Άρθρο 16

Άρθρο 16

Κατεργασία ραδιενεργών αποβλήτων

Οι φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της κατεργασίας  των ΡΑ, είναι εγκεκριμένες από την ΕΕΑΕ, ως προς την αιτιολόγηση της εφαρμογής τους και τη βελτιστοποίηση των μέτρων ακτινοπροστασίας, λαμβανομένων υπόψη οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, και περιλαμβάνονται στους όρους αδειοδότησης της εγκατάστασης ή δραστηριότητας. Οι παραπάνω μέθοδοι είναι δυνατόν να αναθεωρούνται, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους.

 • 5 Αυγούστου 2015, 23:41 | Α. Σαββίδου, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

  Το σχόλιο του Α. Χανούση προσυπογράφεται από τους: Ν. Κατσαρό, Προϊστάμενο Ερευνητικού Αντιδραστήρα, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» τον Γ. Παντελιά, Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και από την Α. Σαββίδου, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 5 Αυγούστου 2015, 09:46 | Α. Χανούσης, Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας Ερευνητικού Αντιδραστήρα

  Άρθρο 16
  Επισημαίνουμε ότι ο όρος «κατεργασία» δεν ορίστηκε στο Άρθρο 3, §11.

  IAEA SAFETY GLOSSARY, TERMINOLOGY USED IN NUCLEAR SAFETY
  AND RADIATION PROTECTION 2007 EDITION

  processing. Any operation that changes the characteristics of waste,
  including pretreatment, treatment and conditioning.