ΑΡΘΡΟ 11 Υπεύθυνος λειτουργίας και Αναγγελία Έναρξης επαγγέλματος εκμεταλλευτή πρατηρίου παροχής καυσίμου και Ενέργειας

α. Σε κάθε πρατήριο παροχής καυσίμων και Ενέργειας ορίζεται ως Υπεύθυνος λειτουργίας, είτε ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου είτε το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν.
Ο Υπεύθυνος λειτουργίας θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκμεταλλευτή πρατηρίου παροχής καυσίμου και ενέργειας.
Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Υπευθύνου λειτουργίας είναι οι εξής:
(α1). Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και ενεργειών κατά τον εφοδιασμό του πρατηρίου και τον οχημάτων με (κατά περίπτωση), υγρά ή/ και αέρια καύσιμα (ή οποιοδήποτε κατά περίπτωση συνδυασμό αυτών), αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου και την προστασία του περιβάλλοντος.
(α2). Τήρηση των διαδικασιών εκτάκτου ανάγκης, και πρόληψης επικινδύνων καταστάσεων.
(α3). Καταγραφή και τήρηση των διαδικασιών συντήρησης και ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του πρατηρίου με σκοπό την ασφαλή λειτουργία τους καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
(α4). Ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του πρατηρίου για την εξασφάλιση της τήρησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων(α1) και (α2).

Οι προϋποθέσεις ορισμού του υπευθύνου λειτουργίας, η εμπειρία του, το επίπεδο γνώσεων του, η επαγγελματική του εκπαίδευση, ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η κατάλληλα πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις έναρξης επαγγέλματος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθοριστούν κατά περίπτωση για πρατήριο υγρών ή/ και αέριων καυσίμων ή μικτό με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η οποία θα δημοσιευτεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

β. Για το χρονικό διάστημα από την ισχύ του παρόντος και μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, που προβλέπεται ανωτέρω, στην περίπτωση πρατηρίου υγρών ή αέριων καυσίμων ή μικτού πρατηρίου, υπεύθυνος λειτουργίας ορίζεται ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου εφόσον έχει εμπειρία ενός (1) έτους στην λειτουργία αντιστοίχου πρατηρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν τα εξής:
(β1) Στην περίπτωση πρατηρίου υγρών καυσίμων για το οποίο ο εκμεταλλευτής δεν διαθέτει εμπειρία ενός (1) έτους είναι επιτρεπτό ως υπεύθυνος λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων να είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από τον εκμεταλλευτή, εφόσον είναι: τεχνίτης αερίων καυσίμων, είτε Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ είτε διαθέτει εμπειρία ενός (1) έτους στην λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων.
(β2) Στην περίπτωση πρατηρίου αερίων καυσίμων ή μικτού πρατηρίου για το οποίο ο εκμεταλλευτής δεν διαθέτει εμπειρία ενός (1) έτους επιπρόσθετα της ανωτέρω αναφερομένης ετήσιας εμπειρίας, το οριζόμενο από τον εκμεταλλευτή φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και σεμινάριο από οποιονδήποτε φορέα για την ασφαλή λειτουργία πρατηρίου αερίων καυσίμων. Δεν απαιτείται η παρακολούθηση του σεμιναρίου ούτε και η ετήσια εμπειρία όταν το φυσικό πρόσωπο είναι είτε τεχνίτης αερίων καυσίμων είτε Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ.
Κάθε άλλη αντίθετη σχετική διάταξη καταργείται.

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 14:19 | ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

  Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόσωπο που να είναι πραγματικά Υπεύθυνο για τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων, δηλαδή να γνωρίζει τους κινδύνους, τον τρόπο λειτουργίας, τις ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τις ιδιαιτερότητες του νέου συστήματος εισροών – εκροών και να έχει πραγματική σχέση με την επιχείρηση. Σήμερα έχουμε μόνο μηχανικούς που κάνουν τη μελέτη για την άδεια και τους Τεχνικούς Ασφαλείας που η ίδια η νομοθεσία τους υποχρεώνει σε ελάχιστο αριθμό επισκέψεων και σε ρόλο μόνο συμβουλευτικό, δηλαδή να κάνουν υποδείξεις για θέματα ασφαλείας.
  Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ο σωστά εκπαιδευμένος πρατηριούχος ή μηχανικός μπορεί να έχει ουσιαστικό ρόλο ως Υπεύθυνος Λειτουργίας.

