Άρθρο 102

Στην παράγραφο 2 του άρθρ. 1 του ν.3812/2009, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κα΄ ως εξής:
«κα΄ Το προσωπικό των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης.

  • 31 Οκτωβρίου 2012, 04:51 | Χρήστος

    Βρίσκω απόλυτα δικαιολογημένη και απόλυτα επιτυχημένη την επιλογή του νομοθέτη να εξαιρέσει τους εργαζόμενους στην Εξωτερική Φρουρά και στην αδελφή Σωφρονιστική Υπηρεσία από τον κανόνα του 1-10 για τις προσλήψεις προσωπικού, όποιες αντιστάσεις και να βρει κάτι τέτοιο από τους δανειστές της χώρας.Πρόκειται για σοβαρότατο θέμα ασφαλείας της χώρας και σε αυτό δεν πρέπει να κάνει πίσω ούτε βήμα η Ελληνική Κυβέρνηση, την οποία και στηρίζουμε σε τέτοιου είδους επιλογές.Οι δύο αυτοί κλάδοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις ελλείψεις προσωπικού, τα οποία θα μεγαλώνουν συνεχώς με τις συνταξιοδοτήσεις και τις ιδρύσεις νέων καταστημάτων κράτησης, όσες αλχημείες και να γίνουν, αφού οι ίδιοι κλάδοι θα τροφοδοτούν και σε διοικητικές θέσεις τα καταστήματα κράτησης της χώρας, ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.Μπράβο και πάλι μπράβο!!!