Άρθρο 28 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Μέρους Γ΄

1. Η Επιτροπή καθίσταται καθολικός διάδοχος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εντάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας στο προσωπικό της Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.
2. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 10 έως 18 του ν. 2667/1998 (Α’ 281).

  • Εκφράζω τον προβληματισμό μου κατά πόσον τα αξιότιμα και έγκριτα μέλη της προηγούμενης Επιτροπής βιοηθικής είναι αρμόδια για να γνωμοδοτήσουν αυτή τη φορά για θέματα τεχνοηθικής όπως: ρύθμισης αλγορίθμων που αποκτούν πλέον πολιτική εξουσία, του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙΟΤ), του επαυξημένου ανθρώπου (Enhanced Human) που φέρει μικροτσίπ RFID ή μηχανικά μέλη μέσω τηλεκατευθυνόμενων εμφυτευμάτων στον εγκέφαλο.

    Επίσης, για ζητήματα αυθαίρετης επέμβασης στο ανθρώπινο σώμα (biohacking), κυβερνοεπιθέσεων (cyberattacks), διακυβερνητικής ανταλλαγής κρατικών δεδομένων (Data) και μάλιστα ιατρικών και αμυντικών στα πλαίσια νέων Διεθνών Συνθηκών και Παγκόσμιων Συμβάσεων για τις οποίες κάνει λόγο η Ιντερπόλ και διάφορες χώρες με το επιχείρημα τη συνδρομή διεθνών ιδιωτικών εταιρειών κυβερνοασφάλειας που πρέπει όμως να έχουν πρόσβαση σε κρατικά δεδομένα προς αποφυγήν κυβερνοεπιθέσεων, εφόσον αυτές δεν γνωρίζουν σύνορα.

    Επίσης, για ζητήματα αστικής ευθύνης για ποινικά κολάσιμες πράξεις ενός ρομπότ με νοημοσύνη, για ζητήματα ιδιοκτησίας των πατενταρισμένων ουσιών και των εμφυτευμάτων πάσης μορφής εντός του ανθρώπινου σώματος, για το κόστος ενοικίασης του ανθρώπινου σώματος για τη πειραματική χρήση εμφυτευμάτων, για τις ζημίες των εμφυτευμάτων και την αποζημίωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, για την εξαγωγή και συντήρηση ή αντικατάστασή τους που απαιτεί πρόσθετη επέμβαση στο ανθρώπινο σώμα κλπ.

    Το ζήτημα είναι τεράστιο και πολύ κρίσιμο για να εξαντληθεί σε λίγες μέρες.