  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 13:51 | Τσακιρη Έφη

  Καλημέρα 
  Χρόνια τώρα ελέγχω, συντονίζω και εποπτευω την εύρυθμη λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου. Έχω διαπιστώσει ότι τόσο οι πρατηριούχοι όσο και οι υπάλληλοι των πρατηρίων υστερούν σε γνώσεις σε όλα τα θέματα λειτουργίας των πρατηρίων. Για τον λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο θα έπρεπε να συμπεριλάβετε και τον τρόπο επιμόρφωσης αυτών των ανθρώπων. Είναι επιτακτική ανάγκη, για την προστασία του Περιβάλλοντος και την ασφάλεια των πολιτών να εκπαιδευτούν όλοι οι υπάλληλοι των πρατηρίων. Επομένως, θα πρέπει να επιμορφωθουν σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης με πιστοποιημένη δομή με μέτρα που λαμβάνουν την πρόληψη της δημόσιας ασφάλειας και με περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

  Με εκτίμηση 
  Έφη Τσακίρη

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 02:58 | Φανή Ρώπα

  Καλησπέρα,

  Ονομάζομαι Φανή Ρώπα και τα τελευταία χρόνια εργάζομαι ως τεχνικός ασφάλειας σε πρατηρια καυσίμων και ενέργειεας. Αυτο που πρατηρώ σχεδόν καθημερινά είναι ότι δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την δημόσία ασφάλεια, να μην αναφέρω δε την απαξίωση του περιβαλλοντικού αποτύπωματος των εν λόγω εγκαταστάσεων.Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η ουσιαστική εκπαιδευση όλων των εμπλεκομένων μέσω ολοκληρωμένων προγραμματών, παρεχόμενα από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
  Αναρωτιέμαι όμως μήπως η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος αρθρου πρέπει να αποτελεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Μεταφορών και Εργασίας;

  Ευχαριστω.

  Φανή Ρώπα,
  Τεχνικός Ασφάλειας

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 01:40 | αγγέλα κοτούλα

  Η γνώμη μου είναι ότι είναι πολύ´σωστή´ή´άπόφαση να μπορεί´να είναι υπεύθυνος λειτουργίάς και ο ίδιος ο πρατηριούχος γιατί μόνο αυτός ξέρει καλύτερα από´όλους πώς λειτουργεί´ή´έπιχείρισή´του και μόνο αυτός ενδιαφέρεται πραγματικά. Είμαι πρατηριούχος πολλα χρόνια και κατι ξέρω. Είναι πολύ´σωστό´όμως και το ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε μαθήματα και για να μάθουμε εμείς οι ίδιοι κάποια βασικά´πράγματα για την ασφάλεια, αλλά´και για να τα δείξουμε στο´προσωπικό. Αρκεί´τα μαθήματα να μην μας κοστίσουν πολύ´γιατί´έίναι μέρες δύσκολες για όλους.

  Αγγέλα Κοτούλα
  Πρατηριούχος

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 01:48 | Χάρης Παπαδάκης

  Η γνώμη μου είναι ότι είναι πολύ´σωστή´ή´άπόφαση να μπορεί´να είναι υπεύθυνος λειτουργίάς και ο ίδιος ο πρατηριούχος γιατί μόνο αυτός ξέρει καλύτερα από´όλους πώς λειτουργεί´ή´έπιχείρισή´του και μόνο αυτός ενδιαφέρεται πραγματικά. Είμαι πρατηριούχος και ξέρω. Είναι πολύ´σωστό´όμως και το ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε μαθήματα και για να μάθουμε εμείς οι ίδιοι κάποια βασικά´πράγματα για την ασφάλεια, αλλά´και για να τα δείξουμε στο´προσωπικό. Αρκεί´τα μαθήματα να μην μας κοστίσουν πολύ´γιατί´έίναι μέρες δύσκολες για όλους.

