. Οι εξωτερικοι φρουροι ειναι εξιδεικευμενο προσωπικο και αντι να εξελιχθει η υπηρεσια τους θα τεθει σε κινδυνο η αρτιοτητα ενος ολοκληρου ΕΝΟΠΛΟΥ σωματος

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 10:25 | Τερζής Χρήστος

  Τα αρνητικά επακόλουθα των δύο άρθων 99 & 100 στη λειτουργία των φυλάκων έχουν αναφερθεί σχεδόν σε όλα τα προηγούμενα σχόλια.
  Ας συνεισφέρω στην συζήτηση με την παράθεση δύο παραδειγμάτων
  Α) κρατούμενοι πρώην αστυνομικοί και δημόσιοι λειτουργοί δεν τοποθετούνται ποτέ σε κοινούς θαλάμους με άλλους κρατούμενους, μάλιστα ούτε καν προαυλίζονται στους ίδιους χώρους. Σε πολλές των περιπτώσεων κρατούνται μόνιμα σε πειθαρχία και μάλιστα με την θέλησή τους. Ο λόγος είναι ένας, ότι οι κρατούμενοι στο πρόσωπό τους εξακολουθούν και βλέπουν όλο τον κρατικό μηχανισμό δηλ την αιτία που αυτοί είναι στη φυλακή με ότι αυτό σημαίνει για την σωματική ακεραιότητα των πρώην αστυνομικών. Την ίδια οπτική έχουν οι κρατούμενοι και προς τους υπαλλήλους τηε Εξ. Φρουράς και αυτό αποδεικνύεται με τις φραστικές και αναίτιες επιθέσεις που έχουμε δεχτεί βρισκόμενοι πάνω στις σκοπιές. Με το άρθρο 99 οδηγείται τους εξωτερικούς φρουρούς σε μια δυσχερ’η και επικίνδυνη για αυτούς θέση. Να συναναστρέφονται με κρατούμενους, να κυκλοφορούν ανάμεσά τους να μπαίνουν στα κελιά τους , όταν εκατοντάδες από εμάς έχουν έρθει σε «αντιπαράθεση» τουλάχιστον λεκτική με τους κρατούμενους στη διάρκεια τόσο των μεταγωγών όσο και της φρούρησης στα νοσοκομεία
  Β) στις φυλακές οι υπάλληλοι που εκτελούν χρέη θυρωρού δεν εκτελούν καμία άλλη εργασία εντός της φυλακής πέραν αυτού. Ο λόγος προφανώς η εξειδίκευση και τα προσόντα του (πείρα, ειδίκευση, οξυδέρκεια κα) αλλά κυρίως η μη συναναστροφή (δημιουργία σχέσεων) με κρατούμενους με ότι αυτό σημαίνει (πιθανότητα διαφθοράς)
  Το ασυμβίβαστο αυτό που σωστά έχει ο θυρωρός αλλά και ο φρουρός (το ΠΔ 215/06 απαγορεύει την οποιαδήποτε οικειότητα με κρατούμενους) παύει να υφίσταται με το άρθρο99. Ο νομοθέτης λειτουργεί πρόχειρα και βιαστικά , αλλά και χωρίς να το δέχομαι ίσως κατευθυνόμενα.
  Πρόχειρα γιατί κάτι τέτοιο θα απαιτούσε αν μη τι άλλο καταρχήν
  Καταμέτρηση υπηρετούντων στη Σωφρονιστική Υπηρεσία
  Καταμέτρηση των πραγματικών αναγκών συνολικά αλλά και ανά κατάστημα
  Οριοθέτηση των αναγκών από την Κεντρική διοίκηση (καθώς συμβαίνει καταστήματα κράτησης με τις ίδιες ανάγκες, να χρειάζονται περισσότερους ή λιγότερους υπαλλήλους)
  Βιαστικά γιατί δεν μπορεί ο νομοθέτης να γνώρισε το πρόβλημα των φυλακών σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα και να φέρνει άρον αρον μια τέτοια διάταξη και μάλιστα εν κρυπτό, χωρίς πρωτίστως να έχει πάρει την γνώμη τόσο των υπηρεσιακών παραγόντων αλλά και των ιδίων των εργαζομένων στην φρουρά
  Αυτοί λοιπόν που εμπνεύστηκαν αλλά και αυτοί που την αποδέχονται και νομοθετούν αυτή τη γενικότητα δημιουργούν μια υπηρεσία πασπαρτού που θα κλείνει τις τρύπες όλου του σωφρονιστικού συστήματος!!!!!!

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 09:56 | Γ.Π.

  Τα άρθρα 99 και 100 του παρόντος νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά και λοιπές διατάξεις είναι αναμφισβήτητα προς την σωστή κατεύθυνση. Η υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης συστήθηκε με τον ιδρυτικό νόμο 2721/99 και αντικατέστησε την Ελληνική Αστυνομία στα καταστήματα κράτησης και για το προσωπικό της εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους σε συνδυασμό με τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις που αφορούν το υπόλοιπο φυλακτικό προσωπικό των καταστημάτων κράτησης. Δεν ανήκουμε στα σώματα ασφαλείς, όπως εσφαλμένα και αποπροσανατολιστικά έχει καλλιεργηθεί από ορισμένους συναδέλφους, δεν είμαστε αστυνομία στην θέση της αστυνομίας. Κι αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ιδιαίτερα δε και πέραν πάσης αμφισβητήσεως κατόπιν του Ν. 4024/2011 περί θεσπίσεως ενιαίου μισθολογίου έχουμε πλέον και την ιδιότητα του Κρατικού υπαλλήλου.
  Στα πλαίσια λοιπόν της γόνιμης προσπάθειας της γενικής Κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση, την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού και ειδικότερα για την εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος τα παραπάνω άρθρα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση με κάποιες επιμέρους αναγκαίες βελτιώσεις. Προτείνω την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού υπαλλήλων από την εξωτερική φρουρά που διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ικανότητες, όπως λογιστές, νοσηλευτές, κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, κρίσιμα επαγγέλματα για την λειτουργία των καταστημάτων κράτησης, σε ανάλογες διοικητικές θέσεις. Σίγουρα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες μεγαλύτερης αξίας και χρησιμότητας απ’όση προσφέρουν ως φύλακες. Να εφαρμοστεί, δηλαδή, η οριζόντια και κάθετη κινητικότητα και στους υπαλλήλους της εξωτερικής φρούρησης, όπως εύστοχα ορίζουν τα δύο παραπάνω άρθρα και «η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος» να συγκεκριμενοποιηθεί με τη διάταξη «και πιο συγκεκριμένα η κάλυψη θέσεων ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων και Ανηλίκων, ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ και ΤΕ Υγείας-Πρόνοιας, ΤΕ Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων και των καταστημάτων κράτησης» ή με τη διάταξη «Για το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, που κατέχει πτυχία ΠΕ και ΤΕ, συναφή με τα αντικείμενα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 99 του παρόντος νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά και λοιπές διατάξεις, επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε απαγορευτικής διάταξης και κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, μετατάξεις σε θέσεις ΠΕ και ΤΕ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, του Σωφρονιστικού Συστήματος, των Υποθηκοφυλακείων και των Δικαστηρίων της χώρας».
  Σας ευχαριστώ. Ένας εξωτερικός φρουρός με 12 χρόνια υπηρεσίας.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 01:42 | ΚΑΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Πραγματικά αδυνατώ να κατανοήσω με πιο τρόπο τα άρθρα 99 και 100 θα λύσουν το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού της σωφρονιστικής υπηρεσίας. Λύνεται (αν λύνεται και αυτό) ένα πρόβλημα και δημιουργούνται πολλά.
  Η Εξωτερική Φρουρά, στην οποία υπηρετώ, είναι μια περήφανη υπηρεσία που εδώ και χρόνια στηρίζεται αποκλειστικά στο φιλότιμο των υπαλλήλων της. Πανθομολογούμενα η Φρουρά επιτελεί ένα πολύ δύσκολο έργο υπο αντίξοες συνθήκες. Αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού και η ίδια, έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, έλλειψη εκπαίδευσης (εκπαίδευση την οποία ζητάμε και επιδιώκουμε), έλλειψη εν κατακλείδι εξέλιξης. Παλεύουμε ακόμα για ιεραρχία 13 χρόνια μετά τη δημιουργία της υπηρεσίας μας. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τις χιλιάδες μεταγωγές που έχει εκτελέσει η υπηρεσία μας, για να διαπιστώσει τη χρησιμότητα και την επιτυχία της.
  «Γιατί φορτώνουμε τη Φρουρά με επιπλέον προβλήματα;»
  Παρ΄όλ΄αυτά και ενώ θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συνδράμουμε τη σωφρονιστική υπηρεσία αναλαμβάνοντας πόστα συναφή με το αντικείμενό μας, όπως εξωτερικά θυρωρεία, το σχέδιο νόμου μιλάει για συνολική κάλυψη αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος. Τι θα πει αυτό; Αν σημαίνει ότι ο εξωτερικός φρουρός θα εκτελέσει υπηρεσία εντός των τοίχων του καταστήματος κράτησης, τότε διαλύουμε τη Φρουρά για να σώσουμε τη σωφρονιστική υπηρεσία.
  Πρόκειται για δυο υπηρεσίες εκ διαμέτρου αντίθετες. Φρουρά σημαίνει ασφάλεια και εσωτερική φύλαξη σημαίνει σωφρονισμός. Δεν συνδυάζονται, δεν μπλέκονται οι δύο έννοιες. Ακόμα και στα στενά όρια ενός καταστήματος κράτησης οι δυο υπηρεσίες έχουν γεωγραφικά σύνορα αλλά διαφορετικές εκτάσεις. Δυο χώρες που συνορεύουν στον ίδιο πλανήτη.
  Ανησυχώ και αγωνιώ για την υπόσταση και την ύπαρξη της υπηρεσίας μου. Ανησυχώ και αγωνιώ για τη ζωή μας την ίδια. Πως θα εκτελέσω μεταγωγή κρατουμένου και την επομένη θα βρίσκομαι μαζί του στο μικρόκοσμο του που ορίζεται από τους τοίχους της φυλακής του που του στερεί την ελευθερία του και εκεί είναι κυρίαρχος;
  Νιώθω πρόβατο επί σφαγή. Φοβάμαι ότι θα έχουμε καταστάσεις εκβιασμών και ομηρίας των φρουρών. Φοβάμαι ότι θα έχουμε ενδεχομένως και διαφθορά. Ο εξωτερικός φρουρός δεν πρέπει να αποκτήσει οικειότητα με κρατούμενους. Ο εξωτερικός φρουρός πρέπει να μπορεί να επιβάλλεται για να επιτυγχάνει την ασφάλεια του κρατούμενου, του πολίτη και του ίδιου του του εαυτού.
  Τα δυο άρθρα κλείνοντας δεν πρέπει να περάσουν. Ή να αναλάβουμε συγκεκριμένες θέσεις που συνάδουν με τα αστυνομικά μας καθήκοντα προς βοήθεια της σωφρονιστικής υπηρεσίας ή να μην αναλάβουμε τίποτα και να παραμείνουμε στα δικά μας καθήκοντα.
  Τα προβλήματα άλλωστε της Εξωτερικής Φρουράς είναι περισσότερα και μεγαλύτερα.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 00:38 | αγγελος Γ

