Άρθρο 3 Πρόσκληση επιστημόνων και σύναψη συμβάσεων

 

1. Η Αρχή μπορεί να προσκαλεί επιστήμονες εγνωσμένου κύρους από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων σχετικών με το αντικείμενό της, ορίζοντας το θέμα για το οποίο καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους.
2. Η Αρχή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία ή επιστημονικές ομάδες εργασίας, για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση μελετών. Τα έργα και οι μελέτες με το πέρας τους υποβάλλονται στην Αρχή και μπορούν να δημοσιοποιούνται με απόφασή της.

 • Στο άρθρο 3 παρ. 1 η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με την Ε.Σ.Α.μεΑ. και με φορείς μέλη της για τη διενέργεια ερευνών, μελετών και έργων για κάθε διακριτή αναπηρία.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 13:40 | Δήμητρα Γκασούκα

  Ας χρησιμοποιηθούν πρώτα οι παλιότερες μελέτες κι έρευνες και μετα ας ξεκινήσουν νεες.
  Oi επιστημονες από το πεδίο της αναπηρίας-disability studies-είν’ αυτοί/ες που πρέπει να στελεχώνουν τις επιτροπές

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 10:30 | Αννέτα Δ.

  Σε μια Αρχή που έχει μόνο συμβουλευτικές αρμοδιότητες, μια Αρχή στην ουσία «επιφανειακής βιτρίνας», δίνονται τουλάχιστο δυσανάλογες και πρωτίστως άδηλες δυνατότητες ανάθεσης έργων και μελετών, διοργάνωσης συνεδρίων, μετακινήσεων στο εξωτερικό προς εκπροσώπηση της χώρας και γενικά οικονομικών δραστηριοτήτων και δαπανών που η μέχρι σήμερα πρακτική της Κυβέρνησης μόνο ανησυχία μας δημιουργεί.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 07:21 | «Ανάπηρες Γυναίκες» κοινωνική διαδικτυακή ομάδα

  Δυστυχώς ξεκινάμε με έναν περιοριστικό τίτλο και σκοπό μιας Εθνικής αρχής, αφού μένει σε ένα βασικό μεν, αλλά όχι το μόνο θέμα από αυτά που μας αφορούν τις/ους ανάπηρες/ους, αυτό της προσβασιμότητας και όχι σε όλα. Οπότε είναι αμφισβητήσιμο το ότι δε θα εξασφαλιστεί «η πρόσβασή μας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας»
  Μετά από 20 χρόνια και πλέον, που ψηφίστηκαν νόμοι για την προσβασιμότητα αναπήρων, που μας είδαν ως εξαιρέσεις και ψηφίζονταν «συμπληρώσεις» σε υπάρχοντες νόμους αντί να τους ανασυντάξουν πλήρως στο πνεύμα του καθολικού σχεδιασμού για όλες/ους και μετά από 20 χρόνια απραξίας σε θέματα ενημέρωσης και εφαρμογής αυτών των νόμων για την προσβασιμότητα, έρχεται μια «Εθνική αρχή προσβασιμότητας», όχι πλήρως ανεξάρτητη, όταν μάλιστα δηλώνεται ότι θα «χαράζει δημόσιες πολιτικές σε θέματα του αντικειμένου της», αφού υπάγεται στον εκάστοτε Πρωθυπουργό και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης» και παρακολουθεί, μάλλον θεωρητικά, τα θέματα που σχετίζονται με το δικαίωμα πρόσβασης των αναπήρων.
  Περιορίζοντας και εμείς λίγο περισσότερο τον περιορισμό του ίδιου του σκοπού της Αρχής, μας κάνει εντύπωση , που μετά το πέρας του 2020, καταληκτικής ημερομηνίας σύμφωνα με τον Ν.Ο.Κ 4067/12, που οι νόμοι μας όριζαν ότι μεγάλο τμήμα του δομημένου περιβάλλοντος θα είναι προσβάσιμο για όλες/ους, γυρνάμε πάλι στη «διαμόρφωση προτάσεων για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών σε θέματα προσβασιμότητας» και στο η Αρχή «παρακολουθεί την Εφαρμογή του ισχύοντος Ευρωπαϊκού και Εθνικού πλαισίου για την προσβασιμότητα» και μετά; Πότε θα δούμε αποτελεσματική αντιμετώπιση;
  Δίχως να θέλουμε να προκαταλάβουμε την αποτελεσματικότητα στη χώρα μας μιας «συμβουλευτικής» Εθνικής Αρχής, μας δίνεται η εντύπωση, από το πως περιγράφονται η σύνθεση και η λειτουργία της στα αντίστοιχα άρθρα , ότι για άλλη μια φορά και για πολλά χρόνια ακόμα, εμείς οι ανάπηρες/οι δε θα ζήσουμε σε προσβάσιμο περιβάλλον.
  Στη Σύνθεση στα 9 μέλη δεν εξασφαλίζεται η συμμετοχή αναπήρων, επιστημόνων ή μη, σε αυτήν , πλην ενός εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ. Με τόσο μικρή εκπροσώπηση με ανάπηρες/ους είναι επακόλουθο να μη γίνει εφικτός ούτε ο στόχος της χάραξης πολιτικών για την αναπηρία, πως θα γίνει άλλωστε χωρίς εμάς;
  Αναφέρονται μεν γενικά τρειςι θέσεις επιστημονικού προσωπικού. αλλά δεν καθορίζονται τα επιστημονικά τους πεδία, ακόμη προβλέπονται μόνο 2 θέσεις διοικητικού προσωπικού, λίγες αν θεωρήσουμε ότι δημιουργείται μια Εθνική Αρχή που θα παράγει έργο, ουσιαστικό και σε σύντομους χρόνους, ώστε αυτό το έργο να καταφέρει να εξασφαλίσει την πολυπόθητη «πρόσβασή μας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.»

 • 6 Ιανουαρίου 2021, 22:39 | Βεκρη Καθη

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Ι. AYTA TA ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ.ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ DATA ETHICS SCIENCE
  EYXARISTO