  Παπαδάκης Χάρης
  Πρατηριούχος

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 01:57 | Ρένα Σωτηριάδου

  Βλέποντας την προσέγγιση στο θέμα του υπεύθυνου λειτουργίας μόνο θετικά θα μπορούσα να πω ότι θα έχει στην ασφαλεια λειτουργίας των πρατηριων!
  Ο λόγους που τα λέω αυτά είναι γιατί ως Τεχνικος Ασφαλείας κάθε φορά που πάω σε ένα πρατηριο βλέπω μόνο κινδύνους που είτε ο λειτουργός του πρατηρίου δεν θέλει να εξαλείψει γιατί έχει κόστος είτε δεν έχει την διάθεση να με ακούσει!
  Μέσα απο αυτό το νομοσχέδιο αν απαιτείται ο πρατηριούχος που θα θέλει να λάμβει αναγγελία έναρξης επαγγέλματος των επιβάλει η νομοθεσία να παρακολουθήσει πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) όπως συμβαίνει και με τους υπευθύνους λειτουργίας των συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων πχ στους τεχνίτες βαφείς καθώς και στους τεχνίτες επισκευής αυτοκινήτων αερίων καυσίμων θα υπάρχει κάποιος που μαζί με μένα θα βλέπει καθημερινά τα θέματα ασφαλείας και σωστής λειτουργίας του πρατηρίου! Έτσι αν ο Υπευθηνος Λειτουργειας του ζητηθεί να τηρεί μητρώο ενημέρωσης του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό έχουμε κάνει παρά πολλά θετικά βήματα! Εδώ η πολιτεία θα πρέπει να δώσει εργαλεία στην Υπευθυνο Λειτουργίας να ενημερώνει εύκολα και γρήγορα το προσωπικό και αυτό να πιστοποιήται με την υπογραφή του καθενός που εργάζεται σ’ αυτό!
  Έτσι εμείς θα πιστοποιούμαι ότι εφαρμόζονται αυτά και θα συμπληρώνουμε αν κάτι παραλήπεται θα κάνει και πιο εύκολη τη δουλειά μας αλλά θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφαλεια!

 • 29 Οκτωβρίου 2016, 22:32 | Τόνια Φούντα

  Είμαι επιθεωρητρια πρατηρίων υγρών καυσίμων εδώ και χρόνια. Ο ρόλος μου είναι να ελέγχω και συντονιζω την εύρυθμη λειτουργία τους. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχω διαπιστώσει ότι οι πρατηριούχοι για να μειώσουν το κόστος λειτουργίας του πρατηριου τους επιλέγουν να προσωπικό δίχως τις στοιχειώδεις γνώσεις για το πως λειτουργεί ένα πρατήριο αλλά και για τον εξοπλισμό που διατηρεί, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ζωή των ίδιων των εργαζομένων αλλά και των όμορων. Πρέπει τα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας να στελεχωθούν με προσωπικό με πλήρεις γνώσεις του αντικειμένου και να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους. Θα πρέπει να γίνουν ειδικά σεμινάρια και το προσωπικό, είτε οι ιδιόκτητες πρατηρίων να επιμορφωθουν σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος ατυχήματος.
  Με εκτίμηση 
  Τόνια Φούντα 

 • 29 Οκτωβρίου 2016, 19:23 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Ως επόπτης πρατηρίου υγρών καυσίμων και καθ΄ύλην αρμόδιος για την λειτουργία αυτού , κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων ενός πρατηρίου πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να εξασφαλίζουν πέρα από την ασφάλεια του προσωπικού και την δημόσια ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό το προσωπικό που στελεχώνει ένα πρατήριο υγρών καυσίμων θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να γίνεται μέσο συγκεκριμένου προγράμματος από Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης και να πιστοποιείτε.