  Ασχετα και εκτος πραγματικοτητας τα αρθρα 99 και 100 του παροντος νομοσχεδιου. Θεωρω οτι το μονο που θα καταφερουν ειναι να υποβαθμισουν να αποσαθρωσουν και να αποσυντονισουν την υπηρεσια της Εξ. Φρουρας.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 23:34 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Αυτό το άρθρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τους εξής λόγους :
  1)Οι εξ φρουροί έχουν εκπαιδευτεί μόνο για τα καθήκοντα που περιγράφει το Π.Δ. 215/06 και για ένοπλη υπηρεσλια και όχι για γενικά καθήκοντα στο σωφρονηστικό σύστημα. Κάτι δηλαδή που θα δημιουργήσει, άν εφαρμοστεί, πολλά προβλήματα στν λειτουργία των καταστημάτων.
  2)Η εξωτερική φρουρά λόγο λειψανδρείας οφείλει χιλιάδες ρεπό στους εξ. φρουρούς, δηλαδή δουλεύουν πολλές εβδομάδες χωρίς ρεπό. Πως είναι δυνατόν αυτή η υπηρεσία να επομιστεί παραπάνω αρμοδιότητες?
  3)Βάση του Π.Δ. 215/06 άρθρο 12 “Οι φρουροί δεν αποκτούν οικειότητα με τους κρατουμένους, δεν δέχονται ωφελήματα και δεν ικανοποιούν αιτήματά τους για αγορά προσωπικών ή άλλων ειδών, αλλά ενημερώνουν σχετικά το προσωπικό του νοσοκομείου” πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο (οι φρουροί δεν αποκτούν οικειότητα με τους κρατούμενους) όταν αυτοί θα έρχονται σε καθημερινή επαφή με τα ίδια πρόσωπα άν κάνουν υπηρεσίες εντός του καταστήματος.
  Τέλος επειδή τα καταστήματα κράτησης δεν είναι κάτι απλό αλλά είναι υψήστης εθνικής ασφαλείας θέμα θα παρακαλούσα να σκεφτείτε πολύ καλά τα παραπάνω και όσα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εξωτερικής Φρουράς
  σας έχει ενημερώσει, διότι άν εφαρμοστεί θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα στην λειτουργία των καταστημάτων κράτησεις.
  Ευχαριστώ.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 22:09 | ΧΡΗΣΤΟΣ Π.

  Με τον όρο « και η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος » ουσιαστικά καταργείται μια αξιόμαχη υπηρεσία που επί δώδεκα χρόνια λειτουργεί άψογα με αυταπάρνηση και ζήλο. Χωρίς να έχει δώσει δικαιώματα και χωρίς να έχει κατηγορηθεί κανείς υπάλληλος όλα αυτά τα χρόνια για διαφθορά στα πλαίσια της υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας που όλο αυτό το διάστημα έκανε την κοινή γνώμη να δει τα καταστήματα κράτησης με άλλο μάτι ποιο θετικό. Μιας κοινωνίας που άρχισε να αποβάλει το συντηρητισμό και τις όποιες καχυποψίες είχε , και άρχισε να πλησιάζει τα καταστήματα και τους εργαζόμενους σε αυτά , ειδικά τους εξωτερικούς φρουρούς , που έχουν προσδώσει κύρος και αξιοπιστία με το έργο τους . Εσείς έρχεστε με το άρθρο 99 και 100 να διαλύσετε ουσιαστικά όλα αυτά και να γυρίσετε όχι δώδεκα χρόνια πίσω, πριν την δημιουργία της υπηρεσίας , αλλά πενήντα, σε άλλες εποχές.
  Δεν είναι δυνατόν ένας εξωτερικώς φρουρός ο οποίος έχει προσληφθεί και εκπαιδευτεί για να εμποδίσει την όποια απόπειρα δραπέτευσης κρατουμένων εντός και εκτός καταστημάτων κράτησης , την μια μέρα να είναι στο προαύλιο μαζί με τον κρατούμενο και την επόμενη να τον πηγαίνει μεταγωγή , αποτελώντας την τελευταία δικλίδα ασφαλείας για την ελευθερία του . Εκεί κρύβεται ο μεγάλος κίνδυνος , και δεν αναφέρομαι στο δόλο, αλλά στο φόβο που μπορεί να προκύψει από τις όποιες απειλές μπορεί να δεχθεί ο φρουρός ,όταν εκτελεί υπηρεσία εντός του καταστήματος.
  Λέγεται πως αυτό γίνεται διότι από την σωφρονιστική υπηρεσία αποχωρούν πολλά άτομα με σύνταξη . Η πρότασή μου για αυτό είναι η ακόλουθη
  Α) Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι , όπως γίνεται και με όλους τους εργαζομένους, να δουλεύουν σε οκτάωρες βάρδιες αντί για εξάωρες , έτσι εξοικονομείται μια βάρδια.
  Β) Ανάληψη των εξωτερικών θυρωρείων των καταστημάτων από εξωτερικούς φρουρούς ,έτσι θα εκλείψουν και τα φαινόμενα όπως αυτό της Σέρβας κρατουμένης μέλος των ροζ πανθήρων .
  Γ) Ανάληψη των όποιων διοικητικών θέσεων στα καταστήματα κρατήσεις , και στις όποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης ,από τους εξωτερικούς φρουρούς , που αριθμούν πάνω από 500 πτυχιούχους φρουρούς ΠΕ και ΤΕ .
  Δ) Την επιστροφή όποιων σωφρονιστικών υπαλλήλων που με απλές ημερήσιες διαταγές των διευθυντών των καταστημάτων κράτησης , και χωρίς κανένα πτυχίο , έχουν αποσπαστεί ως διοικητικοί .
  Ε) Να επιτραπούν οι μετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού από άλλους φορείς του δημοσίου που βρίσκονται προς κατάργηση ή πλεονάζουν ή οδηγούνται στη εφεδρεία , προς τα καταστήματα κράτησης.
  ΣΤ) Φύλαξη του Υπουργείου δικαιοσύνης από εξωτερικούς φρουρούς.
  Ζ) Φύλαξη των δικαστηρίων και παράλληλα δημιουργία δικαστικής αστυνομίας της οποίας τμήμα θα αποτελεί η εξωτερική φρουρά.

  Μην προχωρήσετε σε αυτό το « νόθευμα »,που προσπαθούν να σας οδηγήσουν κάποιοι , με το άρθρο 99 και 100 του νόμου. Αποδείξτε πραγματικά ότι είμαστε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επιζητούμαι τη δικαιοσύνη και όχι την αδικία που πάει να συντελεστή με τα προαναφερθέν άρθρα .

