Άρθρο 22 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

 • Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε Καταστατική Γενική Συνέλευση, οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 18ης Σεπτεμβρίου 2016 των έξι (6) Ομοσπονδιών 1) ΠΑΝΟΣΕΡ, με έδρα την Αθήνα, Πανεπιστημίου, αρ. 56, 2) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, με έδρα τον οικισμό Αγίας Σοφίας του Δήμου Εχεδώρου – Θεσσαλονίκης, 3) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΘΡΑΚΗΣ και ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, με έδρα την Κομοτηνή, 4) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΡΟΜ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, με έδρα τις Σέρρες, 5) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΡΟΜ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα την Βέροια Νομού Ημαθίας και 6) ΟΜΘΘΗΕΡ, με έδρα τον Δήμο Μενεμένης – Αμπελοκήπων, οδός Λευκωσίας, αρ. 16 και προέβησαν ΟΜΟΦΩΝΑ α) στην έγκριση του από 27-9-2016 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Τριτοβάθμιου Οργάνου Εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά, υπό σύσταση), με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ, με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» και β) στην εκλογή προσωρινής Διοίκησης, η οποία απαρτίζεται από τους έξι (6) Προέδρους και έξι (6) Αντιπροέδρους των Ομσπονδιών, ήτοι 1) Βασίλειο ΠΑΝΤΖΟ, 2) Παναγιώτη ΣΑΜΠΑΝΗ, 3) Αχμέτ ΜΙΦΙΤ, 4) Άγγελο ΜΑΚΡΑΚΗ, 5) Ηλία ΦΕΪΜ, 6) Κωνσταντίνο ΚΟΥΚΟΥΜΕΡΙΑ, 7) Νικόλαο ΜΥΛΩΝΑ, 8) Νικηφόρο ΣΑΜΠΑΝΗ, 9) Τζεμάλ ΧΟΥΣΕΊΝΙΓΛΟΥ, 10) Κωνσταντίνο ΖΑΜΠΙΔΗ, 11) Παρασκευά ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ και 12) Κωνσταντίνο ΜΠΑΚΑ, οι οποίοι και σε μεταξύ τους σύσκεψη εξέλεξαν ως προσωρινούς
  1. Πρόεδρο Βασίλειο ΠΑΝΤΖΟ του Δημητρίου
  2. Γενικό Γραμματέα τον Παναγιώτη ΣΑΜΠΑΝΗ του Δημητρίου
  3. Ταμία 1 τον Νικηφόρο ΣΑΜΠΑΝΗ του Χρήστου
  4. Ταμία 2 τον Αχμέτ ΜΙΦΙΤ του Χασσάν.
  Σκοπός της σύστασης του 3βάθμιου Οργάνου εκπροσώπησης όλων των Ελλήνων Ρομ, είναι όλος αυτός ο σχεδιασμός για τους Ρομά, απ’ όπου και αν προέρχεται σε διεθνές επίπεδο, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ελληνικής Πολιτείας, να μην μείνει άλλο στα χαρτιά, να γίνει, επιτέλους, πράξη!!!
  Επιβάλλεται να προετοιμάσουμε και να υλοποιήσουμε το πρώτο μεγάλο Εθνικό Συνέδριο Ρομά στην Αθήνα, για να μπούν επιτέλους οι βάσεις για μια ενιαία, σύγχρονη και αποτελεσματική «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ».
  Ζητάμε άμεσα συνάντηση με την κα Υπουργό Θεανώ Φωτίου.
  Ζητάμε παράταση της διαβούλευσης, κατά ένα (1) μήνα, προκειμένου να καταθέσουμε δέσμη ολοκληρωμένων προτάσεων για όλους τους τομείς, που χρήζουν παρεμβάσεων και που θα θωρακίσουν έναν ρεαλιστικό σχεδιασμό, συνδράμοντας στην άμεση δρομολόγηση και υλοποίηση του, με συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