 • 29 Οκτωβρίου 2016, 17:42 | Αννα Πετρίδου

  Καλησπέρα Κε Υπουργέ
  Ονομάζομαι Αννα Πετριδου και εργάζομαι σε ΕΞΥΠΠ ως Τεχνικος Ασφαλεια.
  Στις επιχειρήσεις που επισκέπτομαι ως Τεχνικος Ασφαλείας είναι και τέσσερα πρατήρια υγρών καυσιμων.
  Βλέποντας το πρατήριο απο μέσα θεωρώ ότι το άρθρο είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά πρέπει να συμπεριλάβει και το προσωπικό πέραν του υπευθηνου λειτουργιας!
  Σήμερα η εκπαίδευση και κατάρτηση των πρατηριούχων δεν υφίσταται!
  Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο αλλα αν πρόθεση του Υπουργείου είναι να θεσμοθέτηση μέσο του υπευθηνου λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μέσω Πιστοποιημένων Εκπαιδευτικών Δομών (ΚΕΚ)!
  Το υπουργείο εργασίας θα μπορουσε να εποπτεύσει την εκπαίδευση των υπευθύνων λειτουργίας!
  Ώστε να υπάρχουν οι βασικές γνώσεις σε θέματα παραδώσεις παραλαβής καυσίμων που διακινούνται στο πρατήριο, προστασία του περιβάλλοντος απο τυχόν διαρροές καυσίμων και ελαίων, στοιχειώδεις εκπαίδευση για τις ιδιότητες των υδρογονανθράκων όπως γίνετε σε όλη την Ευρώπη !!!

 • 29 Οκτωβρίου 2016, 17:26 | Σωτηρία Μανου

  Κατα την γνωμη μου ο πρατηριούχος πρεπει να ειναι υπευθυνος λειτουργιας διοτι αυτος ειναι παρον ολη μερα στο πρατηριο και γιατι αυτος νοιαζεται για την καλη λειτουργια του πρατηριου και μονο ο ιδιοκτητης της επιχειρισης νοιαζεται για τον κοπο του.Ο τεχνικος ασφαλειας εχει ρολο συμβουλευτικό και όχι ελεγχου.

  Σωτηρία Μάνου,Τεχνικός Ασφαλείας

 • 29 Οκτωβρίου 2016, 15:38 | Χρήστος Πορτοκαλιδης

  Είμαι ιδιοκτήτης πρατηριου σε μεγάλο αστικό κέντρο και αυτό που βλέπω ειναι οτι συνεχώς οι ιδιοκτήτες πρατηρίων βάζουμε το χέρι στην τσέπη, αφού καθρέ φορά κάτι καινούριο βγαίνει, το οποίο έχει το αντίστοιχο κόστος, π.χ. δώσαμε ένα σωρό χρήματα για το σύστημα εισροων-εκροών και ακόμα δεν έχουμε πάρει την επιδότηση.
  Παρόλα αυτά ο ορισμός του Υπευθύνου Λειτουργίας είναι κάτι θετικό, το οποίο ο κλάδος μας το ανέμενε, αφού με τον τρόπο αυτό το επάγγελμα του πρατηριούχου προστατεύεται, ο πρατηριουχος αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα και εν τελει πρεπει καποια στιγμη να αρχισει να σταματα το φαινομενο στα πρατηρια των μεγαλων πολυεθνικων εταιρειων να βρισκονται αλλοδαποί με μικρό κόστος ή με μαύρη εργασία που ουδεμία σχέση έχουν με τα καύσιμα. Κάτι αντίστοιχο άλλωστε δεν συμβαίνει στα συνεργεια αυτοκινήτων, με τον τεχνικό υπεύθυνο να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και το όνομά του να αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του συνεργειου;
  Επισημαίνω ότι τα πρατηρια καυσίμων και ενέργειας από άποψη επικινδυνότητας είναι πολύ σημαντικές εγκαταστάσεις, τόσο από άποψη πρόκλησης ατυχήματος (φωτιά, έκρηξη δεξαμενών, έκρηξη κονφλερ), όσο και από άποψη προστασίας περιβάλλοντος (διαρροή βενζίνης, πετρελαίου, λαδιών).
  Επομένως ο ρόλος του Υπευθύνου Λειτουργίας είναι πολύ σημαντικός, όπως σημαντικό επίσης είναι το να μπορεί ο Υπεύθυνος Λειτουργίας του πρατηριου να είναι ο ίδιος ο πρατηριουχος και να μην αναγκαστεί σε καμία περίπτωση να προσλάβει άλλο άτομο, παρά μόνο αν το επιθυμεί.
  Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα πρέπει να γινει εκπτωση στις απαιτήσεις εκπαίδευσης του πρατηριουχου, η οποία θα πρέπει να διενεργείται με τρόπο σοβαρό, σαφώς ορισμένο, ίδιο για όλους, με κατάλληλα εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές (Κ.Ε.Κ.), κάτι αντίστοιχο δηλαδη με τους τεχνίτες συνεργείων αυτοκινήτων.
  Δεδομενου οτι ό υπεύθυνος λειτουργίας, πρατηριουχος ή μη, θα εργάζεται στο πρατήριο διαδραματιζοντας έναν πολύ σημαντικό ρόλο, μήπως στην έκδοση της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο τέλος της παραγράφου α θα πρέπει να συμμετέχει και ο Υπουργός Εργασιας;