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 22:56 | αντωνης μαρμαρας

  καλυψη συνολικων αναγκων του σωφρονιστικου συστηματος?μαλλον οι κυριοι που εγραψαν αυτο το αρθρο δεν γνωριζουν τη λειτουργεια και τις ιδιαιτεροτητες που εχει η υπηρεσια αυτη.δηλαδη ο υπαλληλος που 12χρονια πηγαινε μεταγωγες τον κρατουμενο αυριο αν η υπηρεσιακη αναγκη το επιβαλει θα ειναι μαζι 8ωρες στα μαγειρια,η θα ειναι ολη τη εβδομαδα μαζι μεσα και στη συνεχεια αν χρειαστει θα εκτελεσει με αυτον τον κρατουμενο μεταγωγη και την επωμενη παλι μαζι μεσα 8ωρες. και ο πιο αδαης με το αντικειμενο καταλαβαινει οτι αυτο δεν πρεπει σε καμια περιπτωση να πραγματοποιηθει.μονο προβληματα θα φερει παρα θα λυσει.δεν αξιζει καν να αναλυσω και τους λογους που αυτη η προταση ειναι αστοχη.το υπουργειο αντι να εκμεταλευτει τους ενοπλους και ενστολους υπαλληλους που διαθετει παει να τους απαξιωσει?υπαλληλοι που με πολυ υψηλο φρονιμα ευθυνης τοσα χρονια που με δικα τους εξοδα αγορασαν οπλισμο,στολες,με δικα τους εξοδα εκπαιδευονται σε σκοπευτικους συλλογους,απληρωτες νυχτερινες ωρες εργασιας,με τη μεγαλυτερη μειωση μισθου απο ολους τους δημοσιους υπαλληλους,με καθημερινο κινδυνο της ζωης τους για την ασφαλεστερη εκτελεση της υπηρεσιας εχουν τετοια αντιμετωπιση απτο δικο τους υπουργειο? κυριοι ξαναμελετηστε το αρθρο,ρωτηστε να μαθετε τα καθηκοντα των εξωτερικων φρουρων,δεν εχουν καμια σχεση με αυτα του αοπλου πρωσοπικου φυλαξης.ευχαριστω

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 19:27 | ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.

  Μας προσλάβατε ,αρκετούς από εμας πτυχιουχους ανωτερης -ανωτατης εκπαιδευσης στερώντας μας κάθε δυνατότητα να αμειφθούμε ή να εξελιχθούμε συμφωνα με τα προσόντα μας.Καταστρατηγήσατε τον ιδρυτικό νόμο της Υπηρεσίας δίχως να δημιουργήσετε σχολές . Μας εκπαιδευσατε στην Αστυνομική Ακαδημία ,μας χαρακτηρίσατε ένοπλο και ένστολο σωμα και μας αναθεσατε την ασφαλεια στις φυλακες και στις μεταγωγές . Μας επιφορτίσατε με απειρες ώρες μετακινήσεων και φυλαξεων σε νοσοκομεία και δικαστήρια χωρίς να υπάρχουν υποδομές ασφαλείας και κρατητήρια και ρισκάροντας κάθε φορά τη ζωή μας αφού εσεις αγνοούσατε επιδεικτικά τη στελέχωσή των υπηρεσιών μας. Ειμασταν η μειοψηφία έναντι της αριθμητικής υπεροχής των μεταγωμένων. Αναγκάσατε τους συναδελφους μας να εργάζονται δίχως τα στοιχειώδη για την ατομική τους υγιεινή,καταπατήσατε τα ανθρωπινα δικαιώματα της ξεκούρασης και των στοιχειωδων συνθηκών ασφάλειας στην εργασία … (Συνάδελφοι να ουρούν σε μπουκάλια για να μη φευγουν απο τις σκοπίες τους ,να εχουν να δουν ρεπό από την εποχή της καταστροφής του Νωε και να περιμένουν με τα κυαλια να δουν τα ευρω των νυχτερινών τους… και ) Ξεχασατε τις απανωτές ενέδρες και επιθέσεις κατα των συναδελφων μας το τελευταίο αυτό διαστημα !!!!Μόνο να εγκαινιάζετε καινουργια καταστηματα ειστε χωρίς να μπορειτε να τα στελεχωσετε…
  Και τωρα ζητάτε από τους Εξωτερικούς Φρουρούς να γίνουν και σκοποί και μεταγωγείς και γραφειάδες και να έχουν άμεση επαφη με τους κρατουμένους με ό,τι αυτό συνεπάγεται.!!! Αφου δε φτανουν οι σωφρονιστικοί και θελετε να τους ενισχυσετε μεταταξτε άλλους δημοσίους υπαλληλους ή υπαλληλους της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργειου Δικαιοσυνης που στελεχώνεται από πρωην σωφρονιστικούς αφού δεν έχουν ουτε ειδική αστυνομική εκπάιδευση και έχουν το δικαίωμα της μεταταξης. Αν θελετε να μας καταργήσετε ως υπηρεσία , προσαρτίστε μας στην ελληνική αστυνομία αφού και τα καθήκοντα και η αποστολή μας είναι συναφή με τα αστυνομικά και καθόλου δεν συνάδουν με αυτά των σωφρονιστικών υπαλλήλων.. Και κλείνω με την απορία… Σκοπός χωρίς αστυνομικά καθήκοντα πως γίνεται? Δηλαδή όταν θα επιχειρείται έκνομη ενέργεια θα παίρνουμε τηλέφωνο το 100 για να επέμβει ??? Ξέρω ότι δε θα μας λάβετε καθόλου υπ οψιν γιατί είμαστε ακόμα οι μόνοι άφθαροι και υγιείς !!!! Τουλάχιστον τα διαβασατε γιατί τόσο καιρό δε μας ακούτε !!!

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 19:39 | χρηστος

  Παρακαλω,μπορειτε να μου διευκρινισετε τι ακριβως εννοειται λεγοντας οτι σκοπός και αποστολή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κρατησης ειναι και η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος.
  Επισης το οτι το Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας πλην των περιπτώσεων που ασκεί καθήκοντα για την διοικητική υποστήριξη και φύλαξη των Καταστημάτων Κράτησης.Ευχαριστω.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 17:23 | ΘΩΜΑΣ

  Επανεξετάστε τα άρθρα 99-100 γιατί πάμε ολοταχώς για διάλυση των Φυλακών.Δώστε περισσότερες αρμοδιότητες και υλικό- εκπαίδευση στους εξωτερικούς φρουρούς, αλλά αρμοδιότητες που είναι για ενόπλους και όχι αοριστολογίες.Και επιτέλους ας γίνει Σώμα ασφαλείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα πρότυπα μεγάλων Ευρωπαϊκών και όχι μόνο κρατών.Την βάση την έχουμε κύριοι και είναι πολύ καλή μη την χαλάσετε.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 16:06 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Κύριε υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριοι της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

  Η υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης (Υ.Ε.Φ.Κ.Κ)σύμφωνα με το Π.Δ 215/06 παρ.1 αποτελεί ένα ιδιαίτερο ένστολο και ένοπλο σώμα ,μια ειδική υπηρεσία του Υ.Δ.Δ.Α.Δ που έχει ως αποστολή την φρούρηση των καταστημάτων κράτησης ,είτε για την αποτροπή απόπειρας απόδρασης κρατουμένων ,είτε την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και των εργαζομένων σε αυτά από οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης,επίσης έχει αναλάβει τις πάσης φύσεως μεταγωγές κρατουμένων σε δικαστήρια ,ανάκριση,νοσοκομεία και ιδιώτες ιατρούς.
  Όπως αντιλαμβάνεστε ο ρόλος που της έχει ανατεθεί και τα καθήκοντα της είναι αμιγώς αστυνομικά ,γι αυτό και ο νομοθέτης αναφέρει ότι .
  Η Υ.Ε.Φ.Κ.Κ δημιουργήθηκε το 2000 και αντικατέστησε το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ που εως τότε ήταν υπεύθυνο για τις παραπάνω αρμοδιότητες στα καταστήματα κράτησης.
  Είναι σαφέστατος και διακριτός ο ρόλος της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ σε σχέση με αυτόν της Σωφρονιστικής υπηρεσίας που οι αρμοδιότητες της περιορίζονται στο εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης και σκοπός τους είναι η ΦΥΛΑΞΗ των κρατουμένων.
  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και συγκεκριμένα τα άρθρα 99 και 100 δίδονται στην Υ.Ε.Φ.Κ.Κ νέες αυξημένες αρμοδιότητες με την γενικόλογη και αόριστη έκφραση .
  Είναι σαφές ότι επιχειρείται μια αλλοίωση του αρχικού σκοπού ύπαρξης της και μια διαστρέβλωση των αρμοδιοτήτων που έχει ορίσει ο νομοθέτης για την Υ.Ε.Φ.Κ.Κ και όπως αυτά διατυπώνονται και αναφέρονται σαφέστατα στο Π.Δ 215/06 καθώς και τους Ν.2721/99 και Ν.3388/05.

