Άρθρο 31 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

  • 14 Δεκεμβρίου 2017, 11:54 | Θεόδωρος Πολιτης

    Το άρθρο 27 θα ισχύει και για τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματιων-διαμερισματων?