ΑΡΘΡΟ 10 Μικτός Διανομέας παροχής υγρών καυσίμων και Υγραερίου

Στο άρθρο 13 του Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ Α’/218), προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Σε μικτά πρατήρια επιτρέπεται η εγκατάσταση μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων ως ενιαία μονάδα διάθεσης, τόσο των υγρών καυσίμων όσο και υγραερίου σε οχήματα, από το ίδιο σημείο εξυπηρέτησης. Ο μικτός διανομέας υγραερίου και υγρών καυσίμων, εντός του ενιαίου εξωτερικού μεταλλικού περιβλήματός του, πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό διανομής υγραερίου και εξοπλισμό διανομής υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι έλεγχοι, οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τον επιμέρους εξοπλισμού, εξακολουθούν να ισχύουν και για τον ενιαίο διανομέα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αντιεκρηκτικής προστασίας και εξοπλισμού υπό πίεση καθώς και να διαθέτει Πιστοποιητικό έλεγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 13617-1 και ΕΝ 14678-1:2013.
Το ενιαίο εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα του μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων συνιστά χαρακτηριστικό στοιχείο, σύμφωνα με το εδάφιο (γγ), της παρ. (ζ) του άρθρου 1 του παρόντος, για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας των άρθρων 4 και 5 του παρόντος.»
Το εδάφιο (β) της παρ.1 του άρθρου 5 του παρόντος καταργείται.

 • 29 Οκτωβρίου 2016, 18:28 | Ισίδωρος Βασιλοπουλος

  Με τη δημοσίευση του αναφερόμενου άρθρου θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για τον εκσυγχρονισμό των πρατήριων υγρών καυσίμων και ο κλάδος των πρατηριούχων θα είναι ευχαριστημένος, εφόσον θα μπορούν να τοποθετήσουν ενιαίο διανομέα για τα υγρά καύσιμα και το υγραέριο. Θα πρέπει όμως να επανεξετασθεί το θέμα με των εσωτερικών αποστάσεων ασφαλείας του ενιαίου διανομέα διάθεσης με τις υπόγειες δεξαμενές καυσίμων, εξαερισμούς κ.λ.π. Είναι οξύμωρο το γεγονός ότι από την μία επιτρέπεται ο ενιαίος διανομέας όπου το υγραέριο βρίσκεται διπλά στα υγρά καύσιμα και να απαιτείται απόσταση 5 μέτρων του ενιαίου διανομέα από την υπόγεια δεξαμενή καυσίμων. Αυτό το σημείο, των εσωτερικών αποστάσεων, θα πρέπει να το καταργήσετε.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 22:41 | Αθανάσιος Πλιάχας

  Γειά σας
  Θα πρέπει να μηδενιστεί η απόσταση ασφαλείας μεταξύ του Διανομέα Υγραερίου ή και του Νέου Μικτού Διανομέα (Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου) με τις Δεξαμενές Υγρών Καυσίμων και των Αντλιών ή Διανομέων Υγρών Καυσίμων και :

  Το Εδάφιο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 595/84 θα πρέπει να Τροποποιηθεί ως εξής:
  Της Δεξαμενής Υγραερίου και των Δεξαμενών Υγρών Καυσίμων όπως των Συσκευών Διανομής Υγρών Καυσίμων.
  Η Απόσταση δύναται να μειωθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 23:36 | Ελένη Αποστολάκη

  Διατηρώ πρατήριο υγρών καυσίμων περίπου 15 χρόνια. Εδώ και πολύ καιρό προσπαθώ να εκσυγχρονίσω το πρατήριο μου και να βάλω εγκαταστάσεις υγραερίου, αλλά το γήπεδο του είναι αρκετά μικρό. Με αυτή τη διάταξη και τη θέσπιση του ενιαίου διανομέα θα έχω τη δυνατότητα τοποθέτησης υγραερίου. Τόσα χρόνια υπήρχε άνισος ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων πρατηρίων και των μικρών, καθώς τα μικρά πρατήρια δεν μπορούσαν να τοποθετήσουν υγραέριο.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 20:27 | Δαμιανός Ελευθερίου

  Τα πρατήρια υγρών καυσίμων πρέπει να συνεχίζουν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί με την προσθήκη του μικτού διανομέα. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό αν αναλογιστούμε ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν εδώ και χρόνια.
  Από την στιγμή που οι διανομείς φέρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης μπορούν και πρέπει να αδειοδοτούνται και στην χώρα μας.