  -ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-

  Τα καταστήματα κράτησης έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο αντοχής λόγω μείωσης των κονδυλίων που διατίθενται σε αυτά για τις ανάγκες των κρατουμένων και φυσικά λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού κρατουμένων που φιλοξενούν.
  Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η αθρόα συνταξιοδότηση του προσωπικού που υπηρετεί στα καταστήματα κράτησης και ιδιαίτερα σωφρονιστικών υπαλλήλων οι οποίοι αναγκάζονται να φύγουν με τις πιο συμφέρουσες γι αυτούς συνθήκες πρόωρης συνταξιοδότησης γιατί αν παραμείνουν πλήττονται περισσότερο.
  Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τις παρεμβάσεις της πολιτείας στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων καταστημάτων κράτησης που κατά την άποψη μου θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερο τρόπο λόγω της υπερβολικά επικίνδυνης και ανθυγιεινής φύσεως της εργασίας τους σε σχέση με άλλα επαγγέλματα.
  Με το παρόν νομοσχέδιο προσπαθείτε να καλύψετε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στα καταστήματα κράτησης χρησιμοποιώντας της Εξωτερική Φρουρά σε ασαφή και αόριστα καθήκοντα που αφήνουν βάσιμες υποψίες ότι θα αλλοιωθεί ο σκοπός της και η αποστολή της.
  Πίσω από τον όρο θα υπάρξει διαστρέβλωση και παρερμηνεία του παραπάνω όρου στα κατά τόπους καταστήματα από τους προϊστάμενους και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν εντονότατες ενστάσεις στην εκτέλεση καθηκόντων ,γιατί σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρξει αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων με μοναδικό αποτέλεσμα έντονες λογομαχίες και προστριβές μεταξύ του προσωπικού των δύο υπηρεσιών.
  Δεν είναι δυνατόν μια υπηρεσία που έχει εξ΄ορισμού καθήκοντα που δεν την εμπλέκουν στο εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης πλην της περίπτωσης της καταστολής ,ξαφνικά να εισέλθει εντός καταστήματος με αρμοδιότητες που δεν ασκεί τόσα χρόνια .
  Δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και ο χώρος των φυλακών είναι τόσο ιδιόμορφος που δεν συγχωρεί λάθη κατά την άσκηση των καθηκόντων.
  Δεν είναι λύση η αλλοίωση του σκοπού και της αποστολής της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ η οποία δημιουργήθηκε με συγκεκριμένη στόχευση. Είναι η υπηρεσία που λόγω της καλής δομής,λειτουργίας και οργάνωσης της 12 χρόνια έχει επιφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα στην αποτροπή αποδράσεων και στην βελτίωση ασφαλείας των καταστημάτων κράτησης παρά τις τεράστιες ελλείψεις της σε υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό.
  Είναι γνωστό ότι λόγω της ουδετερότητας και απαγόρευσης ανάπτυξης οικειότητας του προσωπικού της Εξωτερικής φρουράς με κρατουμένους όπως ρητά προβλέπεται στο 215/06 στην υπηρεσία να μην έχουν υπάρξει σοβαρά κρούσματα διαφθοράς.
  Πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί αυτή η καταστροφή της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ ,γιατί περί τέτοιας πρόκειται όταν προσπαθείτε να εκχωρήσετε αόριστες αρμοδιότητες σε εξωτερικούς φρουρούς που έχουν να κάνουν με το εσωτερικό της φυλακής .Δεν είναι η θέση τους εκεί και δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα η δημιουργία ενός νέου.Η εξειδίκευση που έχει η εξωτερική φρουρά είναι αυτή που την έκανε να διακριθεί τόσα χρόνια και να λειτουργεί με εξαιρετική συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά.

  -Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ –

  Η παρούσα κατάσταση μπορεί να εξομαλυνθεί και να επιλυθεί με απλές ενέργειες.
  1. Απομάκρυνση όλων των σωφρονιστικών υπαλλήλων από τις διοικητικές θέσεις που καταλαμβάνουν εντός των καταστημάτων κράτησης και επιστροφή στα καθήκοντα που θα έπρεπε να ασκούν.
  2. Κάλυψη των διοικητικών θέσεων αυτών με μετατάξεις από το δημόσιο προς τα καταστήματα κράτησης από φορείς που καταργούνται και συγχωνεύονται.
  3. Απομάκρυνση όλων των σωφρονιστικών υπαλλήλων από τα εξωτερικά θυρωρεία και επιστροφή στα καθήκοντα που προβλέπει ο σωφρονιστικός κώδικας.
  4. Οι θέσεις των εξωτερικών θυρωρείων θα καλυφθούν από την εξωτερική φρουρά.
  5. Προσλήψεις προσωπικού άμεσα και κατ εξαίρεση όπως προβλέπεται από το άρθρο 82 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου (400 σωφρονιστικοί υπάλληλοι και 300 εξωτερικοί φρουροί).

  Με τις παραπάνω ενέργειες θα υπάρξει ικανός αριθμός υπαλλήλων να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες του σωφρονιστικού συστήματος και θα αποφευχθεί η εμπλοκή της εξωτερικής φρουράς σε αλλότρια καθήκοντα.
  Ειδικότερα ως προ την πρόταση 4 θέλουμε να επισημάνουμε ότι η εξωτερική φρουρά 12 χρόνια έχει υπό τον έλεγχο της την ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης πλην των εξωτερικών θυρωρείων. Είναι παράλογο και ενέχει κινδύνους ασφαλείας ότι άοπλοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι βρίσκονται στα σημεία εισόδου στα καταστήματα κράτησης και ασκούν φρούρηση αντί ΦΥΛΑΞΗ .
  Πως θα μπορούσαν να αμυνθούν σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης ή πως θα μπορούσαν να επιβάλλουν μέτρα τάξης σε όσους ελέγχουν ,σε επισκέπτες πού ίσως φέρουν μαζί τους όπλο,εκρηκτικές ύλες και ναρκωτικές ουσίες.Την αρμοδιότητα για τα παραπάνω θα έπρεπε να έχει η εξωτερική φρουρά παρά ταύτα όμως αυτό δεν έχει συμβεί έως σήμερα.
  Τα πλεονεκτήματα που ενέχει η πρόταση 4 είναι τα εξής
  • Αποδέσμευση σωφρονιστικών υπαλλήλων από καθήκοντα που δεν μπορούν να εφαρμόσουν λόγω του ότι είναι άοπλοι και δεν έχουν εκπαιδευθεί σε καταστάσεις επιθέσεων ,αφοπλισμού υπόπτων και δεν έχουν οπλισμό ώστε να αμυνθούν.
  • Ασφαλέστερη φύλαξη καταστήματος
  • Πληρέστερος έλεγχος επισκεπτών από το ένοπλο προσωπικό της εξωτερικής φρουράς και ικανότητα αντιμετώπισης ένοπλης επίθεσης
  • Η παρουσία ενόπλων λειτουργεί αποτρεπτικά σε όποιον σχεδιάζει κάποια έκνομη ενέργεια

  Κ. Υπουργέ φρονούμε ότι θα δεχθείτε τις παραπάνω προτάσεις ως λογικές και πρακτικά εφαρμόσιμες και θα αποσύρετε ή θα τροποποιήσετε τα άρθρα 99 και 100 του παρόντος νομοσχεδίου.
  Ανάλογες προτάσεις θα κατατεθούν και κατά την εισαγωγή του νομοσχεδίου προς συζήτηση και ψήφιση στη βουλή των Ελλήνων από τα κόμματα του κοινοβουλίου γιατί αντιλαμβάνονται τα δίκαια αιτήματα της εξωτερικής φρουράς.
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες επί των προαναφερόμενων ώστε να θωρακιστούν τα καταστήματα κράτησης .

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 15:15 | Νεράιδας Δημήτρης

  Παρά το γεγονός ότι οι εξωτερικοί φρουροί μπήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο χάνοντας το 40% του εισοδήματός μας και παρά το ότι ονομαστήκαμε κρατικοί υπάλληλοι, συνεχίζεται η απαγόρευση της μετάταξης από και προς την υπηρεσία,καθώς και η εξαίρεση από την αξιολόγηση εξωτερικών φρουρών με τυπικά προσόντα κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ,με ένα ή και δύο μεταπτυχιακών τίτλων,ακόμη και διδακτορικών!!!
  Πως ακριβώς θα γίνει η αναβάθμιση του δημοσίου τομέα,όταν έχετε υπαλλήλους των οποίων τα προσόντα δεν χρησιμοποιείτε;
  Το αποκορύφωμα όλων είναι ότι με την προσθήκη στην παράγραφο 1,που αφορά τα καθήκοντά μας, της φράσης:…και η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος»»,καθώς και της λέξης «»φύλαξης»» στην παράγραφο 2,μας στέλνετε-μετακινείτε ως υφισταμένους σε άλλο κλάδο,αυτόν της εσωτερικής φύλαξης, να εκτελούμε εντολές-διαταγές κρατικών υπαλλήλων με πολύ λιγότερα χρόνια υπηρεσίας,κατηγορίας ΔΕ,που έχουν τον βαθμό του υπαρχιφύλακα της σωφρονιστικής υπηρεσίας!!!