  Χρήστος Πορτοκαλίδης
  Πρατηριούχος

 • 29 Οκτωβρίου 2016, 12:06 | Δημήτρης Βλασακιώτης Ηλεκτρολόγος Μηχανισμός

  Μπράβο, πρέπει να γίνουν σαφής οι όροι και οι προϋποθέσεις για την Αναγγελία Έναρξης επαγγέλματος εκμεταλλευτή πρατηρίου παροχής καυσίμου και Ενέργειας και ιδιαίτερα θα πρέπει να δοθεί υψίστη σημασία στην επιμόρφωση των Υπεύθυνων Λειτουργίας.  Θα πρέπει ο καθένας Υπεύθυνος Λειτουργίας να καταρτιστεί από ειδικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς τον τελευταίο διάστημα βλέπουμε πολλούς μετανάστες και άλλους μη καταρτισμένους υπαλλήλους να δουλεύουν σε πρατήρια, διότι είναι οικονομικότεροι σε σχέση με τους εμπείρους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο την εγκατάσταση και τους όμορους.
  Βλασακιώτης Δημήτρης
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 29 Οκτωβρίου 2016, 12:52 | Γεωργία Βελιου

  Ο Υπεύθυνος λειτουργίας να έχει την στοιχειώδη εκπαίδευση τουλάχιστον για τις εκρηκτικες ατμοςφαιρες , αλλά και των εγκαταστάσεων διακίνησης των καυσίμων και να ξέρει τους κινδύνους γι την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον απο την κακή χρήση αυτών και τώρα είναι επιτακτική ανάγκη διότι σαν τεχνικός ασφαλείας βλέπω οτι οι υπάλληλοι των πρατηρίων είναι αλλοδαποί και διαπιστώνω οτι δεν τηρούν κανένα μέτρο ασφαλείας γιατί ίσως ΔΕΝ έχουν εκπαιδευτεί.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 18:14 | Στυλιαννή Βασιλειάδου

  Κύριοι, διατηρώ πρατήριο υγρών καυσίμων εδώ και μία δεκαετία, και με την προσθήκη υγραερίου πριν δύο χρόνια είχα θέμα με τον Υπεύθυνο Λειτουργίας και το γεγονός ότι δεν ήταν ασαφείς οι προϋποθέσεις για την Αναγγελία Έναρξης επαγγέλματος εκμεταλλευτή πρατηρίου παροχής καυσίμου και Ενέργειας, με αποτέλεσμα να έχω καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας μου.

