Άρθρο 17 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του καταργείται.

 • 29 Ιουλίου 2010, 19:32 | ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  1. Πιστεύουμε ότι πρέπει να τεθεί άρθρο 17, όπως παρακάτω, και το 17 των περιεχομένων σας να γίνει 18.

  Αρθρο 17. Εποπτεία, έλεγχος, και διαδικασίες εφαρμογής Κυκλοφοριακών μελετών Αστικών Περιοχών.

  Δικαιολόγηση Αρθρου:
  Επειδή τις Κυκλοφοριακές μελέτες που κάνουν κυρίως οι Δήμοι, τις χρηματοδοτούν και ελέγχουν οι ίδιοι, τους δίνεται η δυνατότητα να επιβάλλουν –έστω εν μέρει και ανάλογα με την αντίσταση του εκάστοτε μελετητή- απόψεις οι οποίες εφαρμοζόμενες όχι μόνο επικίνδυνες δεν είναι αλλά στην ακύτερη περίπτωση ηθελημένες παγίδες για τους οδηγούς.
  Ετσι είναι ευκαιρία για το κοινωνικό σύνολο, να τεθούν όροι , πριν την εφαρμογή των εν λόγω μελετών.

  2. Επίσης στις ποινές για παράβαση κάποιων πινακίδων (πχ στάθμευση) , η τιμωρία του οχήματος ισως πρέπει να επανεξεταστεί.

  Για τη σύνταξη του άρθρου 17 (ΝΕΟ), στη διάθεσή σας, όπως και για κάθε επεξήγηση.

  Λάμπρος Μητρόπουλος
  Πολ. Μηχανικός, Μs.
  thl. 210 5236274
  fax. 210 5237 72
  ΠΑΤΗΣΙΩΝ 21
  ΑΘΗΝΑ