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 15:24 | Ν.ΚΑΖΑ

  ΟΛΛΕς ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΜΑς ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΠΛΕς,ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΟΠΛΟΥ…ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩ ΤΙς ΦΥΛΑΚΗς ΜΑΖΙ ΤΟΥ….ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΚΤΛΒΝΤΕ ΤΙ ΕΝΝΟΩ….???ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ,ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΞ.ΦΡΟΥΡΟΥ.ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Κ,ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ.ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΗΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕς ΜΑς ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΑΝ ΒΓΕΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑ ΦΩΡΤΟΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ???(ΑΝΗΚΩ ΣΤΙς ΦΥΛ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ)2-3 ΣΚΟΠΙΕς ΣΤΙς 11…ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ…ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΛΟΥ?ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΑΚΩΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙς ΑΠΙΣΤΕΥΤΕς ΜΕΙΩΣΕΙς…ΚΥΡΙΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΙΕς ΑΦΗΣΤΕ ΜΑς ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑς ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΤΣΙ…ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΣΩΣΤΕς ΑΠΟΦΑΣΕΙς ΓΙΑ ΕΜΑς ΜΕ ΕΜΑς ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΩΡΙς ΕΜΑς….

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 12:14 | Χρήστος

  Συνέχεια προτάσεων:

  2.Για το δεύτερο τμήμα του παρόντος Άρθρου 99 έχω να σχολιάσω και να προτείνω τα ακόλουθα:
  Θεωρώ αδιανόητο για κάποιον, ο οποίος δεν μετατάσσεται επισήμως σε θέση ΔΕ-ΤΕ ή ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Σωφρονιστικού ή άλλη παρόμοια, να χάνει τις εξουσίες που του προσδίδει ο νόμος με τον οποίο προσελήφθη και να χρησιμοποιείται σε περισσότερους του ενός κλάδους.
  Επίσης, θεωρώ αδιανόητο το να αναγκάζεται ένας ολόκληρος ένστολος και ένοπλος κλάδος (ενός, έστω, ιδιαίτερου σώματος), χωρίς μετάταξη, να προσφέρει υπηρεσίες εντελώς ξένες από την εκπαίδευση (Υπηρεσιακή και άλλη) και τον αρχικό του προορισμό και μάλιστα με την μορφή πάρεργου (γιατί εκεί μοιάζει να παραπέμπει η λέξη υποστήριξη, η οποία πιθανόν, όπως φαίνεται και από τους προλαλήσαντες, αφήνει και χώρο για ερωτήματα και μομφές του τύπου: ποιος θα διαλέγει αυτόν που υποστηρίζει και με ποια κριτήρια και κάτω από ποιο καθεστώς).
  Ακόμη πιο άτοπο, ίσως και συνάμα εξαιρετικά επικίνδυνο μοιάζει αυτό που πιθανόν κρύβει η προσθήκη της λέξης Φύλαξη, η οποία κατ’ εμέ ερμηνεύεται ως χρήση των εξωτερικών φρουρών και ως εσωτερικών φυλάκων, δηλαδή σωφρονιστικών, κατά περίπτωση.
  Ο αληθινός κίνδυνος βρίσκεται στα όσα έχουν επισημάνει και άλλοι προλαλήσαντες συνάδελφοι: δεν γίνεται να είσαι την μία ημέρα επάνω στην σκοπιά ή στο νοσοκομείο ή στην μεταγωγή ένοπλος και να αποτελείς το αντίπαλο δέος για τον κρατούμενο και την άλλη ημέρα να βρίσκεσαι μέσα στις πτέρυγες άοπλος και να κλείνεις κελιά, περικυκλωμένος από εκείνους που σε μισούν θανάσιμα και φυσιολογικά θα έλεγα, αφού εσύ τους εμπόδισες εδώ και 12 χρόνια από την απόδραση και την ανάκτηση της ελευθερίας τους με αυτόν τον τρόπο.
  Για να τεκμηριώσω τα ανωτέρω, θα θυμίσω σε όλους μας τις περιπτώσεις ξυλοδαρμού συναδέλφων εξωτερικών φρουρών, εκτός ωρών υπηρεσίας, από ανθρώπους κρατουμένων, που είχαν φρουρήσει παλαιότερα σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
  Εκτός αυτού, όμως, με τέτοιου είδους χρήση των εξωτερικών φρουρών, είναι πολύ πιθανόν να παρατηρηθούν φαινόμενα διαφθοράς σε ένα ειδικό (έστω) ένοπλο σώμα, το οποίο τα έχει καταφέρει με τον καλύτερο τρόπο, μέχρι σήμερα, εργαζόμενο με αυτοθυσία και αυταπάρνηση.
  Ένα άλλο ζήτημα τίθεται, ως προς το ποιον θα έχει προϊστάμενο και σε ποιου τις εντολές θα εκτελεί ο εξωτερικός φρουρός, όταν την μία μέρα θα ανήκει στον χώρο της δικαιοδοσίας του αρχιφύλακα της σωφρονιστικής υπηρεσίας και την άλλη ημέρα θα υπακούει στις εντολές του εκάστοτε τοποθετημένου αστυνομικού διοικητή. Θα γίνει άραγε «υπηρέτης δύο αφεντάδων»;
  Η λύση βρίσκεται και πάλι στις μετατάξεις .Αυτή την φορά, όμως, στις μετατάξεις άοπλου-μη αστυνομικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις υπηρεσίες-οργανισμούς που συγχωνεύονται ή κλείνουν λόγω μνημονίου, προς την Σωφρονιστική Υπηρεσία. Δεν πρόκειται για νέες προσλήψεις που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό.
  Αν δεν γίνεται και αυτό, τότε η λύση πρέπει να αναζητηθεί στην καλύτερη ανακατανομή του προσωπικού της αδελφής Υπηρεσίας (Σωφρονιστικής) και της απαλλαγής της, ίσως, από κάποια διοικητικά καθήκοντα, τα οποία θα αναλάβουν μετατασσόμενοι εξωτερικοί φρουροί.
  Μια ακόμη λύση θα ήταν η εφαρμογή, έστω και μετά από 12 έτη, αυτού που ισχύει σε όλο τον δημόσιο τομέα, αλλά και στα ένοπλα σώματα, δηλαδή, η δημιουργία θέσεων εξωτερικής φρούρησης ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ και όχι μόνο ΔΕ, ώστε να υπάρχει και ιεραρχική εξέλιξη για όλους τους υπαλλήλους, όλων των βαθμίδων, μέχρι του σημείου που τους επιτρέπει το επίπεδο σπουδών τους και ο νόμος του ενιαίου μισθολογίου .Έτσι θα υφίσταται μόνο μία διοίκηση για τους εξωτερικούς φρουρούς και θα μπορέσουν κάποτε να αποδεσμευτούν και οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι διοικούν αυτή την στιγμή την εξωτερική φρουρά, ως αποσπασμένοι.
  Θεωρώ, λοιπόν, ότι η λέξη φύλαξη πρέπει να διαγραφεί από όλα τα άρθρα του παρόντος νομοσχεδίου, άρα και από το άρθρο 99.
  Η όποια προσφορά της εξωτερικής φρουράς στο αποκαλούμενο φυλακτικό έργο πρέπει να περιορίζεται πάντα στους εξωτερικούς χώρους των φυλακών και ίσως και στις πύλες εισόδου των καταστημάτων κράτησης, από τις οποίες θα αποδεσμευτούν πολυάριθμοι συνάδελφοι της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας και θα μπορούν να διατεθούν στην εσωτερική φύλαξη των πτερύγων .Έτσι θα βοηθήσουμε κι εμείς ενεργά την αδελφή Υπηρεσία, που, όντως, αντιμετωπίζει πρόβλημα αποχωρήσεων συναδέλφων και οφείλουμε να την στηρίξουμε.
  Εδώ, μάλλον, θα πρέπει να θυμίσω και κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την λέξη φύλαξη και αφορά καθαρά στην λέξη φρούρηση και βρίσκεται στον ιδρυτικό νόμο της εξωτερικής φρουράς Ν. 2721/99, κεφ Ζ, Άρθρο 48, Παράγραφος 2):
  «Ως εξωτερική φρούρηση νοείται…..η προστασία των καταστημάτων από οποιαδήποτε εκτός αυτών προσβολή».
  Η λέξη «εκτός» είναι ξεκάθαρη και καθορίζει την έννοια της ύπαρξης της εξωτερικής φρουράς και περιγράφει σαφώς τα καθήκοντά της. Άλλο το εκτός και άλλο το εντός. Οι ερμαφρόδιτες καταστάσεις εγκυμονούν πιθανά προβλήματα και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για αυτές, όπως επισημαίνει τόσο η Ομοσπονδία μας, όσο και πολλοί εξαίρετοι συνάδελφοι.
  Η πρόταση μου λοιπόν είναι ξεκάθαρη: να γραφεί, αντί του «πλην των περιπτώσεων που ασκεί καθήκοντα για την διοικητική υποστήριξη και φύλαξη των Καταστημάτων Κράτησης», το εξής :»πλην των περιπτώσεων που έχουν μεταταχθεί σε θέσεις ΠΕ Σωφρονιστικού, ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού κλπ, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 99, Παράγραφος 1″.
  Όσο για την φύλαξη που προτείνω να διαγραφεί, αντιπροτείνω μια περαιτέρω προσθήκη στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 99, περί φρουρήσεως και των πυλών των καταστημάτων κράτησης.
  Σας αφήνω εκφράζοντας απεριόριστο σεβασμό και συναδελφικούς χαιρετισμούς τόσο στους φίλους της εξωτερικής φρουράς, όσο και στους φίλους της αδελφής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας και με την ελπίδα, ότι κάτι συνεισέφερα στην παρούσα διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Σωφρονιστικού Συστήματος.
  Χρήστος