  Επιτελούς, γίνεται σαφές ο τρόπος που εκδίδεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος του Υπεύθυνου Λειτουργίας. Επίσης, το γεγονός ότι θα μπορεί να είναι και ο ίδιος ο πρατηριούχος Υπεύθυνος Λειτουργίας είναι πολύ θετικό, καθώς ο κάθε πρατηριούχος ξέρει καλυτέρα από όλους τι θέματα έχει το πρατήριο του και θέλει να έχει μία υγιή επιχείρηση.

 • ΑΡΘΡΟ 11 Υπεύθυνος λειτουργίας και Αναγγελία Έναρξης επαγγέλματος εκμεταλλευτή πρατηρίου παροχής καυσίμου και Ενέργειας

  Οι πολυάριθμοι έλεγχοι που εφαρμόζονται στα πρατήρια καυσίμων σε σχέση με το παρελθόν, υπερκαλύπτουν και εξασφαλίζουν στο μέγιστο βαθμό την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου,
  «Σε κάθε πρατήριο καυσίμων Υπεύθυνος λειτουργίας αυτοδίκαια και αυτονόητα είναι ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου».

 • Προτείνεται η διαγραφή του 2ου εδαφίου της παραγράφου α., γιατί ρυθμίζεται πλήρως κατωτέρω. Η διατήρηση της ενδέχεται να δημιουργήσει δυσλειτουργίες και δυσχέρειες εφαρμογής από τη Διοίκηση.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 12:59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟΣ

  Εργάζομαι ως τεχνικός ασφαλείας και θεωρώ ότι ο ρόλος του υπευθύνου λειτουργίας είναι πολύ σημαντικός. Ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας είναι καθαρά συμβουλευτικός ρόλος, ο τεχνικός ασφαλείας προτείνει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τις επιβάλει. Αντίθετα ο υπεύθυνος λειτουργίας του πρατηρίου είναι υπεύθυνος για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου και την συντήρηση του εξοπλισμού αυτού. Κατά συνέπεια αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του πρατηρίου ακολουθήσει μεταξύ άλλων τις συμβουλές του τεχνικού ασφαλείας, τότε μπορούμε να έχουμε ασφαλή πρατήρια.
  Τα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας είναι επιχειρήσεις πολύ σημαντικές για την δημόσια ασφάλεια και όταν κάτι πάει στραβά σε αυτές τις εγκαταστάσεις τα ατυχήματα είναι μεγάλα.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 12:18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟΣ

  Εργάζομαι ως τεχνικός ασφαλείας και θεωρώ ότι ο ρόλος του υπευθύνου λειτουργίας είναι πολύ σημαντικός. Ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας είναι καθαρά συμβουλευτικός ρόλος, ο τεχνικός ασφαλείας προτείνει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τις επιβάλει. Αντίθετα ο υπεύθυνος λειτουργίας του πρατηρίου είναι υπεύθυνος για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου και την συντήρηση του εξοπλισμού αυτού. Κατά συνέπεια αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του πρατηρίου ακολουθήσει μεταξύ άλλων τις συμβουλές του τεχνικού ασφαλείας, τότε μπορούμε να έχουμε ασφαλή πρατήρια.
  Τα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας είναι επιχειρήσεις πολύ σημαντικές για την δημόσια ασφάλεια και όταν κάτι πάει στραβά σε αυτές τις εγκαταστάσεις τα ατυχήματα είναι μεγάλα

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 11:20 | Σωκρατης Καρυδας

  ΡΘΡΟ 11 Υπεύθυνος λειτουργίας και Αναγγελία Έναρξης επαγγέλματος εκμεταλλευτή πρατηρίου παροχής καυσίμου και Ενέργειας

  Πολύ θετική και η εξέλιξη για τον Υπεύθυνο Λειτουργίας καθώς τόσο καιρό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ήταν περίπλοκο και ανεφάρμοστο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε ως κλάδος κρίνεται επιτακτικά αναγκαία η διεύρυνση του πεδίου εργασίας μας.