  Δαμιανός Ελευθερίου, εργολάβος πρατηρίων υγρών καυσίμων

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 02:41 | Παντελης Αθανασιαδης

  Η τοποθέτηση μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων ως ενιαία μονάδα διάθεσης εφαρμόζεται και τοποθετείται σε χώρες του εξωτερικού χρόνια πριν. Με τον τρόπο αυτό μηδενίζεται η απόσταση μεταξύ των αντλιών καυσίμων και των διανομέων υγραερίου και δύναται η ευκαιρία σε πρατήρια που έχουν μικρό γήπεδο να τοποθετήσουν εγκαταστάσεις υγραερίου. Γεγονός που θα ενισχύσει τόσο τον κλάδο των μηχανικών όσο και των κλάδο των πρατηριούχων. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν θα έπρεπε να ισχύουν οι αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 4 και 5 του Π.Δ. 595/1984, καθώς στον μικτό διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων ως ενιαία μονάδα διάθεσης τα υγρά καύσιμα βρίσκονται διπλά στο υγραέριο και ο διανομέας αυτός θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση από πχ υπόγειες δεξαμενές. Άλλωστε ο διανομέας θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αντιεκρηκτικής προστασίας και εξοπλισμού υπό πίεση και θα διαθέτει Πιστοποιητικό έλεγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 13617-1 και ΕΝ 14678-1:2013, συνεπώς δεν θα έπρεπε να τίθεται θέμα αποστάσεων των παραπάνω αναφερόμενων άρθρων 4 και 5 του Π.Δ. 595/1984.

  Παντελής Αθανασιάδης, Διπλ/χος Μηχανολόγος μηχανικός , Ε.Μ.Π.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 01:43 | Παύλος Δμητριάδης

  Διαφωνώ με το γεγονός ότι το ενιαίο εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα του μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων συνιστά χαρακτηριστικό στοιχείο διότι
  πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αντιεκρηκτικής προστασίας και εξοπλισμού υπό πίεση καθώς και θα διαθέτει Πιστοποιητικό έλεγχου συμμόρφωσης και είναι κατασκευασμένοι με τέτοιες προδιαγραφές ώστε να είναι απόλυτα ασφαλής η λειτουργία τους πάνω στις ζώνες 0,1,2. Επίσης είναι ειδικά κατασκευασμένοι ώστε να μην απαιτείται τήρηση αποστάσεων ασφαλείας και θεωρούνται ασφαλέστεροι σε σχέση με τις συμβατικές αντλίες υγρών καυσίμων και του συμβατικούς διανομείς υγραερίου

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 00:36 | Γρηγοριάδης Σωτήρης

  Καλησπέρα. Είμαι εκμεταλλευτής πρατηρίου υγρών καυσίμων. Τις ημέρες που διανύουμε,τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα οικονομικά, και έχοντας μόνο υγρά καύσιμα στο πρατήριο μου δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Το πρατήριο μου διαθέτει μικρό γήπεδο και μέχρι τώρα δεν μπορούσα να βάλω εγκαταστάσεις υγραερίου. Τώρα με την δημοσίευση του αναφερόμενου άρθρου έχω τη δυνατότητας να τοποθετήσω εγκαταστάσεις υγραερίου. Επιτελούς θα υπάρχουν ίσοι όροι για όλους. Θα ήθελα όμως να αναφέρω ότι θα έπρεπε να επανεξετάσετε το θέμα με τις αποστάσεις ασφαλείας του ενιαίου διανομέα διάθεσης με τις υπόγειες δεξαμενές καυσίμων κ.λ.π., εφόσον ο διανομέας αυτός έχει όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται.

  Με εκτίμηση,
  Γρηγοριάδης Σωτήρης
  Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

 • 21 Οκτωβρίου 2016, 20:26 | Αναστάσιος Σπήλιος

  Γεια σας, είμαι Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. και δραστηριοποιούμε στον χώρο των πρατηρίων υγρών καυσίμων.
  Σύμφωνα με την κατάργηση του εδαφίου (β) της παρ.1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 595/1984 σημαίνει ότι ένας αυτούσιος διανομέας υγραερίου (όχι μικτός) μπορεί να είναι σε μικρότερη απόσταση των 5m, από μια αντλία υγρών καυσίμων; Αν ναι, ποια θα είναι η ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση; Μπορεί να εφάπτονται;
  Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος , μειώνονται οι εσωτερικές αποστάσεις μεταξύ της δεξαμενής υγραερίου ενός μικτού πρατηρίου και των υπολοίπων χαρακτηριστικών στοιχείων έως την απόσταση των 2 m, ακόμα και από τα όριο της ιδιοκτησία του μικτού πρατηρίου.
  Δεν θα ήταν λογικό και λειτουργικό να μειώνονταν και οι εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας και για τον διανομέα υγραερίου;
  Φέρνουμε δηλαδή την δεξαμενή υγραερίου με τον εξοπλισμό της και με την τριφασική αντλία της των 380V πιο κοντά στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία του μικτού πρατηρίου και αφήνουμε ως έχει τον διανομέα υγραερίου των 42 V.
  Θα πρότεινα την πλήρη κατάργηση των εσωτερικών αποστάσεων μεταξύ του διανομέα υγραερίου και των υπολοίπων χαρακτηριστικών στοιχείων του μικτού πρατηρίου, διότι η μέχρι σήμερα τηρούμενη απόσταση των 5 m στην πράξη δεν επιφέρει κάποια αύξηση της ασφάλειας και μείωση της επικινδυνότητας, απεναντίας δημιουργεί προβλήματα δίχως ιδιαίτερο νόημα στην χωροθέτηση ενός πρατηρίου.
  Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.