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 12:47 | Χρήστος

  Επειδή δεν βλέπω να δημοσιεύονται οι προτάσεις που έκανα στην παρούσα διαβούλευση από 31-10-12 τις επαναλαμβάνω σπάζοντας τις σε δύο τμήματα, ώστε να είναι πιο σύντομες και κατανοητές και με κάποιες επιπλέον προσθήκες και διορθώσεις:

  Κατανοώντας την ανάγκη της Ελληνικής Συντεταγμένης Πολιτείας να καλύψει άμεσα τις υπάρχουσες κενές θέσεις υπαλλήλων, τόσο στα υπάρχοντα, όσο και στα νέα καταστήματα κράτησης, που πρόκειται να λειτουργήσουν, καθώς και την ανάγκη κάλυψης των κενών διοικητικών θέσεων, αλλά και των κενών θέσεων της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας, επαινώ και στηρίζω την προσπάθεια ανεύρεσης μιας γρήγορης και οικονομικά συμφέρουσας λύσης.
  Όντας μάχιμος υπάλληλος εξωτερικής φρούρησης επί 12 έτη και 3 μήνες (1η σειρά), αλλά και ταυτόχρονα κάτοχος πανεπιστημιακών και άλλων τίτλων που στο σύνολό τους αποκτήθηκαν μετά την πρόσληψή μου στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης, ήτοι δύο πτυχίων ΑΕΙ (ο ένας απόλυτα συναφής [Προεδρικό Διάταγμα Υπ.Αριθμ.159 (ΦΕΚ 199 01.10.2009, Τεύχος Α)] με το σωφρονιστικό σύστημα, αλλά και το γενικότερη διοίκηση του δημόσιου τομέα (ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, πτυχίο που σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ., δίνει πρόσβαση σε θέσεις ΠΕ Σωφρονιστικού ή ΠΕ Συμβούλου Φυλακών ή ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, αλλά και στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων και σε θέσεις συμβούλων για την ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων των διαδίκων, σε θέσεις στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, σε θέσεις ως σύμβουλοι και αναλυτές, σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, ως σύμβουλοι κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων, ή σε μονάδες αποτοξίνωσης και κοινωνικούς φορείς) και δύο μεταπτυχιακών τίτλων ΑΕΙ, (ο ένας από Οικονομικό Πανεπιστήμιο, σχετικός με τον τομέα της Διοίκησης Νοσοκομείων, όπως αυτά που υπάρχουν και στις φυλακές και πρόκειται σύντομα να αναβαθμισθούν με αξιέπαινη πρωτοβουλία της ηγεσίας του Υπουργείου και ο άλλος σχετικός με τα θέματα ισότητας του Φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τομέα τον οποίο καλύπτει και ο ίδιος ο τίτλος του Υπουργείου του οποίου είμαι υπάλληλος, συν δύο ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Ιταλικά, επίσημα πιστοποιημένες σε άριστο επίπεδο, συν επίσημα πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, συν πιστοποιημένη συμμετοχή ως εισηγητής και σύνεδρος σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της ανθρώπινης εκμετάλλευσης, αλλά και ψυχολογίας, καθώς και διοίκησης, συν δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, συν πιστοποίηση εξειδίκευσης για θέση ΠΕ Συμβούλου από έτερο ελληνικό ανώτατο ίδρυμα), έχω να θέσω κάποιες γόνιμες προτάσεις, αλλά και ορισμένες εποικοδομητικές ενστάσεις:

  1.Προτείνω να εφαρμοστεί η οριζόντια και κάθετη κινητικότητα και στους Υπαλλήλους Εξωτερικής Φρούρησης, όπως προβλέπεται από τον νόμο για την Θέσπιση του Ενιαίου Μισθολογίου (Ν.4024/2011, Άρθρο 5), ο οποίος είναι νεότερος όλων των απαγορευτικών Νόμων, Π.Δ. και των όποιων διατάξεων και αποφάσεων περί της μετάταξης των εξωτερικών φρουρών.
  Από την υιοθέτηση και εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης, θα ωφεληθούν πρωτίστως οι κάθε είδους Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης-όπως τα νέα καταστήματα κράτησης,-οι οποίες θα επανδρωθούν σε δεινούς οικονομικά καιρούς από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη, χωρίς περαιτέρω κόστος νέων προσλήψεων και δευτερευόντως, εξειδικευμένοι υπάλληλοι, όπως εγώ, οι οποίοι αγωνίστηκαν εργαζόμενοι την νύχτα στην σκοπιά και παρακολουθώντας όλη την επόμενη ημέρα επί σειρά ετών μαθήματα κοινωνιολογίας και εγκληματολογίας, ώστε να εξειδικευτούν ακόμη περισσότερο για την δουλειά τους με αποτέλεσμα, μάλιστα, να φθάσουν να αποφοιτήσουν πρώτοι των πρώτων, όπως και εγώ και παραμένουν παγιδευμένοι (για να μην πω και ακούσια αργόμισθοι απέναντι στο κράτος, που τους εκπαίδευσε για να του προσφέρουν τα βέλτιστα και όχι τα ελάχιστα), λόγω της παλιότερης απαγόρευσης μετάταξης των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης.
  Σε αυτή την κατεύθυνση και στα πλαίσια της γόνιμης προσπάθειας της Κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση, την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Κρατικού μηχανισμού , προτείνω, να γίνει πιο συγκεκριμένη η αόριστη έκφραση «και η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος» ήτοι να αντικατασταθεί από την έκφραση : «και η κάλυψη των συνολικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και να ακολουθηθεί με κόμα από την έκφραση « και πιο συγκεκριμένα η κάλυψη θέσεων ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων και Ανηλίκων, ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ και ΤΕ Υγείας-Πρόνοιας, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων και των καταστημάτων κράτησης» .
  Σαφέστατα, για να μπορέσει να γίνει αυτό και πάντοτε σύμφωνα με τις επιταγές του Ν.4024/2011, θεωρώ αναγκαία και επιτακτική την προσθήκη ενός ακόμη Άρθρου στο παρόν Νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση και το οποίο θα προβλέπει και θα επιτρέπει ξεκάθαρα την μετάταξη των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης σε προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ-ΤΕ, ως ανωτέρω και με βάση τα κατοχυρωμένα και αναγνωρισμένα από το κράτος επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τα κατεχόμενα από τους υπαλλήλους πτυχία και την συνάφεια αυτών με το αντικείμενο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την κάλυψη τακτικών υπηρεσιακών αναγκών, για την εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος.
  Λόγω της παλαιότερης απαγόρευσης του δικαιώματος της μετάταξης, η οποία προβλεπόταν στον ιδρυτικό νόμο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, ακόμη και η γενικευμένη αναφορά σε ανάληψη άλλων καθηκόντων ακούγεται, όπως παρατηρούν και άλλοι συνάδελφοι τουλάχιστον ανέφικτη, και ίσως πέρα από τα όρια του υπάρχοντος ιδρυτικού νόμου, ο οποίος και τίθεται υπό τροποποίηση με το παρόν νομοσχέδιο.
  Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο απαιτείται και ένα ακόμη Άρθρο (που θα τροποποιεί το παλαιότερο άρθρο που απαγορεύει τις μετατάξεις) στο παρόν νομοσχέδιο, το οποίο θα παρέχει το δικαίωμα μετατάξεως συμπληρώνοντας, μετά από τελεία : «Για το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, που κατέχει πτυχία ΠΕ και ΤΕ, συναφή με τα αντικείμενα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 99 του παρόντος νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά και λοιπές διατάξεις, επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε απαγορευτικής διάταξης και κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, μετατάξεις σε προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ και ΤΕ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, του Σωφρονιστικού Συστήματος, των Υποθηκοφυλακείων και των Δικαστηρίων της χώρας».
  Μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο δύνανται να καλυφθούν, με τον πλέον οικονομικό τρόπο, τα κενά τα οποία δημιουργούνται, λόγω της αποχώρησης των υπαλλήλων-στελεχών του Υπουργείου που συνταξιοδοτούνται, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που περνά η χώρα και η οποία δεν επιτρέπει άμεσες νέες προσλήψεις, οι οποίες θα επέφεραν και επιπλέον κόστος στον κρατικό μηχανισμό. Μόνο, έτσι, εκείνοι που αποφοίτησαν πρώτοι από σχολές συναφείς με τις θέσεις στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα εργάζονται στις πλέον παραγωγικές θέσεις και θα αποδίδουν τα βέλτιστα αναμενόμενα από την Πολιτεία και δεν θα παραμένουν ως παροπλισμένα πλοία στην σκοπιά.
  Σπεύδω να προσθέσω, μάλιστα, ότι η με τέτοιο τρόπο στελέχωση, τέτοιου είδους θέσεων, θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του κόστους εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού οι συγκεκριμένοι μεταταγμένοι υπάλληλοι, θα απολέσουν τα μηνιαία νυχτερινά τους και το επίδομα επικινδυνότητας, ποσό που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα 200 ευρώ μηνιαίως.
  Αυτό το τελευταίο, σε συνδυασμό με την απώλεια των ευεργετικών διατάξεων περί συνταξιοδοτήσεως, από την στιγμή που θα φύγει κάποιος από την εξωτερική φρουρά, θα αποτελέσει, βεβαίως, ανασταλτικό παράγοντα, για μια μαζική τάση φυγής και μετάταξης, κάτι που ούτως ή άλλως δεν θα παρατηρηθεί, αφού στο σύνολο των εξωτερικών φρουρών είναι ελάχιστοι εκείνοι που κατέχουν τέτοιου είδους πτυχία, δηλαδή συναφή με τα αντικείμενα ενασχόλησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  Αυτό το αναφέρω, διότι σίγουρα πολλοί θα σπεύσουν να αναρωτηθούν πως θα λειτουργεί η εξωτερική φρουρά φυλακών, εάν φύγουν με μετάταξη ορισμένοι συνάδελφοί τους. Εκείνοι, που έχουν αυτά τα τυπικά προσόντα είναι ελάχιστοι, αλλά και απαραίτητοι ως στελέχη σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, πιστεύω, σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς.
  Ολοκληρώνοντας, θα προσθέσω, ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί και η άνιση εις βάρος των πτυχιούχων εξωτερικών φρουρών μεταχείριση, σε σχέση με τους συναδέλφους τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αλλά και τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους (πολιτικό προσωπικό), οι οποίοι εδώ και έτη δικαιούνται μετάταξη και απόλυτα δίκαια σπεύδω να προσθέσω, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει και στην δική μας Υπηρεσία. Άλλωστε είμαστε κι εμεί πλέον κρατικοί υπάλληλοι (και από την ίδρυσή μας πολιτικό προσωπικό), ενταγμένοι στο ενιαίο μισθολόγιο και ανέκαθεν διοικούμενοι με τον δημόσιο-υπαλληλικό κώδικα και τώρα και με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου. Δεν είμαστε σώμα ασφαλείας, αλλά ένοπλο, ένστολο ιδιαίτερο σώμα, όπως μας περιγράφει ο νομοθέτης στον ιδρυτικό νόμο της Υπηρεσίας μας.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 06:39 | Καθαράκης Ευθύμιος