  Σωκράτης        Καρύδας,μηχανικος

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 11:44 | Σωκρατης Καρυδας

  ΡΘΡΟ 11 Υπεύθυνος λειτουργίας και Αναγγελία Έναρξης επαγγέλματος εκμεταλλευτή πρατηρίου παροχής καυσίμου και Ενέργειας

  Πολύ θετική και η εξέλιξη για τον Υπεύθυνο Λειτουργίας καθώς τόσο καιρό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ήταν περίπλοκο και ανεφάρμοστο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε ως κλάδος κρίνεται επιτακτικά αναγκαία η διεύρυνση του πεδίου εργασίας μας.

  Σωκράτης        Καρύδας sokratiskarydas@hotmail.com μηχανικός

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 09:58 | Απόστολος Καραγιαννίδης

  Είμαι τεχνικός ασφαλείας σε πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίων και θα ήθελα να επισημάνω ότι ορθώς θεσμοθετείται ο ρόλος του Υπεύθυνου Λειτουργίας του πρατηρίου. Ως τεχνικός ασφαλείας επισκέπτομαι το πρατήριο μία φορά τον μήνα και τον συμβουλεύω κυρίως για τα προβλήματα που υπήρχαν κατά την στιγμή του ελέγχου. Ο ρόλος του Υπεύθυνου Λειτουργίας είναι πιο σπουδαίος – σημαντικός και επιτέλους γίνονται κατανοητές οι αρμοδιότητες του.

  Τεχνικός Ασφαλείας, Μηχανολόγος Μηχανικός

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 20:10 | Θεοφιλόπουλος Ιωάννης

  Στις παραγράφους (β1) και β(2) αναφέρετε ότι είναι επιτρεπτό ως υπεύθυνος λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ΜΟΝΟ εφόσον είναι: τεχνίτης αερίων καυσίμων, είτε Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ και αποκλείεται τους Διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς που απο τη φύση της επιστήμης τους διαθέτουν το επιστημονικό υπόβαθρο στην παραγωγή , διακίνηση και αποθήκευση υγρών και αερίων καυσίμων. Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι ανωτέρω παράγραφοι με την προσθήκη και της ειδικότητας του Χημικού Μηχανικού.

  Με εκτίμηση
  Θεοφιλόπουλος Ιωάννης
  Χημικός Μηχανικός

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 02:15 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

  Το παρόν θεσμικό πλαίσιο ήταν ασαφές σχετικά με τον ορισμό του υπευθύνου λειτουργίας ενός πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας και εκπλήσσομαι ευχάριστα με αυτή την πρόταση νόμου που τίθεται προς διαβούλευση διότι τίθενται ρεαλιστικά κριτήρια για τον ορισμό του υπευθύνου λειτουργίας του πρατηρίου. «»

  χρηστος Κωνσταντινιδης

  Ηλεκτρολογος Μηχανικος Α.Π.Θ

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 19:25 | Σωτήρης Νικολαϊδης

  Το επάγγελμα του «βενζινοπώλη» – εκμεταλλευτή πρατηρίου παροχής Καυσίμου και Ενέργειας, μπορεί στους περισσότερους να φαίνεται απλό και τετριμμένο αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν με πόσο μεγάλο φάσμα γνώσεων πρέπει να έχει κάποιος ώστε να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν περιορίζονται μόνο στους προφανείς που αφορούν την πιθανή ανάφλεξη των καυσίμων ή άλλους κινδύνους όπως μία πιθανή έκρηξη των αεροσυμπιεστών. Υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι που σχετίζονται την καθημερινή λειτουργία του πρατηρίου όπως τα ατυχήματα από τη διέλευση οχημάτων εντός του πρατηρίου.
  Πιστεύω λοιπόν ότι οι προϋποθέσεις ορισμού του υπευθύνου λειτουργίας θα πρέπει να είναι αυστηρές και να διασφαλίζεται ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας διαθέτει τις γνώσεις και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Η διδακτέα ύλη και η διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Ε.) και όχι μόνο με την υπουργική απόφαση από το υπουργείο υποδομών.

  Σας ευχαριστώ
  Σωτήρης Νικολαΐδης, Εργολάβος Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων