Άρθρο 15

Άρθρο 15

Αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων

1. Τα ραδιενεργά απόβλητα που παράγονται στα πλαίσια μιας πρακτικής ή δραστηριότητας μπορούν να αποθηκεύονται σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης  ΡΑ εντός της εγκατάστασης όπου παρήχθησαν, εγκεκριμένο από την ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τους όρους της άδειας της εγκατάστασης, και για συνολική διάρκεια 10 χρόνια, κατά το μέγιστο. Για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 12, η συνολική διάρκεια είναι 1 χρόνος κατά μέγιστο.

Οι προαναφερόμενες μέγιστες χρονικές διάρκειες μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του αρμόδιου για την ΕΕΑΕ υπουργού, μετά από εισήγηση της ΕΕΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις, τεχνολογικές εξελίξεις και νέα δεδομένα.

 

2. Τα αναλωθέντα καύσιμα φυλάσσονται, μέχρι την εξαγωγή τους από τη χώρα, σε εγκεκριμένους χώρους της εγκατάστασης, σύμφωνα με τους όρους της άδειας της εγκατάστασης.

 

3. Στις εγκαταστάσεις ή χώρους προσωρινής αποθήκευσης ΡΑ τα ραδιενεργά απόβλητα παραμένουν για ένα χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους όρους της άδειας, με σκοπό είτε την εξαγωγή τους από την χώρα, είτε την απομείωση της ραδιενέργειάς τους, έτσι ώστε ή να είναι ασφαλέστερη η μορφοποίησή τους, ή να είναι δυνατή η τελική τους αποδέσμευση στο περιβάλλον, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας, είτε τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διαχείρισης. Ο χρόνος παραμονής των ραδιενεργών αποβλήτων στους χώρους αποθήκευσης εγκρίνεται από την ΕΕΑΕ, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων όπως, ενδεικτικά, ο χρόνος ημιζωής  τους, η φυσική τους κατάσταση, η μορφή τους, η δυνατότητα μορφοποίησής τους, η προέλευσή τους.

 • 5 Αυγούστου 2015, 23:39 | Α. Σαββίδου, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

  Το σχόλιο του Α. Χανούση προσυπογράφεται από τους: Ν. Κατσαρό, Προϊστάμενο Ερευνητικού Αντιδραστήρα, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» τον Γ. Παντελιά, Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και την Α. Σαββίδου, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 5 Αυγούστου 2015, 09:45 | Α. Χανούσης, Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας Ερευνητικού Αντιδραστήρα

  Άρθρο 15, §3
  Να διαγραφεί «να είναι ασφαλέστερη η μορφοποίησή τους».
  Για την ασφαλή φύλαξη των ραδιενεργών αποβλήτων απαιτείται άμεσα η προεπεξεργασία, επεξεργασία και προετοιμασία (pretreatment, treatment and conditioning) με μεθόδους υψηλής τεχνολογίας ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαφυγή προς το περιβάλλον πριν διασπαστούν κάτω από τα επιτρεπτά όρια. Μόνο στην περίπτωση των βραχύβιων ή των αποβλήτων πολύ χαμηλού επιπέδου μπορεί να επιτραπεί η φύλαξη για μικρό χρονικό διάστημα της τάξεως των μερικών ετών χωρίς επεξεργασία.
  Επισημαίνουμε ότι οι όρο «μορφοποίηση» και «μορφή» δεν ορίστηκαν στο Άρθρο 3, §11.
  IAEA SAFETY GLOSSARY, TERMINOLOGY USED IN NUCLEAR SAFETY
  AND RADIATION PROTECTION 2007 EDITION

  waste form
  Waste in its physical and chemical form after treatment and/or
  conditioning (resulting in a solid product) prior to packaging. The waste form is a component of the waste package.