  Η υπηρεσία της εξωτερικής φρουράς από καταβολής ύπαρξής της είχε συστηθεί για συγκεκριμένο λόγο.
  Σκοπός και αποστολή της είναι η εξωτερική φρούρηση των Κατ. Κράτησης, η φρούρηση νοσηλευόμενων κρατουμένων και οι πάσης φύσεως μεταγωγές τους. Η υπηρεσία είναι ένστολη και ένοπλη, ενώ ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων της έχει τις ίδιες αρμοδιότητες και καθήκοντα με αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Ειλικρινά δεν μπορώ να ερμηνεύσω τι είναι αυτό που ενοχλεί κάποιους και ζητούν να φτιάξουν ένα συνονθύλευμα υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, με πρόσχημα την συνταξιοδότηση κάποιων υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις διοικητικών ή εσωτερικής φύλαξης.
  Πιστεύω πως οι συγκεκριμένες διατάξεις πρέπει να γίνουν πιο ξεκάθαρες ως προς τι εννοούν, και έως ότου γίνει αυτό ζητώ να αποσυρθούν τα άρθρα 99 και 100.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 06:29 | Κυριαζής Νικόλαος

  Θεωρώ απαράδεκτη την όλη προσπάθεια εξομοίωσης της υπηρεσίας μας με τις υπόλοιπες των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.
  Η υπηρεσία της Εξωτερικής Φρουράς αποτελεί ένοπλο και ένστολο σώμα με ειδικό σκοπό και καθηκοντολόγιο.
  Οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται (με το πρόσχημα της συνεπικουρίας των υπαλλήλων εσωτερικής φύλαξης ή ακόμα και των διοικητικών) πιστεύω πως γίνεται εκ του πονηρού και για να εξυπηρετήσει αλλότρια συμφέροντα.
  Ζητώ να αποσυρθούν τα άρθρα 99 και 100.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 06:58 | Νότης Θεόδωρος

  «Αυτοί που γράφουν ξεκάθαρα έχουν αναγνώστες. Αυτοί που γράφουν δυσνόητα, έχουν σχολιαστές». Almper kamy Nobel λογοτεχνίας 1957.
  Ορμώμενος και από αυτή τη ρήση θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω με τη σειρά μου τα υπό κατάθεση στην Βουλή και άρα τα προς ψήφιση άρθρα 99,100.

  Είναι τουλάχιστον απορίας άξιο (μιας και δεν υπάρχει καμία προφανής εξήγηση) ποιος ιθύνων νους και κάτω από πιο σκεπτικό, αποφάσισε να προβεί σε τροποποιήσεις ενός Π.Δ. για το οποίο σπαταλήθηκαν τουλάχιστον έξι (6) χρόνια ώστε να φτάσει στην τελική του μορφή και να δημοσιευτεί, καθορίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις στον εργασιακό χώρο, μιας ειδικής υπηρεσίας με συγκεκριμένο σκοπό και αποστολή.
  Απορίας άξιο είναι επίσης (μιας και ούτε αυτό είναι προφανές) το τι ακριβώς σημαίνει η εκάστοτε προσθήκη τόσο στο άρθρο 99 όσο και στο άρθρο 100.
  Αυτό που σίγουρα είναι προφανές είναι η σύγχυση που θα επιφέρει σε ένα ήδη ταλανιζόμενο Σωφρονιστικό σύστημα, τις υπηρεσίες που το απαρτίζουν και κατ΄ επέκταση στην ίδια την κοινωνία.
  Είναι παρακινδυνευμένο να κάνουμε τον παραμικρό σχολιασμό για κάτι που δεν ξέρουμε ακόμα, μα αν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου μας σκέφτηκε πως η εξωτερική φρουρά δεν «βοηθάει» όσο πρέπει στην εν γένει λειτουργία του Σωφρονιστικού συστήματος, να υπενθυμίσουμε σε όλους πως η υπηρεσία μας κάνει ακριβώς αυτό που προβλέπεται στο Π.Δ. 215/06 και σε όλες τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την φύση της εργασίας της, αποδεικνύοντας καθημερινά και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο πως παρά τις 50% και πλέον κενές οργανικές θέσεις και εργαζόμενοι με αυτές τις συνθήκες για περισσότερο από 12 χρόνια, επί 24ωρου βάσεως δεν αφήνουμε να φανεί το υπαρκτό αυτό πρόβλημα.!
  Αν πάλι το υπουργείο εννοεί πως θα πρέπει (λόγω συνταξιοδότησης κάποιων σωφρονιστικών υπαλλήλων) να συνδράμουμε περισσότερο καλό θα ήταν να μας εξηγήσει και το πώς..
  Δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει κάποιος το London School of Economics and Political Science για να αντιληφθεί ότι το άθροισμα δύο (2) ελλειμματικών σε προσωπικό υπηρεσιών, θα φέρει ως αποτέλεσμα μία ακόμα ελλειμματική σε προσωπικό υπηρεσία.!!
  Πως αλήθεια περιμένει το υπουργείο να συνδράμουμε τη γενικότερη λειτουργία του Σωφρονιστικού συστήματος (αν αυτός είναι και ο σκοπός των άρθρων 99,100) όταν η ίδια μας η υπηρεσία στερείται το 50% των οργανικών της θέσεων ?
  Πως αλήθεια περιμένει το υπουργείο να συνδράμουμε τη γενικότερη λειτουργία του Σωφρονιστικού συστήματος (αν αυτός είναι και ο σκοπός των άρθρων 99,100) όταν εδώ και χρόνια έχουμε μετατρέψει την ανάγκη σε φιλοτιμία, δουλεύοντας ακατάπαυτα για να καλύψουμε κάθε υπηρεσιακή ανάγκη τακτική ή έκτακτη, ώστε να μην εκθέσουμε εαυτούς ή και την ίδια μας την υπηρεσία ?
  Πόσο μεγάλο πια είναι το οικονομικό όφελος για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αν οι ίδιοι υπάλληλοι (δηλαδή οι Εξωτερικοί φρουροί), καταλάβουν άλλες θέσεις π.χ. διοικητικές, εντός του καταστήματος Κράτησης, όταν για κάθε αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία, δημιουργείται παράλληλα εκ νέου έλλειμμα σε προσωπικό αλλά και σε εμπειρία???
  Τι παραπάνω να δώσουμε σε μια υπηρεσία, όταν σε καθημερινή βάση δίνουμε από το υστέρημα μας σε επιχειρησιακό εξοπλισμό, ρουχισμό, ακόμα και σε καύσιμα για τα υπηρεσιακά οχήματα μας, όταν είμαστε εμείς που πάντα καλύπτουμε υπηρεσιακές ανάγκες αλλάζοντας για το καλό της υπηρεσίας ακόμα και αυτή τη σχέση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου μιας και η αμοιβή μας είναι πολλές φορές οφειλόμενα ρεπό ??
  Έχει καταρτιστεί ποτέ από το υπουργείο οργανόγραμμα με τις πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, σε σχέση με τις δυνατότητες του κάθε Καταστήματος Κράτησης ?
  Έχει ζητηθεί ποτέ ανά Κατάστημα Κράτησης πίνακας με το υπάρχων προσωπικό, την ειδικότητα του καθενός και ποια θέση εντός του Καταστήματος καλύπτει ?
  Πως λοιπόν ελαφρά την καρδία προχωρείτε σε κάτι που φαίνεται εκ πρώτης όψεως τόσο πρόχειρο και ημιτελές, και που θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλύσει ?
  Τα νομοσχέδια (και εσείς αυτό το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς) δεν είναι απλά χαρτιά που άγονται και φέρονται σε γραφεία εισηγητών και υπουργών, είναι δεσμεύσεις που δεσμεύουν για δεκαετίες οικογένειες και ανθρώπους που οι συνιστώσες τις εργασίας τους και κατά επέκταση της ζωής τους, θα αλλάξει από το επόμενο λεπτό όταν αυτά θα γίνουν νόμος.

