Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Νόμος περί ναρκωτικών και άλλες διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις».
Με το παρόν σχέδιο νόμου προσαρμόζεται η νομοθεσία που αφορά τα ναρκωτικά στις σύγχρονες ανάγκες και εξελίξεις, προκειμένου να καταστεί αυτή πιο αποτελεσματική.
Επιπλέον εισάγονται διατάξεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν απ’ την υφιστάμενη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, αλλά και προς ρύθμιση διαφόρων εκκρεμών θεμάτων.
Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου νομοσχεδίου, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012, και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Αντώνιος Ρουπακιώτης
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων