Άρθρο 19

Για την αναβάθμιση, επέκταση, εκσυγχρονισμό, συμπλήρωση των εγκαταστάσεων και θέματα λειτουργίας της ναυταθλητικής μαρίνας Καλλιθέας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 29 έως και 31α του ν. 2160/1993 όπως αυτές ισχύουν.