  Δεν θα ζητήσω απλά να αποσύρετε τα άρθρα 99 και 100, το θεωρώ αυτονόητο, θα προτείνω παράλληλα να προχωρήσετε σε όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες ενδεδειγμένα και σίγουρα, θα σας οδηγήσουν σε πιο ασφαλή συμπεράσματα όπως τον πλήρη διαχωρισμό διοικητικών και σωφρονιστικών υπαλλήλων μιας και σίγουρα με αυτό τον τρόπο θα πετύχετε:

  • το σωστό επιμερισμό αρμοδιοτήτων στο Σωφρονιστικό προσωπικό,
  • την κατά κύρια απασχόληση του καθενός υπαλλήλου με το αντικείμενο για το οποίο προσελήφθηκε,
  • την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών του καταστήματος σε προσωπικό και ειδικότητες,
  • τον σωστό καταμερισμό από πλευράς υπουργείου θέσεων και ειδικοτήτων σε περίπτωση νέων προσλήψεων,
  • την και αυθημερόν ακόμα ενίσχυση του Σωφρονιστικού προσωπικού, μιας και είναι ηλίου φαεινότερο πως βρίσκεις πολλούς Σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε διοικητικές θέσεις μα κανένα διοικητικό υπάλληλο σε θέση σωφρονιστικού.
  • σε περίπτωση που υπάρχουν πλεονάζων θέσεις υπαλλήλων ανεξαρτήτων ειδικοτήτων, την μετάθεσή τους σε άλλο κατάστημα που έχει τις ανάλογες ελλείψεις,
  • την απορρόφηση διοικητικών υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ως πλεονάζων προσωπικό (π.χ. ΔΕΚΟ)
  • την παραμονή έμπειρων εξωτερικών φρουρών στην θέση τους, ώστε να μην παρατηρηθεί στην Φρουρά έλλειμμα σε αριθμό υπαλλήλων και σε εμπειρία.

  Καλό είναι κάποια στιγμή να ακούσετε και εκείνους που εργάζονται σε θέσεις που θέλετε να επιφέρετε τις αλλαγές, όχι απαραιτήτως να υιοθετήσετε τις θέσεις μας , απλά να τις ακούσετε.
  Μία από τις επτά «ασυμβατότητες» του κόσμου μας, σύμφωνα με τον ΓΚΑΝΤΙ, (Ινδός πολιτικός και στοχαστής) είναι η «Πολιτική χωρίς αρχές», γι’ αυτό λοιπόν αυτοί που παίρνουν αποφάσεις και επηρεάζουν την εξέλιξη της υπηρεσίας μας και κατ΄επέκταση της κοινωνίας είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, και οφείλουν παράλληλα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις εναλλακτικές επιλογές που έχουν.
  Η υπηρεσία της Εξωτερικής Φρουράς είναι και θα είναι πάντα στην θέση της, εκεί που η πολιτεία την τοποθέτησε, αποτελώντας το τελευταίο προπύργιο, όντως το μοναδικό ένοπλο σώμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ικανό να προστατέψει την ευνομούμενη κοινωνία, από τα άτομα που έχουν ή περιμένουν να καταδικαστούν για έκνομες πράξεις τους.
  Δεν γνωρίζουμε τι αποτελεί και τι σημαίνει για κάποιους το να είναι υπάλληλοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, μα για εμάς τους υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρούρησης, που βάζουμε σε περίοπτη θέση την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό, η υπηρεσία αυτή σημαίνει πολύ περισσότερα από όσα ίσως μπορείτε ακόμα και να φανταστείτε…
  Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητώ και εγώ με την σειρά μου ως υπάλληλος της εξωτερικής φρουράς του Γ.Κ.Κ. Α τύπου Άμφισσας, την απόσυρση των συγκεκριμένων άρθρων, 99 και 100.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 02:33 | ΤΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Είναι κανείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που πιστεύει ότι η Εξωτερική Φρούρηση των καταστημάτων κράτησης,οι μεταγωγές κρατουμένων στα νοσοκομεία,οι μεταγωγές στα δικαστήρια,η φρούρηση των κρατουμένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα και η συνοδεία των κρατουμένων κατά τις έκτακτες άδειες τους από μόλις 1590 Εξωτερικούς Φρουρούς σε όλες τις φυλακές της Ελλάδας είναι λίγο;
  Αν κάποιος το πιστεύει ας ρωτήσει τους διοικητές των τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης να του απαντήσουν πόσα ρεπό χρωστάνε στους
  υπαλλήλους τους.
  Η κάλυψη των συνολικών αναγκών του σωφρονιστικού συστήματος;
  Η εξωτερική φρουρά είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί εδώ και 12 χρόνια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με απόλυτη επιτυχία,η επιφόρτιση της με επιπλέον καθήκοντα περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα λύσει,δεν θα είναι καλό για κανέναν και περισσότερο για την ασφάλεια των φυλακών να γίνουν οι εξωτερικοί φρουροί οι των φυλακών.Για να έχουμε υψηλό δείκτη αποτελεσματικότητας των υπαλλήλων χρειάζεται εξειδίκευση και όχι υπαλλήλους για όλες τις δουλείες (η ημιμάθεια είναι πολύ χειρότερη της αμάθειας)και την εξειδίκευση οι εξωτερικοί φρουροί την έχουν αν όχι σε τέλειο βαθμό σίγουρα σε πολύ ικανοποιητικό.
  Η έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στα σωφρονιστικά καταστήματα είναι πολύ μεγάλη και το γνωρίζουμε όλοι αλλά οι ελλείψεις είναι εξίσου μεγάλες και στα τμήματα φύλαξης και στα τμήματα εξωτερικής φρουράς.
  Ο ιδανικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι οι προσλήψεις αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι στην περίοδο που διανύουμε είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν.
  Προτείνω ΑΜΕΣΑ όλοι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι που απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις των φυλακών αλλά και του Υπουργείου (δεν είναι και λίγοι,όλοι το γνωρίζουμε)να γυρίσουν στις θέσεις για τις οποίες προσλήφθηκαν και τα κενά τους να καλυφθούν από υποχρεωτικές μετατάξεις υπαλλήλων από οργανισμούς που κλείνουν ή συγχωνεύονται(αν κλείσουν ποτέ κάποιοι οργανισμοί γιατί πολλά ακούμε και τίποτα δεν βλέπουμε δυστυχώς),η εξωτερική φρουρά να αναλάβει τα εξωτερικά θυρωρεία που είναι και στον τομέα ευθύνης της (εκτός αν κάποιοι για διάφορους λόγους δεν θέλουν να τα δώσουν),έτσι λύνεται κατά πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του προσωπικού.
  Κλείνοντας θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε ένα υπερευαίσθητο χώρο όπως αυτό των φυλακών που διακυβεύεται η ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου,των υπαλλήλων αλλά και των κρατουμένων δεν χρειάζεται να γίνονται αλλαγές και ειδικά σε μια υπηρεσία που εδώ και 12 χρόνια λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο (ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει).

  Σας ευχαριστώ ΤΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