Άρθρο 02

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καθορίζεται στις παραγράφους 1,2 και 4 του άρθρου 2 του π.δ. 122/2013 και αφορά σε όλες τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες ή πρακτικές διαχείρισης ΑΚΡΑ, καθώς και τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες ή πρακτικές που έχουν ως συνέπεια την παραγωγή ΑΚΡΑ.

 

 

  • 4 Αυγούστου 2015, 21:07 | Μητσοκλής
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ο ΣΥΡΙΖΑ μας φτάνει στα ΑΚΡΑ.